19 Δεκ 2017

Ὑπόλογοι ἐπιστήμονες ἐπειδὴ ...χρησιμοποιοῦν ἰατρικοὺς ὅρους μὴ ἀρεστοὺς σὲ ἐκπροσώπους τῆς κοινότητας τῶν ΛΟΑΤΚΙ !

Τὴν Τρίτη 12-12-2017, στὸ πλαίσιο ἐπιστημονικῆς ἐκδήλωσης τῆς Ἕνωσης Ἐπιστημονικοῦ Προσωπικοῦ του Νοσοκομείου "Εὐαγγελισμός", πραγματοποιήθηκε ὁμιλία τῆς Παιδοψυχιάτρου κ. Προκοπάκη μὲ θέμα: “Διαταραχὲς Ταυτότητας Φύλου: Νεώτερα δεδομένα ὡς πρὸς τὴ διάγνωση καὶ τὴν ἀντιμετώπιση”. Ἤδη πρὶν τὴν πραγματοποίηση τῆς ὁμιλίας ξεσηκώθηκαν διάφοροι ἐκπρόσωποι καὶ φορεῖς τῆς ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, διαμαρτυρόμενοι περὶ στιγματισμοῦ τους, λόγω τῆς χρήσης τοῦ ὄρου "διαταραχὲς ταυτότητας φύλου", ὑποστηρίζοντας ὅτι δῆθεν τοὺς θίγει, ἐμφανίζοντάς τους ὡς ψυχικὰ διαταραγμένους καὶ ὅτι ὁ ὅρος αὐτὸς ἔχει ἐγκαταλειφθεῖ καὶ ἔχει ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὸν ὄρο "δυσφορία γένους" καὶ πλέον δὲν χρησιμοποιεῖται. Ἀφοῦ οἱ ἐπιστήμονες ποὺ συμμετεῖχαν στὴν ἐκδήλωση ἐξυβρίστηκαν στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης ἀπὸ τοὺς ΛΟΑΤΚΙ, ἀκόμα καὶ πρὶν τὴν πραγματοποίηση τῆς ἐκδήλωσης, σᾶ νὰ μὴν ἔφταναν...
ὃλ' αὐτά, 13 βουλευτὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν μετὰ τὴν ἐκδήλωση ἐρώτηση στὴ Βουλή, ρωτώντας σὲ τί ἐνέργειες προτίθεται νὰ προβεῖ ὁ Ὑπουργὸς Ὑγείας "ὥστε τέτοιες ἀντιεπιστημονικὲς ἀπόψεις νὰ μὴν νομιμοποιοῦνται καὶ νὰ μὴν πιστοποιοῦνται μέσω σεμιναρίων ἐπιστημονικῶν ἑνώσεων σὲ νοσοκομεῖα τοῦ ΕΣΥ"... Ἡ κατάθεση τῆς ἐρώτησης δημοσιεύθηκε σὲ διάφορες εἰδησεογραφικὲς ἰστοσελίδες -οἱ περισσότερες βέβαια ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι συγκεκριμένης κατεύθυνσης-.


Μία προσεκτικὴ ἀνάγνωση ὅμως τῆς κατατεθείσας στὴ Βουλὴ ἐρώτησης ἀποκαλύπτει ὄχι μόνο τὴν προχειρότητα μὲ τὴν ὁποία αὐτὴ συντάχθηκε, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀπόλυτο συντονισμό, πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς λογοκρισίας κάθε ἀντίθετης μὲ τὸ ὁμοφυλοφιλικὸ κίνημα ἐπιστημονικῆς φωνῆς. Συγκεκριμένα:

- Ἐνῶ ἡ ἐρώτηση κατατέθηκε μετὰ τὴν ὁμιλία, σ' αὐτὴν ἀναγράφεται ὅτι: "Γιὰ τὴν Τρίτη 12/12/2017 ἀνακοινώθηκε ἐκδήλωση – σεμινάριο μὲ θέμα: [...]", κάνοντας δηλ. σαφὲς ὅτι τὸ περιεχόμενο τῆς ἐρώτησης εἶχε συνταχθεῖ ΠΡΙΝ τὴν πραγματοποίηση τῆς ὁμιλίας! Δὲν εἶναι τυχαία ἄλλωστε ἡ ὁμοιότητα τῆς ἀνακοίνωσης τοῦ Σωματείου Ὑποστήριξης Διεμφυλικῶν (ΣΥΔ) μὲ τὴν ἐρώτηση τῶν βουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ἐπειδὴ ἡ ἀνακοίνωση βγῆκε στὶς 12-12-2017, οἱ συντάκτες τῆς ἐρώτησης ἁπλῶς ἀντέγραψαν ὅσα πῆραν ἀπὸ τὸ ΣΥΔ, μὴ κάνοντας τὸν κόπο οὔτε καν ν' ἀλλάξουν τὴν ἡμερομηνία, γιὰ νὰ φαίνεται τουλάχιστον ὅτι πρῶτα ἔγινε ἡ ἐκδήλωση καὶ μετὰ γράφτηκε τὸ κείμενο τῆς ἐρώτησης...

- Στὴν ἐρώτηση ἀναφέρεται ὅτι: "Συγκεκριμένα, ὅπως ὅλη ἡ ἐπιστημονικὴ κοινότητα γνωρίζει, ἡ ἔννοια τῆς «διαταραχῆς ταυτότητας φύλου» ἔχει ἀντικατασταθεῖ ἐδῶ καὶ χρόνια ἀπὸ τὸν διεθνῆ ταξινομητικὸ κατάλογο ICD". Ἡ φράση αὐτὴ ὑπάρχει ΑΥΤΟΥΣΙΑ καὶ στὴν ἀνακοίνωση τοῦ ΣΥΔ! Οἱ ἐρωτῶντες βουλευτὲς δὲν φέρουν βέβαια κανένα ἀποδεικτικὸ στοιχεῖο γιὰ τὸν ἰσχυρισμὸ τους αὐτόν. Ὁ ΣΥΔ, γιὰ νὰ "τεκμηριώσει" τὴ θέση του, παραπέμπει στὸ διεθνῆ ταξινομητικὸ κατάλογο νόσων ICD. Μόνο ποὺ ἡ παραπομπὴ ποὺ ἀναγράφει γίνεται μάρτυρας τοῦ ψευδοῦς ἰσχυρισμοῦ του, ἀφοῦ ἂν ἀνατρέξει κανεὶς σ' αὐτὴν (who.int/classifications/icd/icdonlineversions) καὶ κάνει κλὶκ στὸ "ICD-10 2016 (Current version)" καὶ ἀκολούθως στὸ κεφάλαιο "V Mental and behavioural disorders" καὶ στὸν κωδικὸ "F60-F69 Disorders of adult personality and behaviour", θὰ δεῖ ὅτι ὁ κωδικὸς F64 ὀνομάζεται "Gender identity disorders", δηλ. "Διαταραχὲς ταυτότητας φύλου"! 

Εἶναι πραγματικὰ ἀξιοπερίεργο τὸ θράσος -γιατί περὶ αὐτοῦ πρόκειται- τῶν ἐκπροσώπων τῶν ΛΟΑΤΚΙ, ποὺ δὲν διστάζουν, προκειμένου νὰ ὑποστηρίξουν παράλογα πράγματα, ὅπως τὸ ὅτι δὲν ὑπάρχει ὁρολογία "διαταραχὴ ταυτότητας φύλου", νὰ παραπέμπουν σὲ ἐπιστημονικὸ ὑλικὸ ποὺ τοὺς ἐκθέτει, ποντάροντας στὸ ὅτι ἐκεῖνος ποὺ θὰ τὸ διαβάσει θά... βαρεθεῖ νὰ κάνει 3 κλὶκ μὲ τὸ ποντίκι στὸν ὑπολογιστή του, προκειμένου νὰ διαπιστώσει τὸ ψευδές τοῦ ἰσχυρισμοῦ τους! Ἐνῶ ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὁ ὅρος δὲν ἔχει ἀντικατασταθεῖ (τουλάχιστον ὄχι ἀκόμα) στὸ διεθνὲς σύστημα ICD, ποὺ ἰσχύει στὴν Ἑλλάδα καὶ σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ στὸ ἀμερικανικὸ DSM, ὅπου ὀνομάζεται "δυσφορία γένους".

Περιττὸ βεβαίως νὰ τονιστεῖ ὅτι κανένα ἀπὸ τὰ ἄτομα ποὺ διαμαρτυρήθηκαν γιὰ τὸ περιεχόμενο τῆς ὁμιλίας δὲν παρευρέθηκε σ' αὐτὴν (ἡ ὁμιλία εἶναι διαθέσιμη διαδικτυακά: youtu.be/58pPRJ, ὅπως καὶ ἡ παρουσίαση αὐτῆς: goo.gl/rA1wtU). Ἐὰν παρίσταντο, θὰ διαπίστωναν ὅτι ἡ ὁμιλία ἦταν ἀκραιφνῶς ἐπιστημονικὴ καὶ ὄχι μόνο κανένα ἀρνητικὸ σχόλιο δὲν εἶχε γιὰ τὰ ἄτομα ποὺ ἀντιμετωπίζουν διαταραχὴ ταυτότητας φύλου ἢ δυσφορία γένους, ἀλλὰ ἀντίθετα ἀναφέρθηκε στὴν προστασία τους καὶ τὴν ἐπιστημονικὴ σημαντικότητα τῆς ἐνθάρρυνσης πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς ἀποδοχῆς τοῦ βιολογικοῦ τους φύλου καὶ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς κατάστασής τους ἀπὸ μικρὴ ἡλικία, χωρὶς τὴν ἀνάγκη ἐπίπονων χειρουργικῶν ἐπεμβάσεων, ὅπως συμβουλεύουν διεθνῶς ἀναγνωρισμένοι ὀργανισμοὶ ἐπιστημόνων (πχ. ἡ Endocrine Society στὶς κατευθυντήριες ὁδηγίες τῆς τοῦ 2017). 

Ενώ δηλ. οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ΛΟΑΤΚΙ νομιμοποιοῦνται, μὲ ψευδεῖς ἰσχυρισμούς, νὰ προωθοῦν τὶς θέσεις τους, οἱ γιατροὶ ποὺ ἁπλῶς ἐκθέτουν ἐπιστημονικὰ δεδομένα, χρησιμοποιώντας τοὺς ὅρους ποὺ ἰσχύουν στὴν ἐπιστήμη τους, διασύρονται καὶ ὑποβάλλονται ἐναντίον τους ἐρωτήσεις στὴν Βουλή, πλήττοντας τὴν ἀκαδημαϊκὴ ἐλευθερία!
Ἐπιμέλεια ἀνάρτησης: Nick Delfakis

2 σχόλια:

  1. Η ομοφυλοφιλία είναι μια φοβερή και αφύσικη διαστροφή της ανθρώπινης φύσης.
    Αυτή είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ αλήθεια και πραγματικότητα.
    Οι ομοφυλόφιλοι που δεν μετανοούν και δεν αλλάζουν ζωή, είναι βαρέως τραυματισμένες προσωπικότητες πάνω στη γη, και στην αιώνια μεταθανάτια ζωή θα κολάζονται.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Αυτός είναι ο φασισμός της "πολιτικής ορθότητας" που καλλιεργεί και προωθεί η Νέα Τάξη και οι εγχώριοι υπάλληλοί της.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.