30 Ιουλ 2018

Φανάρι: Ἐκκοσμίκευση καί σκάνδαλο

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Ἡ κατηφόρα τοῦ Φαναρίου στήν ἐκκοσμίκευση δέν ἔχει τέρμα καί οἱ ἐνέργειές του προκαλοῦν σκάνδαλο καί διχασμό σέ ὅλη τήν Ὀρθοδοξία. Ἡ δοκιμαζόμενη Οὐκρανική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἑόρτασε μέ πνευματικότητα, ἱεροπρέπεια καί τή συμμετοχή πολλῶν δεκάδων χιλιάδων πιστῶν τά 1030 χρόνια ἀπό τήν, μέ πρωτοβουλία τοῦ Ἁγίου καί ἰσαποστόλου πρίγκιπα Βλαδίμηρου, βάπτιση στόν Δνείπερο τῶν Ρῶς, κοινῶν προγόνων τῶν σημερινῶν Ρώσων, Λευκορώσων καί Οὐκρανῶν.
          Γιά τόν ἑορτασμό αὐτόν ἐκ μέρους τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας ἐγκαίρως ἐπεδόθη πρόσκληση στόν κ. Βαρθολομαῖο, νά ἀποστείλει ἀντιπροσωπεία τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στό Κίεβο γιά τόν ἑορτασμό. Ἀντιπροσωπεία τοῦ Φαναρίου, ὑπό τόν Γαλλίας Ἐμμανουήλ,  μετέβη στήν πρωτεύουσα τοῦ Κιέβου, ἀλλά ὄχι ὡς ἐκκλησιαστική, ἀλλά ὡς διπλωματική – κοσμική ἀντιπροσωπεία. Ἀγνοώντας τήν πρόσκληση τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας ἱκανοποίησε τήν πρόσκληση τοῦ Προέδρου τῆς Οὐκρανίας Ποροσένκο!!! Τό Φανάρι μετέτρεψε δηλαδή μία καθαρά ἐκκλησιαστική καί ἑνωτική ἐκδήλωση σέ μία διχαστική....

πολιτική πράξη. Ἡ βάπτιση τῶν Ρῶς δέν εἶναι πολιτική πράξη, εἶναι βαθιά ἐκκλησιαστική καί πνευματική. Τό Φανάρι τήν ἀλλοίωσε καί τήν μετέτρεψε σέ κοσμική ἐνέργεια. Ἡ Ἐκκλησία στήν Οὐκρανία εἶναι μία καί αὐτή ἀναγνωρίζεται ἀπό ὅλους τους Ὀρθοδόξους. Τό Φανάρι δέν μποροῦσε καί δέν ἔπρεπε νά τήν ἀγνοήσει. Τό ἔκανε. Ἔτσι ἔδειξε ἀντιεκκλησιαστικό φρόνημα καί ὑποταγή σέ πολιτικές καί ἐθνικιστικές σκοπιμότητες.
          Μία ἀκόμη ἀπόδειξη τῆς ἐκκοσμίκευσης, πού ἔχει κυριεύσει τό Φανάρι στό Οὐκρανικό, εἶναι οἱ λόγοι πού ἀντάλλαξαν ὁ Πρόεδρος Ποροσένκο καί ὁ Μητροπολίτης Γαλλίας. Ὁ μέν Οὐκρανός πολιτικός ἡγέτης μίλησε πολιτικάντικα, ἀφοῦ ἐπιδιώκοντας νά διακόψει  ἐκκλησιαστική παράδοση αἰώνων καί νά ἐπιτύχει στό σχέδιο, πού ἀπό τόν 16ο αἰώνα ἀπεργάζονται  ὁ Πάπας καί ἡ Δύση, τή διάσπαση δηλαδή τῶν Ρῶς, τώρα θυμήθηκε ὅτι «ἡ μητέρα Ἐκκλησία τῶν Οὐκρανῶν εἶναι αὐτή τῆς Κωνσταντινούπολης»... Ὁ δέ μητροπολίτης Γαλλίας ἀπάντησε ὅτι τό Φανάρι ἀνακάλυψε ὅλα τά ἱστορικά ἔγγραφα πού ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ Οὐκρανία ἀνήκει στό Φανάρι... Τώρα καί αὐτό τά ἀνακάλυψε... Προφανῶς ὁ Σέβ. Γαλλία ὑπονόησε ὅτι τό Φανάρι μεθοδεύει  τρόπο νά ἀνακηρύξει τήν Αὐτοκεφαλία τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας (Σήμ. Ποιᾶς ἀπό τίς τέσσερις ὑπάρχουσες;;;;), χωρίς νά χρειάζεται ἡ πρόταση τῆς κανονικῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας, οὔτε ἡ πρόταση τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας, οὔτε κοινή καί ὁμόφωνη συναίνεση ὅλων τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Θά ἀνοίξει τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου μόνο Του, ὡς ἔχον τήν δικαιοδοσία, πού κάπου κάπως τήν ἀνακάλυψαν (Σήμ. Μᾶλλον τήν ἐφεῦραν...), οἱ θεολόγοι σύμβουλοί του.
          Ἀλήθεια ὁ καθηγητής κ. Φειδᾶς τί λέγει ἐπ’ αὐτῶν;  Μακάρι ὁ ἄνθρωπος νά εἶναι καλά στήν ὑγεία του καί νά ὁμιλήσει γιά τά τεκταινόμενα στήν Οὐκρανία. Γιατί ὀφείλει νά ὁμιλήσει, ἐπειδή λέγεται ὅτι ἐκεῖνος, πού ἔχει ἀσχοληθεῖ καί μέ τήν ἱστορία τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας,  ἑτοιμάζει τό κείμενο τοῦ Τόμου τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας.... Πάντοτε ὁ κ. Φειδᾶς ἔλεγε, ὅτι κοιτάζει τό συμφέρον τῆς Ἐκκλησίας... Τώρα, στά ἔσχατά του βίου του, διερωτᾶται κανείς ἄν  εἶναι πράξεις εὐθύνης καί ἐκκλησιαστικῆς συνειδήσεως αὐτά πού συμβουλεύει, ἄν συμβουλεύει, τόν Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο; Καί συμφωνεῖ μέ τόν Μητροπολίτη Περγάμου, ὅτι τό Φανάρι μπορεῖ αὐθαιρέτως νά ἐνεργεῖ, μέ τή λογική ὅτι αὐτές οἱ ἐκκοσμικευμένες του ἐνέργειες θά ἐπιβληθοῦν κάποιαν ἡμέρα, ἀγνοώντας τήν πραγματικότητα, τό τί δηλαδή σημαίνει ἡ Οὐκρανία γιά τή Ρωσία ἐκκλησιαστικά; Στῶμεν καλῶς κύριε Φειδά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.