21 Σεπ 2016

Πειραιῶς Σεραφείμ: «Ὁ Φίλης πάσχει ἀπὸ "θρησκευτικὸ ρατσισμὸ" καί διαπράττει "ἔγκλημα καθοσιώσεως" εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας»

Λάβρος ἐμφανίστηκε στὸν Alpha 989 ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφεὶμ ἐναντίον τοῦ Πρωθυπουργοῦ, τοῦ Πάνου Καμμένου καὶ τοῦ Νίκου Φίλη γιὰ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν:
«Νὰ ἀναλάβει τὶς εὐθύνες του ὁ πρωθυπουργὸς καὶ νὰ μὴν «παίζει κρυφτούλι» μὲ τὸν κ. Φίλη. Καὶ ὄχι μόνο ὁ Ἀλέξης Τσίπρας καὶ ὁ Πάνος Καμμένος. Προτάγμα τοῦ κόμματος τῶν ΑΝΕΛ εἶναι ἡ διατήρηση τῆς ὀρθόδοξης ἰδιοπροσωπίας τοῦ λαοῦ μας. Πῶς θὰ διατηρηθεῖ ἡ ἰδιοπροσωπία τοῦ λαοῦ; Κάνοντας «σούπα» τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν; Κρύπτεται ὁ Πάνος Καμμένος» εἶπε χαρακτηριστικὰ ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ πρόσθεσε «δὲν μπορεῖ ἡ Ἐκκλησία νὰ παραδίδεται βορὰ στὴν ἰδεοληψία τοῦ κάθε κυρίου Φίλη. Δὲν εἶναι ἡ πατρίδα ἰδιοκτησία τοῦ κ. Φίλη οὔτε τοῦ πρωθυπουργοῦ οὔτε κανενός».
«Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀντιδρᾶ πολὺ σωστά. Εἶναι καὶ θέμα Δημοκρατίας. Εἶναι ἕνα...
πρόβλημα βαθιᾶς νομικῆς τάξεως καὶ οἱ μὴ νομικοὶ δὲν τὸ κατανοοῦν πλήρως. Μιλᾶμε γιὰ μία στυγνὴ παραβίαση ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Ὁ κ. Φίλης μὲ τρόπο ἀπαράδεκτο καταφέρεται ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας γιατί δὲν ἔχει ἐπιχειρήματα. Πάσχει ἀπὸ «θρησκευτικὸ ρατσισμὸ» εἰς βάρος τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας»

Τόνισε πὼς «ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἕναν μόνο δρόμο, νὰ κηρύξει αὐτὴ ἐν διωγμῷ ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τῆς Ἑλλάδος. Νὰ προσφύγει στὸ δικαστήριο Εὐρωπαϊκὸ Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων καὶ νὰ καταγγείλει τὴν κατάσταση τοῦ θρησκευτικοῦ ρατσισμοῦ εἰς βάρος της, παγκοσμίως».
Συγκεκριμένα γιὰ τὸν Νίκο Φίλη ὁ κος Σεραφεὶμ εἶπε πὼς «ὁ ἴδιος ἄνθρωπος ψήφισε νόμο στὴ Βουλή, ὅπου στὸ ἄρθρο 55 καὶ τὴν παράγραφο 5 λέει τὰ ἑξῆς: γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν μαθητῶν τοῦ ἑβραϊκοῦ δόγματος εἶναι δυνατὴ ἡ πρόσληψη ἐκπαιδευτικοῦ ἐκτὸς τῶν πινάκων ἀναπληρωτῶν ἐκπαιδευτικῶν γιὰ τὴν διαδικασία τῆς διδασκαλίας τῶν θρησκευτικῶν τοῦ ρωμαιοκαθολικοῦ δόγματος καὶ τῆς ἑβραϊκῆς θρησκείας, μὲ ἀπόφαση τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας. Ὁ κ. Φίλης διαπράττει «ἔγκλημα καθοσιώσεως» σὲ βάρος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

Ὁ κόσμος δὲν γνωρίζει τὸ ζήτημα. Γνωρίζει ὅτι εἶναι μία πλουραλιστικὴ προσπάθεια τοῦ κ. Φίλη γιὰ νὰ ἀναστοχαστεῖ ἐπάνω στὸ θέμα τῶν θρησκευτικῶν. Τὸ θέμα δυστυχῶς γιὰ τὸν κ. Φίλη εἶναι θέμα παραβιάσεως τῆς ἀρχῆς τῆς ἰσονομίας τῆς χώρας μας, παραβιάσεως τῆς συνταγματικῆς ἰσότητας καὶ εἶναι θέμα παραβιάσεως τῆς Δημοκρατίας μας.
Τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ κ. Φίλης θέλει νὰ ἀναστοχαστεῖ ἐπάνω στὸ μάθημα τῶν ὀρθοδόξων ἑλληνοπαίδων, τὴν ἴδια στιγμὴ ἀναγνωρίζει τὸ δικαίωμα στὸ Κεντρικὸ Ἰσραηλιτικὸ Συμβούλιο, στὴ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἱεραρχία τῆς Ἑλλάδας καὶ στὶς Μουσουλμανικὲς Μουφτεῖες, ὄχι μόνο νὰ ἐπιλέγουν τὸ περιεχόμενο τοῦ μαθήματος ἀλλὰ νὰ διορίζουν καὶ τοὺς καθηγητές τους. Γεννᾶται τεράστιο θέμα Δημοκρατίας.

Ἡ Ἐκκλησία θεωρεῖται «παρίας» τοῦ κοινωνικοῦ συστήματος. Τίθεται ἡ Ἐκκλησία σὲ ἥσσονα μοίρα ἀπὸ τὸ Ἰσλάμ, τὸν Ἰουδαϊσμὸ καὶ ὅτι εἴμεθα ὑποκείμενα τοῦ κάθε κυρίου Φίλη. Δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει ἄλλα μέτρα καὶ ἄλλα σταθμὰ γιὰ τοὺς Ἕλληνες Μουσουλμάνους καὶ τοὺς Ἕλληνες Ἑβραίους.
Γιατί δὲν τολμᾶ νὰ ἀναστοχαστεῖ ὁ κ. Φίλης καὶ γιὰ τὸ μάθημα τῶν Μουσουλμάνων Ἑλληνοπαίδων, νὰ διδάσκονται καὶ αὐτοὶ τὸ Κοράνιο καὶ τὸ Εὐαγγέλιο.
Γιατί δὲν τολμᾶ νὰ ἀναστοχαστεῖ γιὰ τὸ μάθημα τῶν Ἑβραίων ἑλληνοπαίδων, νὰ διδάσκονται μαζὶ μὲ τὴν Παλαιὰ καὶ τὴν Καινὴ Διαθήκη.
Γιατί δὲν τολμᾶ νὰ ἀναστοχαστεῖ γιὰ τὸ μάθημα τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν παιδιῶν νὰ διδάσκονται μαζὶ μὲ τὸ Πρώτιο Δόγμα καὶ τὴν Ὀρθόδοξη θέση ποὺ λέει ὅτι ὅλο αὐτὸ στηρίζεται σὲ πλαστογραφημένα κείμενα. Μόνο οἱ ὀρθόδοξοι ἔχουν ἀνάγκη ἀναστοχασμοῦ; Εἶναι θέμα Δημοκρατίας καὶ ἰσονομίας.

Τὸ θέμα ἔχει λυθεῖ μὲ δύο ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ καὶ μὲ μία ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων. Ἔχει ὑποχρέωση ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία βάσει τοῦ Συντάγματος νὰ διδάσκει τὸ ὁμολογιακὸ μάθημα στὰ ὀρθόδοξα παιδιά, ὅπως διδάσκει τὸ ὁμολογιακὸ μάθημα στὰ μουσουλμανάκια, στὰ ἐβραιόπαιδα καὶ στὰ παιδιὰ τῆς ρωμαιοκαθολικῆς κοινότητας. Δὲν μπορεῖ ἡ Ἐκκλησία νὰ παραδίδεται «βορὰ» στὴν ἰδεοληψία τοῦ κάθε κυρίου Φίλη. Δὲν εἶναι ἡ πατρίδα ἰδιοκτησία τοῦ κ. Φίλη οὔτε τοῦ πρωθυπουργοῦ οὔτε κανενός. Ἕνα ψευδὲς αὐτὸ ποὺ ἀκούγεται ὅτι δῆθεν ἡ Ἐκκλησία ἔχει συμπράξει. Ἡ Ἐκκλησία ὅρισε μία ἐπιτροπή, ἔγινε μόνο μία συνάντηση καὶ μετὰ ἦρθε ἡ ἀπάντηση ποὺ ἐξαγγέλλουν καθημερινῶς ἀπὸ τὰ ΜΜΕ».

Ἀναφερόμενος στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο ὁ κος Σεραφεὶμ εἶπε πὼς «ὁ Μακαριώτατος ἔχει ἀπὸ πολλοῦ χρόνου κινητοποιηθεῖ γιὰ τὸ θέμα αὐτό. Στὴ Σύνοδο ἔχει τεθεῖ τὸ θέμα ποὺ παρουσιάζω στὴν ἐπιστολή μου στὸν πρωθυπουργό. Ἡ ἐπιστολή μου εἶναι εὐγενής, κοσμία. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κουράζεται γιὰ νὰ ὑπάρξει σύγκλιση τῶν θέσεων».
ρομφαίαalpha989

4 σχόλια:

 1. Ο κύριος Φίλης και ο σημερινός Πρωθυπουργός, για να αλλάξουν τη στάση τους απέναντι στην Ορθόδοξη Εκκλησία, πρέπει να πάρουν τη σαφή άδεια-εντολή από το σκληρό πυρήνα του διεθνούς Σιωνισμού.

  Παρόμοια ισχύουν και για άλλα πολύ σημαντικά θέματα για την Ελλάδα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ἔμπαινε Γιοῦτσο!
  Πάντα λάβρος,συγκεκριμένος,εὐθύς,δίκαιος στίς κρίσεις του καί μέ τεκμήρια πάντα ὁ π.Σεραφείμ !!
  Δόξα τῶ Θεῶ !
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το .." έμπαινε Γιούτσο" που κολλάει ;
   Πάντως μου θύμισες τα μαθητικά μου χρόνια, στα γήπεδα εκείνης της εποχής.... Στ΄αλήθεια ζεί ο Γιούτσος ; παικτάρα πάντως.

   Διαγραφή
 3. Ο μοναδικός ρατσισμός που υπάρχει στην Ελλάδα είναι ο ρατσισμός εναντίον του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας.

  Ευτυχώς όμως οι Έλληνες αρχίζουν να δείχνουν κάποια σημάδια αφυπνίσεως.

  Μετά το Ωραιόκαστρο και οι γονείς στην Φιλιππιάδα αρνούνται την ισλαμοποίηση του σχολείου τους.

  Τέτοιες συλλογικές και αυθόρμητες ενέργειες των Ελλήνων φοβούνται οι κυβερνώντες.

  Βέβαια έπρεπε το πρόβλημα να φτάσει κυριολεκτικώς στην...πόρτα τους για να αντιδράσουν οι Έλληνες, αλλά έστω κι αυτό είναι μια αρχή...

  Ο Ρωμηός έχει τεράστια υπομονή και φιλότιμο, αλλά εάν η υπομονή του ξεπεραστεί τότε...ουαί κι αλλοίμονο στους εχθρούς του !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.