27 Απρ 2018

Ἐπιστήμονες ἀδειάζουν καὶ τὴ Φωτίου!

Ἔρευνες ἔδειξαν ὅτι τὸ 23% τῶν παιδιών γκέι οἰκογενειῶν κακοποιήθηκε ἀπὸ τους γονεῖς καὶ ἀποκτᾶ ψυχολογικὲς παθήσεις.
Τὴν ὥρα ποῦ ἡ Ἑλλάδα ἑτοιμάζεται νὰ προστεθεῖ στὸ κλὰμπ τῶν χωρῶν πού ἐπιτρέπουν στὰ ὁμόφυλα ζευγάρια νὰ υἱοθετοῦν παιδιά, πλῆθος ἐπιστημονικῶν ἐρευνῶν πού διεξήχθησαν σὲ αὐτὲς τὶς «πρωτοπόρες» χῶρες δείχνει σοβαρότατες βλάβες στὴν ψυχικὴ καὶ τὴ σωματικὴ ὑγεία τους.
Μία ἐξ αὐτῶν, μάλιστα, πού ἔγινε ἀπὸ τὸ πανεπιστήμιο τοῦ Τέξας, ἀναφέρει ὅτι τὸ 23% ὅσων (ἐνήλικων πιὰ) προέρχονται ἀπὸ οἰκογένειες ὁμοφυλοφίλων εἶχε κακοποιηθεῖ σεξουαλικὰ ἀπὸ τὸν ἕναν ἢ καὶ τοὺς δύο γονεῖς τους, ποσοστὸ πού ἀντιστοιχεῖ μόλις στὸ 2% τῶν παιδιῶν ποῦ προέρχονται ἀπὸ ἑτεροφυλόφιλες οἰκογένειες! Σύμφωνα μὲ τὴν ἴδια ἔρευνα, τὰ παιδιὰ πού μεγαλώνουν ἀπὸ γκέι «γονεῖς» ὄχι μόνο δὲν εἶναι συναισθηματικὰ πιὸ ὑγιῆ ἀπὸ τὰ παιδιὰ πού μεγαλώνουν ἀπὸ ἑτεροφυλόφιλα ζευγάρια, ἀλλὰ τείνουν νὰ...ἀντιμετωπίζουν πολὺ πιὸ ἔντονο στρές, συναισθηματικὰ κενὰ καὶ ψυχολογικὲς παθήσεις ὅταν ἐνηλικιώνονται.

Πρόβλημα ἔνταξης
Παράλληλα, ἄλλες διεθνεῖς ἔρευνες δείχνουν μεγάλο πρόβλημα κοινωνικῆς ἔνταξης τῶν παιδιῶν, μὲ συνεπακόλουθο τὰ ψυχικὰ καὶ ὄχι μόνον τραύματα, καθὼς τὰ κοινωνικὰ στερεότυπα προκαλοῦν ἐντάσεις καὶ δυσκολίες στὶς οἰκογένειες μὲ ὁμοφυλόφιλους γονεῖς, πού ἐπηρεάζουν καὶ τὴν ψυχολογικὴ ἐξέλιξη τῶν παιδιῶν τους.
Συγκεκριμένα, τὰ παιδιὰ ἀντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες ὅταν ἀρχίσουν νὰ κοινωνικοποιοῦνται καὶ κυρίως στὸ σχολεῖο, ὅπου ἔρχονται ἀντιμέτωπα πρώτη φορὰ μὲ τὴ διαφορετικότητα τῆς δικῆς τους οἰκογένειας, σὲ σχέση μὲ τὶς οἰκογένειες τῆς μεγάλης πλειονότητας τῶν συνομιλήκων τους. Σὲ αὐτὲς τὶς ἔρευνες νὰ προστεθεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀρκετοὶ ἐνήλικοι ἀπὸ τὶς ἴδιες «πρωτοπόρες» χῶρες πού μεγάλωσαν σὲ γκέι οἰκογένειες ἔχουν ἀρχίσει νὰ προσφεύγουν στὰ δικαστήρια τῶν χωρῶν τους, ξεκινώντας ἕναν ἀγώνα μὲ στόχο νὰ ἀπαγορευτεῖ ἡ υἱοθεσία ἀπὸ ὁμοφύλους.

Δὲν εἶναι φυσιολογικὸ
Ἤδη, στὶς ΗΠΑ τέσσερις πολίτες πού μεγάλωσαν σὲ γκέι περιβάλλον ἔχουν ὑποβάλει ἔνορκες καταθέσεις στὶς ὁποῖες δηλώνουν τὴν ἀντίθεσή τους στοὺς γάμους ἀτόμων τοῦ ἴδιου φύλου, ὑποστηρίζοντας ὅτι τὸ νὰ μεγαλώνεις σὲ μία τέτοια «οἰκογένεια» δὲν εἶναι οὔτε φυσιολογικὸ οὔτε εὐχάριστο.
Ἀρκετὲς ἀμερικανικὲς πολιτεῖες (Τέξας, Λουιζιάνα κ.α.) ἐξετάζουν πλέον τὸ ἐνδεχόμενο νὰ ἀπαγορεύσουν τὴν υἱοθεσία ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια, καθὼς τόσο ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα ὅσο καὶ ἀπὸ προσωπικὲς μαρτυρίες προκύπτουν σοβαρότατοι κίνδυνοι γιὰ τὰ παιδιὰ πού μεγαλώνουν σὲ περιβάλλον ὁμογενοποίησης καὶ πέραν τοῦ φυσιολογικοῦ ἄξονα πού συντίθεται ἀπὸ τὸν ἀρσενικὸ καὶ θηλυκὸ πόλο ὡς ζεῦγος.

Ἡ ἀναπληρώτρια ὑπουργὸς Ἐργασίας Θεανὼ Φωτίου, πού κατὰ τὴ συζήτηση τοῦ νομοσχεδίου γιὰ τὴν ἀναδοχὴ παιδιῶν καὶ ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια ὄχι μόνο δὲν ἔκανε βῆμα πίσω στὴν ἐπίμαχη διάταξη, ἀλλὰ δήλωσε ἀλαζονικὰ καὶ «ἐξαιρετικὰ εὐχαριστημένη ἀπὸ τὴ συζήτηση πού διεξάγεται».
Ἀδιαφορώντας γιὰ τὶς σαφῶς διατυπωμένες ἐνστάσεις ὄχι μόνο ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα κόμματα ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν ΣΥΡΙΖΑ, προκάλεσε τὸν κοινὸ νοῦ λέγοντας «σηκώθηκε ἀχὸς καὶ χωρὶς λόγο καὶ ἀφορμή». Ἐπιχειρώντας, ἀνεπιτυχῶς, νὰ ὑποβαθμίσει τὶς σφοδρὲς ἀντιδράσεις, ὑποστήριξε ὅτι οἱ ἁρμόδιες ὑπηρεσίες θὰ παρακολουθοῦν ἐπὶ δύο μὲ τρία χρόνια τὸ ζευγάρι πού θὰ προχωρᾶ σὲ ἀναδοχή, ἐνῶ ἐπανέλαβε ὅτι τὸ νομοσχέδιο προβλέπει ἀναδοχὴ καὶ ὄχι υἱοθεσία.

Καταλληλότητα
«Αὐτὸ πού κρίνεται ἀπὸ τὶς διαδικασίες πού θέτει τὸ νομοσχέδιο εἶναι ὄχι ὁ σεξουαλικὸς προσανατολισμὸς ἀλλὰ ἡ καταλληλότητα σὰν γονιὸς» εἶπε ἀπαντώντας στὶς παρατηρήσεις βουλευτῶν γιὰ τὸ ποιὰ πρότυπα θὰ δοθοῦν σὲ ἕνα παιδὶ μὲ ἀνάδοχη οἰκογένεια ὁμόφυλων ζευγαριῶν, προσθέτοντας ὅτι στὴν ἀναδοχὴ «τὸ παιδὶ δὲν ξεκόβεται ἀπὸ τὴ φυσική του οἰκογένεια, ἀλλὰ ἀνὰ πάσα στιγμὴ εἶναι ἕτοιμο νὰ ξαναγυρίσει σὲ αὐτήν», ὅπως ἰσχυρίστηκε. Συνέχισε μάλιστα μὲ τὸ ἐρώτημα «πόσα ὁμόφυλα ζευγάρια θὰ τρέξουν γιὰ ἀναδοχή; Θὰ ἑξαιρέσουμε τὰ χιλιάδες ἑτερόφυλα ζευγάρια καὶ θὰ καταδικάσουμε τὰ ἀνήλικα παιδιά;».

Μὲ τὴν ἴδια ἐπιχειρηματολογία δήλωσε ἐπίσης: «Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ στερήσει αὐτὸ τὸ ἀσφαλὲς καὶ διάφανο σύστημα στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία. Πρέπει ὅλοι νὰ πᾶμε μαζὶ καὶ νὰ σκορπίσουμε ἕνα χαμόγελο στὴν κοινωνία. Δὲν ἔχουμε πρόθεση νὰ κοροϊδέψουμε τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία ποῦ ἀγωνιᾶ. Ἡ ἀναδοχὴ εἶναι μία ἐναλλακτικὴ πράξη γιὰ νὰ φύγει ἕνα παιδὶ ἀπὸ τὸ ἵδρυμα».

dimokratianews.gr

3 σχόλια:

  1. Η ελληνική κοινωνία διαμαρτύρεται! Η ελληνική κοινωνία, η κυρία Υποκρισία! Διαμαρτύρεται για τη δασκάλα των ημερών. Να φύγει η δασκάλα από το σχολείο μας!!! Και φυσικά θα πάει σε άλλο!!! Ας πάει. Να φύγει από μας! Υπάρχει πολύ παρόμοιο υλικό, σαν αυτήν τη δασκάλα, κυρία Ελληνική Κοινωνία, επειδή εσύ έδωσες από καιρού το δικαίωμα να υπάρχει. Όταν αυτά γίνονται στην πλάτη των άλλων ... δε βαριέσαι... Όταν έρθει το αυγό στον κ....ο, τότε τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε! Αλλά τότε είναι αργά, κυρία Ελληνική Κοινωνία!!! Μη φοβάσαι,κυρία Ελληνική Κοινωνία, έρχονται και άλλα δρυμύτερα, που θα χτυπάς τον κ...ο σου στη γης, αλλά "ουκ έχει τον βοηθούντα"! Τι νομίζεις, κυρία Ελληνική Κοινωνία; Πως το κακό θα σταματήσει; Καλά... ΄Όσο δεν μας αγγίζει, μούγγα στη στρούγκα! Μόλις μας πάρει λίγο ξώφαλτσα,... έχουμε δικαίωμα! Περίμενε να γλιτώσεις και να απαλλαγείς απ` αυτούς μ` αυτόν τον τρόπο, κυρία Ελληνική Κοινωνία! Περίμενε...

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Γιατί τόση σπουδή να δώσουν -θυσιάσουν τα παιδάκια "για να φύγουν από το ίδρυμα..."και δεν διευκολύνουν τα άτεκνα ζευγάρια ετεροφύλων που θέλουν να υιοθετήσουν παιδιά κι οι διαδικασίες ήταν τόσο δύσκολες κι ίσως ακόμη είναι. Γνωρίζω περίπτωσιν ζευγαριού που ήθελε να υιοθετήση παιδί και δεν μπόρεσε λόγω της γραφειοκρατίας , ζεί στο εξωτερικό, και τελικά υιοθέτησαν ξένον και όχι ελληνόπουλον που επιθυμούσαν.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. θελουν οι ομο να ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ και να παψει η ΕΛΛΑΔΑ να είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.