18 Δεκ 2018

Ἀπελευθέρωση καὶ ὄχι διχοτόμηση τῆς Κύπρου!

Πληθαίνουν τὰ ψευτοδιλήμματα τοῦ τύπου «ὁμοσπονδία ἢ διχοτόμηση» ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ παριστάνουν τοὺς ρεαλιστές. Προσπαθοῦν μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια νὰ περάσουν στὴ συνείδηση τοῦ Ἕλληνα τῆς Κύπρου πὼς ἡ μόνη ἐφικτὴ λύση γιὰ τὸ Κυπριακὸ πρόβλημα εἶναι ἡ Διζωνικὴ Δικοινοτικὴ Ὁμοσπονδία. Τὸ πρόβλημα ὅμως εἶναι ὅτι, εὐρύτερα στὴν κοινωνία, κυριαρχεῖ ἡ λογική τοῦ «ἐφικτοῦ» ποὺ στὶς πλεῖστες περιπτώσεις ταυτίζεται μὲ τὴν εὔκολη λύση.
Στόχος τῆς κοινωνίας μας ἀποτελεῖ τὸ μπάλωμα προβλημάτων μὲ λύσεις ἀπὸ ἀποφάσεις ποὺ πάρθηκαν βεβιασμένα. Δυστυχῶς αὐτὰ τὰ ψευτοδιλήμματα ἀποσκοποῦν κάπου ἀλλοῦ. Δὲν ἀποκλείουν ἁπλὰ ὁποιαδήποτε οὐσιαστικὴ λύση, ἀλλὰ ἀφαιροῦν καὶ τὴν ἐλπίδα ἀπὸ τὰ μυαλὰ καὶ τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων. Χωρὶς τὴν ἐλπίδα ποὺ συνάπτεται μὲ τὴν ὑπομονὴ καὶ τὴν ἐργατικότητα δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ καταφέρει τίποτα. Εἶναι σὰν ἕνα αὐτοκίνητο χωρὶς...
ἐλαστικά. Θὰ προχωρᾶ, ὅμως κάπου θὰ σταματήσει.

Λυπηρὸ εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι μᾶς θέλουν ἀδρανεῖς σὲ ἕνα Ἀγώνα ποὺ καλὰ – καλὰ δὲν ξεκίνησε καὶ δὲν ἔχουμε δώσει σχεδὸν τίποτα. Μία κοινωνία ποὺ θέλει νὰ ἐπιζήσει καὶ ὄχι νὰ ἐπιβιώσει, πρέπει νὰ στοχεύει στὸ ἀδύνατο, στὸ ἄπιαστο, σὲ ἕνα «ὄνειρο τρελό». Νὰ βρίσκεται σὲ μία Ἐθνικὴ ὅσο καὶ κοινωνικὴ πάλη μὲ μόνο στόχο τὸ τέλειο. Μόνο τότε θὰ καταφέρει νὰ ὀρθοποδήσει καὶ νὰ ὑψώσει ἀνάστημα ἐπιδιώκοντας Ἐθνικὴ καὶ κοινωνικὴ ὁλοκλήρωση.

Εἶναι ἕνας ἀγώνας ποὺ γιὰ νὰ δοθεῖ, πρέπει νὰ βελτιστοποιηθεῖ ὁ τομέας τῆς Παιδείας. Μὲ τὸν ὄρο Παιδεία δὲν ἐννοεῖται μόνο ἡ ἐκπαίδευση στὸ σχολεῖο, ἀλλὰ καὶ ἡ εὐρύτερη γνώση περισσότερων ἀντικειμένων. Ἀπὸ τὴν ἔλλειψη βασικῆς Παιδείας προκύπτουν ὅλα τὰ προβλήματα. Μέσω αὐτῆς δημιουργεῖται ἕνα πνεῦμα ἀνήσυχο, ἕτοιμο νὰ σηκώσει κάθε πέτρα γιὰ νὰ βρεῖ τὴν ἀλήθεια. Εἶναι ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη δημιουργίας καλύτερης καὶ ἐμπεριστατωμένης κριτικῆς σκέψης, ὅπλο τὸ ὁποῖο εἰδικὰ στὴ σύγχρονη ἐποχὴ ἔχει σκουριάσει. Μὲ αὐτὰ τὰ βέλη στὴν φαρέτρα μας, ἴσως γιὰ νὰ γυρίσει ὁ ἥλιος νὰ ΜΗΝ θέλει δουλειὰ πολλή.

Τέλος, στὰ ὁποιαδήποτε διλήμματα δὲν ἀπαντοῦμε μὲ συνθήματα. Ἀπαντοῦμε μὲ τὴν μόρφωση, τὴ γνώση, τὴν κριτικὴ σκέψη καὶ μὲ γνώμονα τὸ καλό τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Δὲν ζητοῦμε μία κοινωνία ἀποχαυνωμένη, ποὺ νὰ στηρίζεται στὴν ἐπιφανειακὴ γνώση. Ζητοῦμε μία κοινωνία ποὺ νὰ ἀναζητᾶ καὶ νὰ μαθαίνει. Γιατί σὰν Ἑλληνισμὸς ἂν εἴχαμε σωστὰ δομημένη τὴν κοινωνία μας, τότε πολλὰ ἀπὸ τὰ Ἐθνικὰ καὶ κοινωνικὰ προβλήματα δὲν θὰ ὑπῆρχαν.

Εὐτυχῶς ὅμως, ὑπάρχει τὸ μεγαλεῖο του Ἑλληνισμοῦ ποὺ ὅσο καὶ νὰ προσπαθήσει κανεὶς δὲν διαγράφεται καὶ οὔτε ὑποβαθμίζεται. Ὑπάρχουν νέοι ποὺ ἀκόμα καὶ σήμερα, ἀγωνίζονται. Τρανὸ παράδειγμα καὶ πρότυπο γιὰ ἐμᾶς ἀποτελεῖ ὁ Κωνσταντῖνος Κατσίφας. Ἔτσι καὶ ἐμεῖς ἀναζωπυρώνουμε τὴ φλόγα μέσα μας καὶ προπορευόμαστε ἀπέναντι σὲ αὐτοὺς ποὺ θέλουν νὰ βλάψουν τὸν Ἑλληνισμό.

Ὁλόκληροι τόμοι βιβλίων δὲν ἀρκοῦν γιὰ νὰ περιγράψουν τὸν ὑπέρλαμπρο Ἑλληνισμό. Ἐμεῖς ὀνειρευόμαστε αὐτὸ ποὺ μᾶς ἁρμόζει, αὐτὸ ποὺ μᾶς τιμᾶ. Ἐπιθυμοῦμε καὶ πράττουμε ἕνα ἀντικατοχικὸ Ἀγώνα Λευτεριᾶς τῆς Κύπρου ποὺ ἀντλεῖ ἐνέργεια ἀπὸ τὶς θυσίες τῶν Ἑλλήνων γιὰ λευτεριὰ καὶ δικαιοσύνη.

«ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο ΑΓΩΝ»
Γραφεῖο Τύπου
Π.Ε.Ο.Φ. Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.