24 Μαΐ 2019

Τό ἀνέσπερο φῶς τοῦ Χριστοῦ καί τό «ἀνήλιαγο σκοτάδι» τοῦ ἀθεϊσμοῦ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ 
Ἐν Πειραιεῖ τή 20η Μαΐου 2019 
Τό ὑπέρτατο γεγονός τῆς ἐκ νεκρῶν ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μᾶς Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅπως κατ’ ἐπανάληψη ἔχουμε τονίσει, εἶναι ἡ «ἑορτή τῶν ἑορτῶν καί ἡ πανήγυρις τῶν πανηγύρεων». Τό γεγονός γιά τό ὁποῖο, σύμφωνα μέ τόν ὑμνογράφο, εὐφραίνονται οἱ οὐρανοί καί ἀγάλλεται ἡ γῆ, πανηγυρίζει δέ ὅλος ὁ ὁρατός καί ὁ ἀόρατος κόσμος. Τό ἀναστάσιμο καί ἀνέσπερο φῶς τοῦ Χριστοῦ ἔχει πληρώσει τά πάντα, τόν οὐρανό καί τή γῆ καί τά καταχθόνια. Γι’ αὐτό λοιπόν καί ἐμεῖς δοξάζομε καί ὑμνοῦμε ἀκατάπαυστα τόν Νικητή τοῦ θανάτου καί αὐτουργό τῆς σωτηρίας μας, τόν Κύριόν μας Ἰησοῦν Χριστόν, μέ ἐπινίκιους πασχάλιους ὕμνους, πού δονοῦν τά σύμπαντα καί τίς καρδιές μας καί διαλαλοῦν τόν θρίαμβο τῆς ἀφάτου δυνάμεως καί φιλανθρωπίας του. 
Ὡστόσο δέν χαίρονται ὅλοι τήν ἁγία αὐτή ἡμέρα. Ὑπάρχουν καί ἐκεῖνοι πού μένουν ἀμέτοχοι καί ξένοι της χαρᾶς καί τοῦ Φωτός τῆς Ἀναστάσεως. Εἶναι οἱ λογίς ἄθεοι, οἱ ἀρνητές τοῦ Χριστοῦ, οἱ χριστιανομάχοι, οἱ αἱρετικοί...
καί ἀλλόθρησκοι, οἱ ὁποῖοι, ὄχι ἁπλά μένουν ἀμέτοχοι ἀπό τό Φῶς καί τή Χάρη τοῦ Ἀναστάντος, ἀλλά λυποῦνται καί ὠρύρονται, προσπαθώντας ἀνεπιτυχῶς νά ἀμαυρώσουν τό κοσμοσωτήριο αὐτό γεγονός τῶν γεγονότων. Ἐκφέρουν ἕνα πρωτοφανές μίσος γιά τό Νικητή τοῦ θανάτου καί Νικητή καί τοῦ δικοῦ τους θανάτου, καταφεύγοντας σέ φθηνές, χιλιοειπωμένες καταφορές, τίς ὁποῖες ἀναμασοῦν κάθε χρόνο, μιμούμενοι ἔτσι τούς Ἀρχιερεῖς καί Γραμματεῖς, οἱ ὁποῖοι διέδωσαν στό λαό ὅτι δῆθεν ὁ Χριστός δέν ἀναστήθηκε, ἀλλ’ ὅτι οἱ μαθητές τοῦ ἔκλεψαν τό νεκρό σῶμα του. Ἰδιαίτερά τους ἐνοχλεῖ καί τούς ἐκνευρίζει τό γεγονός τῆς θαυματουργικῆς ἁφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός ἀπό τόν Πανάγιο καί ζωοδόχο Τάφο τοῦ Κυρίου μᾶς κάθε χρόνο τό Μέγα Σάββατο καί τῆς μεταφορᾶς του ἀπό τήν Ἱερουσαλήμ στήν Ἑλλάδα καί σ’ ὅλο τόν Ὀρθόδοξο κόσμο μέ κυβερνητικό ἀεροσκάφος καί μέ τιμές ἀρχηγοῦ κράτους. Γι’ αὐτό καί προσπαθοῦν ἀπεγνωσμένα, μέ ἄρθρα καί δημοσιεύσεις νά μᾶς «διαφωτίσουν» ὅτι τό «ἅγιο Φῶς» δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά μία ἀπάτη, διότι δῆθεν ἡ θαυματουργική ἁφή του ἀπό τόν Ὀρθόδοξο Πατριάρχη γίνεται μέ τεχνητά μέσα, (ἀναπτήρα), καί ἑπομένως εἶναι ἕνα «τέχνασμα τῶν παπάδων» γιά νά «τά οἰκονομοῦν». 

Ἕνας ἀπό αὐτούς τούς φανατικούς «διαφωτιστές» καί «σωτῆρες» μας ἀπό τήν «ἀγυρτεία τῶν παπάδων» ἦταν φέτος καί ὁ δικηγόρος κ. Θάνος Καρατσιώλης. Τό «διαφωτιστικό» του ἄρθρο εἶχε τίτλο: «Ἅγιο Φῶς Ἀνέσπερο, ἤ σκοτάδι ἀνήλιαγο;» στό Ἰστολόγιο thessnews. Γράφει: «Μέ τιμές ἀρχηγοῦ κράτους ἔρχεται στή χώρα μᾶς κάθε χρόνο τό Ἅγιον Φῶς τό Μεγάλο Σάββατο ἀπευθείας ἀπό τό Ἰσραήλ, μέ τό κυβερνητικό ἀεροσκάφος φυσικά καί μετά διαμοιράζεται ἀεροπορικῶς καί ὁδικῶς σέ ὅλη τή χώρα γιά νά φώτισει τούς πιστούς... Τώρα στά σοβαρά πιστεύετε, ὅτι ὑπάρχει ἅγιο φῶς πού ἀνάβει μάλιστα μόνο του καί δέν καίει καί γιά δύο λεπτά ἀπό τή στιγμή πού πρωτοανάβει, ἤ σᾶς ἀρέσουν τά παράλογα μυθεύματα ἔτσι γιά νά νιώθετε ἀσφαλέστεροι καί γιά νά τρέφετε ἐλπίδες γιά μετά θάνατον αἰώνια ζωή; Το ἅγιο φῶς τό ἀνάβει μέ σπίρτο, ἤ τσακμάκι κάθε χρόνο ὁ σκευοφύλακας τοῦ Παναγίου Τάφου ἀπό τήν πίσω πλευρά καί μάλιστα ὑπάρχουν μαρτυρίες τῶν ἴδιων τῶν ἀνθρώπων τοῦ Πατριαρχείου, τό ὁποῖο πατριαρχεῖο δέν ἀναφέρει πουθενά, πλέον, σκοπίμως καί τεχνηέντως, ὅτι ἀνάβει ἀπό μόνο τοῦ τό ἅγιο φῶς ἀλλά διατείνεται, πώς πρόκειται γιά μία θρησκευτική τελετή μετατροπῆς τοῦ ἁπλοῦ φωτός σέ ἅγιο, ὅπως συμβαίνει π.χ. καί μέ τόν ἁγιασμό...». Μέ τό θέμα αὐτό ἔχουμε ἀσχοληθεῖ σέ παλαιότερες δημοσιεύσεις μας, θεωροῦμε ὅμως ὅτι εἶναι ἀναγκαῖο νά ἐπανέλθουμε καί νά τονίσουμε κάποιες βασικές ἀλήθειες, πρός οἰκοδομῆ τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. 

Κατ’ ἀρχήν θά θέλαμε νά ρωτήσουμε τόν ἀρθρογράφο: Πῶς εἶναι τόσο σίγουρος ὅτι ὁ Πατριάρχης ἀνάβει τήν λαμπάδα του ἀπό τήν ἀκοίμητη κανδήλα τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου μέ σπίρτο ἤ τσακμάκι τοῦ σκευοφύλακα τοῦ Παναγίου Τάφου; Παρέστη κάποια στιγμή καί εἶδε ὡς αὐτόπτης μάρτυς τόν τρόπο ἁφῆς; Μπορεῖ νά μᾶς ἀποδείξει μέ ἀδιάσειστα στοιχεῖα, (φωτογραφίες, βίντεο, κλπ), τόν ἄνθρωπο ποῦ ἀνάβει κρυφά μέ ἀναπτήρα τήν κανδήλα τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου; Ἀσφαλῶς ὄχι, διότι ὁ Πατριάρχης εἰσέρχεται στό Ἱερό Κουβούκλιο μόνος, ἀφοῦ τόν ψάχνουν οἱ ἰσραηλινές ἀστυνομικές ἀρχές, ὅτι δέν ἔχει ἐπάνω του κάποιο σύνεργο ἁφῆς, (σπίρτα, ἀναπτήρας κ.λ.π.). Σύμφωνα μέ μαρτυρίες, τήν Μεγάλη Παρασκευή οἱ ἰσραηλινές ἀρχές ψάχνουν τόν Πανάγιο Τάφο καί σβήνουν καί ἀφαιροῦν κάθε πηγή φωτιᾶς καί ἀφοῦ σφραγίσουν μέ κερί καί μέ τίς σφραγίδες τοῦ Πατριαρχείου τό Ἱερό Κουβούκλιο, τό φρουροῦν, μέχρι τό μεσημέρι τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, τήν ὥρα τή τελετῆς. Αὐτό εἶναι μία σοβαρή ἔνδειξη ὅτι ἡ ἁφή δέν μπορεῖ νά εἶναι προϊόν ἀπάτης, διότι ἄν ὑπῆρχε ἔστω καί ἡ παραμικρά ἔνδειξη ἀπάτης, οἱ ἀλλόθρησκες ἰσραηλινές ἀρχές ἀσφαλείας θά τήν κατήγγειλαν. Μέχρι σήμερα ὅμως ποτέ δέν εἴχαμε κάποια καταγγελία. Ἐπίσης κάτι ἄλλο πολύ σημαντικό: Πάμπολλες μαρτυρίες αὐτοπτῶν προσκυνητῶν βεβαιώνουν ὅτι τό Ἅγιο Φῶς τήν ὥρα τῆς τελετῆς πλανᾶται στόν πανίερο ναό τῆς Ἀναστάσεως σάν «πύρινες μπάλες φωτός». Ἔχουμε μάλιστα ὑπ’ ὄψη μας καί σχετικό βίντεο, πού τό εἴδαμε ἰδίοις ὄμασι καί μποροῦμε νά τό βεβαιώσουμε. Ἄλλη θαυμαστή μαρτυρία εἶναι ὅτι τά σβησμένα καντήλια ἀνάβουν μόνα τους καί τό σπουδαιότερο: τό Ἅγιο Φῶς τά πρῶτα λεπτά τῆς ὥρας δέν ἔχει τίς ἰδιότητες τοῦ φυσικοῦ φωτός, διότι δέν καίει! 

Ὑπάρχει καί ἕνα ἀκόμη ἰσχυρό τεκμήριο ἱστορικό. Στήν εἴσοδο τοῦ ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ὑπάρχει μία κολώνα ἀνεξήγητα σχισμένη. Σύμφωνα μέ ἱστορική μαρτυρία, τόν 16ο αἰώνα, καί συγκεκριμένα τό 1580, οἱ αἱρετικοί Ἀρμένιοι δωροδόκησαν τίς ὀθωμανικές ἀρχές γιά νά δοθεῖ ἡ ἄδεια νά μπῆ στό κουβούκλιο ἀντί τοῦ Ὀρθοδόξου Πατριάρχου ὁ Ἀρμένιος, γιά νά τελέσει αὐτός, ἀντί ἐκείνου, τήν τελετή ἁφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός. Πράγματι οἱ Ὀθωμανοί ἔδωσαν τήν ἄδεια, ὅποτε ὁ Ὀρθόδοξος Πατριάρχης στεκόταν ἀπ’ ἔξω ἀκουμπισμένος στή συγκεκριμένη κολώνα προσευχόμενος. Τότε ἔγινε ἕνα συγκλονιστικό θαῦμα. Ἡ κολώνα ξαφνικά σχίστηκε καί ἀπό τήν σχισμή βγῆκε φωτιά, πού ἄναψε τή λαμπάδα τοῦ Ὀρθοδόξου Πατριάρχου, ἐνῶ ὁ Ἀρμένιος ματαίως προσπαθοῦσε νά ἀνάψει τήν λαμπάδα του. Τό γεγονός αὐτό βεβαίωσε τοῦρκος Ἐμίρης, ὀνόματι Τούνουμ, ὁ ὁποῖος εἶδε τό θαῦμα καί πίστεψε στό Χριστό καί ἐπισφράγισε τήν πίστη του μέ τό μαρτύριό του. Τόν σκότωσαν οἱ ὁμόπιστοί του γιά τήν ὁμολογία του. Τό καταλυτικό ὅμως γεγονός καί ἐρώτημα πού δυστυχῶς ὁ ἀρθογράφος δέν λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν τοῦ εἶναι γιατί οἱ Ἰσραηλινές Ἀρχές, πού δέν φημίζονται διά τόν φιλοχριστιανισμό τους, ἀνέχονται μία «ἀπάτη», πού ἐπιβεβαιώνει τήν Ἀνάσταση Ἐκείνου, τόν ὁποῖον αὐτοί ἀνασταυρώνουν καθημερινῶς μέ τό Ταλμούδ καί τήν Καμπαλά; 

Ὑπάρχει καί μία ἀκόμη πολύ σημαντική μαρτυρία τήν ὁποία ἀξίζει νά προσθέσουμε, εἰς ἐπίρρωση τῶν ἀνωτέρω. Ὅπως εἶναι γνωστό τό Μάρτιο τοῦ 2017 στήν Ἱερουσαλήμ παραδόθηκε ἀπό τήν διεπιστημονική ὁμάδα τοῦ Ἐθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου τό συντηρημένο καί ἀποκαταστημένο ἀπό τή φθορά τοῦ χρόνου Ἱερό Κουβούκλιο τοῦ Παναγίου Τάφου. Ἐπικεφαλῆς τῆς ὁμάδας πού ἀνέλαβε τό γιγαντιαῖο αὐτό ἔργο ἦταν ἡ καθηγήτρια τῆς Σχολῆς Χημικῶν Μηχανικῶν κ. Ἀντωνία Μοροπούλου μέ τήν συμμετοχή καί πενήντα ἄλλων κορυφαίων ἐπιστημόνων καί εἰδικευμένων τεχνικῶν. Μετά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου ἡ ἐπικεφαλῆς τῆς ὁμάδος δήλωσε, ὅτι «αὐτό πού μᾶς συγκλόνισε ὅλους εἶναι ὅτι ὁ τάφος τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἕνας Τάφος Ζωντανός. Ἐκπέμπει τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς ἐλπίδας κι’ εἶναι ἐκεῖνο πού μᾶς ἐπηρέασε καί μπορέσαμε καί δουλέψαμε». Ἀπεκάλυψε δέ ἐπί πλέον ὅτι τήν ὥρα πού ἀνοίχτηκε ὁ Τάφος τά laptops πού ἀπό «ἀφέλεια» ὅπως εἶπε, κάποιοι τεχνικοί εἶχαν ἀφήσει πάνω στήν πλάκα, σταμάτησαν νά λειτουργοῦν μαζί μέ τά ραντάρ πού ἔκαναν μετρήσεις καί χρειάστηκε νά περάσουν δύο ὧρες μέχρι νά ἀντικατασταθοῦν ἀπό ἄλλα γιά νά συνεχιστοῦν οἱ ἀπαραίτητες μετρήσεις. «Εἴχαμε τήν αἴσθηση, εἶπε, ὅτι ἐκείνη τήν ὥρα ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα, δισεκατομμύρια ἄνθρωποι, γονάτισαν μπροστά στόν Τάφο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ»,καθώς ὑπῆρχε ζωντανή «in real time» ἡ μετάδοση τοῦ γεγονότος ἀπό τό National Geographic. 

Παρά κάτω γράφει: «Εἶναι ἐντελῶς ἀστεῖο, ὀπισθοδρομικό, μεσαιωνικό, σκοταδιστικό καί ἐν τέλει ἀπαράδεκτο νά ἀπολαμβάνει τιμές ἀρχηγοῦ κράτους μία ἁπλή φλόγα, πού ἀνάβει μέ ἀναπτήρα, ἐπειδή ὑπάρχουν κάποιοι ἀθῶοι καί ἀφελεῖς, πού πιστεύουν σέ δεισιδαιμονίες καί σύγχρονα ψευτοθαύματα, γιατί ἔχουν ὑποστεῖ βαθειά θρησκευτική πλύση ἐγκεφάλου παιδιόθεν, ὥστε, μέσω τοῦ φόβου γιά τό θάνατο καί τό ἄγνωστό της μετά θάνατον ὕπαρξης ἤ ἀνυπαρξίας, τοῦ ἐμποτισμοῦ τύψεων, ἐνόχων καί ἀνασφαλειῶν (πολύ ἁπλή ψυχολογική τακτική πού τή γνωρίζει ἀκόμη καί πρωτοετής του τμήματος ψυχολογίας) νά μήν χρησιμοποιοῦν καθόλου (γιά τήν ἀκρίβεια ἀπενεργοποιοῦν) τό μόνο ἀσφαλές ὅπλο πού τούς ἔδωσε ὁ Θεός, τή λογική τους...». Μήπως καί οἱ παρά πάνω μνημονευθέντες ἐπιστήμονες εἶναι «ὀπισθοδρομικοί, μεσαιωνικοί καί σκοταδιστές» καί ἐν πάσει περιπτώσει «ἔχουν ὑποστεῖ βαθειά θρησκευτική πλύση ἐγκεφάλου» μέ τήν συγκλονιστική μαρτυρία ποῦ μᾶς δίδουν γιά τόν πανάγιο τάφο τοῦ Χριστοῦ μας; Μακάρι ὁ ἀρθρογράφος νά μποροῦσε νά χρησιμοποιήσει ὀρθά καί ἀπροκατάληπτα τή λογική του καί ἐλεύθερος ἀπό παρωπίδες καί ἀφελεῖς ἰδεοληψίες νά διαπιστώσει ἐπί τέλους καί νά ἀποδεχθεῖ, αὐτό πού διαπιστώνουν καί ἀποδέχονται, χρησιμοποιώντας ὅμως ὀρθά καί ἀπροκατάληπτα τή λογική τους, ἑκατομμύρια συνάνθρωποί του, (μεταξύ αὐτῶν καί ἐπιστήμονες διεθνοῦς κύρους), σ’ ὅλο τόν πλανήτη. 

Μετά τό κλείσιμο τοῦ ἄρθρο του, θέλησε νά δώσει, ὡς ὑστερόγραφο, κάποιες ἀκόμη συμβουλές σέ μᾶς τούς «δυστυχισμένους» Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τήν «ἀτυχία» νά «πιστεύουν σέ δεισιδαιμονίες καί σύγχρονα ψευτοθαύματα», Γράφει: «Μήν εἶστε πρόβατα, κουτοί, ἐλαφρόμυαλοι, ἐλαφροΐσκιωτοι, θρησκόληπτοι, φοβικοί καί δεισιδαίμονες οὔτε νά θρέφετε φροῦδες ἐλπίδες γιά βελτίωση τῆς ζωῆς σᾶς μέσω τῆς πίστης στό Θεό ἤ ἀκόμη χειρότερα μήν πιστεύετε ὅτι θά ζήσετε μετά θάνατον ἄν νηστεύετε, πηγαίνετε στήν ἐκκλησία καί τηρεῖτε πιστά ὅλα τά μυστήρια καί τίς 10 ἐντολές...Νά πιστεύετε μόνο στή λογική καί στίς ἴδιες δυνάμεις, τίς ὁποῖες πρέπει νά ἐξασκεῖτε ἀνελλιπῶς σέ ὅλα τά ἐπίπεδα, σωματικά καί πνευματικά, ὥστε νά βελτιώνετε τή ζωή σας, γιατί μπροστά πηγαίνουν μόνο ὅσοι κοπιάζουν καί ἔχουν καί λίγη τύχη, ἄσχετα ἄν εἶναι καλοί καί πιστοί χριστιανοί ἤ ὄχι...Νά πιστεύετε, ἐπίσης, στή δύναμη τοῦ χρήματος, γιατί σέ αὐτήν πιστεύουν καί οἱ παπάδες ἀλλά καί ὅλες οἱ θρησκεῖες τοῦ κόσμου (ἁπλά δέν σᾶς τό λένε γιά εὐνόητους λόγους), καθώς ὅλα γι' αὐτό γίνονται καί εἶναι κάτι τό ἀπόλυτα λογικό, ἀφοῦ χρῆμα σημαίνει ζωή καί εὐλογία μέ χαρές καί δυνατότητες!»!!!Δέν θά σχολιάσουμε τίς «ἐγκάρδιες συμβουλές» τοῦ ἀρθρογράφου, διότι ἁπλούστατα, δέν χρειάζονται σχολιασμό. Εἶναι τόσο σαφές τό πνευματικό σκοτάδι τῆς ψυχῆς καί οἱ ἰδεοληψίες του, ὥστε ἀπό μόνες τους καταδεικνύουν τήν ἄβυσσο τῆς ψυχῆς του. Τήν τρομακτική κενότητα καί δυστυχῶς τό ἐμφανές μίσος τοῦ κατά τοῦ Θεοῦ, τόν ὁποῖο ἔχει ἀπορρίψει ἀπό τή ζωή του, τοποθετώντας στή θέση τοῦ τό χρῆμα, στή δύναμη τοῦ ὁποίου καί μόνο πιστεύει. 

Κλείνοντας θά θέλαμε νά παρακαλέσουμε γιά μία ἀκόμη φορᾶ τό παλαίφατο Πατριαρχεῖο τῶν Ἱεροσολύμων, νά τοποθετηθεῖ μέ ἀπόλυτη σαφήνεια στό συνταρακτικό γεγονός τῆς ἁφῆς τοῦ ἁγίου Φωτός. Νά διακηρύξει ὅτι ἡ ἁφή τοῦ ἁγίου Φωτός εἶναι ἕνα ἀδιαμφισβήτητο ὑπερφυσικό γεγονός, πού ἐπαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, ἔτσι ὥστε νά ἀποστομώνονται ὅλοι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι μέ ἀφελῆ ἐπιχειρήματα προσπαθοῦν νά τό ἀμφισβητήσουν. Καί τοῦτο διότι κατά τήν ἡμέρα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, ὅπου γίνεται ἡ τελετή τῆς ἁφῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός, (καί ὄχι μόνον), ὀργιάζουν οἱ διαμάχες μεταξύ ἀθέων, αἱρετικῶν καί πιστῶν γιά τόν τρόπο τῆς ἁφῆς, ἀλλά καί τῆς μεταφορᾶς τοῦ ἀεροπορικῶς στήν πατρίδα μας. Ἡ προσωπική μαρτυρία τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου ἔχει μία ἀσύγκριτα μεγαλύτερη βαρύτητα ἀπό τίς διάφορες ἄλλες μαρτυρίες σχετικά μέ τό θαῦμα αὐτό. 
Ἐκ τοῦ Γραφείου ἐπί τῶν Αἱρέσεων καί τῶν Παραθρησκειῶν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.