21 Ιαν 2019

Μήνυση γιὰ τὰ χημικὰ στὸ συλλαλητήριο καταθέτει ὁ Ἰατρικὸς Σύλλογος

Ο ΙΣΑ θεωρεῖ ἐγκληματικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ ἐπικίνδυνα αὐτὰ χημικὰ ὄπλα χρησιμοποιήθηκαν ἐνάντια σὲ οἰκογένειες ποὺ διαδήλωναν εἰρηνικὰ καὶ ἔθεσαν σὲ κίνδυνο τὴν ζωὴ παιδιῶν καὶ ἡλικιωμένων
O Ἰατρικὸς Σύλλογος Ἀθηνῶν ἐκφράζει τὴν ἀγανάκτησή του γιὰ τὴν ρίψη χημικῶν οὐσιῶν μὲ ἐπιβλαβεῖς οὐσίες στὸ συλλαλητήριο γιὰ τὴν Μακεδονία καὶ πρόκειται ἄμεσα νὰ καταθέσει μηνυτήρια ἀναφορὰ στὸν Εἰσαγγελέα, προκειμένου νὰ ἀποδοθοῦν εὐθύνες σὲ ὅσους ἐπέλεξαν τὸν ἀπαράδεκτο καὶ ἀντιδημοκρατικὸ αὐτὸ μέσο καταστολῆς ποὺ ἔθεσε σὲ κίνδυνο τὴν δημόσια ὑγεία.

Ο ΙΣΑ θεωρεῖ ἐγκληματικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ ἐπικίνδυνα αὐτὰ χημικὰ ὄπλα χρησιμοποιήθηκαν ἐνάντια σὲ οἰκογένειες ποὺ διαδήλωναν εἰρηνικὰ καὶ ἔθεσαν σὲ κίνδυνο τὴν ζωὴ παιδιῶν καὶ ἡλικιωμένων. Ἀκόμη, θεωρεῖ ἀπαράδεκτο ὅτι ἡ ἐγκληματικὴ αὐτὴ ἐνέργεια γίνεται μὲ τὴν ἀνοχὴ καὶ τὴν συγκάλυψη τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τοῦ ὑπουργείου Ὑγείας, ἡ ὁποία ἀνήκει στὸ...
ἰατρικὸ σῶμα καὶ ὀφείλει νὰ προστατεύει τὴ Δημόσια ὑγεία. 

Σχολιάζοντας τὸ θέμα ὁ πρόεδρος τοῦ ΙΣΑ, Γ. Πατούλης, ἐπισήμανε τὰ ἑξῆς: «Καταγγέλλουμε τὸ ἀντιδημοκρατικὸ καὶ ἐπικίνδυνο αὐτὸ μέσο καταστολῆς ἑνὸς εἰρηνικοῦ συλλαλητηρίου γιὰ τὰ ἐθνικά μας συμφέροντα ποὺ βάναυσα καταπατοῦνται». 

«Ἡ χρήση τῶν χημικῶν οὐσιῶν ἔθεσε σὲ κίνδυνο τὴν ζωὴ ἀκόμα καὶ παιδιῶν ἐνῶ πέρα ἀπὸ τὶς ἄμεσες βλάβες στὴν ὑγεία, ἔχει ἐπιπτώσεις στὸ σύνολο τοῦ πληθυσμοῦ ποὺ παραμένει στὴν περιοχή. Καθὼς ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι ἡ χρήση τους, σὲ μικροπεριβάλλοντα, προκαλεῖ τὴ συσσώρευση τοξικῶν χημικῶν ἑνώσεων, σὲ ἐπίπεδα ἱκανὰ νὰ ἐπιφέρουν συμπτώματα στοὺς κατοίκους τῆς περιοχῆς γιὰ μακρὸ χρονικὸ διάστημα. Ζητοῦμε νὰ ἀποδοθοῦν εὐθύνες σὲ ὅσους ἐπέλεξαν τὸ βάναυσο αὐτὸ τρόπο γιὰ νὰ φιμωθεῖ ἡ φωνὴ τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτῶν μας ποὺ συμμετεῖχαν στὸ συλλαλητήριο» πρόσθεσε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.