10 Μαρ 2017

Θὰ πολεμούσατε γιὰ τὴν πατρίδα σας; Τί ἀπαντοῦν οἱ Εὐρωπαῖοι...

Οἱ πολίτες δεκάδων χωρῶν τῆς Εὐρώπης ἀπαντοῦν στὸ κατὰ πόσο θὰ πολεμοῦσαν γιὰ τὴν πατρίδα τους, σὲ ἔρευνας ποὺ διενήργησε ἡ Gallup International καὶ στὸν χάρτη  ἀποτυπώνονται τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνας. Σὲ κάθε χώρα ἀναγράφεται τὸ ποσοστὸ αὐτῶν ποὺ δήλωσαν πρόθυμοι νὰ πολεμήσουν γιὰ τὴ χώρα τους. Ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνας παρατηροῦμε ὅτι ἡ προθυμία τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν νὰ πολεμήσουν γιὰ τὴ χώρα τοὺς παρουσιάζει ἔντονες διαφορὲς μὲ τοὺς πολίτες τῶν χωρῶν τῆς δυτικῆς Εὐρώπης νὰ εἶναι ἐξαιρετικὰ ἀπρόθυμοι γιὰ ΄κάτι τέτοιο ἐνῶ ἀντίθετα οἱ λαοὶ τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης καὶ τῶν Βαλκανίων δηλώνουν ἕτοιμοι νὰ πάρουν τὰ ὅπλα γιὰ τὴν πατρίδα.
Ἡ ἔκπληξη ἔρχεται ἀπὸ τὴ Σκανδιναβία ὅπου τα ποσοστὰ τῶν πρόθυμων νὰ πολεμήσουν πολιτῶν εἶναι ὑψηλὰ μὲ τοὺς Φινλανδοὺς μάλιστα νὰ καταλαμβάνουν τὴν πρώτη θέση στὴ λίστα. Ἀκολουθοῦν οἱ....
Τοῦρκοι, οἱ Οὐκρανοὶ καὶ οἱ Ρῶσοι. Ἡ Ἕλληνες βρίσκονται στὴν 8η θέση μὲ 54% τῶν πολιτῶν νὰ ἀπαντοῦν θετικά.
Στὸν ἀντίποδα, στὸ σκληρὸ πυρήνα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, Ὀλλανδοί, Γερμανοὶ καὶ Βέλγοι δηλώνουν ἀδιαφορία.
Θὰ πολεμούσατε γιὰ τὴν πατρίδα σας; Τί ἀπαντοῦν οἱ Εὐρωπαῖοι
Τὰ ὑψηλότερα ποσοστὰ πολιτῶν ποὺ δηλώνουν πὼς θὰ ἔδιναν τὴ ζωή τους γιὰ τὴν πατρίδα τοὺς εἶναι:

Φινλανδία μὲ 74%
Τουρκία μὲ 73%
Οὐκρανία μὲ 62%
Ρωσία μὲ 59%
Κόσοβο μὲ 58%
Σουηδία μὲ 55%
Βοσνία-Ἐρζεγοβίνη μὲ 55%
Ἑλλάδα μὲ 54%

Τὰ χαμηλότερα ποσοστὰ ἐμφανίζουν οἱ:
Ὀλλανδία μὲ 15%
Γερμανία μὲ 18%
Βέλγιο μὲ 19%

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.