27 Νοε 2018

Ὁ πατὴρ Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος γιὰ τὴν νοερὰ ἐνέργεια

Ἀπομαγνητοφωνημένο ἀπόσπασμα ἐκπομπῆς τοῦ πατρὸς Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, ἀπὸ τὸ 1ο μέρος τοῦ ἀφιερώματος στὸν π. Ἰωάννη Ρωμανίδη.
Ἐρώτηση ἀκροατή:
- Τί ἐννοεῖτε ὅταν λέτε νοερὰ ἐνέργεια τῆς ψυχῆς;
Ἀπάντηση πατρὸς Κωνσταντίνου:
- Ὁ ἄνθρωπος ἔχει ψυχὴ καὶ σῶμα. Καὶ τὰ δυό εἶναι κτιστὰ μεγέθη, δημιουργήματα, δὲν εἶναι ἄκτιστα, ὁ Θεὸς μόνο εἶναι ἄκτιστος. Ἡ ψυχὴ λοιπόν, εἶναι ὁ χῶρος ὅπου ἀποτυπώνεται ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, εἴμαστε κατ΄ εἰκόνα.  ψυχὴ ἔχει μιὰ οὐσία, τὴν οὐσία τῆς ψυχῆς δὲν μπορῶ νὰ τὴν προσδιορίσω ἀκριβῶς, ἀλλὰ ξέρω ὅπου ἐκεῖ πάνω ἀποτυπώνεται ἡ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ ἡ ψυχή, ἡ οὐσία ἔχει ἐνέργεια, ἐνεργήματα. Αὐτὰ τὰ ἐνεργήματα τῆς ψυχῆς, ἐκδηλώνονται σ΄ ὅλη τὴν ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου, σ΄ ὅλο του τὸ εἶναι, καὶ στὰ ὄργανα, καὶ στὰ αἰσθήματα - συναισθήματα, παντοῦ. Ἄρα, ἡ νοερὰ ἐνέργεια εἶναι τὰ ἐνεργήματα τῆς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ, πάνω στὴν ὕπαρξή μας. Στὸν ἐγκέφαλο, λέγεται λογική. Στὴν καρδιά, λέγεται νοῦς ἢ καρδιά. Εἶναι ὁρολογία τῶν Πατέρων.
Ἔτσι, ἂν ἡ νοερὰ ἐνέργεια εἶναι θεραπευμένη (ἡ ψυχὴ θεραπεύεται μὲ τὴν Κάθαρση καὶ τὸν Φωτισμό), τότε τὰ ἐνεργήματα ἑνὸς τεθεραπευμένου ὀργάνου, θὰ λειτουργοῦν θεραπευτικῶς, στὴν λογικὴ καὶ στὴν καρδιὰ (στὰ αἰσθήματα - συναισθήματα). Ἡ Ἐκκλησία λοιπόν, παρεμβαίνει μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, στὴν θεραπεία τῆς ψυχῆς καὶ τῆς ἐκδηλώσεως τῆς νοερᾶς...
ἐνεργείας. Βλέπεις, ἕνας ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ σκεφτεῖ λογικά, γιατί; Διαστρεβλώθηκε, δὲν ὑπάρχει καθαρὴ ψυχή, ἔχει βρωμίσει - ἀμαυρωθεῖ ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, δὲν ἐκδηλώνεται αὐτὸ ποὺ ἔχει μέσα του. Πχ, ἂν σὲ ἕνα σύρμα ποὺ μεταδίδει μιὰ πληροφορία, τὴν γεμίσω - φορτώσω μὲ κάτι ἄλλο, δὲν θὰ ἀφήσει νὰ μεταφερθεῖ ἡ πληροφορία. Ἡ πληροφορία ὑπάρχει ἀλλὰ δὲν μεταδίδεται. Ἄρα, πρέπει νὰ κάνω Κάθαρση αὐτοῦ τοῦ ἀγωγοῦ, γιὰ νὰ μεταφερθεῖ σωστὰ ἡ πληροφορία.

Αὐτὸ εἶναι καὶ ἡ λογική μας. Γι΄ αὐτὸ γιὰ μᾶς ἕνας ἄνθρωπος ποὺ λέει παράλογα πράγματα, πρέπει νὰ θεραπευτεῖ πρωτογενῶς, νὰ καθαρίσει τὴν ψυχή του, νὰ σκέπτεται μὲ τὴν λογική τοῦ θεραπευμένου. Αὐτὸ ἐννοῶ νοερὰ ἐνέργεια, καίριο κλειδί!

1 σχόλιο:

  1. «Είναι εύκολο να εισέλθει κανείς στην ανθρώπινη φύση;»

    Μιλά ο Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Βολουδάκης.

    https://www.youtube.com/watch?v=_N7Ed25AUgE

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.