23 Δεκ 2017

«Δὲν λογοκρίνουμε, δὲν δεχόμαστε παρεμβάσεις»

Μὲ μία πολὺ σαφῆ καὶ εὐγενικὴ ἀνακοίνωση ἀπαντᾶ τὸ Δ.Σ. τῆς Ἕνωσης Ἐπιστημονικοῦ Προσωπικοῦ το νοσοκομείου «Εὐαγγελισμὸς» στὶς λογὴς - λογὴς αἰτιάσεις, ἀλλὰ καὶ στὰ αἰτήματα γιὰ ἐπιβολὴ προληπτικῆς λογοκρισίας, ποὺ ἐκφράσθηκαν ἀκόμη καὶ ἀπὸ 13 βουλευτὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὸν δημόσιο διάλογο, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπιστημονικὴ ἐκδήλωση γιὰ τὴν ταυτότητα φύλου, τὴν ὁποία διοργάνωσε τὴν περασμένη ἑβδομάδα ἡ Ἕνωση.
Συγκεκριμένα, τὸ Δ.Σ. τῆς Ἕνωσης ἀναφέρει τὰ ἑξῆς στὴν ἀνακοίνωσή της:
Ἡ Ἕνωση Ἐπιστημονικοῦ Προσωπικοῦ του Νοσοκομείου «Ὁ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (Ε.Ε.Π.Ν.Ε.) εἶναι Ἐπιστημονικὸ Ἰατρικὸ Σωματεῖο μὴ κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα (ΜΚΧ) μὲ σκοπὸ τὴν προαγωγὴ τῆς Ἰατρικῆς Ἐπιστήμης γενικὰ καὶ εἰδικότερα: α) Τὴν προώθηση καὶ προβολὴ τοῦ Ἐπιστημονικοῦ ἔργου τοῦ Γ.Ν.Α. «Ὁ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», β) τὴ γενικότερη ἐπιμόρφωση καὶ Συνεχιζόμενη Ἰατρικὴ Ἐκπαίδευση τοῦ Ἰατρικοῦ καὶ Ἐπιστημονικοῦ προσωπικοῦ τοῦ Νοσοκομείου «Ὁ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ἀλλὰ καὶ γενικότερα ἑλλήνων γιατρῶν καὶ ἄλλων ἐπιστημόνων.
Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τῆς Ε.Ε.Π.Ν.Ε. θὰ ἤθελε νὰ σᾶς ἐνημερώσει ὅτι ὀργάνωσε τὴν Ἐπιστημονικὴ Ἐκδήλωση μὲ θέμα: «Διαταραχὲς Ταυτότητας Φύλου: Νεώτερα δεδομένα ὡς πρὸς τὴ διάγνωση καὶ τὴν ἀντιμετώπιση», ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε τὴν Τρίτη 12/12/2017 καὶ ὥρα 13:00-14:30 στὸ ἀμφιθέατρο «Δῶμα» (11ος όροφος) τοῦ Γ.Ν.Α. «Ὁ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» μὲ ὁμιλήτρια τὴν....
κ. Κ. Προκοπάκη, Παιδοψυχίατρο, Διευθύντρια ΕΣΥ στὸ Τμῆμα Παιδιῶν καὶ Ἐφήβων τοῦ Κοινοτικοῦ Κέντρου Ψυχικῆς Ὑγείας Παγκρατίου, Γ.Ν.Α. «Ὁ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».

Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι:
1. Το Διοικητικὸ Συμβούλιο τῆς Ε.Ε.Π.Ν.Ε. εἶναι ὑπεύθυνο γιὰ τὴν κατάρτιση τοῦ Ἐπιστημονικοῦ/Ἐκπαιδευτικοῦ Προγράμματος, τὸ ὁποῖο πραγματοποιεῖται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸ 1945 στὸ ἀμφιθέατρο τοῦ Γ.Ν.Α. «Ὁ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» καὶ ἡ Διοίκηση τοῦ Νοσοκομείου δὲν ἐλέγχει οὔτε παρεμβαίνει σ’ αὐτό.

2. Τὸ βῆμα τῶν Ἐπιστημονικῶν Ἐκδηλώσεων τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, εἶναι ἐλεύθερο καὶ δίνεται σὲ Ἐπιστήμονες τοῦ Νοσοκομείου, καὶ ὄχι μόνο, ποὺ ἔχουν νὰ παρουσιάσουν ἕνα θέμα. Σημειώνεται ὅτι δὲ γίνεται ποτὲ προληπτικὴ λογοκρισία σὲ αὐτὰ ποὺ πρόκειται νὰ λεχθοῦν, οὔτε βέβαια λογοκρίνονται ὅσα εἰπώθηκαν. Οἱ ὁμιλητές τν ἐκδηλώσεων ἐκφράζουν τὶς ἀπόψεις τους καὶ ὄχι τὴ θέση τῆς Ε.Ε.Π.Ν.Ε. η/καὶ τοῦ Νοσοκομείου. Τέλος τὸ Δ.Σ. τῆς Ε.Ε.Π.Ν.Ε. ἐνθαρρύνει τὴν ἐλεύθερη διακίνηση ἰδεῶν.

3. Ὡς πρὸς τὴν οὐσία τοῦ θέματος, πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι οἱ ἀντιδράσεις καὶ οἱ καταγγελίες ἐκ μέρους τῶν διαφόρων συλλογικοτήτων ἐκφράστηκαν, ἀπὸ τὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης, μὲ τὴν ἀνακοίνωση τῆς παρουσίασης τοῦ συγκεκριμένου θέματος ἀπὸ τὴν κ. Κ. Προκοπάκη καὶ χωρὶς νὰ ἀκούσουν τὸ περιεχόμενο τῆς ἐκδήλωσης. Τέλος, θὰ θέλαμε νὰ τονίσουμε ὅτι ἡ ὁμιλία τῆς Παιδοψυχιάτρου τοῦ Γ.Ν.Α. «Ὁ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ἦταν προσεκτικὰ διατυπωμένη καὶ ἀπόλυτα τεκμηριωμένη βιβλιογραφικὰ καὶ κατὰ τὴ γνώμη τῆς Ε.Ε.Π.Ν.Ε. δὲν προσέβαλε κανέναν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.