16 Ιουν 2017

Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ἐπιβάλει τὴ μηχανικὴ ὑποστήριξη τῆς ζωῆς

Ἀποκλειστικὴ μετάφραση: Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ
Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων στὸ Στρασβοῦργο τῆς Γαλλίας ἀποφάσισε ὅτι ἕνα νοσοκομεῖο στὸ Λονδίνο πρέπει νὰ συνεχίσει νὰ παρέχει θεραπεία σὲ ἕνα μωρὸ μὲ ἀσθένεια σὲ τελικὸ στάδιο. Οἱ γονεῖς τοῦ παιδιοῦ δὲν ἔλαβαν βοήθεια ἀπὸ τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο γιὰ νὰ κρατήσουν τὸ παιδὶ στὴ στήριξη τῆς ζωῆς. Ο Chris Gard καὶ ἡ Connie Yates, ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ πάρουν τὸν 10 μηνῶν γιὸ τοὺς Charlie Gard στὶς ΗΠΑ γιὰ θεραπεία, ὑπέβαλαν ἔνσταση στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων μετὰ τὴν ἀπώλεια τῆς προσφυγῆς τους στὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου. Τὸν Ἀπρίλιο, ἕνας ἀνώτατος δικαστὴς ἀποφάσισε νὰ μὴν πάρει τὸν Τσάρλι στὶς ΗΠΑ γιὰ θεραπεία, λέγοντας ὅτι ἡ θεραπεία ὑποστήριξης τῆς ζωῆς τοῦ παιδιοῦ θὰ πρέπει νὰ σταματήσει. Προφασιζόμενος ὅτι βρίσκεται σὲ τελικὸ στάδιο καὶ ὅτι θὰ πρέπει νὰ τοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ πεθάνει μὲ ἀξιοπρέπεια.  Guardian ἀνέφερε ὅτι τρεῖς δικαστὲς τοῦ ἐφετείου ἐνέκριναν τὴν ἀπόφαση τὸν Μάιο καὶ τρεῖς ἀνώτατοι δικαστὲς ἀπέρριψαν τὴν τελευταία ἔνσταση τῶν γονέων μετὰ ἀπὸ ἀκρόαση στὸ Λονδίνο. Οἱ γονεῖς ἐπιδιώκουν νὰ...
πάρουν τὴν ἄδεια ὥστε νὰ μεταφέρουν τὸν Τσάρλι, ὁ ὁποῖος ἔχει σπάνια γενετικὴ πάθηση καὶ ἐγκεφαλικὴ βλάβη, ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο Great Ormond Street Hospital στὶς ΗΠΑ, ὅπου μπορεῖ νὰ ὑποβληθεῖ σὲ θεραπεία. Ὡστόσο, οἱ εἰδικοὶ στὸ νοσοκομεῖο ἀνέφεραν ὅτι ἡ θεραπεία ὑποστήριξης τῆς ζωῆς τοῦ παιδιοῦ θὰ πρέπει νὰ σταματήσει, ὑποστηρίζοντας ὅτι ἡ θεραπεία παράκαμψης νουκλεοσιδίων ποὺ προτάθηκε ἀπὸ γιατρὸ στὶς ΗΠΑ εἶναι μόνο πειραματικὴ καὶ δὲν θὰ βοηθήσει. Σὲ δήλωση ποὺ ἐκδόθηκε στὸ Στρασβοῦργο, τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων δήλωσε ὅτι τὸ νοσοκομεῖο πρέπει νὰ διατηρεῖ τὸ μωρὸ μὲ ἀναπνευστήρα καὶ νὰ τοῦ παρέχει νοσηλευτικὴ φροντίδα. "Πρὸς τὸ συμφέρον τῶν διαδίκων καὶ τὴν εὔρυθμη διεξαγωγὴ τῆς διαδικασίας, τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο θὰ πρέπει νὰ παράσχει στὸν Charlie Gard τέτοια φροντίδα καὶ νοσοκομειακὴ περίθαλψη, ὅπως κρίνεται ἐνδεδειγμένο, ὥστε νὰ ἐξασφαλίζει ὅτι ὑφίσταται τὸ λιγότερο πόνο καὶ διατηρεῖ τὴ μεγαλύτερη δυνατὴ ἀξιοπρέπεια, στὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ, μὲ τὴ διατήρηση τῆς ζωῆς μέχρι τὰ μεσάνυχτα τὴν Τρίτη 13 Ἰουνίου 2017 ", σημείωσε τὸ δικαστήριο τοῦ Στρασβούργου. Ἕνας ἐκπρόσωπος τοῦ δικαστηρίου δήλωσε ὅτι οἱ δικαστὲς δὲν ἔχουν ἀκόμη ἀποφασίσει ἂν θὰ ἀκούσουν προφορικὲς ἀποδείξεις ἀπὸ τοὺς δικηγόρους ποὺ ἐκπροσωποῦν τοὺς γονεῖς τοῦ Charlie καὶ ὅτι ἐξετάζουν γραπτὲς παρατηρήσεις ποὺ ἔχουν σταλεῖ στὸ Στρασβοῦργο. Σύμφωνα μὲ τὴ Mirror, μιὰ ἀπόφαση ποὺ ἐκδόθηκε ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων θὰ ἦταν δεσμευτικὴ γιὰ τὴν κυβέρνηση τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου καὶ ὄχι γιὰ τὸ νοσοκομεῖο Great Ormond Street. Ο Guard καὶ ἡ Yates, ποὺ ζοῦν στὸ Bedfont τοῦ δυτικοῦ Λονδίνου, ἔχουν ξεκινήσει μιὰ ἐκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων γιὰ νὰ βοηθήσουν νὰ ἀποπληρωθεῖ ἡ θεραπεία τοῦ Τσάρλυ στὶς ΗΠΑ. Ἡ ἐκστρατεία ἔφτασε στόχο 1,2 ἑκατομμυρίων λιρῶν (1,5 ἑκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) πρὶν ἀπὸ τὴ δίκη. Τώρα ξεπέρασε τὰ 1,3 ἑκατομμύρια λίρες (1,66 ἑκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ), ἀφοῦ περισσότεροι ἀπὸ 83,000 ἄνθρωποι ἔκαναν δωρεές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.