1 Οκτ 2017

Ἡ Ὀρθοδοξία στόχος θρησκευτικῆς βίας

Τοῦ Ἀντώνη Τριανταφύλλου
Ἐκκλησίες καὶ χῶροι θρησκευτικῆς σημασίας, ὅπως παρεκκλήσια, ξωκλήσια καὶ νεκροταφεῖα, ποὺ ἀνήκουν στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἦταν στὴ συντριπτικὴ πλειονότητά τους οἱ στόχοι ἐπιθέσεων, βανδαλισμῶν καὶ γενικὰ περιστατικῶν θρησκευτικῆς βίας ποὺ καταγράφηκαν γιὰ τὸ 2016.  Αὐτὸ εἶναι τὸ συμπέρασμα ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴ δημοσιοποίηση τῶν στοιχείων τῆς ἐτήσιας ἔκθεσης τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοῦ ὑπουργείου Παιδείας γιὰ τὰ περιστατικὰ εἰς βάρος χώρων θρησκευτικῆς σημασίας στὴν Ἑλλάδα, ποὺ δόθηκε χθὲς στὴ δημοσιότητα. Εἰδικότερα, ἀπὸ τὴ συγκριτικὴ ἀνάλυση τῶν στοιχείων τοῦ 2015 καὶ τοῦ 2016 διαπιστώνεται ποσοτικὴ καὶ ποιοτικὴ αὔξηση κρουσμάτων βίας κατὰ χώρων θρησκευτικῆς σημασίας.
Ἡ πρώτη ἀντίστοιχη καταγραφὴ κρουσμάτων θρησκευτικῆς βίας ἔγινε τὸ 2015. Τότε καταγράφηκαν 138 περιστατικὰ ποὺ ἀφοροῦν τὸν χριστιανισμὸ (137 τὴν Ὀρθόδοξη καὶ ἕνα περιστατικὸ τὴ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία), τέσσερα τὸν....
ἰουδαϊσμὸ καὶ πέντε τὸν μουσουλμανισμό. 
Γιὰ τὸ 2016 ἡ ἔκθεση ἀριθμεῖ 126 σελίδες, ὅπου καταγράφονται 215 περιστατικὰ βίας σὲ χώρους θρησκευτικῆς σημασίας. Ἀπὸ αὐτά, τὰ 209 ἀφοροῦν τὸν χριστιανισμὸ (208 τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ ἕνα τὴ Ρωμαιοκαθολική), πέντε καταγεγραμμένα περιστατικὰ θρησκευτικῆς βίας ἀφοροῦν τὸν ἰουδαϊσμό, ἕνα τὸν μουσουλμανισμό, ἐνῶ δὲν ἀναφέρθηκαν περιστατικὰ σὲ βάρος χώρων ἄλλων θρησκευμάτων. Ὡστόσο, τὰ περιστατικὰ ποὺ καταγράφονται εἶναι μόνο ὅσα γνωστοποιήθηκαν στὸ δίκτυο καταγραφῆς τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων, συνεπῶς τὰ περιστατικὰ ἐπιθέσεων καὶ βανδαλισμῶν ἐνδεχομένως νὰ εἶναι περισσότερα.
Βανδαλισμοὶ
Ποιοτικὰ καὶ ποσοτικά τα περισσότερα περιστατικὰ ἐπιθέσεων κατὰ χώρων τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀφοροῦν βανδαλισμοὺς καὶ ἱερόσυλες πράξεις. Ἀπὸ τὰ 208 περιστατικὰ κατὰ ἱερῶν ναῶν καὶ ἄλλων χώρων θρησκευτικῆς σημασίας τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, τὰ 166 ἀφοροῦσαν ἱερόσυλες πράξεις καὶ βανδαλισμοὺς ποὺ συνδυάζονταν καὶ μὲ κλοπὴ χρημάτων. 
Κορωνίδα τέτοιων περιστατικῶν ἦταν ἡ ἐπίθεση στὸ προαύλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μὲ βόμβες μολότοφ, ποὺ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὸ κάψιμο αὐτοκινήτων, ἡ εἰσβολὴ ἀντιεξουσιαστῶν στὸν μητροπολιτικὸ ναὸ τῆς Θεσσαλονίκης, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐκτεταμένες καταστροφὲς ποὺ προκάλεσαν κουκουλοφόροι στὰ γραφεῖα τῆς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. 
Ὡστόσο, δὲν λείπουν καὶ ὑποθέσεις ἀρχαιοκαπηλίας καὶ προσβολῆς τῆς χριστιανικῆς πίστης, ὅπως σὲ δύο περιστατικὰ στὴν Κρήτη, ὅπου στὸ μὲν πρῶτο ὁ δράστης ἢ οἱ δράστες βεβήλωσαν μὲ περιττώματα τὴν Ἁγία Τράπεζα καὶ ἱερὲς εἰκόνες, ἐνῶ στὸ δεύτερο περιστατικὸ ὁ δράστης ἢ οἱ δράστες ἐπιχείρησαν νὰ βάλουν φωτιὰ σὲ ἐκκλησία στὸ Τυμπάκι γράφοντας καὶ τὸ σύνθημα «Ὁ Ἀλλὰχ εἶναι μεγάλος» στὴν ἀραβικὴ γλώσσα. 
Σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις οἱ δράστες φαίνεται ὅτι ἦταν ἐπαγγελματίες ληστές, ἀφοῦ χρησιμοποιήθηκαν βαριὰ ἐργαλεῖα, ὅπως κόφτες γιὰ νὰ παραβιαστοῦν πόρτες ἢ παράθυρα ναῶν, μὲ τὴ λεία τῶν δραστῶν νὰ περιλαμβάνει χρήματα ἀπὸ προσφορὲς πιστῶν, τιμαλφῆ καὶ τάματα, ἀλλὰ καὶ ἱερὲς εἰκόνες, ἀκόμα καὶ ἀρχιτεκτονικὰ μέλη ἀρχαιολογικῆς ἀξίας. Ἐπίσης πέρυσι καταγράφηκαν καὶ 42 περιστατικὰ ποὺ ἀφοροῦσαν μόνο κλοπὴ χρηματικῶν ποσῶν, σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις ἀπόλυτα εὐτελῶν, ὅπως μιὰ περίπτωση ὅπου διαρρήκτης ἄνοιξε τὸ παγκάρι γιὰ νὰ πάρει ἀπὸ μέσα μόλις 4,5 εὐρώ. Μικρὸ εἶναι τὸ ποσοστὸ τῶν ἐπιθέσεων ποὺ ἐξιχνιάσθηκαν, ἀφοῦ 73 περιστατικά, ποσοστὸ 34%, ἐξιχνιάσθηκαν, ἐνῶ 142 περιστατικά, δηλαδὴ τὸ 66% τῶν ὑποθέσεων, ἀκόμα ἐρευνῶνται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.