30 Νοε 2018

Σύμφωνο ΟΗΕ για τη μετανάστευση: Κάθε ἐπικριτικό σχόλιο γιά τή μαζική μετανάστευση γίνεται ποινικό ἀδίκημα!

Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Ὁ Ἀνδριανόπουλος Ἀνδρέας διετέλεσε ἐπί δεκαετίες βουλευτής καί ὑπουργός κυβερνήσεων τῆς Νέας Δημοκρατίας καί τοῦ Πασοκ ἐνῶ ἐδῶ καί κάποια χρόνια ἀπέχει ἀπό τήν πολιτική. Παρόλαυτά, στό παρόν ἄρθρο του λέει τα πράγματα με το όνομά τους και κρούει τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιά τό Σύμφωνο Μετανάστευσης τοῦ ΟΗΕ τό ὁποῖο καλοῦνται νά ψηφίσουν τά κράτη ἀνά τόν κόσμο! Τό σχέδιο τῆς Νέας Ἐποχῆς γιά  τήν ὁμογενοποίηση τῶν λαῶν καταργώντας τίς θρησκευτικές, ἐθνικές καί πολιτιστικές ταυτότητες ἔχει τεθεῖ σέ πλήρη ἐφαρμογή!

  Τί γίνεται μέ τό migration pact;
Μέσα στίς διάφορες «ἀσυνήθιστες» πρωτοβουλίες του, ὁ ΟΗΕ ἀποφάσισε νά προωθήσει ἕνα Σύμφωνο Μετακίνησης (Migration) γιά τούς πολίτες ὅλων τῶν χωρῶν τῆς γής. Τό περιεχόμενο αὐτοῦ του Συμφώνου εἶναι οὐσιαστικά ἡ κατάργηση τοῦ «παράνομου» γιά κάθε μεταναστευτική κίνηση. Μέ τήν ὑπογραφή του ἡ κάθε χώρα ἀναγνωρίζει τό δικαίωμα τοῦ καθενός στή μετακίνηση.
Ἔγκριση αὐτοῦ του Pact ἐπιβάλλει στίς χῶρες σεβασμό δικαιωμάτων τῶν μεταναστῶν καί καθιέρωση ἀπαιτήσεών τους στή φροντίδα, στίς ὅποιες κοινωνικές παροχές, στήν προστασία καί βέβαια στήν ἀπόδοση ὑπηκοότητας. Πέραν τοῦ ὅτι ἕνα τέτοιο Σύμφωνο νομιμοποιεῖ ἀπόλυτα τήν προτροπή γιά hijiria (μετακίνηση / μετανάστευση) πού σύμφωνα μέ τό Κοράνι ἀποτελεῖ ἐντολή τοῦ....
Προφήτη, ἀφαιρεῖ ἀπό τά κυρίαρχα κράτη – παρά κάποιους ἰσχυρισμούς – τό δικαίωμα ἀνάπτυξης μίας ξεχωριστῆς μεταναστευτικῆς πολιτικῆς. Καί τό χειρότερο: Κάθε ἐπικριτικό σχόλιο γιά τή μαζική μετανάστευση γίνεται ποινικό ἀδίκημα!
Δημιουργεῖται ἕνα καθεστώς ἀλλαγῆς θεσμικῶν πλαισίων. Ἐφόσον ὁ καθένας ἔχει δικαίωμα μετακίνησης ὅπου ἐπιθυμεῖ, ντέ φάκτο ἔτσι καταργοῦνται τά κρατικά σύνορα. Εὔλογα ἀναδύονται σύνθετα νομικά καί ἐθνικά ζητήματα. Μαζικές μετακινήσεις, εἰσβολές, ἀνεπιθύμητες ἐθνικές διεισδύσεις περιπλέκονται σέ ἕναν κυκεώνα ἑρμηνειῶν καί ἀμφισβητήσεων. Τό χειρότερο εἶναι πώς εἶναι ἀμφίβολο ἄν χῶρες πού θά τό ὑπογράψουν θά τό ἐφαρμόσουν.
Οἱ μουσουλμανικές χῶρες πού προΐστανται τῆς σχετικῆς πρωτοβουλίας θά ἀνεχθοῦν ποτέ ἐλεύθερη πρόσβαση χριστιανικῶν (ἡ ἀκόμη καί ἄλλων ἑτερόδοξων ἰσλαμικῶν) πληθυσμῶν στά ἐδάφη τους; Τό χειρότερο εἶναι πώς καταργοῦνται παραδοσιακά νομικά θέσφατα καί πράξεις παράνομες γίνονται νόμιμες.
Πολλές χῶρες ἀρνήθηκαν τό σχετικό σύμφωνο. Ἀνάμεσά τους ἡ Ἐλβετία, ἡ Αὐστραλία, ἡ Αὐστρία, οἱ ΗΠΑ, ἡ Ἐσθονία κ.α. Ἡ Ἑλλάδα τί θά κάνει;
Ποιά εἶναι ἡ θέση τῶν κομμάτων πάνω στό θέμα; Ρωτῆστε τούς βουλευτές σας. Πρίν εἶναι ἀργά…

1 σχόλιο:

  1. ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΣΤΥΓΝΟΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΣ ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΩΜΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ!

    ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.