23 Σεπ 2017

Ἕλληνα ξύπνα. Ἦρθε ἡ ὥρα. Ἀντίσταση τώρα!

Τοῦ Παναγιώτη Τσαγκάρη, Γεν. Γραμματέα τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων
Ἡ διανομὴ ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, στοὺς μαθητὲς/τριες τῶν ἑλληνικῶν  σχολείων τῶν νέων βιβλίων-«Φακέλων μαθητὴ» τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, συνιστᾶ τὸν ἀπόλυτο διασυρμὸ-ἐξευτελισμὸ τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους, διότι διαμέσου αὐτῶν τῶν «Φακέλων» οὐσιαστικά:
1. H Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἑλληνικὴ Ἐκκλησία αὐτοπαραιτεῖται πλέον ἀπὸ τὸ δικαίωμά της νὰ χαρακτηρίζεται ὡς ἡ Ἐκκλησία, ἐκχωρώντας στὴν πολιτεία τὸ δικαίωμα ἀφενὸς νὰ τὴν χαρακτηρίζει ὡς μία των Θρησκειῶν καὶ  ὄχι ὡς τὴν Ἐκκλησία, τὴν κατέχουσα τὴν μόνη ἐξ Ἀποκαλύψεως Ἀλήθεια καὶ ἀφετέρουνα διδάσκει, νὰ κατηχεῖ καὶ νὰ προπαγανδίζει τοὺς ὀρθόδοξους χριστιανοὺς μαθητὲς/τρίες μὲ πολυθρησκειακὴ διδασκαλία ἡ ὁποία καλλιεργεῖ τὸ διαθρησκειακὸ πνεῦμα, τὴ σύγχυση καὶ τὸν συγκρητισμό.
2. Ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία, ὑποταγμένη καὶ....
συμβιβασμένη καθὼς εἶναι, μὲ ἀδικαιολόγητη δουλοπρέπεια, στὴν νεοταξικὴ κυβέρνηση τῶν ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, ἀκολουθεῖ τὸ πνεῦμα τῆς «ρεαλπολιτὶκ» καὶ δίνει τὴν γραμμὴ τῆς ὑποχώρησης στὶς κάθε εἴδους νεοταξικὲς ἀπαιτήσεις, στὴν παθητικὰ ἀποδεχόμενη τὰ πάντα καὶ ὑπνώτουσα Ἑλληνικὴ κοινωνία, μὲ ἀποτέλεσμανα ἐπέρχεται -καὶ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ σταδιακὴ ὁλοκλήρωση τοῦ σχεδίου τοῦ εἰρηνικοῦ ἐποικισμοῦ τῆς χώρας ἀπὸ μουσουλμανικὲς ὀρδὲς ποὺ συντελεῖται σταδιακὰ στὶς μέρες μᾶς- τὸ τέλος τοῦ σύγχρονου Ἑλληνικοῦ Ὀρθόδοξου Χριστιανικοῦ κράτους.
Μιὰ νέα Αλωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, κολοσσιαίων, κοσμοπολιτικῶν, οἰκουμενικῶν διαστάσεων καὶ συνεπειῶν ἐπιχειρεῖται καὶ συντελεῖται, μέσω ὅλων των προαναφερόμενων αὐτῶν γεγονότων, ποὺ ἴσως εἶναι μεγαλύτερές των συνεπειῶν ποὺ βίωσε ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ ἡ Ὀρθοδοξία ἀπὸ τὴν Αλωση τῆς Κωνσταντινούπολης, τὴν πτώση τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας καὶ τὴ Μικρασιατικὴ καταστροφή.
Δανειζόμενοι μάλιστα καὶ ἐλαφρὰ παραφράζοντας φράσεις ἀπὸ τὴ δραματικὴ καὶ προφητικὴ ἐπιστολή, τοῦ Ἁγίου Χρυσόστομου Σμύρνης στὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο, τὴν προπαραμονὴ τοῦ μαρτυρικοῦ θανάτου του στὶς 25 Αὐγούστου 1922, κατὰ τὴν κατάληψη τῆς Σμύρνης, στὴν ὁποία διακρίνεται ἡ ἀγωνία του γὶ΄ αὐτὸ ποὺ ἐπέρχεται γιὰ τοὺς Ἕλληνες τῆς περιοχῆς, χωρὶς κανεὶς νὰ μπορεῖ νὰ τὸ ἀποτρέψει, θὰ λέγαμε καὶ ἐμεῖς σήμερα ὅτι : «Ὁ Ἑλληνισμός, τὸ Ἑλληνικὸν Κράτος ἀλλὰ καὶ σύμπαν το Ἑλληνικὸν Ἔθνος καταβαίνει πλέον εἰς τὸν Ἄδην ἀπὸ τοῦ ὁποίου καμμία πλέον δύναμις δὲν θὰ δυνηθῆ νὰ τὸ ἀναβιβάση καὶ τὸ σώση…». Ἀπευθυνόμενος τότε στοὺς Ἕλληνες, ὁ μαρτυρικὸς Ἱεράρχης τόνιζε,  ὅτι «τῆς ἀφαντάστου ταύτης καταστροφῆς βεβαίως αἴτιοι εἶναι οἱ πολιτικοὶ καὶ προσωπικοί σας ἐχθροί, πλὴν καὶ Ὑμεῖς φέρετε μέγιστόν της εὐθύνης βάρος διὰ τὰς πράξεις Σας...». Ἡ ἴδια ἀκριβῶς διαπίστωση ἰσχύει σήμερα στὸ ἀκέραιο καὶ γιὰ τοὺς νεοέλληνες. Ναί, ἔτσι εἶναι διότι ἡ Ἑλληνικὴ κοινωνία δὲν ἀποδομεῖται, ἔχει ἤδη ἀποδομηθεῖ!
Ἄραγε, λοιπόν, δὲν ὑπάρχει λόγος πλέον, νὰ τεκμηριώσει ὁ ὁποιοσδήποτε τίποτε καὶ γιὰ κανέναν; Μήπως ἦρθε ἡ ὥρα κι ἡ στιγμὴ ποῦ κάποιος πρέπει νὰ ἀναφωνήσει τὸ ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τῆς Ἑλλάδας;
Θεωροῦμε πὼς ὄχι ἀκόμη. Φαίνεται ὅτι δυστυχῶς στὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία καὶ Ἐκκλησία ὑπάρχουν πολλοὶ ραγιάδες ἀλλὰ ὑπάρχουν ἀκόμη καὶ Ἕλληνες μὲ ἀνδρεία ψυχὴ καὶ δυνατὴ χριστιανικὴ πίστη. Ἑπομένως Ἕλληνες, «ἐπέστη ἡ μεγάλη ὥρα τῆς μεγάλης ἐκ μέρους σας χειρονομίας».
Ἐμπρὸς λοιπὸν ἐσεῖς οἱ ραγιάδες, ἐμπρὸς ἐσεῖς οἱ σκλάβοι τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, σιωπῆστε καὶ διδάξτε στὰ ὀρθόδοξα παιδιὰ σᾶς τὴν προσευχὴ τοῦ Ἀλλάχ, μέσα ἀπὸ τὰ βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν ποὺ σᾶς ἐπιβάλλει τὸ ἑλληνικὸ κράτος.
Ἐμπρὸς ὅμως κι ἐσεῖς οἱ γενναῖοι Ἕλληνες, ξυπνῆστε τώρα, ἀντισταθεῖτε τώρα! Διατηρῆστε τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν ταυτότητα τῶν Ἑλλήνων. Κρατῆστε ψηλὰ στὴν ψυχή σας, τὴν Ἑλλάδα!
Ἀντίσταση τώρα!
Ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξος τύπος», 22 Σεπτεμβρίου 2017

1 σχόλιο:

  1. Εάν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και να μην εθελοτυφλούμε, όσα γίνονται σήμερα στο μάθημα των θρησκευτικών, είναι η φυσιολογική συνέπεια του αντί-Χριστου Οικουμενισμού, ο οποίος κηρύττεται δημόσια (χωρίς να συναντά σοβαρή και έντονη αντίσταση) περίπου ένα ολόκληρο αιώνα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.