20 Νοε 2018

π. Γεώργιος Μεταλληνός: «Πέφτω στά πόδια καί παρακαλῶ τόν Μακαριώτατο νά ἀνακρούσει πρύμναν. Νά μήν συνεχίσει αὐτήν τήν προσπάθεια. Θά εἶναι εἰς βάρος ὁλοκλήρου τοῦ Ἔθνους»...Παρατίθενται σημεῖα τῆς συνέντευξης, τήν ὁποία προτρέπω νά ἀκούσετε ὁλόκληρη στό βίντεο.


- Ἀπειλεῖται ὄχι μόνον ἡ Πίστη ἀλλά καί τό ἴδιο τό Ἔθνος. Ἡ ἑνότητα τοῦ Ἔθνους εἶναι ὁ ἐκκλησιαστικός χῶρος. Παρά τίς ἀδυναμίες μας -καί οἱ κληρικοί ἄνθρωποι εἶναι- διατηροῦμε τό ὑψηλότερο ἦθος, ἀπέναντι μάλιστα στόν οἱονδήποτε πολιτικό κόσμο, καί τή μεγαλύτερη φιλοπατρία. Εἶναι δύναμη λοιπόν ὁ ἐκκλησιαστικός χῶρος καί πρέπει νά διαλυθεῖ. Τό πρόβλημα ριζώνει ἐκτός Ἑλλάδος. Εἶναι μόνιμη ἡ προσπάθειά της ἄλλης Εὐρώπης -γιατί καί ἐμεῖς Εὐρώπη εἴμαστε- νά διαλυθεῖ ὁ Ἑλληνισμός. Αὐτό ἐπιτυγχάνεται μέ τή διάλυση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χώρου, πού εἶναι ὁ πυρήνας τῆς ἑνότητας τοῦ Ἑλληνισμοῦ.


- Ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Καρλομάγνου, τοῦ μεγαλύτερου ἐχθροῦ το Ἑλληνισμοῦ, ὑπάρχει ἄσπονδο μίσος τῆς Φραγκικῆς καί Τευτονικῆς Εὐρώπης ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι πάντοτε στό στόχαστρο τῶν Φραγκικῶν Δυνάμεων, ἐπειδή εἶναι τό μόνο διαφοροποιητικό στοιχεῖο τοῦ....
Ἔθνους μας ἀπό τή Δύση.- Ἀπό τήν ἵδρυση τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους ἔπαψε ὁ Ἑλληνισμός νά λαμβάνει ἀποφάσεις γιά τόν ἑαυτόν τοῦ μέσω τῶν Κυβερνητῶν του. Ὁ μόνος Ὀρθόδοξος καθ' ὁλοκληρίαν Κυβερνήτης ἦταν ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας. Ἀπό κεῖ καί πέρα ἔχουμε πολιτικούς καί διανοουμένους πού ὑπηρετοῦν τή Δύση καί τά δυτικά σχέδια. Δέν ἀπολυτοποιῶ. Δέν ἐκτείνομε σέ ὅλο τό χῶρο τῶν πολιτικῶν καί τῶν διανοουμένων, ἀλλά καί οἱ λίγοι ἐκεῖνοι ἀπό τίς δύο πλευρές πού θέλουν νά σκεφθοῦν καί νά ἀποφασίσουν ἑλληνικά ἐλέγχονται ἀπό ξένα κέντρα.- Ἀγωνίζομαι νά ἀναλύσω ὡς δάσκαλος ταπεινός ὅτι τά κέντρα λήψεως ἀποφάσεων καί σέ αὐτό τό θέμα (σ.σ. δηλαδή τό ἐκκλησιαστικό ζήτημα τῶν ἡμερῶν πού ἔχει ἀνακύψει μέ τή "συμφωνία" Τσίπρα-Ἱερωνύμου) δέν εἶναι στήν Ἑλλάδα. Ἐμεῖς ἁπλῶς ὑπηρετοῦμε τά ξένα συμφέροντα καί τά ξένα σχέδια.- Μελετῶ ἐπί 60 χρόνια δυτικά ἀρχεῖα καί ξέρω πῶς δουλεύουν καί στόν πολιτικό καί στόν χριστιανικό χῶρο οἱ ξένοι. Τό ἐρώτημα εἶναι: ἔπρεπε καί ὁ ἐκκλησιαστικός χῶρος, διά τῆς ἡγεσίας του, νά ἐνταχθεῖ στά σχέδια τά ὁποῖα θέλουν τή διάλυση τῆς Ἑλλάδος, τή διάλυση τοῦ Ἔθνους; (σ.σ. σαφής αἰχμή γιά τήν ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος...)

- Αὐτό πού λέμε "χωρισμός Ἐκκλησίας-Πολιτείας", εἶναι λυμένο τό θέμα μέ τό νόμο 590/1977. Εἶναι διακριτοί οἱ ρόλοι, συνταγματικά κατοχυρωμένοι. Γιατί ὁ νόμος αὐτός εἶναι ἀπόρροια τοῦ Συντάγματος τοῦ 1975. Ξέρουμε λοιπόν ποῦ συναντώμεθα, ποῦ δίνουμε τά χέρια ἡ Πολιτεία καί ὁ Ἐκκλησιαστικός Χῶρος -καί δέν ἐννοῶ τούς Ἱεράρχες μόνο, ἀλλά ὅλο τόν Κλῆρο- γιά νά ὑπηρετήσουμε τόν ἴδιο Λαό. Ἔχουμε λοιπόν δυνατότητες νά ἔχουμε διακριτούς ρόλους.

- Ὑπάρχουν κέντρα λοιπόν πού θέλουν τή διάλυση τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Τό τραγικό εἶναι ὅτι ὑπηρετοῦμε αὐτά τά κέντρα... (σ.σ. ὑπονοώντας σαφῶς ἀλλά καί μέ... κερκυραϊκή διπλωματία τήν ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος). Αὐτό εἶναι τό τραγικό... Πέφτω στά πόδια καί παρακαλῶ τόν Μακαριώτατο νά ἀνακρούσει πρύμναν. Νά μήν συνεχίσει αὐτήν τήν προσπάθεια. Θά εἶναι εἰς βάρος ὁλοκλήρου του Ἔθνους...
romalewfronimati

1 σχόλιο:

 1. Έχει άδικο σε όλα.

  Οι πολιτικοί μας καλά κάνουν και τον φωνάζουν "κύριο" και όχι "πάτερ", γιατί είναι μασόνοι και δεν τον έχουν πατέρα.

  Οι επίσκοποι που αποκαλεί μαθητές του δε σέβονται κανέναν, ούτε τον Κύριο. Γιατί θέλει να σεβαστούν αυτόν και να τον ακούσουν;

  Για ποιο λόγο παρακαλεί τον ιερώνυμο; Παρακαλούσαν οι αρχαίοι χριστιανοί μάρτυρες τους βασανιστές τους;
  Για κάθε νοήμονα άνθρωπο, είναι πασιφανές ότι ο ιερώνυμος δεν είναι χριστιανός, δεν είναι κατηχημένος, δεν έχει την παραμικρή ιδέα ποιος είναι ο ρόλους του επισκόπου, έχει ξεπουλήσει την Πίστη και την Πατρίδα αμέτρητες ήδη φορές και όλα δείχνουν πως είναι από τους κορυφαίους εγκεφάλους (αν όχι και ο μοναδικός...) του σχεδίου καταστροφής του έθνους μας. Τέτοια κοροϊδία και κόλπα δεν προέρχονται από έναν απλό πλανεμένο επίσκοπο, ούτε από έναν απλό μασόνο επίσκοπο. Αυτός έχει πλήρη επίγνωση του τι κάνει και η όλη παρουσία και οι ενέργειές του δεν είναι παρά δαιμονικές.

  Μας κοροϊδεύετε π. Γεώργιε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.