7 Ιαν 2019

Ὁ κ. Φραγκίσκος παρακολούθησε καὶ εὐλόγησε τὸ βλάσφημο μιούζικαλ «Ἰησοῦς Χριστὸς σοῦπερ στὰρ»

Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς, γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν παραθρησκειῶν
Τὰ γεγονότα ἔρχονται, τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο, νὰ ἐπιβεβαιώσουν τὴν ἀναντίρρητη ἀλήθεια ὅτι ὁ Παπισμὸς ὄχι μόνον δὲν εἶναι Ἐκκλησία, ἀλλὰ μιὰ ἐγκόσμια κρατικὴ ὀργάνωση, (τὸ λεγόμενο κράτος τοῦ Βατικανοῦ), μὲ πολιτικές, διπλωματικές, οἰκονομικὲς καὶ θρησκευτικὲς ὑπηρεσίες, ἐντελῶς ἄσχετες μὲ τὸ σωστικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ὁ φραγκικοῦ τύπου ἡγεμόνας του, ὁ ἑκάστοτε Πάπας, εἶναι πρωτίστως πολιτικὸς ἡγέτης, ἰσόβιος καὶ ἀπόλυτος μονάρχης τοῦ κράτους τοῦ Βατικανοῦ, ὁ ὁποῖος σφετερίζεται καὶ τὴν ἐπισκοπικὴ ἰδιότητα, γιὰ νὰ...
ἐμφανίζεται ὡς ὁ δῆθεν ἀντιπρόσωπος τοῦ Χριστοῦ στὴ γῆ, (vicarius Christi) καὶ ὡς ἐκ τούτου φορέας ὅλων τῶν ἐξουσιῶν τοῦ κόσμου. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ ὁποία προσπαθεῖ νὰ προσλάβει καὶ νὰ θεώσει τὸν πεπτωκότα ἄνθρωπο, ὁ Παπισμὸς ἀκολουθεῖ ἐδῶ καὶ δέκα αἰῶνες μία διαμετρικὰ ἀντίθετη πορεία μεταβάλλοντας τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ Σῶμα Χριστοῦ (Κολ. 1, 24), καὶ «καινὴ κτίση» (Β΄ Κορ. 5, 17), σὲ ἐγκόσμιο ὀργανισμό, ἔχοντα ὅλα τὰ χαρακτηριστικά τοῦ πτωτικοῦ κόσμου. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἐκκοσμίκευση, καὶ ἡ υἱοθέτηση κοσμικῆς νοοτροπίας, εἶναι τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ γνώρισμα στὸν Παπισμό.

Μὲ ἔκπληξη διαβάσαμε στὸν ἠλεκτρονικὸ τύπο πρόσφατο δημοσίευμα, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο ὁ «Πάπας» κ. Φραγκίσκος φέρεται νὰ παραβρέθηκε πρὸ ἡμερῶν καὶ νὰ «εὐλόγησε» τὴ γνωστὴ βλάσφημη παράσταση, τὸ μιούζικαλ: «Ἰησοῦς Χριστὸς Σοῦπερ Στάρ», ποὺ αὐτὲς τὶς ἡμέρες παίζεται  στὴ Ρώμη. Τίτλος τοῦ δημοσιεύματος: «Ρώμη: Ὁ Πάπας εἶδε τὸ «βλάσφημο» μιούζικαλ Jesus Christ Superstar; - Τί λέει ὁ ἠθοποιὸς ποὺ τὸν ὑποδύεται» (βλ. ἰστ. https://www. documentonews.gr, 28.12.2018). Μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρει τὰ ἑξῆς: «Ὁ πάπας Φραγκίσκος παραβρέθηκε νωρίτερα αὐτὸν τὸν μήνα σὲ μία παράσταση τοῦ ‘Jesus Christ Superstar’ ποὺ παίζονταν στὸ Teatro Sistina στὴ Ρώμη. Τουλάχιστον αὐτὸ ὑποστηρίζει τὸ Page Six σὲ ρεπορτάζ του. Μάλιστα σύμφωνα μὲ τὴν ἰστοσελίδα τοῦ περιοδικοῦ ἕνας μουσικὸς ἱστορικὸς μίλησε γιὰ τὴ σημασία τῆς παπικῆς ἐπίσκεψης στὸ μιούζικαλ τῶν Ἂντριου Λόιντ Γουέμπερ καὶ Τὶμ Ράις, ποὺ γράφτηκε τὸ 1970 καὶ ἀνέβηκε στὴ σκηνὴ ἕνα χρόνο μετά». 

Ἔχει σημασία καὶ τί δήλωσε ὁ μουσικός τοῦ βλάσφημου μιούζικαλ: «Πηγαίνοντας πίσω, ἀπὸ τὴν πρώτη του παρουσίαση στὸ κοινό, μία μικρή, ἀλλὰ ἠχηρὴ ὁμάδα, χαρακτήρισε τό Jesus Christ Superstar ὡς βλάσφημο... ἡ παράσταση ἀπαγορεύτηκε, ἔστω καὶ γιὰ λίγο ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὸ BBC ὠς ιερόσυλο γιά τὴν Ἀγγλία». Αὐτὸ σημαίνει πὼς ἀκόμα καὶ οἱ παράγοντες τῆς ἀσεβοῦς παραστάσεως ἀναγνωρίζουν ὅτι μία μερίδα πιστῶν διαμαρτυρήθηκε, ὅμως παρ’ ὅλα αὐτὰ ὁ «Ρωμαῖος  Ποντίφικας» ἀδιαφόρησε γιὰ τὸ βλάσφημο περιεχόμενό της καὶ παραβρέθηκε, τὴν παρακολούθησε καὶ τέλος τὴν εὐλόγησε! 

Σύμφωνα μὲ τὴν ἰστοσελίδα «ὁ πάπας ἀγάπησε τόσο πολὺ τὴν παράσταση, ποὺ στὴ συνέχεια ἔδωσε εὐλογία στὸν Τὲντ Νίλι καὶ στοὺς ὑπόλοιπους ἠθοποιούς». Ἐπίσης «ὁ ἠθοποιὸς στὶς ἀρχὲς τοῦ μήνα τουίταρε στὸν προσωπικό του λογαριασμό: Jesus Christ Superstar συναντᾶ τὸν Πάπα! Εἶμαι γιὰ πάντα εὐγνώμων γι΄ αὐτὴ τὴν εὐλογημένη ἐμπειρία! Παρακολουθῆστε τὴ συνάντησή μας μὲ τὸν πάπα Φραγκίσκο στὸ Βατικανό». Οἱ ἀντίχριστοι συντελεστὲς τοῦ βλάσφημου καὶ ἀντίχριστου ἔργου εὐγνωμονοῦν τὸν κ. Φραγκίσκο! Ἐπίσης ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ καὶ μία ἄλλη δήλωση στὸ Page Six: «Φαίνεται ὅτι τίποτα πέρα ἀπὸ μία παπικὴ εὐλογία δὲν μπορεῖ νὰ ἠρεμίσει τοὺς ἀρνητές!»! Δηλαδή, ἡ «εὐλογία» τοῦ κ. Φραγκίσκου «ἠρέμισε» ὅσους θεωροῦν τὸ μιούζικαλ βλάσφημο, βεβαιώνοντάς τους ὅτι εἶναι καλὴ καὶ ὠφέλιμη ἡ παράσταση καὶ μποροῦν νὰ τὴν παρακολουθοῦν ἄνετα, χωρὶς ἀναστολὲς καὶ τύψεις συνειδήσεως.

Τὸ βλάσφημο αὐτὸ  μιούζικαλ, ὡς γνωστόν,  δημιουργήθηκε στὸ Χόλυγουντ τῶν ΗΠΑ στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1970, ἐκφράζοντας τὴν περιθωριακὴ ἰδεολογία τοῦ Χιπισμοῦ. Σκοτεινοὶ νόες, χρηματοδοτούμενοι ἀπὸ ἀντιχριστιανικὰ κέντρα, δημιούργησαν τὴν ἐκτρωματικὴ αὐτὴ μουσικὴ παράσταση, ἡ ὁποία ἔχει ὡς ἀπώτερο στόχο νὰ ἀπογυμνώσει τὸν Σωτήρα καὶ Λυτρωτὴ τοῦ κόσμου Χριστὸ ἀπὸ τὴν θεία φύση Του καὶ νὰ Τὸν ὑποβιβάσει, ὄχι ἁπλὰ σὲ ἕνα καλὸ καὶ ἐνάρετο ἄνθρωπο, ἀλλὰ σὲ ἕναν ἁμαρτωλὸ καὶ περιθωριακὸ τύπο, ἕνα χίπη, ὁ ὁποῖος διακατέχεται ἀπὸ ἁμαρτωλὰ πάθη! Εἶναι ἡ προαιώνια προσπάθεια τῶν ἀντίχριστων δυνάμεων νὰ τὸν ἀπογυμνώσουν ἀπὸ τῆς θεότητά Του, διότι αὐτὸ κυρίως τοὺς ἐνοχλεῖ!

Μὲ τὴν ἐν λόγω βλάσφημη θεατρικὴ παράσταση εἴχαμε ἀσχοληθεῖ σὲ παλιότερη σχετικὴ ἀνακοίνωσή μας, μὲ τίτλο: «Ἀναφορὰ στὴ νέα βλάσφημη κακόγουστη καὶ ἀνιστόρητη θεατρικὴ παράσταση», (5.3.2018), ὅπου μᾶς δόθηκε ἡ εὐκαιρία νὰ ἐπισημάνουμε μεταξὺ ἄλλων ὅτι: «Στὸ θεατρικὸ αὐτὸ δρώμενο κακοποιεῖται βάναυσα ἡ ἱστορικὴ πραγματικότητα καὶ ἀνατρέπεται ὁλόκληρη ἡ χριστιανικὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας. 

Ἐπαναλαμβάνεται ἡ ἐδῶ καὶ αἰῶνες γνωστὴ πολεμικὴ κατὰ τῆς Θεότητος τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ Του ἔργου. Ἐπιχειρεῖται νὰ χλευασθεῖ ἡ πίστη τῆς Ἐκκλησίας πρὸς τὸ πανάγιο πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας, νὰ κλονιστεῖ ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ἀφοσίωση τῶν πιστῶν πρὸς Αὐτὸν καὶ τὸ ἔργο Του, νὰ ἀπαξιωθοῦν τὰ ἅγια καὶ ἱερὰ πρόσωπα τῆς Παναγίας καὶ τῶν ἁγίων ἀποστόλων, νὰ ἀμφισβητηθεῖ ἡ ἀξιοπιστία τῶν βιβλικῶν κειμένων καὶ νὰ προβληθεῖ ὁ κοσμικὸς ‘ὀρθολογισμός’, στὸν ὁποῖο δὲν χωροῦν ‘μεταφυσικὲς προσεγγίσεις’.

Πιὸ συγκεκριμένα ὁ Χριστὸς παρουσιάζεται, ὡς ἕνας ‘μοντέρνος’ νέος, κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωση τῶν περιθωριακῶν χίπηδων τῆς δεκαετίας τοῦ 1960 – 70. Ὡς ἕνας ‘ἀνατρεπτικὸς’ νέος, ὁ ὁποῖος ἐναντιώθηκε στὸ ‘σύστημα’ τῆς ἐποχῆς του, ἀλλὰ συνεχίζει νὰ ἐναντιώνεται καὶ στὸ ‘σύστημα’ τῆς ἐποχῆς μας, ὁ ὁποῖος δὲν δέχεται ἠθικοὺς περιορισμούς. Ὁ ‘ἐπαναστάτης Ἰησοῦς’ τῆς παράστασης ἀνατρέποντας τὸ θρησκευτικὸ κατεστημένο τῆς ἐποχῆς του, ἀνατρέπει, (σύμφωνα μὲ τὸ σενάριο ποὺ ἔπλασε μὲ τὴ φαντασία του ὁ σκηνοθέτης), τοὺς ἠθικοὺς κώδικες, ὅπως οἱ ἀνατρεπτικοὶ χίπηδες τῆς ἐποχῆς ποὺ γράφηκε τὸ μιούζικαλ. Ὅπως δηλαδὴ οἱ χίπηδες δὲν εἶχαν ἠθικὲς ἀναστολές, ἔτσι καὶ ὁ Ἰησοῦς παρουσιάζεται, ὡς ἕνας ἀπὸ αὐτούς, ὁ ὁποῖος κυριαρχεῖται ἀπὸ ἀνθρώπινα πάθη καὶ ἱκανοποιεῖ τὰ ταπεινά του ὁρμέμφυτα. Φέρεται νὰ ἔχει σεξουαλικὲς σχέσεις μὲ τὴν Μαρία τὴ Μαγδαληνή».

Δὲν μᾶς ξενίζει τὸ γεγονὸς ὅτι ἕνας αἱρεσιάρχης ἔφτασε σὲ τέτοιο σημεῖο πνευματικῆς ἀλλοτριώσεως, ὥστε νὰ ἐπαινεῖ καὶ νὰ ἐπιδοκιμάζει μία τέτοιου εἴδους ἐμετικὴ θεατρικὴ παράσταση ποὺ προκαλεῖ τὴν ἀηδία, τὴ φρίκη καὶ τὸν ἀποτροπιασμὸ τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Καὶ τοῦτο διότι ὅπως μᾶς διδάσκουν οἱ ἅγιοι Πατέρες, ἡ ἔκπτωση στὴν αἵρεση, ἀφαιρεῖ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ σκοτίζεται ὁ ἄνθρωπος, καὶ νὰ τυφλώνεται πνευματικά. Ἐξ’ αἰτίας τῆς πνευματικῆς του τυφλώσεως, ἀδυνατεῖ πλέον νὰ διακρίνει αὐτὰ ποὺ καὶ ἕνας ἁπλὸς πιστός, χωρὶς ἰδιαίτερο θεῖο φωτισμό, μπορεῖ νὰ διακρίνει. Βαδίζει ψηλαφητὰ μέσα σ’ ἕνα πυκνὸ σκοτάδι πλάνης, ἔτσι ὥστε κραυγαλέες περιπτώσεις διαστροφῆς τῆς ἱστορικῆς πραγματικότητος, νὰ μὴ γίνονται ἀντιληπτές. Καὶ ὅταν ἀκόμα ὁλοφάνερα διακωμωδεῖται καὶ ἐμπαίζεται τὸ πανάγιο πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας, ὅπως ἐδῶ στὴν προκειμένη περίπτωση, ἀκόμη καὶ σ’ αὐτὴ τὴν περίπτωση, ὁ σκοτισμένος νοῦς τοῦ αἱρετικοῦ δὲν «βλέπει» τίποτε τὸ κακὸ καὶ ἀξιοκατάκριτο. Οὔτε φυσικὰ εἶναι σὲ θέση νὰ λάβει ὑπ’ ὄψη του τὶς ἀντιδράσεις ἑκατομμυρίων χριστιανῶν σὲ ὅλο τὸν κόσμο, καὶ τὸ τεράστιο σκάνδαλο ποὺ προκαλεῖ μὲ τὴν συμπεριφορά του. 

Περαίνοντας, ἐκφράζουμε τὴν βαθύτατη λύπη μας γιὰ τὸ νέο αὐτὸ σοβαρὸ ὀλίσθημα τοῦ κ. Φραγκίσκου, ἂν τὸ δημοσίευμα εἶναι ἀληθινό. Ἂν δὲν ὑπάρξει διάψευση ἀπὸ τὸ Βατικανὸ καὶ καταδίκη τοῦ βλάσφημου μιούζικαλ, αὐτὸ θὰ σημαίνει πὼς ἡ κατάπτωση τοῦ Παπισμοῦ συνεχίζεται μὲ γοργοὺς ρυθμούς. Ὁπότε θὰ ἔχουμε μία ἀκόμη ἐπιβεβαίωση καὶ ἕνα ἀκόμη ἰσχυρὸ τεκμήριο,  ὅτι ὁ «ἀλάθητος» ἡγέτης του, πιστεύει σὲ ἕναν ἄλλο «Χριστὸ» καὶ ὄχι στὸν ἐνανθρωπήσαντα Υἱὸ καὶ Λόγο τοῦ Θεοῦ. Σὲ ἕναν θλιβερὸ καὶ ἐμπαθῆ ἄνθρωπο τοῦ ὁποίου ἡ δόξα καὶ τὸ ἔργο τελείωσε ἐπάνω στὸ Γολγοθά. Φαίνεται ἐπίσης ὅτι ἡ παγκόσμια ἐξουσία τοῦ Πάπα δὲν περιορίζεται ἁπλῶς στὸ νὰ εἶναι ὁ Βικάριος τοῦ Χριστοῦ πάνω στὴ γῆ, ἀλλὰ ἐπεκτείνεται ἀκόμη περισσότερο. Τώρα πλέον ἔχει τὴν ἐξουσία νὰ ἀντικαθιστᾶ τὸν ἀληθινὸ Χριστὸ κατὰ βούληση μὲ ἕνα ἄλλο «Χριστό», κομμένο καὶ ραμμένο στὰ μέτρα τοῦ κόσμου!!!

Φυσικὰ δὲν τρέφουμε ἀφελεῖς ψευδαισθήσεις καὶ δὲν περιμένουμε ὅτι οἱ ἐκ τῶν «Ὀρθοδόξων» θιασῶτες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, οἱ ὁποῖοι θεωροῦν τὸν κ. Φραγκίσκο «ἁγιώτατο Ἐπίσκοπο τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης» καὶ συμπροσεύχονται μαζί του, νὰ ἔχουν τὴ στοιχειώδη πνευματικὴ εὐαισθησία καὶ διάκριση, νὰ ἐλέγξουν τὸν «Ρωμαῖο Ποντίφικα» καὶ νὰ καταδικάσουν τὴν ἐπίσκεψή του στὴν βλάσφημη παράσταση καὶ τὴν «εὐλογία» του στοὺς συντελεστές της! Πῶς νὰ περιμένουμε κάτι τέτοιο, ἀφοῦ ἡ ἀρρώστια τῆς αἱρέσεως καὶ ὁ ἐξ’ αὐτῆς ἐπακόλουθος σκοτισμὸς τοῦ νοὸς ἔχει πλήξει καὶ αὐτοὺς τοὺς ἰδίους;
 
Ἐκ τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ τῶν Παραθρησκειῶν.
Ἐν Πειραιεῖ τῇ 7ῃ Ἰανουαρίου 2019

1 σχόλιο:

  1. Ο Πάπας Ρώμης, συμπεριφέρεται όπως όλοι οι δημαγωγοί-λαοπλάνοι ηγέτες, και δίνει στους ανθρώπους ό,τι τους ΑΡΕΣΕΙ (όχι ό,τι τους ΩΦΕΛΕΙ).

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.