18 Μαΐ 2019

Ἐκστρατεία γιά διδασκαλία τῆς Βίβλου στά σχολεῖα στήν Ἀμερική

Μαθήματα διδασκαλίας τῆς Βίβλου θά προσφέρονται σέ ὅλο καί περισσότερα ἀμερικανικά δημόσια σχολεῖα, ἄν καί ἄλλες πολιτεῖες ἀκολουθήσουν τό παράδειγμα τοῦ Κεντάκι καί ψηφίσουν νόμους πού ἐνθαρρύνουν τή διδασκαλία τῆς Βίβλου στά λύκεια. Ἀκτιβιστές τῆς θρησκευτικῆς Δεξιᾶς, σέ μία νομοθετική ἐκστρατεία πού ὀνομάζουν Project Blitz, συνέταξαν τόν σχετικό νόμο καί ἔχουν πείσει ἀπό τήν ἀρχή τοῦ χρόνου τουλάχιστον 10 πολιτειακά κοινοβούλια νά εἰσαγάγουν πρός ψήφιση ἐκδοχές του. Ἡ Τζόρτζια καί τό Ἀρκανσο πέρασαν πρόσφατα νομοσχέδια πού ἀναμένουν τήν ὑπογραφή τοῦ κυβερνήτη τῆς κάθε πολιτείας. 

Ἀνάμεσα στούς ἰσχυρούς ὑποστηρικτές τῆς διδασκαλίας τῆς Βίβλου στά δημόσια σχολεῖα εἴναι ο πρόεδρος Τράμπ. 
Ὁ Τσάκ Στέτσον, πού ἐκδίδει τό σχολικό βιβλίο γιά τή Βίβλο πού διδάσκεται ἤδη σέ περισσότερα ἀπό 600 δημόσια σχολεῖα στίς ΗΠΑ, εἶπε στήν «Washington Post» ὅτι «δέν ἀπέχουμε πολύ ἀπό ἕνα σημεῖο καμπῆς. Ἀντί νά πρέπει νά...
βρίσκουμε ἕναν λόγο γιά νά διδάσκουμε τή Βίβλο στά δημόσια σχολεῖα, ὡς μέρος μίας καλῆς ἐκπαίδευσης, θά πρέπει νά βρίσκουμε ἕναν λόγο γιά νά μήν τή διδάσκουμε». 

Ἡ ὀργάνωση Ἑνωμένοι Ἀμερικανοί γιά τόν Διαχωρισμό Ἐκκλησίας καί Κράτους ἐπικρίνει σφοδρά τό Project Blitz. Συντόνισε μία δήλωση τήν ὁποία ὑπογράφουν πολλές θρησκευτικές ὀργανώσεις πού ἀντιτίθενται στό Project Blitz, ὅπως ἡ Ἐπισκοπική Ἐκκλησία, ἡ Πρεσβυτεριανή Ἐκκλησία τῶν ΗΠΑ, ἡ Ἑνωμένη Ἐκκλησία Μεθοδιστῶν, ἡ Ἕνωση γιά τή Μεταρρύθμιση τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, τό Ἰνδουιστικό Ἀμερικανικό Ἵδρυμα καί οἱ Συνήγοροι τῶν Μουσουλμάνων. 

«Ἀποτελεῖ μέρος μίας προσπάθειας νά καθιερωθεῖ μία στενά χριστιανική ἀτζέντα ὡς ὁ κανόνας στή χώρα, ἡ νόρμα πού ἔχει τήν ἐπικύρωση καί ὑποστήριξη τῆς κυβέρνησης» εἶπε ἡ Ρέιτσελ Λέιζερ, πρόεδρος τῶν Ἑνωμένων Ἀμερικανῶν. 

Τό 1963 τό Ἀνώτατο Δικαστήριο ἀποφάσισε ὅτι ἡ ἀνάγνωση τῆς Βίβλου στά σχολεῖα εἶναι ἀντισυνταγματική, ὄχι ὅμως καί ἡ διδασκαλία τῆς Βίβλου ἤ τά θρησκευτικά «ὅταν παρουσιάζονται ἀντικειμενικά, ὡς μέρος ἑνός κοσμικοῦ ἐκπαιδευτικοῦ προγράμματος». 

Πολύτιμη ἡ θρησκευτική γνώση 
Οἱ ὑποστηρικτές τῶν μαθημάτων αὐτῶν θεωροῦν τή Βίβλο ὡς ἀπαραίτητο συστατικό της συνολικῆς παιδείας, κρίσιμο γιά τήν κατανόηση τῆς δυτικῆς λογοτεχνίας καί τῆς ἀμερικανικῆς ἱστορίας. Ἀκόμη καί ἐκεῖνοι πού ἀντιτίθενται συχνά συμφωνοῦν ὅτι ἡ θρησκευτική γνώση μπορεῖ νά εἶναι πολύτιμη ἄν ἐνταχθεῖ σέ μαθήματα θρησκειολογίας γιά ὅλες τίς θρησκεῖες τοῦ κόσμου ἤ Ἱστορίας. 
Ἀλλά δέν εἶναι αὐτό τό ζητούμενο στά νομοσχέδια πού ἔχουν κατατεθεῖ στό πλαίσιο τοῦ Project Blitz, τά ὁποία ἐπικεντρώνονται στή χριστιανική Βίβλο – μόνο ἐκεῖνο τῆς Νότιας Καρολίνας περιλαμβάνει τή διδασκαλία θεωριῶν ἐναλλακτικῶν στήν ἐξέλιξη τῶν εἰδῶν μαζί μέ «θρησκεῖες τοῦ κόσμου». 

Τά νομοσχέδια τῆς Ἀλαμπάμα, τῆς Τζόρτζια καί τῆς Δυτικῆς Βιρτζίνια ἀναφέρουν ὅτι τά σχολεῖα μποροῦν νά διδάσκουν τήν Παλαιά Διαθήκη, τήν Καινή Διαθήκη ἤ καί τίς δύο. Τό νομοσχέδιο τῆς Φλόριντα, τοῦ ὁποίου ἡ ἐξέταση ἀναβλήθηκε πρόσφατα ἐπ’ ἀόριστον, ὄχι μόνο ἐνθαρρύνει ἀλλά ἀπαιτεῖ ἀπό τά δημόσια λύκεια νά προσφέρουν τά θρησκευτικά ὡς μάθημα ἐπιλογῆς εἴτε γιά τήν «ἀντικειμενική μελέτη τῆς θρησκείας» εἴτε γιά τήν «ἀντικειμενική μελέτη τῆς Βίβλου». Στό Μισισίπι καί στή Βόρεια Ντακότα τά νομοσχέδια ἀπέτυχαν ἐνῶ σέ ἄλλες πολιτεῖες βρίσκονται στή διαδικασία τῆς ἐξέτασης. 

Τό πρότυπο πολλῶν πολιτειῶν εἶναι τό Κεντάκι, πού ψήφισε τόν νόμο γιά τή διδασκαλία τῆς Βίβλου ὡς μαθήματος ἐπιλογῆς τό 2017. Ἡ Ἀμερικανική Ἕνωση Πολιτικῶν Ἐλευθεριῶν ἐντόπισε τέσσερις σχολικές περιφέρειες τοῦ Κεντάκι τῶν ὁποίων ἡ διδακτέα ὕλη τοῦ μαθήματος αὐτοῦ παραβίαζε τό Σύνταγμα. Ἔκτοτε δύο ἀπό τίς σχολικές περιφέρειες σταμάτησαν νά προσφέρουν τό μάθημα λόγω χαμηλοῦ ἐνδιαφέροντος ἀπό τούς μαθητές. 

Οἱ ἄλλες δύο περιφέρειες εἶναι ἀγροτικές ὅπου οἱ κάτοικοι εἶναι πιθανότερο νά ἔχουν εὐαγγελικές χριστιανικές πεποιθήσεις ἐνῶ ἐλάχιστοι δέν εἶναι χριστιανοί.

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.