22 Μαρ 2018

Βιαστικές παρερμηνεῖες τῆς ἀπόφασης τοῦ ΣτΕ γιά τά Θρησκευτικά

Τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου
Ἐνῶ ἀκόμη δέν ἔχει δοθεῖ στή δημοσιότητα τό πλῆρες κείμενο τῆς ἀπόφασης τῆς Ὁλομέλειας τοῦ ΣτΈ γιά τά Θρησκευτικά, πολλοί σπεύδουν νά τήν ἑρμηνεύσουν μολονότι δέν τήν ἔχουν διαβάσει!
Κάποιοι ἐξ αὐτῶν, τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας μή ἑξαιρουμένου, ἀναφέρουν ὅτι ἡ ἀπόφαση τοῦ ΣτΈ ἀκυρώνει τίς Ὑπουργικές Ἀποφάσεις (Υ.Α.) Φίλη γιά τά Θρησκευτικά ἐνῶ σήμερα στά σχολεῖα ἐφαρμόζονται οἱ Υ.Α. Γαβρόγλου πού ἀντικατέστησαν ἐκεῖνες τοῦ Νίκου Φίλη. Ἑπομένως, καταλήγουν, καμία ὑποχρέωση δέν δημιουργεῖ πρός τό Ὑπουργεῖο ἡ ἀκυρωτική ἀπόφαση τοῦ ΣτΈ (sic)! Τραγελαφικό ὅτι τήν παραπάνω συλλογιστική υἱοθέτησε μέ δήλωσή του καί ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος!
Δέν θά ἀπαντήσουμε ἀναλυτικά στήν παραπάνω λανθασμένη ἑρμηνεία τῆς ἀπόφασης τοῦ ΣτE. Θά διατυπώσουμε τήν ἄποψή μας ὅταν τή μελετήσουμε στό σύνολό της. Ἁπλῶς, γιά νά μήν ἐπαναλαμβάνεται ἡ ἴδια "καραμέλα", μέχρι τήν μελέτη ὅλης της ἀπόφασης καί τήν ἑρμηνεία της ἀπό....νομικούς, μεταξύ αὐτῶν καί ἀπό τούς νομικούς συμβούλους τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας πού πιστεύουμε ὅτι θά κάνουν τό χρέος τούς ὑποδεικνύοντας στόν Ὑπουργό τί εἶναι δέον νά πράξει, σημειώνουμε ἐπιγραμματικά τά ἑξῆς:
1. Οι Υ.Α. Γαβρόγλου ἐλάχιστα διαφέρουν ἀπό τίς Υ.Α. Φίλη. Πρόκειται γιά τήν ἴδια προσπάθεια «ἐκσυγχρονισμοῦ» τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν μέ τήν ἴδια ἀκριβῶς προσέγγιση τοῦ περιεχομένου τοῦ μαθήματος. Ἀκόμη καί ὁ κ. Γαβρόγλου στίς πολλές του συνεντεύξεις τῶν τελευταίων ἡμερῶν τονίζει ὅτι πρόκειται γιά κοινή προσπάθεια μέ συνέχεια, πού ξεκίνησε ἀπό τόν Νίκο Φίλη καί συνεχίστηκε μέ τόν ἴδιο! Μικροαλλαγές κατά τήν διαδικασία ἔκδοσης νέων ΦΕΚ δέν ἀλλάζουν τήν οὐσία τῶν Υ.Α.
2. Απλή παράθεση δίπλα – δίπλα τῶν Υ.Α. Φίλη καί Γαβρόγλου ἀναδεικνύει τίς ἐλάχιστες καί ὄχι ἐπί τῆς οὐσίας διαφορές τους καί τήν πλήρη τους ὁμοιότητα ὡς πρός τό περιεχόμενο καί τόν προσανατολισμό τοῦ «νέου» μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.
3. Το ΣτΈ ἀκυρώνει τίς Υ.Α. Φίλη ἀλλά προφανῶς στηρίζεται σέ ἕνα σκεπτικό (δέν τό ἔχουμε ἀκόμη διαβάσει) τό ὁποῖο ἀναφέρεται σέ ὅλο τόν προσανατολισμό πού πρέπει νά ἔχει τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ὥστε νά εἶναι σύμφωνο μέ τό Σύνταγμα.
4. Προσπάθεια παράκαμψης τῆς ἀπόφασης τοῦ ΣτΈ ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας δέν θά μείνει ἀναπάντητη. Ὑπάρχουν νόμοι καί διατάξεις πού καθορίζουν τί δέον γενέσθαι ὅταν ἡ Διοίκηση, ἐν προκειμένω τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, δέν ἐφαρμόζει τίς ἀποφάσεις τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου κατά παρέκκλιση τῶν προβλέψεων καί αὐτοῦ του Συντάγματος. Οἱ νομικοί πού ἀγωνίστηκαν γιά νά φτάσουμε ὡς ἐδῶ δέν θά παραδώσουν τώρα τά ὄπλα. Ἄς μήν ἀναλύσουμε ὅμως περισσότερο τό ζήτημα προσδοκώντας ἀλλαγή στάσης τοῦ Ὑπουργείου καί ἐφαρμογή τῆς νομιμότητας ἀμέσως μόλις μελετηθεῖ στό σύνολό της ἡ ἀπόφαση τῆς Ὁλομέλειας τοῦ ΣτΕ.
thriskeftika

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.