6 Απρ 2019

«Θεματικῆς Ἑβδομάδας» συνέχεια: Ποιῶν «ἀνθρώπινα δικαιώματα» καὶ ποιὰ «δημοκρατικὴ συνύπαρξη»

Ἡ παροῦσα Κυβέρνηση θέσπισε ἐδῶ καὶ δύο χρόνια τὴν ὑποχρεωτικὴ διδασκαλία ὁρισμένων θεμάτων στὰ σχολεῖα, ποὺ τὴν ὀνόμασε “Θεματικὴ Ἐβδομάδα”. Γιὰ τὴν ὕλη τῆς διαμαρτυρήθηκαν χιλιάδες πολίτες, γονεῖς, ἐκπαιδευτικοὶ καὶ εἰδικοὶ ψυχικῆς ὑγείας, ἀλλὰ ἡ Κυβέρνηση τοὺς ἀγνόησε πλήρως. Καὶ  ἐφέτος, ἡ “Θεματικὴ Ἑβδομάδα 2018-2019” ὑλοποιεῖται ἀναπτύσσοντας μεταξὺ ἄλλων τὰ θέματα: «Δημοκρατικὴ Συνύπαρξη καὶ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα»  καὶ «Ἔμφυλες ταυτότητες» (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ).
Σὲ προηγούμενη ἐπιστολὴ μᾶς ἐπισημαίνουμε τὰ σοβαρὰ προβλήματα  ποὺ παρουσιάζει ἡ διδασκαλία  τῶν “ΕΜΦΥΛΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ”. Ἕνα ἀπὸ τὰ βασικὰ ἀτοπήματα εἶναι ἡ παρουσίαση τοῦ φύλου μόνον ἀπὸ τὴν ἄποψη τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, παραβλέποντας ὁλοκληρωτικὰ τὴν σημασία τῆς βιολογίας.
Ἡ βαρύτητα ποὺ δίνει ἡ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στὰ “δικαιώματα” φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ ὅτι  διδάσκονται σὲ ἕναν....
ἐπιπλέον ἄξονα: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ», ὅπου καὶ πάλι διδάσκονται θέματα σχετικὰ μὲ τὸ φύλο (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ).
Τὸ τί ἀκριβῶς  ἐννοεῖ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὡς “ἀνθρώπινα δικαιώματα” ἀποκαλύπτεται ἀπὸ τὴν  ἀπαίτηση νὰ ἐκπροσωποῦνται στὴν Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ γιὰ τὰ Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΕΔΑ) τὰ ἄτομα ΛΟΑΤΚΙ (Λεσβίες, Ὁμοφυλόφιλοι, Ἀμφιφιλόφιλοι, Τρανσέξουαλ, Κουίρ, Ἰντερσεξ) μὲ 6 ἀντιπροσώπους (!) καὶ οἱ Ρομὰ μὲ 3 (!), κατὰ παράβαση κάθε ἀρχῆς ἰσότητας ἔναντι τῶν λοιπῶν φορέων προστασίας τῶν δικαιωμάτων ποὺ εἶναι ἤδη μέλη τῆς ΕΕΔΑ καὶ διαθέτουν μόνο μία ψῆφο στὴν Ὁλομέλειά της.
Ἡ νομοθέτηση προχώρησε χωρὶς δημόσια διαβούλευση, χωρὶς ποτέ, ἀπὸ πρίν, ἡ Κυβέρνηση, νὰ ἐνημερώσει, συγκεκριμένα, τὴν ΕΕΔΑ γὶ αὐτὴν καὶ μολονότι μὲ τὴν ἀπὸ 27.11.2018 ὁμόφωνη ἀπόφαση τῆς Ὁλομέλειάς της τάχτηκε κατὰ κάθε μεμονωμένης ρύθμισης καὶ ἤδη, μὲ τὴν μὲ τὴν ἀπὸ 28.3.2019 Δήλωσή της, ἀπέκρουσε καὶ τὴ συγκεκριμένη ρύθμιση, καταγγέλλουσα τόσο τὴ διαδικασία ποὺ ἀκολουθήθηκε ὅσο καὶ τὴν οὐσία τῆς ρύθμισης (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ)
Ἡ ὠμὴ παρέμβαση στὴν Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ γιὰ τὰ Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου (ΕΕΔΑ) προκάλεσε τὴν παραίτησή του προέδρου τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὰ Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου κ. Γ. Σταυρόπουλου, ποὺ κάνει λόγο γιὰ «ὑπεροψία τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας καὶ αὐταρχισμὸ στὴ λήψη καὶ ἐφαρμογὴ τῶν ἀποφάσεών της», ἐπισημαίνοντας πὼς «ἡ παραίτησή μου εἶναι πλέον ἡ μόνη ἀξιοπρεπὴς ἀντίδραση στὴν ἀπαξίωση τῆς ΕΕΔΑ καὶ ἐμοῦ προσωπικὰ ὡς ἐκλεγμένου Προέδρου τοῦ Ἐθνικοῦ Θεσμοῦ Δικαιωμάτων». (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ) δείχνουν τὸ πραγματικὸ πρόσωπο μίας ΔΗΘΕΝ  πολιτικῆς, ποὺ ἄλλα διδάσκει, κι ἄλλα πράττει. Διδάσκει δῆθεν «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ», καὶ πράττει “ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΉ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ”.
Ἔτσι, στὸ ὄνομα τῶν δικαιωμάτων καταργεῖ τὴν ἰσοτιμία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Ποιοὶ θὰ σεβαστοῦν πλέον τὶς ἀποφάσεις μίας  παραμορφωμένης ἐκπροσώπησης; Μὲ εὐθύνη τῆς Κυβέρνησης καὶ τῶν  ΛΟΑΤΚΙ ὀργανώσεων ἡ ΛΟΑΤΚΙ ταυτότητα ἀποκτᾶ ξανὰ ἀρνητικὸ πρόσημο:  αὐθαιρεσία, ἐτσιθελισμό,  ἀντιδημοκρατικότητα, καταπάτηση τῶν δικαιωμάτων τῶν ἄλλων. Γιατί αὐτοὶ ποῦ κόπτονται γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα τὰ καταλύουν; Γιατί αὐτοὶ ποῦ δηλώνουν θύματα γίνονται θύτες; Γιατί τὰ δικαιώματα τῶν παιδιῶν καὶ τῶν γονέων καταπατοῦνται; Γιατί οἱ ΛΟΑΤΚΙ καὶ οἱ Ρομὰ εἶναι πιὸ σημαντικοὶ ἀπὸ τοὺς ἄλλους; Τί σημαίνει γιὰ τὴν Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ἡ "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ; Νὰ ἐξουσιάζει αὐθαίρετα, νὰ  περιφρονεῖ τοὺς θεσμούς,  νὰ φέρεται αὐταρχικά,  νὰ καταργεῖ τὴν ἰσότητα τῶν πολιτῶν καὶ νὰ παρακάμπτει τὶς δημοκρατικὲς διαδικασίες;  (Σύντροφοι, αὐτὸ κάπως ἀλλιῶς λέγεται!)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.