27 Φεβ 2017

Ὁ πόλεμος κατὰ τῶν μετρητῶν: Ὁδεύουμε πρὸς ἕναν ὁλοκληρωτισμό; Τὰ κίνητρα καὶ οἱ ὑποκινητές...

Ὑπάρχει ἕνας πόλεμος ποὺ βρίσκεται σὲ ἐξέλιξη. Πρόκειται γιὰ τὸν πόλεμο κατὰ τῶν μετρητῶν. Διεξάγεται σὲ ὅλο τὸν κόσμο, ἐνῶ στὴν χώρα μας ἔχει λάβει μία ἰδιαίτερα ἐπιθετικὴ μορφή. Οἱ πολιτικοὶ μαζὶ μὲ τοὺς τραπεζίτες, ὑποστηρίζουν ὅτι αὐτὸ θὰ κάνει πιὸ ἀσφαλῆ τὴν κοινωνία μας. Ὅμως τίθεται τὸ ἐρώτημα, μήπως πρόκειται γιὰ ἀκόμη μία προπαγάνδα; Μήπως ἀφορᾶ στὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο τῶν πολιτῶν καὶ τῶν χρημάτων τους ἀπὸ τὸ κράτος καὶ τὶς τράπεζες; Μπορεῖ ἡ κατάργηση τῶν μετρητῶν νὰ σημαίνει κατάλυση τῆς Δημοκρατίας καὶ τῶν προσωπικῶν μας ἐλευθεριῶν;
Ὅλο καὶ περισσότεροι ἀναλυτὲς κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου ὅτι ἡ κατάργηση τῶν μετρητῶν στὴ φυσική τους μορφή, μᾶς ὁδηγεῖ σ΄ ἕναν ὁλοκληρωτισμὸ ὅπου ἡ ἰδιωτικότητα καὶ τὰ δικαιώματα τῶν πολιτῶν θὰ περιοριστοῦν δραματικὰ καὶ ὅλοι μας θὰ εἴμαστε ἀνυπεράσπιστοι, ὑπὸ τὸν ἔλεγχο καὶ τὴν παρακολούθηση τοῦ κράτους, τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, τὸν χρηματοπιστωτικὸ τομέα καὶ τοὺς συλλογεῖς προσωπικῶν δεδομένων ἀπὸ τὸν...
κλάδο τῆς πληροφορικῆς.

Αὐτὸ ὑποστηρίζει μεταξὺ ἄλλων ὁ Νόρμπερτ Χέρινγκ (Norbert Haring), ἀρθρογράφος στὴ μεγαλύτερη οἰκονομικὴ ἐφημερίδα τῆς Γερμανίας, τὴ Handelsblatt, στὸ πιὸ πρόσφατο βιβλίο μὲ τίτλο: «Ἡ κατάργηση τῶν μετρητῶν καὶ οἱ συνέπειές της» ποὺ κυκλοφορεῖ στὰ ἑλληνικὰ ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Λιβάνη. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἕνα ἀκόμη βιβλίο τοῦ ἰδίου, μὲ τίτλο Okonomie 2.0 ἔγινε μπέστ σέλερ καὶ βραβεύθηκε ὡς τὸ καλύτερο οἰκονομικὸ βιβλίο γιὰ τὸ 2007. Τὸ 2014 ὁ κ. Χέρινγκ διακρίθηκε μὲ τὸ βραβεῖο Keynes-Gesellschaft γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ἀρθρογραφία. Εἶναι συνιδρυτὴς τοῦ WorldEconomics Association τοῦ μεγαλύτερου συνδέσμου οἰκονομολόγων παγκοσμίως ποὺ ἀριθμεῖ 12.000 μέλη, ἐνῶ μεγάλη ἐπισκεψιμότητα ἔχει τὸ δίγλωσσο (γερμανικὰ καὶ ἀγγλικὰ) μπλογκ Nobert haring Gelt und mehr.

Ἡ HuffPost Greece, μίλησε μαζί του γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ καὶ οἱ ἀπόψεις του προβληματίζουν.
Μόνο τὰ μετρητὰ εἶναι ἀληθινά.
«Μόνο τὰ μετρητὰ εἶναι ἀληθινά. Δὲν πρόκειται γιὰ κάποιο ἀπόφθεγμα τῶν σοφῶν τοῦ παρελθόντος ποὺ ἀρνοῦνται νὰ προσαρμοστοῦν στὸν σύγχρονο κόσμο καθὼς τὰ μετρητὰ εἶναι χειροπιαστὰ καὶ μετρήσιμα. Βοηθοῦν νὰ κρατᾶμε κάθε ἔλεγχο στὰ ἔξοδά μας. Τὰ μετρητὰ εἶναι κανονικὸ χρῆμα, ὑποστηριζόμενο ἀπὸ τὸ κράτος. Ἀντίθετα ἀπὸ τὸ λογιστικὸ χρῆμα τῶν τραπεζῶν κρύβεται μία ὑπόσχεση σὲ περιόδους εὐνοϊκῆς οἰκονομικῆς συγκυρίας. Ἀπὸ τὴ χρηματοπιστωτικὴ κρίση, ἡ ὁποία ξέσπασε τὸ 2008 καὶ ἔπειτα ἔχουμε ἀρχίσει καὶ πάλι νὰ τὸ ἀντιλαμβανόμαστε... Μὲ τὸ χρῆμα ποὺ διακινοῦν οἱ τράπεζες κερδισμένοι βγαίνουν μόνο οἱ τραπεζίτες» ἔτσι ξεκινάει τὸ βιβλίου του καὶ μᾶς εἰσάγει ὅλους σὲ ἕνα ἐφιαλτικὸ σενάριο στὸ ὁποῖο συμμετέχουμε, ἄβουλα, ὅλοι μας.

Ὅπως ὁ ἴδιος ἐξηγεῖ, ἕνας τραπεζικὸς λογαριασμὸς στὴν οὐσία δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο παρὰ μία ὑπόσχεση γιὰ χρῆμα. Ὅμως οἱ τράπεζες δημιουργώντας λογιστικὸ χρῆμα ἔχουν ἀπόλυτο ἔλεγχο στὶς συναλλαγές μας καὶ μάλιστα ἔχουν καὶ τὸ δικαίωμα νὰ ἀρνηθοῦν τὴν ὅποια συναλλαγὴ ἐὰν αὐτὲς κρίνουν σκόπιμο.
Ὅσον ἀφορᾶ στὰ ἐπιχειρήματα κατὰ τῶν μετρητῶν, αὐτὰ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν καταπολέμηση τοῦ ἐγκλήματος, τῆς τρομοκρατίας, τῆς φοροδιαφυγῆς.

«Ὁ κίνδυνος τῆς παράνομης χρηματοδότησης τῶν κομμάτων δὲν ἀναφέρεται τόσο συχνά, παρόλο ποὺ θὰ συνιστοῦσε ἰσχυρὸ ἐπιχείρημα. Θὰ μποροῦσε νὰ ἐκληφθεῖ ὅτι παραπέμπει στὸν Γερμανὸ ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν» γράφει ὁ Χέρινγκ στὸ βιβλίο του καὶ ὑπενθυμίζει ὅτι ὁ κ. Βόλφγκανγκ Σόιμπλε τὸ 2000 ἀναγκάστηκε νὰ παραιτηθεῖ ἀπὸ τὰ ἀξιώματά του τόσο στὸ κόμμα ὅσο καὶ στὴν κοινοβουλευτικὴ ὁμάδα λόγω χρηματικῆς δωρεᾶς ἀξίας 100.000 μάρκων ποὺ ἔλαβε ἀπὸ ἕναν ἔμπορο ὅπλων καὶ ἡ ὁποία δὲν καταχωρίστηκε σωστὰ στὶς οἰκονομικὲς καταστάσεις.

Ὁ κ. Χέρινγκ εἶναι «καταπέλτης». Ὑποστηρίζει πὼς τὸ ἐπιχείρημα ὅτι ἡ παρακολούθηση τῶν πληρωμῶν διευκολύνει τὴν πάταξη τῆς ἐγκληματικότητας εἶναι παρατραβηγμένο καὶ παράλογο καὶ δὲν δικαιολογεῖ τὴν κατάλυση τοῦ τελευταίου ψήγματος προσωπικοῦ ἐλέγχουν τῶν πληροφοριῶν καὶ ἀτομικῆς ἐλευθερίας.

«Παραβλέπεται τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ μεγάλες πολυεθνικὲς “ἐξοικονομούν” δισεκατομμύρια σὲ φόρους νόμιμα, ἡμινόμιμα ἢ ἐντελῶς παράνομα μέσω τῆς μεταφορᾶς ἠλεκτρονικοῦ χρήματος. Οι ἐφοριακοί τῆς δίωξης οἰκονομικοῦ ἐγκλήματος ποὺ ἐρευνοῦν τέτοιου εἴδους πρακτικὲς κατηγοροῦνται ὡς τρελοὶ καὶ ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὶς ὑπηρεσίες τους» γράφει στὸ βιβλίο «Ἡ Κατάργηση τῶν Μετρητῶν καὶ οἱ συνέπειές της» καὶ φέρνει ὡς παράδειγμα τὸ περιστατικὸ ἑνὸς τέτοιου ὑπαλλήλου ποὺ κατηγόρησε μία τράπεζα γιὰ φοροδιαφυγὴ καὶ τὸν ἔκλεισαν σὲ ψυχιατρεῖο.

Ὁ κ. Χέρινγκ δὲν «μασάει» τὰ λόγια του καὶ μιλᾶ μὲ στοιχεῖα γιὰ μεγάλες τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων τῆς Deutsche Bank καὶ τῆς Commerzabank οἱ ὁποῖες ἀναγκάστηκαν νὰ πληρώσουν ὑπέρογκα πρόστιμα γιὰ χειραγώγηση τῆς ἀγορᾶς καὶ ξέπλυμα χρήματος. Κάποια ἀπὸ αὐτὲς θεωρεῖται ὡς ἡ κατεξοχὴν τράπεζα τῶν μεγάλων ἐμπόρων ναρκωτικῶν καὶ ὅσων ἐπιδίδονται σὲ ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.

Ἐπίσης ὑπογραμμίζει πως «ἐὰν ἐκλείψουν τὰ μετρητὰ ἀποφεύγονται οἱ μαζικὲς ἐκροὲς καταθέσεων σὲ περίπτωση ποὺ οἱ τράπεζες ἀντιμετωπίζουν δυσχέρειες, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ καταθέτες νὰ παραιτοῦνται ἀπὸ τὰ χρήματά τους προκειμένου τὰ τραπεζικὰ ἱδρύματα νὰ διατηρήσουν τὴ ρευστότητά τους καὶ τὴ φερεγγυότητά τους».
«Ἐὰν λοιπὸν εἴμαστε ὅλοι δέσμιοι εἴτε ἐπειδὴ ἔχουν καταργηθεῖ τὰ μετρητά, εἴτε ἐπειδὴ δὲν μποροῦμε πλέον νὰ τὰ ἀποσύρουμε ἀπὸ τὴν τράπεζα, ἡ σταδιακὴ ὑφαρπαγὴ τῶν μετρητῶν ἐξαιτίας τῶν ἀρνητικῶν ἐπιτοκίων γίνεται ἀνεμπόδιστα»

Κάνει ἀναφορὰ σὲ ἕνα ἀπὸ τοὺς πρωτοστάτες τῆς καταπολέμησης τῶν μετρητῶν, τὸν πρώην ἐπικεφαλής οἰκονομολόγο τοῦ ΔΝΤ, τὸν Κὲν Ρόγκοφ (Ken Rogoff ). Ὁ Ρόγκοφ ἀλλὰ καὶ ἡ λογικὴ πίσω ἀπὸ τὴν κατάργηση τῶν μετρητῶν βασίζεται στην πολιτικῆ τῶν ἀρνητικῶν ἐπιτοκίων, τὸ ὁποῖο χαρακτηρίζεται ὡς ἕνα ἐργαλεῖο τῶν κεντρικῶν τραπεζῶν γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς μακροοικονομικῆς σταθερότητας.

Ἐὰν λοιπὸν εἴμαστε ὅλοι δέσμιοι εἴτε ἐπειδὴ ἔχουν καταργηθεῖ τὰ μετρητά, εἴτε ἐπειδὴ δὲν μποροῦμε πλέον νὰ τὰ ἀποσύρουμε ἀπὸ τὴν τράπεζα, ἡ σταδιακὴ ὑφαρπαγὴ τῶν μετρητῶν ἐξαιτίας τῶν ἀρνητικῶν ἐπιτοκίων γίνεται ἀνεμπόδιστα, ὑποστηρίζει ὁ κ. Χέρινγκ ἐπισημαίνοντας πὼς πρόκειται γιὰ μία νομισματικὴ πολιτικὴ ὑπὲρ τῶν πλουσίων, καθὼς ὠθεῖ πρὸς τὰ ἄνω τὴν ἀξία τῶν μετοχῶν, τῶν ἑταιρικῶν συμμετοχῶν καὶ τῶν ἀκινήτων ποὺ διακρατοῦν οἱ εὔποροι.

Ὅσο ὑπάρχουν μετρητὰ σὲ φυσικὴ μορφὴ καὶ σὲ κυκλοφορία κανεὶς δὲν πρόκειται νὰ τὰ ἀφήσει σὲ τραπεζικοὺς λογαριασμοὺς μὲ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια ποὺ χρόνο μὲ τὸν χρόνο θὰ χάνουν τὴν ἀρχική τους ἀξία. Ὁ ἐγκλωβισμὸς τῶν ἀποταμιεύσεων σὲ τραπεζικοὺς λογαριασμοὺς μὲ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια εἶναι καταλήστευση τῶν ἀποταμιεύσεων τῶν πολιτῶν ἀπὸ τὸ κράτος καὶ τὶς τράπεζες. Αὐτὸ εἶναι γνωστὸ σὲ τράπεζες καὶ κράτος καὶ πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ ἀποτρέψουν τὴν μόνη ἄμυνα ποὺ ἔχει ὁ κόσμος καὶ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν μαζικὴ ἀπόσυρση τῶν καταθέσεων (bank run).

Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι οἱ πολέμιοι τῶν μετρητῶν χρησιμοποιοῦν τὸν ὄρο «ἀποθησαυρισμὸς» (μία λέξη ἀρνητικὰ χρωματισμένη) ὅταν κάποιος φυλάει τὰ χρήματά του μὲ τὴ μορφὴ μετρητῶν ἢ χρυσοῦ. Ὡστόσο, χρησιμοποιοῦν τὸν ὄρο «ἀποταμίευση» γιὰ ὅλους αὐτοὺς ποὺ κάνουν μία ἐγγραφὴ στὰ ἠλεκτρονικὰ βιβλία μίας ἐμπορικῆς τράπεζας.

Στὴν Ἑλλάδα πλέον δὲν ἔχουμε αὐτὴ τὴν ἐπιλογή. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς κατάργησης τῶν μετρητῶν, χρησιμοποιοῦν συγκεκριμένη φρασεολογία καὶ κάθε μέσο πλύσης ἐγκεφάλου γιὰ νὰ πείσουν τοὺς πολίτες γιὰ τὰ «ὀφέλη» μία κοινωνίας χωρὶς μετρητά. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι οἱ πολέμιοι τῶν μετρητῶν χρησιμοποιοῦν τὸν ὄρο «ἀποθησαυρισμὸς» (μία λέξη ἀρνητικὰ χρωματισμένη) ὅταν κάποιος φυλάει τὰ χρήματά του μὲ τὴ μορφὴ μετρητῶν ἢ χρυσοῦ. Ὡστόσο, χρησιμοποιοῦν τὸν ὄρο «ἀποταμίευση» γιὰ ὅλους αὐτοὺς ποὺ κάνουν μία ἐγγραφὴ στὰ ἠλεκτρονικὰ βιβλία μίας ἐμπορικῆς τράπεζας.

Στὴ χώρα μας προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν γιὰ τὰ ὀφέλη τῶν συναλλαγῶν χωρὶς μετρητά, τὸ ἀποδεικνύει ἄλλωστε ὁ βομβαρδισμὸς διαφημίσεων μὲ τὰ χαρούμενα πρόσωπα ποὺ πλέουν σὲ πελάγη εὐτυχίας γιατί πληρώνουν μὲ κάρτα, καθὼς χαρτονομίσματα καὶ κέρματά τους εἶναι βάρος στὴν τσέπη καὶ τοὺς μπερδεύουν στὴν πληρωμὴ τοῦ λογαριασμοῦ τους. Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ὑπόσχεται μοριοδότηση μὲ κλήρωση πλούσιων δώρων σὲ ὅσους κάνουν τὶς πληρωμές τους μὲ κάρτες, ἐνῶ παρανομεῖ μὲ τὸ νὰ μὴ δέχεται «χτίσιμο» τοῦ ἀφορολόγητου μὲ τὶς ἀποδείξεις ποὺ οἱ πολίτες συγκεντρώνουν ἀπὸ τὶς ἀγορές τους μὲ πραγματικὰ χρήματα, τραπεζογραμμάτια μὲ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Μάριο Ντράγκι, τοῦ κεντρικοῦ τραπεζίτη τῆς ΕΕ.

«Τὸ ἀνατριχιαστικὸ εἶναι πόσο φθηνὰ ξεπουλιοῦνται πολλοὶ ἄνθρωποι ὡς πρώτη ὕλη, ἐνῶ φροντίζουν καὶ γιὰ τοὺς ὑπόλοιπους νὰ γίνεται ὅλο καὶ πιὸ ἀκριβό, ἐὰν ὄχι ἀδύνατον, ἀργὰ ἢ γρήγορα, νὰ διατηρήσουν ἔστω καὶ ἕνα ἴχνος ἰδιωτικότητας» γράφει ὁ Νόμπερτ Χέρινγκ στὸ βιβλίο «Ἡ Κατάργηση τῶν Μετρητῶν καὶ οἱ Συνέπειές της. Ὁδεύοντας πρὸς τὸν ὁλοκληρωτικὸ ἔλεγχο».

- Ρωτήσαμε τὸν κ. Χέρινγκ νὰ μᾶς πεῖ μὲ ποιὸ τρόπο οἱ πολίτες μποροῦν νὰ χάσουν τὸν ἔλεγχο τῶν χρημάτων τους, τῶν μετρητῶν τους.
- Ἐὰν ἡ χρήση τῶν μετρητῶν, κοσμημάτων καὶ ἄλλων περιουσιακῶν στοιχείων ποὺ μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν ὡς ἀποθηκευμένη ἀξία, περιορίζεται, δὲν ἔχεις καμία ἄλλη ἐπιλογὴ ἀπὸ τὸ νὰ ἀποθηκεύσεις τὰ χρήματά σου στὴν τράπεζα, τὸ ὁποῖο σημαίνει πὼς ἐξαρτᾶσαι ἀπὸ μία λογιστικὴ ἐγγραφὴ στὸ σύστημα τῆς τράπεζας. Οἱ τράπεζες συχνὰ ἀντιμετωπίζουν προβλήματα ἀναδιάρθρωσης, εἰδικότερα στὴν Ἑλλάδα, τὴν Ἰταλία καὶ τὴν Ἱσπανία. Τὸ παράδειγμα τῆς Κύπρου εἶχε δείξει πόσο εὔκολο εἶναι νὰ ἀναδιαρθρώσεις μία τράπεζα ἁπλὰ μὲ τὸ νὰ μειωθοῦν ἢ νὰ διαγραφοῦν αὐτὲς οἱ λογιστικὲς ἐγγραφὲς στὸ σύστημα τῶν τραπεζῶν. Σημειώνεται πὼς πλέον ὑπάρχει καὶ εὐρωπαϊκὴ νομοθεσία ἡ ὁποία δίνει τὸ δικαίωμα γιὰ κούρεμα τῶν καταθέσεων τῶν πολιτῶν».

- Ὡστόσο οἱ πολίτες ἀκόμη μποροῦν νὰ ἔχουν χρήματα ἢ χρυσό, ἐκτὸς τραπεζικοῦ συστήματος παρὰ τὶς προσπάθειες γιὰ τὸ ἀντίθετο.
- Στὴν Ἑλλάδα πέρασαν νόμο ποὺ ἐπιτρέπει σὲ ἐπιθεωρητὲς νὰ μπαίνουν στὰ σπίτια τῶν πολιτῶν καὶ νὰ ψάχνουν γιὰ κρυμμένους «θησαυρούς», γιὰ χρήματα, ἢ ἄλλα ἀντικείμενα ἀξίας, ποὺ δὲν ἔχουν δηλωθεῖ. Ἐὰν βροῦν κάτι, θὰ μποροῦν βάσει νόμου νὰ τὸ κατάσχουν σὲ περίπτωση ποὺ δὲν θὰ μπορεῖ ὁ πολίτης νὰ ἀποδείξει πὼς τὸ ἀπέκτησε μὲ νόμιμο τρόπο. Ἐννοεῖται πὼς τὸ νὰ ἀποδείξει κανεὶς τὸ ἀντίθετο καθίσταται δύσκολο. Ἡ κυβέρνηση τῆς Ἰνδίας ἐξέδωσε μία παρόμοια νομοθεσία ἀμέσως μόλις ἀπαγόρευσαν τὴν κυκλοφορία δύο ἐκ τῶν βασικῶν χαρτονομισμάτων τους. Αὐτοὶ οἱ περιορισμοὶ φύλαξης περιουσιακῶν στοιχείων ἐκτός τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος εἶναι πολὺ στενὰ συνδεδεμένοι μὲ τοὺς περιορισμοὺς στὴ χρήση μετρητῶν. Ἐξυπηρετοῦν τὸν ἴδιο σκοπό.

- Δίνετε ἔμφαση στὴν ὑπόθεση ὅτι μὲ τὴν ἐξάλειψη τῶν μετρητῶν ἐνθαρρύνεται ἡ ἐπιβολὴ ἀρνητικῶν ἐπιτοκίων. Σὲ τί ἐξυπηρετεῖ αὐτὸ καὶ ποιὸν ὠφελεῖ.
- Τὰ ἀρνητικὰ ἐπιτόκια εἶναι μία ἠπιότερη μορφὴ καὶ πιὸ ὁμαλὴ μορφὴ ἀπαλλοτρίωσης τῶν χρημάτων τῶν καταθετῶν ἐὰν οἱ τράπεζες ἀντιμετωπίσουν θέμα ἀναδιάρθρωσης. Ἐάν, γιὰ παράδειγμα, κάθε χρόνο ἀφαιρεῖται τὸ 5% τῶν ὑποχρεώσεων πρὸς τοὺς ἀποταμιευτὲς - καταθέτες, τότε τὸ ἐθνικὸ τραπεζικὸ σύστημα τὸ ὁποῖο ἀντιμετωπίζει πρόβλημα, θὰ μπορεῖ νὰ γίνει καὶ πάλι φερέγγυο καὶ μάλιστα σὲ σύντονο χρονικὸ διάστημα.

- Ἐπίσης ὑποστηρίζετε ὅτι σὲ μία κοινωνία χωρὶς μετρητὰ ὅλοι οἱ πολίτες εἶναι ἐν δυνάμει θύματα ἑνὸς κουρέματος τῶν καταθέσεών τους. Ὅσον ἀφορᾶ τὴν περίπτωση τῆς Ἑλλάδας ὅπου ἤδη τὰ χρήματά μας εἶναι δεσμευμένα τί μπορεῖ νὰ συμβεῖ;
- Στὴν Ἑλλάδα ἔχετε τοὺς περιορισμοὺς ὅσον ἀφορᾶ στὸ ποσὸ ἀνάληψης χρημάτων, ἀλλὰ καὶ στὸ ποσὸ τῶν μετρητῶν ποὺ μπορεῖ νὰ βγεῖ ἐκτὸς συνόρων. Ἐὰν ἡ Ἑλλάδα παραμείνει στὸ εὐρὼ καὶ χρειαστεῖ οἱ τράπεζες νὰ ἀνακεφαλαιοποιηθοῦν, μεγάλο μέρος τὰ «λεφτὰ» τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, ποὺ βρίσκονται στὸ λογιστικὸ σύστημα τῶν τραπεζῶν, τὸ πιὸ πιθανὸ εἶναι νὰ ἀκυρωθοῦν. Ἐὰν ἡ Ἑλλάδα ὑποχρεωθεῖ νὰ βγεῖ ἀπὸ τὸ εὐρώ, ἡ ἀξία αὐτῶν τῶν λογαριασμῶν μὲ ὅρους ἀγοραστικῆς δύναμης θὰ μειωθεῖ δραματικά.

- Ὅμως βάσει εὐρωπαϊκῆς νομοθεσίας οἱ καταθέσεις μέχρι 100.000 εὐρὼ δὲν προστατεύονται;
- Καθόλου. Ἡ νομοθεσία κάνει λόγο γιὰ ἕναν ὑποθετικὸ μηχανισμὸ ποὺ θὰ ἀπαγορεύει στὶς τράπεζες νὰ ἐγγυῶνται ἡ μία τὰ χρέη τῆς ἄλλης ἕως τὸ ποσὸ ποὺ ἀναλογεῖ ἀνὰ πελάτη. Ὡστόσο ἐὰν χρεοκοπήσουν ὅλες τους τότε δὲν θὰ ἔχουν τὰ χρήματα γιὰ νὰ τὸ κάνουν αὐτὸ καὶ οἱ κυβερνήσεις δὲν ἔχουν τὴν ὑποχρέωση νὰ πληρώσουν τὸν λογαριασμό».

- Πῶς ὁ πόλεμος κατὰ τῶν μετρητῶν ἔχει συνέπειες ὅσον ἀφορᾶ στὴν προστασία τῆς ἰδιωτικῆς μας ζωῆς, στὴν περιουσία μας; Ἐπίσης κάνετε λόγο γιὰ τὴν ἐπεξεργασία μεγάλου ὄγκου δεδομένων (Big Data) ποὺ ἀφοροῦν προσωπικὲς πληροφορίες. Ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ πού διαχειρίζονται μὲ τέτοια εὐκολία τὴ ζωή μας;
- Ἡ ἀμερικανικὴ Ὑπηρεσία Ἐθνικῆς Ἀσφάλειας (NSA) ἔχει πρόσβαση σὲ ὅλες τὶς διεθνεῖς τραπεζικὲς συναλλαγὲς (ποὺ ἐμπίπτουν στὸ Πρόγραμμα Παρακολούθησης τῆς Χρηματοδότησης τῆς Τρομοκρατίας -TFTP) καὶ οἱ ὁποῖες γίνονται μέσω swift. Ὅλες οἱ πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὶς πληρωμὲς μέσω τοῦ τραπεζικοῦ σας λογαριασμοῦ ἢ τῶν πιστωτικῶν σας καρτῶν καταγράφονται καὶ ἀποθηκεύονται αὐτόματα ἀπὸ τοὺς «μηχανισμοὺς» ἀσφαλείας γιὰ νὰ προβοῦν στὴν ὅποια διερεύνηση τῆς συναλλαγῆς ὅποτε αὐτὸ κριθεῖ σκόπιμο.

Ἐπίσης online ὑπηρεσίες μεταφορᾶς χρημάτων, ὅπως τὸ PayPal, μποροῦν νὰ πουλήσουν πληροφορίες σχετικὲς μὲ ἐσάς βάσει τῶν στοιχείων ποὺ ἔχουν στὴ διάθεσή τους, ἔπειτα ἀπὸ τὴ συμφωνία ποὺ ἔχετε συνάψει μὲ τὴν ἑταιρεία μέσω διαδικτύου. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ μὲ τὶς ἑταιρεῖες ἔκδοσης πιστωτικῶν καρτῶν. Ἐὰν λοιπὸν δὲν ἔχετε πρόσβαση σὲ μετρητά, ἐὰν δὲν μπορεῖτε νὰ κάνετε πληρωμὲς μὲ μετρητά, τότε δὲν ἔχετε καὶ κανένα τρόπο γιὰ νὰ διαφυλάξετε τὴν ἰδιωτικότητά σας καὶ τὰ εὐαίσθητα προσωπικὰ δεδομένα σας, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὴν ἀγορὰ ἑνὸς περιοδικοῦ ποὺ μπορεῖ νὰ εἶναι ὕποπτο πολιτικά, ἢ νὰ ἀποκαλύπτονται πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὶς σεξουαλικές σας προτιμήσεις, τὶς ὁποῖες σίγουρα δὲν θέλετε νὰ τὶς γνωρίζουν τρίτοι.

Ὅλα αὐτὰ μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν προκειμένου νὰ ἐπιβληθεῖ ἡ ἀμερικανικὴ νομοθεσία σὲ ὅλο τὸν κόσμο, καθὼς οἱ βασικὲς ὑπηρεσίες πληρωμῶν ἔχουν τὴν ἕδρα τους στὶς ΗΠΑ. Ὅλες αὐτὲς οἱ πληροφορίες μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν προκειμένου νὰ ἐκβιάσουν ἄτομα γιὰ συγκεκριμένους σκοπούς, μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ τὴ δημιουργία μίας κοινωνίας ὅπου οἱ ἄνθρωποι θὰ φοβοῦνται νὰ σηκώσουν κεφάλι, ἀφοῦ θὰ ξέρουν ὅτι θὰ μποροῦν νὰ καταστραφοῦν ἢ νὰ πέσουν σὲ δυσμένεια ἀπέναντι στοὺς ἰσχυρούς. Ἐὰν μία ἀπολυταρχικὴ κυβέρνηση, δεῖτε γιὰ παράδειγμα τὸν Ἐρντογᾶν ἢ τὸν Τράμπ, πάρουν τὸν ἔλεγχο ἑνὸς συστήματος ποὺ καταγράφει καὶ ἀποθηκεύει ὅλες τὶς οἰκονομικὲς συναλλαγὲς τῶν πολιτῶν, τότε θὰ μποροῦμε νὰ μιλᾶμε γιὰ μία καταστροφή.

- Ἀκούγονται ἐφιαλτικὰ ὅλα αὐτά, ἀλλὰ πῶς φτάσαμε ἐδῶ, ποιὰ εἶναι ἡ κρυφὴ ἀτζέντα καὶ ποιοὶ τὴν προωθοῦν, ποιὰ εἶναι τὰ κίνητρα; Γράφετε στὸ βιβλίο σας ὅτι ἡ Ἀφρικὴ ἦταν καὶ εἶναι ἕνα ἐπιτυχὲς πεδίο πειραματισμοῦ, ἰσχύει τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τὴν Ἑλλάδα;
- Φοβᾶμαι πὼς δὲν εἶναι καὶ πολὺ κρυφὴ ἡ ἀτζέντα πλέον, ὅπως καὶ τὰ κίνητρα πίσω ἀπὸ τὶς προσπάθειες γιὰ τὴν κατάργηση τῶν μετρητῶν. Ὅσον ἀφορᾶ στὰ κίνητρα, τὸ πρώτο έχει νὰ κάνει μὲ τὴ δυνατότητα ἀπαλλοτρίωσης τῶν κεφαλαίων ποὺ ἔχουν οἱ ἀποταμιευτὲς στὶς τράπεζες ὅταν αὐτὲς βρεθοῦν σὲ κίνδυνο. Οἱ τρόποι γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ αὐτὸ εἶναι μέσω τῶν ἀρνητικῶν ἐπιτοκίων καὶ ὁ ἄλλος, γιὰ τὸν ὁποῖο δὲν γίνεται ἀνοιχτὰ ἡ κουβέντα, εἶναι τὸ κούρεμα τῶν καταθέσεων.

Τὸ δεύτερο κίνητρο εχει νὰ κάνει μὲ τὸν ὁλοκληρωτικὸ ἔλεγχο καὶ παρακολούθηση τῶν πολιτῶν ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς μάχης κατὰ τοῦ ἐγκλήματος. Ἡ ἐπίσημη δικαιολογία γιὰ τὰ μέτρα ποὺ ἀφοροῦν στὴν κατάργηση τῶν μετρητῶν εἶναι ἡ πάταξη τοῦ ξεπλύματος μαύρου χρήματος, τῆς φοροδιαφυγῆς καὶ τῆς χρηματοδότησης τῆς τρομοκρατίας.

Τρίτο κῖνητρο ειναι ἡ μεγέθυνση τῶν κερδῶν γιὰ τοὺς διαχειριστὲς ἠλεκτρονικῶν πληρωμῶν. Ὁ χρηματοπιστωτικὸς τομέας καὶ οἱ ἑταιρεῖες IT θέλουν νά βγάλουν χρήματα ἀπὸ κάθε συναλλαγή, ἀπ΄ ὅλες τὶς συναλλαγές, ποὺ κάνουν οἱ πολίτες.

Τὸ πῶς ξεκίνησε αὐτὸ εἶναι μία μεγάλη καὶ πολύπλοκη ἱστορία. Τὸ 1995 ὅταν ἡ Παγκόσμια Τράπεζα καὶ οἱ ἐνδιαφερόμενες ἰδιωτικὲς ἑταιρεῖες μαζὶ μὲ ἱδρύματά τους, ὅπως οἱ Vias, Mastercard, Paypal καὶ Microsoft, ἵδρυσαν τὴ διεθνῆ ὀργάνωση κατὰ τῆς φτώχειας, τήν CGAP, (Consultative Group to Assist the Poor) ἡ ὁποία εἶναι ἀκόμη ἐνεργή, ἐργάστηκαν στὴν ἀξιοποίηση τῆς ἰδέας τοῦ Μοχάμεντ Γιουνοὺς (Μ. Γιουνούς: Οἰκονομολόγος καὶ τραπεζίτης ἀπὸ τὸ Μπανγκλαντές, καθὼς καὶ κάτοχος τοῦ βραβείου Νόμπελ Εἰρήνης τὸ 2006 «γιὰ τὴ δημιουργία οἰκονομικῶν καὶ κοινωνικῶν εὐκαιριῶν γιὰ τοὺς φτωχούς, καὶ ἰδίως γιὰ τὶς γυναῖκες, μέσω τῆς καινοτόμου ἐργασίας τους στὴ χορήγηση μικρῶν δανείων καὶ ἐγγυήσεων». Ἐπίσης ἀνέπτυξε τὶς ἔννοιες τῆς μικροπίστωσης καὶ τῆς μικροχρηματοδότησης).

Στόχος τους ἦταν νὰ κάνουν δημοφιλῆ τὴ μικροπίστωση καὶ νὰ τὴν μετατρέψουν ἀπὸ ἕνα πρόγραμμα χρηματοδότησης πρὸς ὄφελος τῶν φτωχῶν ἐπιχειρηματιῶν, σὲ μία μπονάτζα κερδῶν γιὰ τοὺς μικροπιστωτὲς ποὺ ἐκμεταλλεύονταν τοὺς φτωχούς.

Ἐπίσης, τὸ 2012 τὸ πρῶτο κίνητρο ποὺ σᾶς περιέγραψα, ἔλαβε διαστάσεις ἐπιδημίας ἔπειτα ἀπὸ τὶς ἐπιπτώσεις μὲ τὴ «φούσκα» ἐνυπόθηκων δανείων ὑψηλοῦ κινδύνου. Τότε ἦταν ποὺ ἡ Citi μαζὶ μὲ τὴν ἴδια ὁμάδα ἱδρυμάτων (ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸ Ἵδρυμα Gates, τὸ Ἵδρυμα Ford, Visa, καὶ τὴ MasterCard / “Ἡ κατάργηση τῶν μετρητῶν καὶ οἱ συνέπειές της. Ὁδεύοντας πρὸς τὸν ὁλοκληρωτικὸ ἔλεγχο Nobert Haring” Ἐκδόσεις Λιβάνη) ἵδρυσε τὴν ὀργάνωση «Better Than Cash Alliance» σκοπὸς τῆς ὁποίας εἶναι ὁ περιορισμὸς τῶν μετρητῶν στὶς ἀναπτυσσόμενες χῶρες καὶ ἡ προαγωγὴ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ χρήματος καὶ τοῦ χρήματος μέσων κινητῶν συσκευῶν. (Ὅπως γράφει ὁ Haring στὸ βιβλίο του, γιὰ νὰ προσδώσουν σοβαρότητα στὸ ὅλο ἐγχείρημα ὁ Γκέιτς καὶ ἡ MasterCard εἶχαν προηγουμένως ἐξαγοράσεις μία μικρὴ ὀργάνωση τοῦ ΟΗΕ ποὺ ἀντιμετώπιζε οἰκονομικὲς δυσχέρειες, τὸ Ταμεῖο τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιὰ τὴν Ἀνάπτυξη Κεφαλαίου – United Nations Capital Development Fund – UNCDF). 

Σχετικὰ μὲ τὸ τρίτο κίνητρο, αὐτὸ τῆς παρακολούθησης, μὲ ἐπιτυχία χρησιμοποιήθηκε γιὰ νὰ κάνουν τὶς κυβερνήσεις ποὺ συμμετέχουν στοὺς G20 νὰ ἐνδιαφερθοῦν καὶ νὰ προωθήσουν τὴν ἀτζέντα τῶν Paypal, Visa, Microsoft καὶ τῶν συναφῶν ἱδρυμάτων. Μεγάλο μέρος ὅλων αὐτῶν γίνεται μέσω τῶν κεντρικῶν τραπεζῶν, τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ γίνει κατανοητὸ ὅτι ἐργάζονται μὲ γνώμονα τὸ συμφέρον τοῦ ἰδιωτικοῦ τραπεζικοῦ τομέα καὶ ὄχι τῶν πολιτῶν. Ἐπίσης πρέπει νὰ ὑπογραμμίσω ὅτι ὅλα τὰ μεγάλα ἱδρύματα, μαζὶ μὲ τοὺς ἐπικεφαλῆς ὅλων τῶν μεγάλων διεθνῶν τραπεζῶν, εἶναι μέλη τοῦ G30».

- Θέλετε νὰ ἐξηγήσετε λίγα πράγματα στοὺς ἀναγνῶστες μας γιὰ τὸ G30;
- Tό Group of Thirty, πιστεύω ὅτι εἶναι τὸ κέντρο ποὺ συντονίζει τὸν πόλεμο κατὰ τῶν μετρητῶν. Μεταξὺ τῶν μελῶν του καὶ ὑπέρμαχοι τῆς κατάργησης τῶν μετρητῶν, εἶναι ὁ Λάρι Σάμερς, (Larry Summers, πρώην ἐπικεφαλῆς οἰκονομολόγος τῆς Παγκόσμιας Τράπεζας καὶ μετέπειτα ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν τῆς κυβέρνησης Κλίντον, ἦταν τὸ πρῶτο σημαῖνον πρόσωπο ποὺ τὸ 2013 ἐκφράστηκε ἀνοιχτὰ ὑπὲρ τῆς κατάργησης τῶν μετρητῶν) καὶ ὁ καθηγητὴς τοῦ Χάρβαρντ καὶ ὁ πρώην ἐπικεφαλῆς οἰκονομολόγος τοῦ ΔΝΤ, ὁ Κὲν Ρόγκοφ (Ken Rogoff ). Ἐπίσης μεταξὺ τῶν πολέμιων τῶν μετρητῶν καὶ μέλος τοῦ G30, πρώην καθηγητὴς στὸ Χάρβαρντ, εἶναι καὶ ὁ πρόεδρος τῆς ΕΚΤ, ὁ Μάριο Ντράγκι, ὅπου ὡς γνωστὸν ἐνσωμάτωσε παράνομες νομοθεσίες, ἀφοῦ μὲ συγκεκριμένα νομικὰ ἐπιχειρήματα διατύπωσε τὴ γνώμη ὅτι οἱ ἀπαγορεύσεις μετρητῶν εἶναι σύμφωνες μὲ τὴ συνθήκη τῆς ΕΕ. Ἔτσι οἱ ἐθνικὲς κυβερνήσεις ἔθεσαν ἀπαγορεύσεις στὶς πληρωμὲς μὲ μετρητά, μὲ τραπεζογραμμάτια δηλαδή, τὰ ὁποῖα ἐκδίδει ἡ ΕΚΤ καὶ ὑπογράφει ὁ Ντράγκι, ἀκόμη καὶ ἐὰν πρόκειται γιὰ τὸ νόμιμο χρῆμα – νόμισμα- τῆς Εὐρωζώνης».

- Ὅπως τὸ ἀντιλαμβάνομαι οἱ ΗΠΑ καὶ ἡ ΕΕ ἔχουν κάνει μέτωπο γιὰ τὴν ἐπίτευξη μίας κοινωνίας χωρὶς μετρητά.
- Δὲν εἶναι μόνο οἱ ΗΠΑ καὶ ἡ ΕΕ. Πρόκειται γιὰ μία πρωτοβουλία τῶν ΗΠΑ ποὺ ἐξαπλώνεται παγκοσμίως.
Ἡ Παγκόσμια Τράπεζα καὶ τὸ ΔΝΤ εἶναι στὸν πυρήνα αὐτῆς τῆς καμπάνιας. Ἡ ΕΕ καὶ ἡ ΕΚΤ εἶναι συνεργοί. Συγκρότησαν τὴν Τρόικα μὲ ἀποτέλεσμα ΕΚΤ, ΔΝΤ καὶ Κομισιὸν νὰ εἶναι τὰ ἐκτελεστικὰ ὄργανα ποὺ ὑπαγορεύουν καὶ διασφαλίζουν, στὴν ὑπὸ τὸν ἔλεγχό τους ἑλληνικὴ κυβέρνηση, τὴν ἐπιβολὴ πολλῶν νομοθεσιῶν ποὺ θέτουν περιορισμοὺς στὴ χρήση μετρητῶν, καθιστώντας τὰ παράνομα σὲ μεγάλα τμήματα τῆς οἰκονομικῆς ζωῆς. Ὅπως τὸ ἀντιλαμβάνομαι δὲν ἦταν καὶ τόσο δύσκολο νὰ ἐπιτευχθεῖ, δεδομένου ὅτι οἱ ἑλληνικὲς τράπεζες ἀντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα καὶ εὐεργετοῦνται ἀπὸ τοὺς περιορισμοὺς ἀνάληψης καὶ χρήσης μετρητῶν. Τὴν ἴδια ὥρα ἡ κυβέρνηση ἀπελπισμένα χρειάζεται φοροεισπρακτικὰ ἔσοδα καὶ εἶναι εὐκολότερο νὰ τὰ εἰσπράξει ἀπὸ τὸ ἀσθενέστερο τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ ποὺ μπορεῖ καὶ ἐλέγχει εὐκολότερα, ἀντὶ νὰ κυνηγήσει αὐτοὺς ποὺ τρῶνε μὲ χρυσὰ κουτάλια.

- Γιατί οἱ τράπεζες προτιμοῦν τὸ λογιστικὸ χρῆμα ἔναντι τῶν μετρητῶν;
- Οἱ τράπεζες ἔχουν τὸ ἰσχυρότερο συμφέρον νὰ ξεφορτωθοῦν τὰ μετρητά. Εἶναι ἀνταγωνιστικὰ στὸ χρῆμα ποὺ μποροῦν νὰ δημιουργήσουν μόνες τους (λογιστικὸ χρῆμα) καὶ ἀπὸ τὸ ὁποῖο μποροῦν βγάλουν καὶ κέρδος. Ἐπίσης ἐὰν δὲν κυκλοφοροῦν μετρητά, οἱ πολίτες δὲν θὰ μποροῦν πλέον νὰ πάρουν τὰ μετρητά τους ἀπὸ τὶς τράπεζες γιὰ νὰ τὰ σώσουν.
Τὰ χαρτονομίσματα εἶναι ἕνας τίτλος ποὺ εἴτε τὸν ἔχεις, εἴτε δὲν τὸν ἔχεις. Μόνο ἀσυνείδητες καὶ ἀπολυταρχικὲς κυβερνήσεις, ὅπως αὐτὴ τῆς Ἰνδίας, ἡ ὁποία εἶναι διατεθειμένη νὰ ἐξαπατήσει τοὺς πολίτες της καὶ νὰ κηρύξει τὰ χαρτονομίσματά τους ἄκυρα, μπορεῖ νὰ ἀφαιρέσει αὐτοὺς τοὺς τίτλους ἀπὸ τὸν κόσμο. Τὸ λογιστικὸ χρῆμα τῶν τραπεζῶν εἶναι ἁπλὰ μία ἐγγραφὴ στὰ συστήματα τῶν τραπεζῶν καὶ ὁ ὅποιος περιορισμὸς στὴ χρήση τους ἢ στὴν ἀξία τους μπορεῖ καὶ ἔχει γίνει ἄλλωστε, μὲ μεγάλη εὐκολία».

- Ὑπάρχουν ἀρκετὰ χρήματα στὶς τράπεζες;
- Ὄχι, δὲν ὑπάρχουν ἀρκετὰ χρήματα στὶς τράπεζες γιὰ νὰ πληρώσουν τὸν καθένα τὰ λεφτὰ ποὺ τοῦ ἔχουν ὑποσχεθεῖ ἐὰν τὰ ζητήσουν ὅλοι μαζὶ ταυτόχρονα. Δὲν εἶναι ἀρκετὰ τὰ χρήματα ἀκόμη καὶ μὲ συντελεστὴ τὸ δέκα. Γι΄ αὐτὸ οἱ τράπεζες ποὺ ἀντιμετωπίζουν πρόβλημα χρειάζονται ἕνα σύστημα ποὺ ἐπιβάλλει ἀπαγόρευση στὴν ἐκταμίευση μετρητῶν. Ὁ χρυσὸς ἀπὸ μόνος του θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι μία ἐναλλακτικὴ γιὰ κάποιο διάστημα. Ὅμως ἐὰν ἀρχίσει καὶ χρησιμοποιεῖται πολύ, τότε θὰ ὑπάρξει κάποια νομοθεσία ποὺ θὰ καθιστὰ παράνομη τὴν κατοχή του.

- Ἔχετε προσφύγει νομικὰ ἐπειδὴ δὲν δέχεστε νὰ ἐξοφλεῖται τὸ ραδιοτηλεοπτικὸ τέλος ποὺ σᾶς ἀναλογεῖ αὐτόματα ἀπὸ τὸν τραπεζικό σας λογαριασμὸ καὶ ἐπιθυμεῖτε ἡ ἐξόφληση νὰ γίνεται τοῖς μετρητοῖς. Τί προσπαθεῖτε νὰ πετύχετε μὲ αὐτὸ καὶ σὲ τί στάδιο βρίσκεται ἡ προσφυγή σας;
- Θέλω νὰ φέρω στὸ προσκήνιο τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ μετρητὰ εἶναι ἕνας νόμιμος τίτλος καὶ ἡ ἄρνηση ἀποδοχῆς τους ἀπὸ δημόσιους φορεῖς οἱ ὁποῖοι τὸ ἀναγνωρίζουν ὡς τέτοιο, γίνεται κατὰ παράβαση τοῦ νόμου. Θέλω νὰ κάνω τὸ κοινοβούλιο νὰ σκεφτεῖ σχετικὰ μὲ αὐτὸ τὸ ζήτημα, ἀντὶ νὰ ἐγκαταλείπει ὅλες τὶς ἀποφάσεις στὶς ἰδιωτικὲς καὶ κεντρικὲς τράπεζες. Ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἐξέλιξη τῆς ὑπόθεσης ἔχασα σὲ πρῶτο βαθμό, ὅπως ἀναμενόταν ἄλλωστε καὶ κάποια στιγμὴ ἡ ὑπόθεση θὰ ἐκδικαστεῖ ἐκ νέου στὸ ἐφετεῖο.

- Ἡ πράξη σας εἶναι μία μορφὴ ἀντίστασης καὶ ἐνθαρρύνετε τὸν κόσμο πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση. Τί ἀκριβῶς τοῦ προτείνετε νὰ κάνει;
- Πρέπει ὁπωσδήποτε κάποιος στὴν Ἑλλάδα δημόσια νὰ παραβεῖ τὶς ἀμφιλεγόμενες νομοθετικὲς ρυθμίσεις ποὺ ἀπαγορεύουν τὴν πληρωμὴ μεγάλων ποσῶν μὲ μετρητά. Ἐπίσης, αὐτὸς ἢ αὐτοὶ ποὺ θὰ προβοῦν σὲ αὐτὴ τὴν ἐνέργεια, νὰ ἀρνηθοῦν νὰ πληρώσουν καὶ τὸ πρόστιμο ποὺ θὰ τοὺς ἐπιβληθεῖ καὶ στὴ συνέχεια νὰ βρεθοῦν ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου. Τὸ ἄρθρο 128 τῆς Συνθήκης τῆς ΕΕ ὁρίζει κατηγορηματικὰ ὅτι τὰ χαρτονομίσματα τοῦ εὐρὼ εἶναι νόμιμοι τίτλοι καὶ πρέπει νὰ γίνονται δεκτοί. Μία ἐθνικὴ κυβέρνηση δὲν ἔχει τὴν ἐξουσία νὰ πράξει διαφορετικὰ καὶ νὰ ἀπαγορεύσει στοὺς πολίτες της τὴ χρήση αὐτῶν τῶν νόμιμων τίτλων. Ἀκόμη θὰ πρέπει ὅλοι νὰ πληρώνουν ὅσο γίνεται πιὸ συχνὰ καὶ περισσότερο τοῖς μετρητοῖς ἔτσι ὥστε νὰ καταστήσουν δυσκολότερο νὰ χαρακτηρίζονται ὡς ὕποπτοι οἱ πολίτες ποὺ κάνουν χρήση μετρητῶν.

- Ὅμως μιλώντας γιὰ ἀντίσταση, ὅπως γνωρίζετε ἡ χρήση μετρητῶν στὴ χώρα μου ἔχει περιοριστεῖ καὶ καθίσταται σταδιακὰ ἀπαγορευτική. Οἱ πολίτες ἐν πολλοῖς ἔχουν χάσει τὸν ἔλεγχο τῆς ζωῆς τους, ἡ φτωχοποίηση εἶναι γενικευμένη, οἱ ἐκ τῶν Βρυξελλῶν ἐντολὲς ὑπερβαίνουν τὸ ἐθνικὸ δίκαιο σὲ βαθμὸ ἀπολυταρχίας, κάνοντας τὴ χώρα νὰ μοιάζει μὲ ἀποικία. Πῶς πιστεύετε ὅτι ἀντιμετωπίζονται ὅλα αὐτά;
- Φοβᾶμαι πὼς εἶναι πολύ, πάρα πολὺ δύσκολο. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἀνίσχυρη ὅσο χρησιμοποιεῖται ὡς ἀποτρεπτικὸς παράγοντας ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ θέλουν νὰ περάσουν τὸ μήνυμα ποὺ λέει “κοίτα τί θὰ συμβεῖ ἐὰν δὲν εἶσαι ὑπάκουος”. Ἐνδεχομένως ἡ χώρα σας νὰ καταφέρει νὰ ἐξέλθει ἀπὸ αὐτὴ τὴ δυσχερῆ θέση ὅταν ὅλο τὸ οἰκοδόμημα καταρρεύσει καὶ ἐπικρατήσει ὁ σώζων ἑαυτὸν σωθήτω.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.