27 Ιουν 2019

«Ἐμφύλιος» στούς Μασόνους: Ὁ Μανέας καί οἱ «λοχαγοί»

Καταδίκη του Μεγάλου Διδασκάλου Χρ. Μανέα ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο γιά συκοφαντική δυσφήμηση κατά ἄλλου ἐπιφανοῦς μασόνου - Μεγαλώνει ἡ μαύρη τρύπα στήν ἑλληνική στοά - Δωρεές-μαϊμού 1.530.050 εὐρώ στό μικροσκόπιο τῆς Ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς Δημοσίων Ἐσόδων. Ὄχι μόνο συνεχίζεται ὁ εἰσαγγελικός καί φορολογικός ἔλεγχος στούς κόλπους τῆς ἑλληνικῆς μασονίας, ὁ ὁποῖος συνεχῶς ἀποκαλύπτει μαῦρες τρύπες, ὅπως αὐτή τῆς δωρεᾶς-φάντασμα τοῦ 1.530.050 εὐρώ, ἀλλά ἀναδεικνύονται καί μείζονα θέματα ἀτιμωτικῶν συμπεριφορῶν, κατά τούς μασονικούς κανόνες, ὅπως αὐτό τῆς τελεσίδικης καταδίκης ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο τοῦ ἐπιτίμου Μεγάλου Διδασκάλου Χρήστου Μανέα γιά συκοφαντική δυσφήμηση κατά ἄλλου ἐπιφανοῦς μέλους τῆς ἑλληνικῆς μασονίας. 
Τό ΣΤ’ Ποινικό Τμῆμα τοῦ Ἀρείου Πάγου ἐπικύρωσε τήν ἀπόφαση τοῦ Πενταμελοῦς Ἐφετείου Ἀθηνῶν μέ τήν ὁποία καταδικάστηκε ὁ Χρῆστος Μανέας σέ φυλάκιση 13 μηνῶν μέ...
τριετῆ ἀναστολή -ἀφοῦ τοῦ ἀναγνωρίστηκε τό ἐλαφρυντικό του προτέρου ἐντίμου βίου- γιά συκοφαντική δυσφήμηση κατά συρροή τοῦ πρώην ὕπατου μεγάλου ταξιάρχη τοῦ 33ου καί τελευταίου βαθμοῦ τῆς μασονίας Ραφαήλ Ντέ Σιγοῦρα. 

Ἡ ὑπόθεση πού ἀπασχόλησε τόν Ἄρειο Πάγο ἀφοροῦσε ἐπεισόδιο τό ὁποῖο ἐξελίχθηκε τόν Νοέμβριο τοῦ 2007 στό τεκτονικό μέγαρο τῆς ὁδοῦ Ἀχαρνῶν. Οἱ ἀρεοπαγίτες μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. 85/2019 ἀπόφασή τους ἀπέρριψαν ὡς ἀβάσιμη τήν αἴτηση τοῦ Χρήστου Μανέα, ὁ ὁποῖος ζητοῦσε νά ἀναιρεθεῖ ἡ καταδικαστική γιά ἐκεῖνον ἀπόφαση τοῦ Πενταμελοῦς Ἐφετείου Ἀθηνῶν, καί μάλιστα τοῦ ἐπιδικάστηκε δικαστική δαπάνη 250 εὐρώ. 

Ἔτσι, μία ὁμάδα ἐπιρροές τόσο στήν ἑλληνική ὅσο καί τή διεθνῆ μασονία, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Χρῆστο Μανέα, ἔχει μείνει στό περιθώριο καί δέν εἶναι ἀποδεκτή ἀπό τόν κύκλο τῶν λεγόμενων «ἀνταρτῶν» λόγω τῆς καταδίκης του Μανέα γιά τό ἀτιμωτικό ἀδίκημα τῆς συκοφαντικῆς δυσφήμησης μασόνου. 

Οἱ «ἀντάρτες» ἤ «λοχαγοί», ὅπως τούς ἀποκαλοῦν, δέν εἶναι ἄλλοι ἀπό ὁρισμένα ἀπό τά μέλη τῆς προσωρινῆς διοίκησης πού διορίστηκαν μέ δικαστική ἀπόφαση τό 2018 καί ἔχουν ἀναλάβει τό βάρος τῆς ὅλης κάθαρσης. Οἱ «λοχαγοί», ὅπως λένε οἱ γνωρίζοντες τά τεκταινόμενα στό κτίριο τῆς Ἀχαρνῶν, δίνουν ἀγώνα ὥστε νά παραδώσουν καθαρή τήν ἑλληνική μασονία στά 4.000 μέλη της. 

Τήν ἀρχηγία τῶν «ἀνταρτῶν» ἔχουν ἀναλάβει δύο παλαιοί μασόνοι, ὁ ἐπιχειρηματίας καί πρώην πρόεδρος τοῦ Σωματείου τῶν Μασόνων Μαρίνος Πετροπουλος καί ὁ ναύαρχος τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ ἐ.α. καί πρώην ἀντιπρόεδρος Κωνσταντῖνος Κοντούλης, ἀμφότεροι τοῦ 33ου βαθμοῦ. 

Τόν ρόλο τοῦ συντονισμοῦ ἀλλά καί τῆς χρηματοδότησης τοῦ δικαστικοῦ ἀγώνα ἔχουν ἀναλάβει ὁ ἐπιχειρηματίας καί πρώην γενικός γραμματέας Λεωνίδας Κασιάπης τοῦ 33ου βαθμοῦ καί οἱ δικηγόροι Γεώργιος Τσαπρούνης τοῦ 28ου βαθμοῦ καί Φίλιππος Δημητρίου τοῦ 32ου βαθμοῦ. 

Ὑπεξαίρεση στά ταμεῖα 
Στό μεταξύ, συνεχίζεται ἡ ἐπιχείρηση τῆς οἰκονομικῆς κάθαρσης πού ξεκίνησε τό 2014 στή Μεγάλη Μασονική Στοά τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά καί σέ ὅλο τό μασονικό τόξο καί συνεχῶς ἀποκαλύπτονται νέα σημαντικά οἰκονομικά κενά. Ἀναζητοῦνται ἑκατομμύρια εὐρώ τῆς ὑπεξαίρεσης πού χάθηκαν ἀπό τά ταμεῖα τῆς στοᾶς καί ἄλλα ποσά πού χάθηκαν περιέργως λόγω τῆς κακοδιαχείρισης στό πέρασμα τῶν χρόνων. Ὅσο προχωρᾶ ἡ ἔρευνα τόσο μεγαλώνει ἡ μαύρη τρύπα πού εἶχε ἀρχικά ἀποκαλυφθεῖ καί πλέον εἶναι πολλῶν ἑκατομμυρίων εὐρώ. 

Ἐδῶ καί πάνω ἀπό ἕναν χρόνο ἔχει ὁριστεῖ οἰκονομικός πραγματογνώμονας, ὁ ὁποῖος μέ ἐντολή ἀνακριτή ἔχει κάνει φύλλο καί φτερό τά οἰκονομικά της Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος καί τῆς Τεκτονικῆς Ἀδελφότητας γιά τή χρονική περίοδο ἀπό τό 2006 μέχρι καί τό 2018. 

Μάλιστα, σύσσωμη ἡ προσωρινή διοίκηση τῆς Τεκτονικῆς Ἀδελφότητας ἀπέστειλε ἀναφορά στήν Ἀνεξάρτητη Ἀρχή Δημοσίων Ἐσόδων (ΑΑΔΕ), στήν ὁποία καταγγέλλει ὅτι ὅπως προκύπτει ἀπό τά στοιχεῖα πού ἔχει στά χέρια της, κατά τά ἔτη 2013 καί 2014 ἔγιναν δύο δωρεές σέ μετρητά, συνολικοῦ ὕψους 1.530.500 εὐρώ (1.230.500 καί 300.000 εὐρώ) ἀπό τήν Τεκτονική Ἀδελφότητα πρός τό Τεκτονικό Ἵδρυμα. 

Ὡστόσο, ὅπως προκύπτει, τό σωματεῖο σέ ἐκείνη τή χρονική περίοδο δέν διέθετε τό ἐπίμαχο ποσό σέ μετρητά, οὔτε ὅμως ὑπῆρχε καί στούς τραπεζικούς λογαριασμούς του, ἐνῶ δέν προέκυπτε καί κάποιο ἀποδεικτικό στοιχεῖο πού νά ἐπιβεβαιώνει τίς δύο αὐτές δωρεές. 

Γιά τήν τύχη τῶν δανείων αὐτῶν ἡ ἐποπτεύουσα ἀρχή, ἡ ὁποία ἐκ τῆς νομοθεσίας εἶναι ὁ Δῆμος Ἀθηναίων, ἀδιαφόρησε καί ἀπέρριψε ὄχι μία ἀλλά τρεῖς φορές τήν ὁμόφωνη εἰσήγηση ὅλων τῶν ὑπηρεσιῶν του γιά ἔλεγχο καί ὁρισμό ἐπιτρόπου στήν Τεκτονική Ἀδελφότητα. 

Τελικά, τό περασμένο ἔτος, κατόπιν εἰσήγησης τῆς ἁρμόδιας Διεύθυνσης τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, ὁρίστηκε ἐπίτροπος. Τότε ὅμως, τό σωματεῖο ἦταν ἤδη ἀνενεργό, εἶχε ἤδη ὁριστεῖ δικαστικά προσωρινή διοίκηση καί ἡ περιουσία τοῦ εἶχε κάνει φτερά. 

Οἱ φορολογικές δηλώσεις καί οἱ δύο δωρεές πρός τό Τεκτονικό Ἵδρυμα ἔγιναν ἀντικείμενο διερεύνησης ἀπό τήν ΑΑΔΕ ἀπό τόν Ἰανουάριο τοῦ 2019, μέ τό σχετικό πόρισμα νά ἀναμένεται. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.