17 Δεκ 2018

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἑνώνει τοὺς σχισματικοὺς καὶ διασπᾶ τοὺς Ὀρθοδόξους

νάλυση τοῦ ἰστολογίου «Θρησκευτικά»
Ἡ λεγόμενη «ἑνωτικὴ σύνοδος» τοῦ Κιέβου ποὺ πραγματοποιήθηκε ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Μητροπολίτου Γαλλίας Ἐμμανουὴλ ἀποτελεῖ τὸ προτελευταῖο βῆμα τῆς διαδικασίας χορήγησης Αὐτοκεφάλου ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο στοὺς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας. Ἀπομένει καὶ ἡ ἐπίδοση τοῦ Τόμου Αὐτοκεφαλίας στὸν ἐκλεγέντα ἀπὸ τὴν «ἑνωτικὴ σύνοδο» προκαθήμενο τῆς νέας Ἐκκλησίας στὴν ὁποία ἐντάχθηκαν οἱ σχισματικὲς ὁμάδες τῆς Οὐκρανίας.
Κι ἐνῶ ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καὶ οἱ περὶ αὐτὸν Φαναριῶτες διακηρύσσουν ὅτι οὐδὲν περισσότερο ἔπραξαν ἀπὸ τὸ νὰ χορηγήσουν αὐτοκεφαλία σὲ μία ἀκόμη Ἐκκλησία ὅπως καὶ σὲ ἄλλες στὸ παρελθόν, στὴν οὐσία μὲ τὶς ἐνέργειές τους δημιουργοῦν μέγα σχίσμα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ πληγῆ τῆς ὁποίας ἡ ἐπούλωση θὰ χρειαστεῖ πολλὰ...
χρόνια. Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καταλύει κάθε ἔννοια συνοδικοῦ συστήματος, υἱοθετεῖ παπικοῦ τύπου πρωτεῖο καὶ κινεῖται αὐτοβούλως καὶ ἄνευ πανορθοδόξου συνοδικῆς ἀποφάσεως, καταπατᾶ ἱεροὺς κανόνες, ἐπαναφέρει σχισματικοὺς στὴν «κανονικότητα» καὶ ἀποσχίζει Ὀρθοδόξους ἀποστερώντας τους τίτλους καὶ μητροπόλεις. 

Ἀκόμη χειρότερα ἐντάσσει στὴ δική του ποίμνη τοὺς ἄρτι καθαιρεθέντες Μητροπολίτες τῆς κανονικῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀγνοεῖ πλήρως τὶς ἀποφάσεις τῆς μόνης κανονικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ὑπὸ τὸν Μητροπολίτη Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας Ὀνούφριο. Πράττει ὅλα αὐτὰ πιεζόμενος ἀπὸ τὶς ΗΠΑ ἢ ἄλλους πολιτικοὺς καὶ ἐξωγενεῖς παράγοντες; Ἢ αὐτοβούλως κινεῖται ἀποπειρόμενος νὰ ἐπιβάλλει πανορθοδόξως τὸ πρωτεῖο του; Ἢ μήπως καὶ τὰ δύο μαζί; Ἐπιδεικτικὰ παραβλέπει καὶ τοὺς Μητροπολίτες πολλῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καὶ Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν ποὺ μὲ ἀγωνία τονίζουν τὴν ἐπικίνδυνη γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξιας πορεία ποὺ διαγράφεται μὲ τὶς πρωτοβουλίες του.

Ἤδη τὸ σχίσμα μεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἶναι γεγονὸς μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ρωσίας νὰ ἔχει πλήρως διακόψει τὴν κοινωνία μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως. Καὶ τὰ πράγματα θὰ χειροτερεύσουν. Ἀργὰ ἢ γρήγορα ὅλες οἱ Τοπικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες θὰ ἀναγκαστοῦν νὰ λάβουν ἐπισήμως θέση γιὰ ὅσα ἔπραξε ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος στὴν Οὐκρανία. Ἄμεσα μάλιστα θὰ διαφανεῖ ἐντός τῆς λειτουργικῆς πράξης ποιὰ στάση θὰ τηρήσουν οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος βιάζεται νὰ ἐπιβάλλει πανορθοδόξως τὶς ἀποφάσεις του καὶ στὴν πρώτη Θεία Λειτουργία μετὰ τὴν «ἑνωτικὴ σύνοδο» στὸ Φανάρι, στὰ Δίπτυχα μνημονεύτηκε ὁ ἐκλεγεῖς (σχισματικὸς) Μητροπολίτης Ἐπιφάνιος ὡς προκαθήμενος τῆς 15ης στὴ σειρὰ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (!) πρὶν ἀκόμη τοῦ ἐπιδοθεῖ ὁ Τόμος Αὐτοκεφαλίας. 

Τί θὰ πράξουν ὅμως οἱ ἄλλοι Προκαθήμενοι τῶν ὑπολοίπων Ἐκκλησιῶν; Θὰ μνημονεύσουν τὸν Μητροπολίτη Ἐπιφάνιο; Θὰ ἀγνοήσουν τὸν Μητροπολίτη Ὀνούφριο, τὸν μόνον κανονικὸ ἐπικεφαλῆς Μητροπολίτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας; Θὰ συνεχίσουν τὴ μνημόνευση τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου; Ἢ θὰ ἀκολουθήσουν τὴν στάση τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας διακόπτοντας τὴ μνημόνευσή του; Τὰ πράγματα εἶναι κρισιμότερα γιὰ τὶς ἑλληνόφωνες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καὶ κυρίως τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Πρὸς τὸ παρὸν οὐδὲν σχόλιον ἔχει γίνει γιὰ τὰ τεκταινόμενα στὴν Οὐκρανία. Ποιὰ θὰ εἶναι ἡ στάση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου καὶ τῆς περὶ αὐτὸν Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος;

Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ πλησιάζει ἀλλὰ οἱ ἐν Φαναρίω φρόντισαν φέτος νὰ προσφέρουν ἀντὶ ἄλλου δώρου στὸ θεῖο βρέφος τὸν διχασμό, τὴν διχόνοια καὶ τὴ διάσπαση τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Οἱ δῆθεν κοπτόμενοι γιὰ τὴν ἕνωση ὅλων τῶν Χριστιανῶν καὶ οἰκουμενιστικὰ κινούμενοι ἐπὶ πολλὰ πλέον ἔτη, σχίζουν τώρα καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία προσφέροντας καλὲς ὑπηρεσίες στοὺς πολέμιους τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

12 σχόλια:

 1. Ο πατριάρχης έπραξε σωστά σύμφωνα με τούς κανόνες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όντως, έπραξε σύμφωνα με τους κανόνες του διαβόλου....

   Διαγραφή
  2. Ο ΕΓΩΪΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ,ΣΠΑΕΙ ΚΟΚΚΑΛΑ.
   ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΣ;;;;;;
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
  3. + Νικόλαος Σωτηρόπουλος, Θεολόγος : "Ποιός εἶνε ὁ μεγαλύτερος ἐχθρὸς τῆς Πίστεως; Δὲν θὰ ὑπερβάλω οὔτε στὸ ἐλάχιστο. Ὁ μεγαλύτερος ἐχθρὸς τῆς Πίστεως εἶνε ὁ Oἰκουμενισμὸς καὶ οἱ Oἰκουμενιστές, δημιουργήματα τοῦ Διαβόλου κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς προφητευμένης ἀποστασίας τῶν χαλεπῶν καιρῶν μας. Ἀρχιοικουμενιστὴς δὲ σήμερα εἶνε ἀξιωματοῦχος τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ λέγεται κορυφὴ τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλ' εἶνε οὐρά. Διαβάζουμε τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία. Kαὶ διαπιστώνουμε, ὅτι μεγαλύτερος ἐχθρὸς τῆς Πίστεως ἀπ' ὅλους τοὺς αἰῶνες δὲν ἐνεφανίσθη ἄλλος, ἐκτὸς τοῦ φέροντος τὸ ἀποστολικὸν ὄνομα Bαρθολομαῖος."

   Διαγραφή
 2. Τρία μόνο σχόλια κανονικού δικαίου:

  1. Οι πρώην σχισματικοί άσκησαν το δικαίωμα του έκκλητου και αποφάνθηκε το Πατριαρχείο.
  2. Οι διοικητικοί κανόνες της Εκκλησίας θεμελιώνονται στους κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων και κατ' επέκταση δεν ξεθωριάζουν στον χρόνο. (Ας μας θυμήσει το αγαπητό ιστολόγιο "θρησκευτικά" πόσα χρόνια η εκκλησία της ελλάδος ήταν σε σχίσμα αφενός και αφετέρου τι θα μας απαντήσει όταν το Πατριαρχείο θελήσει να ανακαλέσει το Συνοδικό Τόμο του 1928;)
  3. Το τραγικό σφάλμα κανονικού δικαίου και λανθασμένης εκκλησιολογίας! Δεν αποφάνθηκε μόνος του ο Οικουμενικός Πατριάρχης αλλά συνοδικά αποφασίστηκε ό,τι αποφασίστηκε.

  Παρακαλώ να μιλάμε τουλάχιστον με στοιχεία και δεδομένα κανονικού δικαίου και με στοιχειώδη σοβαρότητα και όχι με πολιτικό λόγο αλλά με σοβαρότητα απέναντι στους θεσμούς της Εκκλησίας μας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 1. https://www.romfea.gr/diafora/24567-peri-tou-tomou-tou-1663-kai-dikaiomatos-ekklitou

   2. Και οι κανόνες της Εκκλησίας ορίζουν ότι αυτή τη στιγμή ο "πατριάρχης" μας είναι αιρετικός, ακοινώνητος και σχισματικός. Και μαζί του σέρνει και εμάς, τα πνευματικά κουφάρια, που ακόμα τον μνημονεύουμε αντίθετα στους ιερούς κανόνες και δεν τον καθαιρούμε άμεσα με Σύνοδο, μαζί με την αντίχριστη "συνοδεία" του.

   3. Πλάκα κάνεις φυσικά... Κατ' αρχάς, η "σύνοδος" του πατριαρχείου μας αυτή τη στιγμή δεν είναι σύνοδος αλλά μάζωξη αιρετικών αντιχρίστων που δεν αντιπροσωπεύει στο ελάχιστο την Εκκλησία της Ελλάδος ή αυτήν της Κωνσταντινούπολης. Έπειτα, το ανάθεμα δόθηκε από το Πατριαρχείο της Ρωσίας και για να αρθεί θα έπρεπε ΟΛΑ τα Πατριαρχεία να συναινέσουν (και φυσικά αυτό ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ γιατί όπως σου είπα το δικό μας πατριαρχείο δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή...).

   Το γεγονός και μόνο ότι συνεχίζεις να τον αποκαλείς "Οικουμενικό Πατριάρχη" είναι αντικανονικό. Οι Επίσκοποι, οι Μητροπολίτες και οι Πατριάρχες το μόνο που κάνουν είναι να διακονούν το ποίμνιό τους. Αν δεν το διακονούν, δεν είναι τίποτα από αυτά. Αν, όχι απλά δεν το διακονούν, αλλά το πετούν στους λύκους, όντας και οι ίδιοι λύκοι, τότε όχι απλά δεν έχουν εκκλησιαστική δικαιοδοσία για τίποτα, αλλά θα έπρεπε να είχαν καθαιρεθεί και αναθεματιστεί ΑΜΕΣΑ.

   Διαγραφή
 3. Θερμά συγχαρητήρια από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Ουκρανία για την δημιουργία της νέας «εκκλησίας».

  https://averoph.wordpress.com/2018/12/18/θερμά-συγχαρητήρια-από-την-αμερικανι

  * * *

  «Το Βατικανό αναγνωρίζει την αυτοκέφαλη Ουκρανική Εκκλησία».

  https://www.vimaorthodoxias.gr/diethni-2/to-vatikano-anagnorizei-tin-aftokefali-oukraniki-ekklisia

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο Πατριάρχης,πρώτον,έδωσε αυτοκεφαλία στην κανονική εκκλησία της ουκρανίας;Δεν δημιούργησε μια καινούργια από σχισματικούς;
  Δεύτερον,στις επίσημες εκδηλώσεις για την χιλιετηρίδα από την ίδρυση της ρωσικής εκκλησίας στο Κίεβο, το 1988, ενθυμείτε κανείς,αν το πατριαρχείο της Ρωσίας ζήτησε άδεια από το οικουμενικό πατριαρχείο;Τότε στις εορταστικές εκδηλώσεις με διεκκλησιαστική διεπιστημονική συμμετοχή ήσαν κανονικά και νόμιμα ,ενώ τώρα δεν είναι;
  Τι πλάνη είναι αυτή;Δεν βλέπετε ότι προευλάνει ο οικουμενισμός και θέλει την διαίρεση και αποδυνάμωση της Ορθοδοξίας;
  Δεν αντιληφθήκατε τι έγινε στο Κολυμπάρι;Από πότε η αφέλεια είναι αρετή και η συγκάλυψη και η αποσιώπηση στην κάθε παρέκκλιση και απόκλιση βαπτίστηκε σύνεση και διάκριση;
  Η Χάρις του Παναγίου Πνεύματος να μας επισκιάζει και να περιφρουρεί το χώρο της καρδίας μας Αμήν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Οι Οικουμενιστές έχουν μια έντονη τάση να εφαρμόζουν, μόνο επιλεκτικά τους Ιερούς Κανόνες της Εκκλησίας.

  Καταδικάστηκε ποτέ η αίρεση του Παπισμού από Σύνοδο;

  Μέσα στο πλήθος των άστατων κραυγών που προσπαθούν απεγνωσμένα με πομπώδη φληναφήματα να υποστηρίξουν τον Οικουμενισμό ακούγεται το ανεδαφικό επιχείρημα ότι ο Παπισμός δεν έχει καταδικασθεί από Σύνοδο (!;). Όσοι το υποστηρίζουν αυτό εννοείται πως δεν κατέχουν τίποτε από θεολογία αλλά συνάμα αγνοούν και πλήρως την ιστορική πραγματικότητα.

  https://www.impantokratoros.gr/BD7FE22A.el.aspx

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Τόσο μίσος για τον κατεξοχήν θεσμό της Ρωμιοσύνης, το Οικουμενικό Παρριαρχειο. Απο ποιους; Απο τα ίδια του τα τέκνα, τους υποτίθεται Έλληνες. Οι μεγαλύτεροι πολέμιοι της Ρωμιοσύνης και του Οικ. Πατριαρχείου οι ίδιοι οι Έλληνες. Αλλα μάλλον αυτοί που εύκολα υπερασπίζονται τον πανσλαβισμο δεν ειναι Έλληνες αλλά Γραικοί. Στηρίξτε το Πατριαρχείο μόνο ετσι θα σωθείτε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εσύ πως την είδες δικέ μου;
   Πας για τον διαγωνισμό "τρολ της χιλιετίας";

   Όσο για το "οι ίδιοι οι Έλληνες", ο Χριστός μας έχει διδάξει πως αν το μάτι σου σε σκανδαλίζει, είναι προτιμότερο να το βγάλεις και να μπεις τυφλός και λειψός στην βασιλεία Του, παρά να μείνεις ολόκληρος και στην κόλαση. Όταν ολόκληρο το έθνος σκανδαλίζεται και πλανάται εξ΄ αιτίας αυτού του σιχαμερού αντιχρίστου, και όταν διχάζεται η ορθοδοξία και γίνεται εργαλείο στα χέρια του κάθε ανόητου πολιτικού, τότε όχι απλά θα τον μισήσουμε τον "δικό μας" "πατριάρχη", αλλά να προσέξει να μην πέσει και ποτέ στα χέρια μας, γιατί θα κάνουμε ακριβώς ότι θα έκαναν και οι Ρωμιοί πρόγονοί μας, στέλνοντάς τον να κάνει παρέα στα ψάρια του βυθού κάποιας θάλασσας...

   Διαγραφή
 7. Δεν μισούμε τον θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου ! Μισούμε την αίρεση του Οικουμενισμού, την οποία υποστηρίζει και διακηρύττει με ιταμότητα ο σημερινός Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.