19 Ιαν 2019

Μίκης Θεοδωράκης γιὰ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν: Μὴν προχωρήσετε σὲ αὐτὸ τὸ ἔγκλημα εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδας

«Νὰ μὴν προχωρήσουν οἱ ἐθνικὲς παραχωρήσεις εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδας στὸ Μακεδονικὸ» ζητὰ ἀπὸ τοὺς βουλευτὲς μὲ ἐπιστολή του, ὁ Μίκης Θεοδωράκης, ἕνα χρόνο μετὰ τὴν συγκλονιστικὴ ὁμιλία του στὸ προηγούμενο συλλαλητήριο γιὰ τὴν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας ἐνόψει τῆς συγκέντρωσης τῆς Κυριακῆς στὸ Σύνταγμα. 
Ὁ Μίκης Θεοδωράκης μέσω τῆς ἐφημερίδας τὰ ΝΕΑ ἀναφέρεται στὴν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν καλώντας τοὺς βουλευτὲς νὰ μὴν προχωρήσουν στὸ «ἔγκλημα αὐτὸ εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδας». 
«Ἡ ψῆφος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ δὲν ἔδωσε σὲ κανέναν ἐν λευκῶ ἐξουσιοδότηση γιὰ χειρισμὸ τοῦ θέματος αὐτοῦ κατὰ τὸ δοκοῦν» γράφει ὁ Μίκης Θεοδωράκης καὶ ζητᾶ γιὰ ἄλλη μία φορὰ τὴν διεξαγωγὴ δημοψηφίσματος κάνοντας λόγο γιὰ μεγάλους κινδύνους γιὰ τὸ μέλλον τῆς χώρας. 
Ὁλόκληρη ἡ ἐπιστολὴ ἔχει ὡς ἑξῆς:
  
«Ἔχει περάσει σχεδὸν ἕνας χρόνος ἀπὸ τότε ποὺ ἑκατοντάδες χιλιάδες ἄνθρωποι ὅλων τῶν πολιτικῶν πεποιθήσεων, ἑνώθηκαν στὸ Σύνταγμα ἀπαιτώντας νὰ μὴν προχωρήσουν οἱ ἐθνικὲς παραχωρήσεις εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδας στὸ Μακεδονικό. 
Τότε μίλησα σὲ ἐκείνους ὅπως καὶ σὲ ὅλους τούς Ἕλληνες γιὰ τοὺς μεγάλους κινδύνους ποὺ κρύβει γιὰ τὴν πατρίδα μας αὐτὴ ἡ ἀναίτια ὑπαναχώρηση. Ἡ κυβέρνηση ἀγνόησε τοὺς κινδύνους καὶ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ καὶ χωρὶς καμία λογική, ἀποφάσισε νὰ προχωρήσει μὲ κάθε κόστος. Γιὰ ἕνα θέμα στὸ ὁποῖο δὲν ἔχουμε κανένα ἀπολύτως λόγο νὰ κάνουμε πίσω, ἕνα θέμα ποὺ δὲν χρειάζεται νὰ "λυθεῖ" γιατί γιὰ τὴν Ἑλλάδα εἶναι λυμένο. Γιὰ νὰ μᾶς ἐπιβληθεῖ μία συμφωνία ποὺ μόνο δεινὰ ἐπιφυλάσσει γιὰ τὴ χώρα μας ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ Βαλκάνια στὸ σύνολό τους. Καὶ μάλιστα τὴν ὥρα ποὺ τὰ ἴδια τὰ Σκόπια δὲν ἔχουν ἀπὸ τότε μέχρι σήμερα σταματήσει ἐπισήμως νὰ μιλοῦν γιὰ "μακεδονικὸ" ἔθνος, "μακεδονικὴ" γλώσσα καὶ "μακεδονικὴ" ταυτότητα, παραβιάζοντας καθημερινὰ ἀκόμα καὶ τὴ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. 

ΌΛΟΙ, Ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας τους καὶ τὴν ἀντιπολίτευση μέχρι καὶ τῶν "καλῶν προθέσεων" ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν τους ποὺ τὸν ἀκούσαμε καὶ προχθὲς ἀκόμα στὴν ἐπίσημη ἐπίσκεψή του στὴν Τουρκία. 
Σήμερα ἀπευθύνομαι ὄχι μόνο σὲ ἐκείνους ποὺ θὰ διαδηλώσουν αὔριο ξανὰ στὸ Σύνταγμα, ἀλλὰ κυρίως σὲ ὅσους θὰ βρίσκονται μέσα στὸ κτήριο τῆς Βουλῆς καὶ θὰ πάρουν μία ἀπόφαση ποὺ ἀφορᾶ τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδας. Ἀπευθύνω ἔκκληση πρὸς ὅλους τούς βουλευτές: μὴν προχωρήσετε σὲ αὐτὸ τὸ ἔγκλημα σὲ βάρος τῆς Ἑλλάδας. Ἡ ζημιὰ ποὺ θὰ προκαλέσετε στὸν τόπο μας θὰ εἶναι ἀνεπανόρθωτη. Ἀλλὰ καὶ ἡ κρίση τῆς Ἱστορίας καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ θὰ εἶναι ἀμείλικτη. Σᾶς θυμίζω τὴν ἐπίσημη ἀνακοίνωση ποὺ ἐκδόθηκε μετὰ τὴ λήξη τοῦ Συμβουλίου τῶν τότε πολιτικῶν ἀρχηγῶν ποὺ συνεδρίασαν στὶς 13.4.1992 παρουσία τοῦ τότε Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμανλῆ. 
«Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία τῆς χώρας (σ.σ. Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης, Ἀνδρέας Παπανδρέου, Μαρία Δαμανάκη (Συνασπισμός), Ἀλέκα Παπαρήγα) μὲ ἐξαίρεση τὸ ΚΚΕ συμφώνησε ὅτι ἡ Ἑλλάδα θὰ ἀναγνωρίσει τὸ ἀνεξάρτητο κράτος τῶν Σκοπίων μόνο ἐὰν τηρηθοῦν καὶ οἱ τρεῖς ὄροι ποὺ ἔθεσε ἡ ΕΟΚ στὶς 16 Δεκεμβρίου 1991, μὲ τὴν αὐτονόητη διευκρίνιση ὅτι στὸ ὄνομα τοῦ κράτους αὐτοῦ δὲν θὰ ὑπάρχει ἡ λέξη Μακεδονία». 

ΚΑΘΟΛΟΥ. Μὲ κανένα γεωγραφικὸ ἢ ἄλλο προσδιορισμό. 
Ἡ τυχὸν ἀπομάκρυνση ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἀπόφαση πολιτικῶν ἱστορικοῦ διαμετρήματος ποὺ ἐκπροσωποῦσαν σχεδὸν ὁλόκληρο τὸν πολιτικὸ χῶρο εἶναι πράξη ἱστορικὰ ἀπαράδεκτη, στὰ ὅρια τῆς ἐθνικῆς μειοδοσίας καὶ θὰ ἔχει ὀλέθρια ἀποτελέσματα γιὰ τὸ μέλλον τῆς χώρας μας. 
Τὰ Σκόπια μὲ ὄχημα τὸ ὄνομα "Μακεδονία" καὶ παραμορφώνοντας τὰ ἱστορικὰ γεγονότα σὲ βαθμὸ γελοιότητας, ἐπιδιώκουν στὴν πραγματικότητα τὴν ἐπέκταση τῶν συνόρων τους εἰς βάρος τῶν δικῶν μας γιὰ τὴ δημιουργία τῆς λεγόμενης "Μακεδονίας τοῦ Αἰγαίου". 

Εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀντιταχθοῦμε σ΄αὐτὴ τὴν παραχάραξη τῆς ἱστορίας καὶ νὰ ἐπαγρυπνοῦμε γιὰ τὴ διαφύλαξη τῆς ἐθνικῆς μας ἀκεραιότητας ποὺ κινδυνεύει ἀπὸ τὶς διεθνεῖς δυνάμεις ποὺ στοχεύουν ἀνοιχτὰ στὴ σαλαμοποίηση τῆς περιοχῆς τῶν Βαλκανίων. Ἡ περίπτωση τῆς Γιουγκοσλαβίας εἶναι νωπή. Τὸ ἑπόμενο θύμα θὰ εἶναι ἡ χώρα μας. 
Ἂν τὰ Σκόπια γίνουν μέλος τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῆς Εὐρώπης μὲ τὴν ψῆφο τὴ δική μας, ὥστε νὰ μποροῦν αὔριο - μεθαύριο νὰ μᾶς ἀπειλοῦν ἀπὸ ἰσχυρότερη θέση, τότε θὰ εἴμαστε ἄξιοι τῆς Μοίρας μας. 

Ἐπειδὴ εἶναι ἱστορικὰ ἀποδεδειγμένο ὅτι ἡ Μακεδονία ἦταν καὶ εἶναι Ἑλληνική, δὲν πρέπει νὰ τοὺς ἀναγνωρίσουμε ποτὲ μὲ τὸ ὄνομα αὐτό, ἀφοῦ γνωρίζουμε ὅτι μόνο ἐμεῖς μποροῦμε νὰ τούς δώσουμε τὴν ἱστορικὴ νομιμοποίηση. Δὲν ἔχει σημασία ἂν ὑπάρχουν χῶρες ποὺ ἀναγνώρισαν τὰ Σκόπια μὲ τὸ ὄνομα "Μακεδονία" παραβλέποντας ὅτι ἔτσι γελειοποιοῦνται μπροστὰ στὴν Ἱστορία. Θυμηθεῖτε τὸ παράδειγμα τῆς Δυτικῆς Γερμανίας ποὺ δὲν ἀναγνώρισε ὡς τὸ τέλος τὴν Ἀνατολικὴ Γερμανία παρὰ τὸ ὅτι δεκάδες χῶρες εἶχαν συνάψει μαζί της διπλωματικὲς σχέσεις, θεωρώντας πὼς δὲν μπορεῖ ἡ ἀποδοχὴ ἀπὸ τοὺς ἄλλους νὰ παραχαράξει τελεσίδικα τὴ δική τους νομιμοποίηση. 

Βεβαίως πρέπει νὰ συνεχίζουμε νὰ στηρίζουμε τὴν εἰρηνικὴ συνύπαρξη μὲ τὸ κράτος τῶν Σκοπίων. Ὅμως ὅσο ἐκφράζουν μὲ κάθε τρόπο ἀλυτρωτικὲς τάσεις καὶ διεκδικοῦν τὴν ἱστορική μας ταυτότητα προχωρώντας σὲ "παραχωρήσεις" ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ἀπευθύνονται μόνο σὲ λαὸ ἠλιθίων καὶ γονατισμένων καὶ παραβιάζοντας προκλητικότατα (ἄρα ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΣ) καὶ τὴν ἴδια τὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ποὺ ὑπέγραψαν, δὲν πρέπει σὲ καμία περίπτωση νὰ ἔχουν τὴν ψῆφο μας γιὰ τὴν ἔνταξή τους στὴν ΕΕ καὶ τὸ ΝΑΤΟ. 

Τὸ θέμα τῆς ὀνομασίας τῶν Σκοπίων δὲν εἶναι ἕνα θέμα ποὺ αὔριο μπορεῖ πανεύκολα νὰ ρυθμιστεῖ διαφορετικά. Ἡ ψῆφος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ δὲν ἔδωσε σὲ κανέναν ἐν λευκῶ ἐξουσιοδότηση γιὰ χειρισμὸ τοῦ θέματος αὐτοῦ κατὰ τὸ δοκοῦν. Καμία κυβέρνηση (ἀκόμα κι ἂν ἦταν κυβέρνηση πλειοψηφίας) δὲν μπορεῖ νὰ πάρει τόσο σοβαρὲς γιὰ τὴ χώρα ἀποφάσεις. Γι' αὐτὸ ἡ μόνη συνετὴ ἀπόφαση ἀπὸ πλευρᾶς τῆς σημερινῆς κυβέρνησης εἶναι νὰ καταφύγει στὴν κρίση τοῦ Κυρίαρχου Ἑλληνικοῦ Λαοῦ μὲ τὴ διενέργεια Δημοψηφίσματος". 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.