1 Οκτ 2017

"Αἰνεῖτε τὸν Κύριον" τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Κουκουζέλους

Σήμερα 1η Ὀκτωβρίου ἑορτάζουμε τὴν μνήμη του!
Ὁ καθηγητής Γ. Στάθης στὸ ἀφιέρωμα τοῦ ΙΒΜ γιὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη Κουκουζέλη γράφει γιὰ τὸ συγκεκριμένο κοινωνικό:
Εἶναι τὸ μοναδικὸ κοινωνικὸ ποὺ ἔγραψε ὁ Κουκουζέλης καὶ μποροῦμε νὰ ἀναγνωρίσουμε ἀπ’ τὴν ἐπιτηδευμένη μορφὴ τὴ συγγένειά του μὲ κάποιους πολυελαίους, ποὺ μαρτυρεῖται καὶ στὰ χειρόγραφα μὲ τὴ φράση «ἐκ τοῦ μέλους πολυελαίου». Ὕστερα ἀπὸ τὴν λιτὴ καὶ ἤρεμη ἐκτύλιξη τοῦ μέρους τοῦ ψαλμικοῦ κειμένου, ὑψώνεται τὸ....
«Ἀλληλούια» σὲ ὑψηλὲς περιοχές, ἐνῶ μὲ τὸ σύστημα τοῦ Τροχοῦ ἐπιτυγχάνονται κορυφαῖες συγκινήσεις. Τὸ μέλος ἐπαναλαμβάνεται καὶ στὸ β’ «Ἀλληλούια», γιὰ νὰ περισταλεῖ καὶ νὰ ἐπανέλθει στὸ γ’ «Ἀλληλούια» στὸ βαρὺ τετράχορδο διατηρώντας ἀμιγές το διατονικὸ ἄκουσμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.