1 Μαΐ 2017

Μόρφου Νεόφυτος: Θὰ ζήσουμε ἐκφοβισμὸ μόνο γιὰ τρεῖς μέρες

Ἡ συνέντευξη τοῦ Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεοφύτου παραχωρήθηκε στὴν Ἀντιγόνη Σολομωνίδου Δρουσιώτη 
στὶς 29 Μαρτίου 2017 στὴν Εὐρύχου καὶ δημοσιεύτηκε 
στὴν ἐφ. Φιλελεύθερος 23.04.2017. 
Σὲ μία προφητικὴ προσέγγιση τῶν πραγμάτων, ὁ Μόρφου Νεόφυτος ἀποκαλύπτει ὅτι τὸ Κυπριακὸ δὲν θὰ λυθεῖ ὡς ἀποτέλεσμα τῶν συνομιλιῶν, ἀλλὰ ὅταν οἱ Ρῶσοι, οἱ Ἀμερικανοὶ καὶ οἱ Ἑβραῖοι θὰ ἀναγνωρίσουν τὸ κουρδικὸ κράτος.
Τὸ πρωινὸ ποὺ ἡ Βρετανίδα πρωθυπουργὸς Τερέζα Μέι ἐνεργοποιοῦσε τὸ Ἄρθρο 50 τῆς Συνθήκης τῆς ΕΕ, κοινοποιώντας τὴν πρόθεσή της νὰ ἀποχωρήσει ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἀνηφόριζα πρὸς τὴν Εὐρύχου, πρὸς τὴ Μητρόπολη Μόρφου, ὅπου μὲ περίμενε ὁ Μητροπολίτης Νεόφυτος. Γνώριμο τὸ τοπίο, μία ποὺ πολλὲς εἶναι οἱ φορὲς ποὺ συνομιλοῦμε μπροστὰ σ’ ἕνα ἀνοικτὸ μαγνητόφωνο, παρέα μ’ ἕνα καφέ. «Δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ ἀνταμώνουμε σήμερα», μοῦ εἶπε χαμογελώντας, καὶ μὲ ρώτησε ἂν εἶχα διαβάσει τὴ δήλωση τῆς βασίλισσας τῆς Ἀγγλίας πρὶν ἕνα περίπου μήνα, ὅπου ἔλεγε ὅτι δὲν θὰ ἀφήσει τὴ χώρα της νὰ παραμείνει σὲ ἕνα ἐπικίνδυνο κλάμπ.
Μιλήσαμε γιὰ τὴν Εὐρώπη, πού, ὅπως λέει ὁ Μητροπολίτης, διαλύεται. Γιὰ τὸν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ποὺ ἐξηγεῖ πὼς μαίνεται ἐδῶ καὶ ἔξι χρόνια. Γιὰ τοὺς ὑδρογονάνθρακες, γιὰ τοὺς ὁποίους ἐπισημαίνει ὅτι ἀποτελοῦν πηγὴ πολέμου καὶ ὄχι πλούτου.
Στάθηκε στὸν ἐκφοβισμὸ ποὺ θὰ ζήσουμε γιὰ τρεῖς μέρες ἀπὸ τὴν Τουρκία, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ λύση τοῦ Κυπριακοῦ, ποὺ δὲν θὰ εἶναι ἀποτέλεσμα συνομιλιῶν, ἀλλὰ θὰ ἐπέλθει ὅταν θὰ...
ἀναγνωρίσουν οἱ Ρῶσοι, Ἀμερικάνοι καὶ Ἑβραῖοι τὸ Κουρδικὸ κράτος. Δώσαμε τηλεφωνικὸ ραντεβοὺ τὴ Δευτέρα τοῦ Πάσχα γιὰ νὰ σχολιάσουμε τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ δημοψηφίσματος στὴν Τουρκία. Δὲν χρειάστηκε νὰ ἀλλάξουμε οὔτε μία λέξη ἀπὸ ὅσα μοῦ εἶχε προβλέψει στὴν Εὐρύχου.

Κυριακή τοῦ Θωμὰ σήμερα, ἄπιστος Θωμὰς ὁ Κύπριος;
Στὰ χρόνια ποὺ ἀκολούθησαν μετὰ τὴν Ἀνεξαρτησία τῆς Κύπρου, εἰδικότερα μετὰ τὴν τουρκικὴ εἰσβολὴ τοῦ 1974 καὶ τὴν πλασματικὴ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη ποὺ εἶχε ὁ τόπος, ἐξασθένησε ἡ πίστη πολλῶν συμπατριωτῶν μας. Καὶ θὰ ἔλεγα πὼς οἱ Κύπριοι εἶναι ὀλιγόπιστοι κι ὄχι ἄπιστοι. Ἔχουν λίγη ἐμπιστοσύνη στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ καὶ πολλὴ στὸν πλοῦτο, στὴ λογική τους, στὸ κλειστὸ θερμοκήπιο τῆς καθημερινότητάς τους. Τὸ νὰ εἶσαι νησιώτης μὲ μία μεγάλη ἠπειρωτικὴ γῆ, δημιουργεῖ τὸ αἴσθημα τῆς αὐτάρκειας. Ὁ αὐτάρκης ἄνθρωπος δὲν αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκη ἐπικοινωνίας μὲ τὸν Θεὸ παρὰ μόνο ὅταν δυσκολευτεῖ.

Οἱ σημερινοὶ Κύπριοι, λόγω τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης ποὺ ὅλους μᾶς ξεγέλασε, νομίζουν ὅτι ἡ Κύπρος δὲν εἶναι δίπλα στὴ Συρία ἀλλὰ δίπλα στὸ Λονδίνο ἢ τὸ Παρίσι, καὶ ἐμπιστεύονται περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι θὰ ἔπρεπε τὸ εὐρωπαϊκὸ κεκτημένο καὶ τὴν εὐρωπαϊκὴ νοοτροπία. Ἔρχεται ὅμως τὸ ἴδιο τὸ Λονδίνο νὰ μᾶς διαψεύσει καὶ νὰ μᾶς πεῖ ὅτι δὲν ἐνδιαφέρεται νὰ εἶναι Εὐρώπη. Ἔτσι τοὺς τελευταίους μῆνες ἔχει ἀρχίσει νὰ κλονίζεται ἡ πίστη στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ τὴ λεγόμενη εὐρωπαϊκὴ οἰκογένεια. Ἐκεῖ ποὺ ἡ Ἑνωμένη Εὐρώπη σήμαινε δουλειές, δικαιώματα, ἀνοχὴ στοὺς ξένους, τώρα βλέπουμε ὅτι λειτουργεῖ τελικὰ μὲ πολλὲς ταχύτητες. Ἡ τελευταία σύνοδος τῆς Ρώμης πρὶν μερικὲς βδομάδες, παρόντος τοῦ πνευματικοῦ ἀρχηγέτη τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης, τοῦ Πάπα, ἔχει κωδικοποιήσει αὐτὸ τὸ πράγμα, ἀλλὰ δὲν τὸ ἔχουν δώσει τοῦ λαοῦ νὰ τὸ καταλάβει.

Με τὴ «Λευκὴ Βίβλο» τοῦ πρόεδρου τῆς Κομισιὸν Ζᾶν Κλὸντ Γιοῦνκερ;
Ναί, ὑπάρχει ἡ Εὐρώπη τοῦ Νότου καὶ δὲν καταλαβαίνουμε ὅτι ἐμεῖς δὲν εἴμαστε ἁπλὰ ἡ Εὐρώπη τοῦ Νότου, ἀλλὰ τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου, ἡ Εὐρώπη ποὺ βρίσκεται στὸν προμαχώνα τῆς Συρίας, τοῦ Ἰσλάμ.

Καὶ τῶν ὑδρογονανθράκων...
Ναί, ποὺ ἐπὶ τοῦ παρόντος εἶναι πηγὴ πολέμου καὶ ὄχι πλούτου. Αὐτὸ τώρα ἄρχισαν νὰ τὸ ἀντιλαμβάνονται οἱ Κύπριοι. Νόμιζαν ὅτι οἱ ὑδρογονάνθρακες εἶναι τὸ λαχεῖο μας. Μπορεῖ πρὶν νὰ τὸ ἐξαργυρώσουμε νὰ ἀποδειχθεῖ προβληματικό.

Δηλαδή;
Μὲ γεγονότα ἀπειλητικά, ποὺ οἱ Τοῦρκοι ἤδη ἑτοιμάζουν. Ἡ Τουρκία ἐπιθυμεῖ νὰ μὴ μᾶς ἀφήσει οὔτε νὰ μυριστοῦμε τοὺς ὑδρογονάνθρακες, καὶ θέλει νὰ μοιραστοῦμε ἀκόμα καὶ τὴν ὄσφρηση. Δὲν σᾶς κάνει ἐντύπωση ὅτι, μετὰ τὶς ὑπογραφὲς μὲ τοὺς ἐνεργειακοὺς κολοσσούς, τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας ἐξέδωσε ἀπειλητικὴ ἀνακοίνωση κατὰ τῶν συμφωνιῶν καὶ δὲν περνᾶ μέρα ποῦ νὰ μὴν ἀπειλεῖ γιὰ θερμὸ ἐπεισόδιο; Μάλιστα αὐτὸ τὸ ἀκοῦμε συχνὰ κι ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ Ἀκιντζί, ποὺ μιλᾶ γιὰ πιθανὴ ἔνταση τὸν Ἰούνιο! Αὐτὴ ἡ συνεχὴς ἐκφοβιστικὴ ρητορικὴ τῶν Τούρκων κατὰ τῆς Κύπρου καὶ τῆς Ἑλλάδας δὲν πρέπει νὰ μᾶς προβληματίζει;

Βλέπετε σύρραξη;
Θὰ γίνει ἕνας ἐκφοβισμός, ὄχι ὅμως σύρραξη, ὄχι τύπου Μπαρμπαρός, μὰ κάτι πιὸ ἀναβαθμισμένο, ὄχι ὅμως καὶ εἰσβολή. Ἴσως μερικοὶ πολιτικοί μας νὰ τὸ διαισθάνονται αὐτὸ καὶ γιὰ νὰ προλάβουν τὰ χειρότερα σπεύδουν νὰ λύσουν τὸ Κυπριακὸ ἔχοντας τὴν ψευδαίσθηση ὅτι θὰ σταματήσουν τὸν ἐπεκτατισμὸ τῶν νεο-ὀθωμανῶν τῆς Τουρκίας.

Μὰ οἱ ἑταιρεῖες, μὲ τὶς ὁποῖες ἡ Κύπρος ὑπέγραψε συμφωνίες εἶναι ἐνεργειακοὶ κολοσσοί.
Ἡ Τουρκία θὰ ἐξασφαλίσει τὶς ἑταιρεῖες, δὲν θὰ χάσουν τὰ δικαιώματά τους. Ἁπλὰ θὰ θέλει νὰ μοιραστεῖ αὐτὸ τὸν πλοῦτο καὶ τὴν πολιτικὴ ἰσχὺ ποὺ παράγει μαζί μας. Ἐμεῖς μονίμως πιανόμαστε πάνω στὶς ξένες πλάτες τῆς Εὐρώπης καὶ τοῦ Ἰσραήλ, τῶν ὁποίων τὰ συμφέροντα διασφαλίζονται καὶ μὲ τουρκικὴ παρουσία. Δὲν καταλαβαίνουμε ὅτι αὐτὲς οἱ χῶρες πολλὲς φορὲς ἔκαναν παιχνίδι μὲ ἐμᾶς καὶ μὲ τοὺς Τούρκους, χωρὶς νὰ μειωθοῦν τὰ συμφέροντά τους, καὶ στὸ τέλος μᾶς πούλησαν. Δηλαδὴ δὲν πρέπει νὰ ἐπαναπαυόμαστε μὲ τὶς συμφωνίες αὐτὲς ὡς πρὸς τὸ θέμα τῆς ἀσφάλειάς μας, νομίζοντας ὅτι τοὺς ἐνεργειακοὺς κολοσσοὺς τοὺς ἐνδιαφέρει καὶ πολὺ μὲ ποιὸν θὰ συνεχίσουν.

Οἱ κολοσσοὶ αὐτοὶ σκέφτονται οἰκονομικὰ καὶ μόνο, καὶ δὲν ἔχουν κανένα δισταγμὸ νὰ προχωρήσουν σὲ νέες συμφωνίες μὲ ὁποιαδήποτε χώρα, φτάνει νὰ γίνει ἡ δουλειά τους! Ἑπομένως, θὰ πρέπει νὰ παρακολουθοῦμε ἀπὸ κοντὰ τὶς ἐξελίξεις καὶ νὰ μὴν προβαίνουμε σὲ σπασμωδικὲς καὶ βεβιασμένες ἐνέργειες, δίνοντας στὸν λαὸ λανθασμένα μηνύματα. Ἀλλὰ θὰ πρέπει τὸ πρώτιστό μας καθῆκον νὰ εἶναι πῶς θὰ διαφυλάξουμε τὴν πατρίδα μας μέσα σὲ αὐτὴ τὴν καταιγίδα τῶν γεωστρατηγικῶν ἐξελίξεων καὶ τὴν ἀνοικτὴ πλέον ἐμπόλεμη κατάσταση ποὺ ἄρχισε νὰ δημιουργεῖται μεταξὺ Ρωσίας καὶ Ἀμερικῆς.

Ὁ παράγοντας πού καθορίζει τὶς σχέσεις Τουρκίας - Ἰσραήλ;
Εἶναι τὸ κουρδικὸ κράτος, τὸ ὁποῖο γίνεται γιὰ νὰ ἐξασφαλιστεῖ ὁ δρόμος τῆς ἐνέργειας ἀπὸ τὴ Μοσούλη μέχρι τὴν Ἀλεξανδρέττα, ἡ ὁποία βρίσκεται ἀπέναντι ἀπὸ τὸ Ἀκρωτήριο Ἀποστόλου Ἀνδρέα καὶ ἀνήκει ἐπὶ τοῦ παρόντος στὴν Τουρκία. Σύντομα δὲν θὰ ἀνήκει στὴν Τουρκία. Τὴν ἅρπαξε ἀπὸ τὴ Συρία τὸ 1940. Ἐκεῖ κατοικοῦν Κοῦρδοι καὶ Ἄραβες, ὄχι Τοῦρκοι, ὅπως νομίζουμε. Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ ἔχουμε πολὺ καλὴ γνώση τῆς γεωγραφίας μας. Σᾶς τὸ εἶχα πεῖ σὲ συνέντευξή μας τὸ 2013 καὶ σᾶς τὸ ἐπαναλαμβάνω καὶ τώρα: Τὸ Κυπριακὸ δὲν θὰ λυθεῖ ὡς ἀποτέλεσμα συνομιλιῶν, ἀλλὰ ἡ λύση θὰ ἐπέλθει ὅταν οἱ Ρῶσοι, οἱ Ἀμερικανοὶ καὶ οἱ Ἑβραῖοι θὰ ἀναγνωρίσουν τὸ Κουρδικὸ κράτος. Αὐτό μᾶς τὸ λένε ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, μᾶς τὸ λένε ἀκόμα καὶ οἱ μεγάλες δεξαμενὲς σκέψεις τῆς Ἀμερικῆς, τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ρωσίας. Ἐγὼ μιλῶ μὲ βάση τὴν πίστη μου στοὺς ἁγίους τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἔχουν ὅραση μέσα στὸν χρόνο καὶ βλέπουν τὰ γεγονότα πρὶν ἀκόμα ξεκινήσουν.

Ἀναφέρεστε στὸν Γέροντα Παΐσιο;
Ὄχι μόνο! Ὑπῆρξαν καὶ ὑπάρχουν καὶ στὴν Κύπρο ἅγιοι, ποὺ ἔχουν τὴν πνευματικὴ ὅραση τοῦ ὁσίου Παΐσιου καὶ μᾶς λένε τί θὰ γίνει μέσα στοὺς ἑπόμενους μῆνες. Σᾶς λέω μόνο τὸ ἕνα δέκατο, ὥστε οἱ Κύπριοι νὰ μὴν φοβοῦνται ἀλλὰ καὶ νὰ μὴν ἐπαναπαύονται στὶς εὐρωπαϊκές τους δάφνες. Ἡ Εὐρώπη, ὅπως σοῦ εἶχα πεῖ καὶ παλαιότερα, εἶναι παναΰρι (πανήγυρη) ποὺ τελειώνει. Τὸ 2017-18 θὰ εἶναι ἡ περίοδος τοῦ τελειώματος.

Μὲ αὐτὰ ποὺ λέτε κάποιοι σᾶς κατηγοροῦν ὡς προφητολόγο.
Εἶναι τιμή μου ὁ χαρακτηρισμὸς αὐτός, διότι πιστεύω στοὺς ἐκ Θεοῦ προφῆτες καὶ τὸ προφητικὸ χάρισμα καὶ διακηρύττω ὅσα αὐτοὶ προεῖπαν γιὰ τὴν ἐποχή μας. Ξεκινήσαμε τὴ συζήτησή μας μὲ τὸν ἄπιστο Θωμά. Σήμερα πάσχουν πολλοὶ ἀπὸ ἀπιστία καὶ πολλοὶ χριστιανοὶ εἶναι μόνο κατ’ ὄνομα χριστιανοί. Ἔρχονται οἱ ἅγιοι, ποὺ τοὺς πιστεύω ὡς προφῆτες (καὶ ἀσφαλῶς ὄχι μόνο ἐγώ!) καὶ λένε ὅτι θὰ διαλυθεῖ ἡ Εὐρώπη.

Ἐπὶ παραδείγματι, ὁ ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης πρὶν ἀπὸ 30 περίπου χρόνια εἶχε πεῖ: «Εἶναι πολὺ ζεστὸ ἀκόμη τὸ αἷμα… Εἶναι ἀδύνατο -καὶ θὰ φανεῖ αὐτὸ ἀργότερα- νὰ ὑπάρξει ποτὲ συνεργασία τῶν Ἄγγλων, Γάλλων, Γερμανῶν, Ἰταλῶν, Αὐστριακῶν κ.λπ., ὅταν ὑπάρχουν ἀκόμη ἄνθρωποι ποὺ χάσανε στὸν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο τοὺς πατεράδες καὶ τοὺς θείους τους. Εἶναι ποτὲ δυνατὸν νὰ ὀνομάζει ὁ ἕνας τὸν ἄλλον σύμμαχε καὶ νὰ τὸ ἐννοεῖ;» Καὶ βλέπουμε τώρα τὴν ΕΕ νὰ διαλύεται, γιὰ νὰ παραμείνει μόνο ἡ γερμανικὴ Εὐρώπη τῶν ἰσχυρῶν, στὴν ὁποία ἐμεῖς δὲν θὰ ἀνήκουμε. Δυστυχῶς, ἀνεβήκαμε σὲ λάθος ἄλογο.

Ὑπάρχουν ὁρισμένοι, ὅμως, ποὺ σᾶς χλευάζουν γι’ αὐτὰ ποὺ λέτε!
Ναί, γιατί ἔχουν τὴ δυσκολία νὰ ἀποδεχθοῦν τὸν προφητικὸ λόγο καὶ νὰ πιστεύουν σὲ αὐτόν. Ὅσοι ἔχουν πρόβλημα μὲ τὴν προφητεία, πρέπει νὰ κοιτάξουν μέσα τους πόσο χριστιανοὶ εἶναι, πόση πίστη ἔχουν στὸν Χριστό.

Ἂν μπορεῖς νὰ προβλέψεις ἕνα γεγονὸς μπορεῖς καὶ νὰ τὸ ἀποτρέψεις.
Ἀσφαλῶς ἢ τουλάχιστον νὰ συμβάλεις στὸ νὰ ἔλθει λιγότερο κακό. Ἡ αἴσθηση ποὺ ἔχουν οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ εἶναι ὅτι ἡ ἀποστασία, ἡ ἀπομάκρυνση δηλαδὴ ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὸ θέλημά Του, ποὺ ἔχει γίνει στὸν κόσμο εἶναι τεράστια.
Ὅλη ἡ Δυτικὴ Εὐρώπη ἀπειλεῖται μὲ ἰσλαμοποίηση ἐκ τῶν ἔσω, ἀπὸ τοὺς μετανάστες, ποὺ εἶναι ἤδη ἐνσωματωμένοι στὶς κοινωνίες. Ἡ πρόσφατη δήλωση τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν τῆς Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε γιὰ τοὺς μετανάστες μουσουλμάνους, ὅτι «ὑπάρχουν καλύτερα μέρη ἀπὸ τὴν Εὐρώπη στὸν κόσμο γιὰ νὰ ζεῖ κανεὶς ὑπὸ τὸν ἰσλαμικὸ νόμο», καταγράφει νομίζω τὸ κλίμα αὐτό.

ΥΨΙΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΑΛΑΖΟΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ
Πολλὰ γίνονται στὴν περιοχή μας, δίπλα μας.
Ναί, τὸ παραμικρὸ λάθος μπορεῖ νὰ φέρει τὸν πύραυλο στὴν Κύπρο. Ὅταν τὸ Τσερνομπὶλ μᾶς προκάλεσε τόσο καρκίνο, ποὺ εἶναι σὲ τόση ἀπόσταση ἀπό μᾶς, φανταστήκατε τί μπορεῖ νὰ πάθουμε στὸν πόλεμο Ἰσραήλ, Συρίας, Περσίας καὶ Λιβάνου; Διότι αὐτὸς ὁ πόλεμος, στὸν ὁποῖο θὰ συμμετέχουν καὶ οἱ Ρῶσοι στηρίζοντας τὴ Συρία, θὰ γίνει, τὸν ἔχουν προφητεύσει. Ὅταν θὰ γίνονται ὅλα αὐτὰ στὴ γειτονιά μας, θὰ ποῦν οἱ Γερμανοὶ καὶ Ἀμερικάνοι στοὺς Τούρκους ἐπειδὴ θὰ χάσουν τὴ νοτιοανατολικὴ Τουρκία γιὰ νὰ γίνει τὸ κουρδικὸ κράτος, νὰ πάρουν ἂν μποροῦν κάτι ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο μὲ τὴ στρατιωτική τους ἐπιβολή, τὰ δικαιώματα στοὺς ὑδρογονάνθρακες.

Οἱ Τοῦρκοι θὰ κάνουν τέτοιο ἐπιθετικὸ ἄνοιγμα ποὺ δὲν τὸ ὑπολογίζουμε. Θὰ εἶναι ἀποθράσυνση, ἡ ὕψιστη μορφὴ ἀλαζονείας. Ἀποτέλεσμα θὰ εἶναι νὰ δημιουργήσουν ἕνα πολὺ σοβαρὸ ἐπεισόδιο κάπου στὸν ἑλληνικὸ χῶρο μεταξὺ Κύπρου καὶ κυρίως Ἑλλάδος. Ἕνα ἐπεισόδιο, τὸ ὁποῖο θὰ διαρκέσει τρεῖς μέρες. Ἀπὸ τὸ ἐπεισόδιο αὐτὸ θὰ ἐνοχληθοῦν τὰ συμφέροντα τῆς Ρωσίας καὶ γι’ αὐτὸ θὰ πληγεῖ ἡ Τουρκία. Θὰ εἶναι συμφωνημένοι μὲ τοὺς Δυτικοὺς καὶ Νατοϊκοὺς γιὰ νὰ τοὺς κάνουν νὰ καταλάβουν, διότι ἡ Τουρκία τοὺς ἔχει ταλαιπωρήσει πολύ. Ἤδη οἱ σχέσεις Εὐρώπης - Τουρκίας, Ἀμερικῆς – Τουρκίας - Ρωσίας εἶναι σὲ τεταμένο σχοινί. Ἀντιλαμβάνεσαι, λοιπόν, σὲ αὐτὸ τὸ σκηνικὸ πόσο ρόλο παίζουν οἱ ἄνθρωποι τῆς προσευχῆς;

«Ἡ Τουρκία ὁδηγεῖται σὲ ἐμφύλιο»
Τί περιμένετε ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα τοῦ δημοψηφίσματος στὴν Τουρκία;
Τὸ ὁριακὸ ἀποτέλεσμα τοῦ δημοψηφίσματος ὁδηγεῖ τὴν Τουρκία σὲ ἐμφύλιο πόλεμο καὶ φανερώνει τὴ μελλοντική της τριχοτόμηση: Τὸ ἕνα τρίτο τοῦ τουρκικοῦ πληθυσμοῦ εἶναι οἱ Εὐρωπαϊστὲς - Κεμαλικοί, τὸ δεύτερο τρίτο οἱ ὀθωμανοὶ τοῦ Ἐρντογᾶν καὶ τὸ τρίτο εἶναι αὐτοὶ ποὺ δὲν εἶναι Τοῦρκοι - Σουνίτες, δηλαδὴ οἱ Ἀλεβίτες, οἱ Κοῦρδοι, οἱ Ἀρμένιοι, κ.α.
Ὅμως, δὲν πρέπει νὰ δαπανοῦμε πολὺ μελάνι γιὰ τὸ ὁποιοδήποτε ἀποτέλεσμα αὐτοῦ τοῦ δημοψηφίσματος, διότι ἔτσι κι ἀλλιῶς τὰ προφητευμένα γεγονότα θὰ γίνουν. Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι δημοσιογραφικὰ ἐρωτήματα, τὰ ὁποῖα δὲν μποροῦν νὰ σταματήσουν τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ ποὺ βρίσκεται ἐν ἐξελίξει.

«Ἄλλοι καθορίζουν τὶς τύχες μας, ὄχι οἱ Πρόεδροί μας»
Ποιὰ εἶναι ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς;
Ἡ προσευχὴ μπορεῖ νὰ μετακινήσει ὅρη, ὅπως εἶπε ὁ Κύριος. Καὶ ἀσφαλῶς μπορεῖ μὲ τὴν παρέμβαση τοῦ Θεοῦ νὰ ἀποτρέπει γεγονότα ἢ νὰ μειώνει τὸ κακό. Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας στὴν Κύπρο αὐτὴ τὴν στιγμὴ δὲν εἶναι νὰ ἐπιλέξει τὸν ἄλφα ἢ τὸν βήτα ὑποψήφιο Πρόεδρο. Ὅποιος καὶ νὰ βγεῖ τὸ ἴδιο θὰ εἶναι. Ἄλλοι καθορίζουν τὶς τύχες μας, δὲν εἶναι οἱ Πρόεδροί μας. Ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ ἐνεργοποιήσει τὸν πιστὸ λαό της, ὄχι τοὺς ἄπιστους, ποὺ θὰ ἔλθουν σὲ μετάνοια ὅταν θὰ καταλάβουν τὴν ἀπειλὴ ποὺ ἔχει ἡ Κύπρος ὄχι ἀπὸ τοὺς Τούρκους ὅσο ἀπὸ τὸν πόλεμο στὴ γειτονιά μας. Τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ εἶναι μεγάλο.

Ὁ Θεὸς ὅμως εἶναι γεμάτος ἀγάπη.
Ἀπὸ ἀγάπη εἶναι ποὺ θὰ ἐπιτρέψει αὐτὰ τὰ γεγονότα, γιατί ὅπως πᾶμε μόνοι μας μὲ τὴν ψευδο-εἰρήνη ποὺ φτιάξαμε, ὁδηγούμαστε στὴν κόλαση μὲ τὴ διαφθορά, τὴν ἀπιστία, τὴν πλεονεξία καὶ τὴν ἀνηθικότητά μας. Ἀλλὰ ἡ πραγματικὴ προοπτική μας δὲν εἶναι νὰ ζήσουμε 80-100 χρόνια σὲ αὐτὴ τὴ γῆ, εἶναι ἡ αἰώνια ζωὴ μὲ τὸν Χριστό. Ὅ,τι ὠφελεῖ τοὺς ἀνθρώπους γιὰ νὰ ἀποκτήσουν τὴν αἰώνια ζωὴ ὁ Θεὸς θὰ τὸ ἐπιτρέψει, εἴτε εἶναι ἕνας καρκίνος, εἴτε ἕνα ἀπρόσμενο ἀτύχημα, εἴτε ἕνας σεισμός.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ πολεμικὰ γεγονότα θὰ ζήσουμε ἔκτακτα γεωφυσικὰ φαινόμενα. Κι ὅλα θὰ συντελέσουν νὰ ἐπανεύρει ὁ ἄνθρωπος τὴν προοπτική τῆς αἰώνιας ζωῆς. Κι αὐτὰ θὰ γίνουν, ὅπως εἴπαμε, ἕνεκα τῆς μεγάλης διαφθορᾶς, τῆς ἀποστασίας τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὸ θέλημά Του, ποὺ ἔχουν ἀναπόδραστο ἀποτέλεσμα, ὄχι μόνο τὶς ἐκτρώσεις, τὴν αὐξημένη μαγεία, τὴ βλασφημία καὶ τὴ σαρκολατρεία, ἀλλὰ καὶ τὴ νομιμοποίησή τους.
Καὶ ἐπαναλαμβάνω, αὐτὸ τὸν πόλεμο δὲν θὰ τὸν κάνει ὁ Θεός, οὔτε οἱ ἅγιοί του: Ἀντίθετα, ἡ Παναγία μας καὶ οἱ ἅγιοι εἶναι γονατιστοὶ καὶ κλαίουν ἐνώπιόν τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ μειωθοῦν νὰ ἐπερχόμενα δεινά, γιὰ νὰ ὁδηγηθοῦμε σὲ πραγματικὴ μετάνοια.

Ὁ Χριστὸς ἀναστήθηκε…
θὰ εἰρηνεύσει κι ὁ κόσμος μετὰ τὰ γεγονότα ποὺ ἔρχονται. Μετὰ τὴν τραγωδία αὐτοῦ τοῦ πολέμου θὰ ἔλθουν πάρα πολὺ ὡραία πράγματα. Ἡ κοινωνία θὰ ἀνακαινιστεῖ. Ἡ Ὀρθοδοξία θὰ γίνει κυρίαρχη, ὄχι ὅμως ὡς ἐξουσία, ἀλλὰ ὡς ἐπιλογή.
Δὲν εἶναι ἐγωκεντρικὸ νὰ λέμε ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία θὰ εἶναι κυρίαρχη;
Ὄχι, διότι εἶναι ἡ ἀλήθεια, ἡ μόνη Ἀλήθεια. Μία εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ἡ Ὀρθόδοξη, δὲν ὑπάρχουν ἄλλες. Ἕνας εἶναι ὁ Θεὸς καὶ ἕνα σῶμα ἔχει, τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Κι ὅλες οἱ ἄλλες Ἐκκλησίες;
Εἶναι χριστιανικὲς κοινότητες, δὲν εἶναι Ἐκκλησία.

«Στὸ Ἰσραὴλ στραμμένη ἡ προσοχὴ»
Φταίει καὶ ἡ Ἐκκλησία στὸ ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τὸν Θεό;
Βεβαίως, ὅλοι ἔχουμε μερίδιο εὐθύνης. Ὅμως ἡ Δυτικὴ Εὐρώπη ἔχει ἀποσαθρωθεῖ ἀπὸ θέμα χριστιανοσύνης. Ὁ ἴδιος ὁ Πάπας εἶπε ὅτι θέλει ἐπανευαγγελισμό. Κι αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ ἀποστασιοποίηση τῆς Εὐρώπης ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία εἶχε ἄμεση συνέπεια καὶ στὸ ἐπίπεδο ἠθικῆς: Ἔκαναν τὴν σαρκολατρεία, τὴν εἰδωλολατρία, τὴ διαστροφὴ καὶ τὴ διαφθορὰ νόμους!

Ὁ μεγάλος Σέρβος ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς (1880-1956), ἀναφερόμενος στὴν Ἕνωση ποὺ οἰκοδόμησαν οἱ Εὐρωπαῖοι πρὶν ἀπὸ δεκαετίες, ἔγραψε: «Οἱ Εὐρωπαῖοι οἰκοδόμησαν τὴν Ἕνωση μὲ τὸν θάνατο καὶ ἔκαναν τὸ συμβόλαιο μὲ τὸν Πάπα. Αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ ξεκάθαρο γεγονὸς στὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου τὰ τελευταία διακόσια χρόνια. Ὁλόκληρη ἡ Εὐρώπη μυρίζει θάνατο. Τὰ εὐρωπαϊκὰ πανεπιστήμια κηρύττουν τὸν θάνατο. Οἱ Εὐρωπαῖοι λογοτέχνες κηρύττουν τὸν θάνατο, οἱ πολιτικοί τους δουλεύουν γιὰ τὸν θάνατο, οἱ δάσκαλοί τους σπέρνουν τὸν θάνατο στὴν ψυχὴ τῶν νέων. Ἡ Εὐρώπη δὲν θέλει νὰ ξέρει γιὰ τὴ ζωὴ μετὰ τὸν θάνατο...

Ἀδελφοί μου, ἡ τραγωδία τῆς Εὐρώπης βρίσκεται σ’ αὐτό, δηλαδὴ στὸ γεγονὸς ὅτι ἀρνήθηκε τὸ Βασίλειο τῆς αἰώνιας ζωῆς. Ἔχτισε τὴν ἕνωση μὲ τὸν θάνατο καὶ μόλις δέθηκε μὲ τὸν θάνατο, δέθηκε καὶ μὲ τὸν Ἅδη...». Νὰ μιλήσουμε γιὰ τὴν οἰκονομία; Ἔγινε ἡ οἰκονομία τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης ἡ οἰκονομία τῆς Γερμανίας. Τὸ ἴδιο συμβαίνει στὴν Ἀμερική, στὴν Ἀφρική. Ὑπάρχει τέτοια χαοτικὴ κατάσταση σήμερα στὸν κόσμο, ποὺ θέλει ξανὰ κτίσιμο. Καὶ τὸν κόσμο δὲν θὰ τὸν κτίσει οὔτε ὁ Τράμπ, οὔτε ἡ Εὐρώπη τῆς Γερμανίας.

Ποιὸς θὰ τὸν κτίσει;
Ὁ Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος, ποὺ ξεκίνησε πρὶν ἔξι χρόνια ἀπὸ τὴ Συρία. Κι αὐτὸ τὸ εἶχε προφητεύσει ἕνας ἅγιος ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης Ἀντώνιος Κόμπος (1920-2005). Αὐτός, λίγο πρὶν κοιμηθεῖ καὶ ἐνῶ βρισκόταν στὸ νοσοκομεῖο, εἶχε ἀποκάλυψη ἀπὸ τὸν Θεὸ γιὰ τὰ γεγονότα τῶν ἡμερῶν μας καί, μεταξὺ ἄλλων, εἶπε: «Ὅταν ἀρχίσει τὸ κακὸ ἀπὸ τὴ Συρία, νὰ ἀρχίσετε νὰ προσεύχεστε. Ἐκεῖ, ἀπὸ τὴ Συρία, θὰ ξεκινήσει!» Ἀλλὰ αὐτὸ πολλοὶ τώρα τὸ κατάλαβαν, μετὰ τὸ τελευταῖο κτύπημα τῶν Ἀμερικανῶν στὴ Συρία καὶ τὶς συνεχεῖς ἀπειλὲς τοῦ Τρὰμπ κατὰ τοῦ Ἄσαντ, τῆς Ρωσίας ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἰρᾶν καὶ τῆς Βόρειας Κορέας! Ἡ πρώτη φάση τοῦ πολέμου τελείωσε.

Τώρα ζοῦμε…
 …τὴ δεύτερη φάση, στὴν ὁποία πρωταγωνιστῆς θὰ εἶναι τὸ Ἰσραήλ. Καὶ τὸ Ἰσραὴλ πρέπει νὰ παρακολουθοῦμε, ὄχι τὴν Τουρκία. Καὶ θὰ ἀκολουθήσουν τὰ γεγονότα, ποὺ θὰ καθορίσουν τὴν ἵδρυση καὶ ἀναγνώριση τοῦ κουρδικοῦ κράτους, αὐτὰ ποὺ θὰ δώσουν καὶ τὴ δική μας ἐλευθερία. Τὸ Ἰσραὴλ καὶ ὁ Τρὰμπ φοβοῦνται τὴν Περσία, τὸ πυρηνικό της πρόγραμμα. Οἱ Πέρσες ἐξόπλισαν τὴ Χεσμπολάχ, ἡ ὁποία εἶναι ἐγκατεστημένη στὸν νότιο Λίβανο καὶ ἔχει στραμμένους ἑκατοντάδες πυραύλους πρὸς τὸ Ἰσραήλ, τὸ ὁποῖο ἀναπτύσσει ἀντίστοιχο ἀριθμὸ πυραύλων καὶ εἶναι ἕτοιμο νὰ μετακινήσει τρία ἑκατομμύρια πληθυσμὸ ἀπὸ τὸ βόρειο τμῆμα του. Δηλαδὴ τὰ γεγονότα τρέχουν μὲ ἰλιγγιώδη ταχύτητα! Μέχρι νὰ δημοσιεύσεις τὴ συνέντευξή μας αὐτή, μπορεῖ νὰ εἴμαστε ἤδη ξεπερασμένοι!

Ξεκίνησαν ὅμως οἱ συνομιλίες.
Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει τὸ τί κάνει ὁ Ἀκιντζὶ ἢ ὁ Ἀναστασιάδης. Δὲν μιλῶ πιὰ γι’ αὐτά, διότι τὰ δικά μας θὰ καθοριστοῦν ἀπὸ τὰ ξένα. Ὅταν τρέμουν οἱ στρατηγοί, θὰ ἀσχοληθῶ μὲ στρατιωτάκια; Τρέμει ὁ Τρὰμπ τὸν Πούτιν κι ὁ Πούτιν τὸν Τράμπ. Τρέμει ὁ Νετανιάχου τὴ Χεσμπολάχ, ἡ Περσία τὸ Ἰσραὴλ καὶ τὸ Ἰσραὴλ τὴν Περσία. Καταλαβαίνεις τί συμβαίνει αὐτὴ τὴν στιγμὴ ποῦ μιλοῦμε; Ἔχουμε μέτωπα ἀνοικτὰ σὲ ὅλο τὸν πλανήτη: Στὰ Βαλκάνια μὲ Ἀλβανούς, Σέρβους, Βόσνιους, Κοσοβάρους, στὴν Οὐκρανία, στὶς χῶρες τῆς Βαλτικῆς, τὸ κοινὸ μέτωπο Ἀμερικῆς - Ἰσραὴλ καὶ Εὐρώπης ποὺ τὰ βάζει μὲ Ρωσία, Ἰρᾶν, Β. Κορέα, ἐνῶ δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι ἡ Κίνα ποὺ ὅλοι φοβοῦνται καὶ ἡ Ἰαπωνία ἑτοιμάζουν ἐδῶ καὶ χρόνια τὴν παρουσία τους στὸ παγκόσμιο γίγνεσθαι. Καὶ ταυτόχρονα μαίνεται ὁ πόλεμος οἰκονομικοῦ καὶ ἠθικοῦ χαρακτήρα στὴν Εὐρώπη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.