15 Σεπ 2016

Ρωμηοσύνη καί ἡσυχασμὸς

Ἡ Ρωμηοσύνη συνδέεται στενὰ μὲ τὸν ἡσυχασμό. Οἱ Ρωμηοὶ Πατέρες ἦταν ἡσυχαστὲς καὶ ὄχι στοχαστές. Ἔτσι ἑρμήνευε ὁ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης τὴν Ρωμηοσύνη. Σὲ μιὰ προφορικὴ ὁμιλία του ἀναφερόμενος στὸν εἰδικὸ γιὰ ὀρθόδοξα θέματα Λατίνο Jugie (Ζιουζὶ) ἔλεγε ὅτι αὐτὸς ἀνήγγειλε τὸν θάνατο τῆς Ρωμηοσύνης καὶ τοῦ ἡσυχασμοῦ στὴν Ἑλλάδα. Καὶ ἔλεγε ὁ π.Ἰωάννης: «Καὶ δὲν νομίζω ὅτι πᾶνε τυχαία αὐτὰ τὰ θέματα, ἡσυχασμὸς-Ρωμηοσύνη. Ὁπότε τὸ σχέδιο ἦταν, νὰ σβύση καὶ τὸ ἕνα καὶ τὸ ἄλλο μαζί. Αὐτὸ εἶναι τὸ σχέδιο».
Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ Ρωμηοσύνη, κατὰ τὸν π.Ἰωάννη Ρωμανίδη, δὲν κινεῖται σὲ ἐθνοφυλετικὰ πλαίσια, ἀφοῦ ὁ Ρωμηὸς-ἡσυχαστὴς ἔχει ἐλευθερωθῆ ἀπὸ τὴν φιλαυτία καὶ διακρίνεται γιὰ τὴν φιλοθεΐα καὶ τὴν φιλανθρωπία, τὴν ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη καὶ γι’ αὐτὸ δὲν εἶναι ἐθνοφυλετικός. Ὁ Χριστιανός, πού ζῆ μέσα στὴν Ἐκκλησία μὲ τὰ Μυστήρια καὶ τὸν ἡσυχαστικὸ τρόπο ζωῆς, ἀποκτᾶ τὸ χάρισμα τῆς υἱοθεσίας καὶ....
ὑπερβαίνει ὅλες τὶς διακρίσεις πού εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς πτώσεως τῶν Πρωτοπλάστων...


Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γράφει: «πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ• ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε. οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θήλυ• πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ Ἀβραὰμ σπέρμα ἐστὲ καὶ κατ’ ἐπαγγελίαν κληρονόμοι» (Γαλ. γ', 26-29). Καὶ στὴν συνέχεια ὁμιλεῖ γιὰ τὴν προσευχὴ στὴν καρδιά, πού γίνεται μὲ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα καὶ εἶναι ἀπόδειξη τῆς κατὰ Χάρη υἱοθεσίας.

Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὅσοι ζοῦν τὴν ἡσυχαστικὴ παράδοση, συνδυασμένη μὲ τὸ Βάπτισμα καὶ τὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, ὑπερβαίνουν τὴν διάκριση μεταξὺ Ἰουδαίου καὶ Ἕλληνος, δούλου καὶ ἐλεύθερου, ἄρρενος καὶ θήλεος.
Μέσα σὲ αὐτὴν τὴν προοπτική, τὴν λεγομένη θεραπευτική, ἐνέτασσε καὶ ὁ π. Ἰωάννης τὸ πνεῦμα τῆς Ρωμηοσύνης, πράγμα τὸ ὁποῖο δὲν μπορεῖ νὰ γίνη ἢ νὰ ἐκληφθῆ ὡς ἐθνικισμός. Ὅποιος ἐνεργεῖ καὶ ἐργάζεται ἐθνοφυλετικά, βρίσκεται ἔξω ἀπὸ τὴν μυστηριακὴ καὶ ἡσυχαστικὴ παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἰεροθέου: «π. Ἰωάννης Ρωμανίδης, ἕνας κορυφαῖος δογματικὸς θεολόγος...»

9 σχόλια:

 1. Με όλο τον σεβασμό στον π. Ιωάννη Ρωμανίδη και στον Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ιερόθεο - και χωρίς να είμαι θεολόγος - θα ήθελα να παρατηρήσω τα εξής...

  Η Ρωμηοσύνη και η ησυχαστική παράδοση ανεπτύχθησαν όντως έξω από εθνοφυλετικά πλαίσια , κατά την περίοδο που ο όρος "Ρωμαίος-Ρωμιός" σήμαινε τον πολίτη του Ανατολικού Ρωμα'ι'κού Κράτους ( Ρωμανίας).

  Είναι επίσης αληθές ότι ο πνευματικός αγώνας και η πνευματική τελειοποίηση του κάθε ανθρώπου δεν μπαίνει σε εθνοφυλετικά "καλούπια".

  Όμως - από την άλλη μεριά - δεν πρέπει να αγνοούμε το ιστορικό περιεχόμενο που απέκτησε ο όρος "Ρωμηοσύνη" με το πέρασμα των αιώνων.

  Μετά από αιώνες ωσμώσεως και ζυμώσεως - και ιδίως μετά την καταλυτική εμπειρία της Φραγκοκρατίας και της Τουρκοκρατίας - η Ρωμηοσύνη έφτασε να ταυτιστεί με τον Ελληνισμό.

  Το 1821 αυτή η διαδικασία αιώνων είχε πλέον αποκρυσταλλωθεί στην πλήρη ταύτιση Ρωμηοσύνης - Ελληνισμού...ο Κολοκοτρώνης και ο Μακρυγιάννης χρησιμοποιούν εναλλάξ τους όρους "Ρωμηοί" και "Έλληνες" εννοώντας το ίδιο πράγμα.

  Σήμερα δεν νομίζω να υπάρχει κανείς που να λέει ή να γράφει την λέξη "Ρωμηός" και να εννοεί τον Σέρβο, τον Ρώσο ή τον Βούλγαρο...όλοι εννοούν τον Έλληνα.

  Άρα λοιπόν - και ας με συγχωρήσει ο π. Ρωμανίδης - ο όρος "Ρωμηοσύνη" απέκτησε "αναγκαστικώς" και ένα "εθνοφυλετικό" στοιχείο, διότι έτσι τα έφερε η Ιστορική εξέλιξη.

  Έτσι έχουμε πλέον Αγίους - όπως ο Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης, ο Άγιος Νεκτάριος και ο Άγιος Πα'ί'σιος Αγιορείτης - που έχουν ως κεντρικό σημείο αναφοράς τους το Ελληνικό Έθνος, για το οποίο πονούν, αγωνίζονται και προσεύχονται ( χωρίς φυσικά να παραβλέπουν την οικουμενική πνευματικότητα της Ορθοδοξίας ).

  Μπορούμε να κατηγορήσουμε τους παραπάνω Αγίους για "εθνοφυλετισμό" επειδή είχαν ξεχωριστή θέση για το Έθνος μας μέσα στην καρδιά τους ???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ὄχι. Ἁπλῶς ἡ ἑρμηνεῖα "τους" εἶναι ἀντίθετη τῆς δικῆς σου (μετὰ συγχωρήσεως...). Πραγματικὰ ἡ ἔννοια ῥωμιὸς ἀπέκτησε μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου "ἐθνοφυλετικὴ" ἔννοια γιατὶ συρρικνώθηκε τὸ Ῥωμαϊκὸ κράτος, ἀλλὰ αὐτὸ ἀποτελεῖ ἔκπτωση τοῦ ὄρου καὶ ὄχι ἐξέλιξη ἢ δικαίωσή του... Ἄρα τὸ ὀρθὸν εἶναι νὰ ἐπανέλθει ὁ ὄρος στὴν πρωτινή του σημασία καὶ ὄχι νὰ παραμείνει στὴν πεπτωκυία του ἔννοια...

   Αὐτὸ ἐξ ἄλλου εἶναι καὶ τὸ πνεῦμα τῶν ἁγίων ποὺ ἀνέφερες οἱ ὁποῖοι (σημειωτέον) δὲν ἔδιναν στὴ λέξη Ῥωμιὸς τὸ "ἐθνοφυλετικὸ" ὄνομα τοῦ Ἑλληνα, ἀλλὰ (ἀντίθετα) ἔδιναν στὸ ΜΗ ΕΘΝΟΦΥΛΕΤΙΚΟ ὄνομα τοῦ Ἕλληνα τὴν ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΗ σημασία ποὺ εἶχε καὶ ἔχει καὶ πρέπει νὰ ἔχει ἡ λέξη Ῥωμιός.

   Αὐτὸ φαίνεται καθαρὰ στὸ λόγο τοῦ π. Παϊσίου ποὺ λέει ἐπὶ λέξει: "Αγαπώ πολύ την πατρίδα μου και λυπούμαι πολύ που σήμερα τα Ελληνόπουλα ντρέπονται να πουν πως είναι Έλληνες. Η λέξη «Έλληνας» ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΦΥΛΕΤΙΣΜΟ. Η ΛΕΞΗ "ΕΛΛΗΝΑΣ" ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΦΥΛΕΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Τώρα όμως δεν είμεθα Έλληνες, ΕΙΜΕΘΑ ΡΩΜΑΙΟΙ, είμεθα Βυζαντινοί,είμεθα Θεανθρωπιστές. ΑΝΕΒΗΚΑΜΕ ΠΙΟ ΨΗΛΑ.

   Αὐτὸ ἦταν καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ἀλλὰ καὶ τοῦ π. Σίμωνος τοῦ Ἀρβανίτη οἱ ὁποῖοι στὰ ἐγκώμια ποὺ ἀνέφεραν γιὰ τὸ ῥόλο τῶν Ἑλλήνων δὲν ἔδιναν ἐθνοφυλετικὴ σημασία (καταγωγὴ γονιδίων, αἵματος) ἀλλὰ ἔβλεπαν στοὺς Ἕλληνες τὸ ῥόλο - διακόνημα ποὺ τοὺς ἀνέθετε ὁ Θεός.

   Αὐτὸ ἐξ ἄλλου εἶναι καὶ τὸ γνήσιο πνεῦμα τῶν Ἑλλήνων οἱ ὁποῖοι, στὴν αὐθεντική τους ἐκδοχή, τυχαίνει νὰ ἔχουν τὴν ἴδιαιτερότητα (μόνοι ἀπὸ τοὺς ὑπολοίπους λαούς), νὰ σκέφτονται ΜΗ ἐθνοφυλετικά, νὰ σκέφτονται ὑπερεθνικὰ καὶ νὰ θεωροῦν τοὺς ἑαυτούς τους ὡς ἀνθρώπους ἀνάμεσα σὲ ἄλλους ἀνθρώπους καὶ ὄχι ὡς "ἔθνος" περικυκλωμένο ἀπὸ ἄλλα (ἐχθρικά) "ἔθνη". Τέτοιο εἶναι καὶ τὸ πνεῦμα τῆς ὁμιλίας τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου ποὺ ὅσο κι ἂν ἀμφισβητεῖται ἡ γνησιότητά του, προδίδει τὴ νοοτροπία τοῦ συγκεκριμένου "ἔθνους" ποὺ σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο σκέφτεται πράγματι διαφορετικὰ ἀπὸ ὅ,τι τὰ ὑπόλοιπα...

   Οἱ Ἕλληνες δηλαδὴ στὴν αὐθεντική τους ἐκδοχή, ἦταν "Ῥωμιοὶ" =πρὶν τὴν ὕπαρξη τῆς Ῥωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας. Αὐτός εἶναι ὁ ἑαυτός τους.

   Συνεπῶς δὲν ἀπέκτησε ὁ ὄρος ῥωμιὸς τὴ σημασία τοῦ Ἕλληνα ἀλλὰ ὁ ὄρος Ἕλληνας ὅταν ἐμφανίστηκε στὴ νεότερη Ἱστορία ἐπινοήθηκε μὲ τὴ σημασία ποὺ εἶχε παλαιότερα ὁ ὄρος Ῥωμιός.

   Διαγραφή
  2. Σ'ευχαριστώ αδελφέ για την απάντησή σου.

   Επέτρεψέ μου όμως να επιμείνω στον προβληματισμό μου...

   Το νεοελληνικό κράτος ιδρύθηκε ως κράτος Εθνικό και όχι ως "υπερεθνικό" όπως η Ρωμανία των πρώτων αιώνων μΧ.

   Εφόσον λοιπόν οι έννοιες "Ρωμηός" και "Έλλην" έφτασαν να ταυτίζονται - ανεξαρτήτως του ποια έννοια "προηγήθηκε", δεν θα τσακωθούμε γι'αυτό - η έννοια της Ρωμηοσύνης ΠΡΑΚΤΙΚΑ απέκτησε και εθνολογικό περιεχόμενο.

   Δηλαδή - με απλά λόγια - πού αρχίζει ο "εθνοφυλετισμός" και πού τελειώνει ο απλός "πατριωτισμός" ??

   Προφανώς ξεφεύγω από το αυστηρώς θεολογικό πλαίσιο - δήλωσα εξάρχής ότι δεν είμαι θεολόγος - και μπαίνω σε ζητήματα πρακτικά και πολιτικά.

   Ο Μ. Αλέξανδρος ναι μεν πάντρεψε Έλληνες με Περσίδες, αλλά στους Ολυμπιακούς Αγώνες επιτρεπόταν η συμμετοχή μόνο σε Έλληνες το Γένος.

   Άρα ο Αλέξανδρος ήταν η εξαίρεση και όχι ο κανόνας στην Αρχαία Ελλάδα.

   Ο Κολοκοτρώνης υπήρξε η επιτομή του Ρωμηού και του πιστού Ορθοδόξου Χριστιανού, αλλά στα απομνημονεύματά του έδωσε τον τίτλο "διήγησις συμβάντων της Ελληνικής Φυλής".

   Άρα και ο πρωτεργάτης του '21 δίνει "εθνοφυλετικό" περιεχόμενο στον όρο "Έλληνας".

   Ξέρεις γιατί επιμένω αδελφέ μου ??

   Επιμένω διότι ο Ελληνισμός - ως κρατική οντότητα, ως πνευματική οντότητα αλλά και δημογραφικώς - βρίσκεται στην κρισιμότερη περίοδο της Ιστορίας του.

   Εάν δεν ξεπεράσουμε αυτή την κρίση, απλά θα εξαφανιστούμε...δεν υπάρχει άλλο ενδεχόμενο.

   Υπογεννητικότητα - εκτρώσεις - ισλαμική λαθρομετανάστευση = βέβαιη εξαφάνιση του Ελληνισμού σε λίγα χρόνια.

   Εάν η Ρωμηοσύνη / Ελληνισμός είναι απλώς ένα πνευματικό και όχι "εθνικό" χαρακτηριστικό, τότε δεν πειράζει εάν εξαφανιστούμε βιολογικώς...θα επιζήσουμε μέσα στα βιβλία και τα μουσεία όλου του κόσμου, καθώς και στις καρδιές των "φιλελλήνων".

   Οπότε ας αφήσουμε να συνεχιστούν οι εκτρώσεις, η υπογεννητικότητα και η ισλαμική λαθροεισβολή...δεν πειράζει, εφόσον δεν αποτελούμε "έθνος" με την βιολογική έννοια του όρου.

   Μπορούμε επίσης να θεωρήσουμε τους μαζικώς εισερχομένους στην Πατρίδα μας μουσουλμάνους και τις μανδηλοφορούσες γυναίκες τους ως "εν δυνάμει" Ρωμηούς, εφόσον τους καλοδεχτούμε και -ποιος ξέρει ?? - τους πείσουμε να βαπτιστούν Χριστιανοί Ορθόδοξοι και να δεχτούν μέσα στην καρδιά τους ολόκληρο το ιστορικό / πνευματικό αφήγημα του Ελληνισμού / Ρωμηοσύνης...

   Εάν ο Ελληνισμός/ Ρωμηοσύνη αποτελεί μόνο Πνευματικό και όχι βιολογικό υποκείμενο, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα να υιοθετήσουμε τα σχέδια Σόρος / Τσίπρα/ Φίλη / Ρεπούση και λοιπών θιασωτών της νέας τάξης, των ανοικτών συνόρων και της εθνομηδενιστικής θολοκουλτούρας....εάν ο Αχμέτ αποφασίσει να γίνει Γιάννης, πού είναι το πρόβλημα ??

   Το πρόβλημα είναι ότι ο Αχμέτ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ να γίνει Γιάννης, αλλά - αντιθέτως - θέλει να μετατρέψει τον Γιάννη σε Αχμέτ, και μπορεί ακόμα και να σκοτώσει γι'αυτό - έτσι επιτάσσει η δαιμονική ψευτοθρησκεία του...

   Μήπως λοιπόν - λέω μήπως - πρέπει να σκεφτούμε και ολίγον "εθνοφυλετικά" ενόψει της επικειμένης και βεβαίας εξαφανίσεώς μας ???

   Τι αξία θα έχουν η Ρωμηοσύνη και οι Αξίες της όταν θα εξαφανιστούν οι φυσικοί φορείς τους, δηλαδή οι Ρωμηοί ???

   Δεν σε ειρωνεύομαι αδελφέ μου...απλά εκθέτω την αγωνία μου για το τι πρέπει να γίνει σε ΠΡΑΚΤΙΚΟ επίπεδο για το Γένος μας.

   Εκτός από την σωτηρία της Ψυχής μου με απασχολεί πολύ έντονα και η σωτηρία του Γένους μας.

   Συγχώρεσέ με αν σε κούρασα...

   Διαγραφή
  3. Μὲ αὐτὰ ποὺ θὰ γράψω δὲν θέλω νὰ "ἀντιπαραταχθῶ" πρὸς κάποιον ἀλλὰ νὰ ἐκφράσω τὶς ἀπόψεις μου μιᾶς καὶ θεωρῶ ὅτι τὸ θέμα εἶναι ἐξόχως ἐνδιαφέρον... Ἀναγκαστικὰ ὅμως θὰ ἀπαντήσω σχεδὸν γραμμὴ πρὸς γραμμὴ σ΄ αὐτὰ ποὺ γράφεις...

   "Το νεοελληνικό κράτος ιδρύθηκε ως κράτος Εθνικό και όχι ως "υπερεθνικό" όπως η Ρωμανία των πρώτων αιώνων μΧ."

   Αὐτὸ εἶναι πρόβλημα. Τὸ νεοελληνικὸ κράτος ποὺ ἰδρύθηκε (μὲ τὰ λεφτὰ - δάνεια τῶν οἰκογενειῶν Rotchild καὶ Rockfeler συνεργείᾳ τῶν πολιτικάντηδων μας Μαυροκορδάτου καὶ Κωλέττη ποὺ φρόντισαν νὰ μᾶς χρεώσουν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὥστε οἱ ξένοι νὰ μᾶς κάνουν ὅ,τι θέλουν) ΕΞΕΤΡΑΠΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ποὺ ἦταν ἡ ἐπανίδρυση τῆς Ῥωμανίας (ὡς ὑπερεθνικὸ κρᾶτος) καὶ κατέληξε τῇ συνεργείᾳ τῶν προαναφερθέντων σὲ ἐθνικὸ κρᾶτος ὅπως ὅλα τὰ ἄλλα... Τὸ ὅτι εἶναι ἔτσι ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὅταν πρωτοεπαναστάτησαν οἱ Ἑλληνες μιὰ εὐχὴ ποὺ ἔδιναν ἦταν: "Καὶ στὴν Πόλη νὰ δώσει ὁ Θεός!" Μάλιστα ὁ Κόκκινος ποὺ τὴν ἀναφέρει, πρὸς ἀποφυγὴ ἀμφισβητήσεως ἀναφέρει χαρακτηριστικά: "Ἣ φρᾶσις ἐλέχθη τὴν ἀναφέρει ὁ ..." καὶ παραθέτει τὰ στοιχεῖα του. Ὥστε ὁ ἐπαναστατῆσας Ἕλληνας εἶχε (ἀκόμη) τὴ συνείδηση τοῦ Ῥωμιοῦ. Ἀλλὰ ἀργότερα ἀνακατεύτηκαν οἱ φαναριῶτες πολιτικοὶ καὶ ἐξέτρεψαν τὰ πράγματα τῇ ἀφελείᾳ βέβαια τοῦ Ἕλληνα.

   "Εφόσον λοιπόν οι έννοιες "Ρωμηός" και "Έλλην" έφτασαν να ταυτίζονται - ανεξαρτήτως του ποια έννοια "προηγήθηκε", δεν θα τσακωθούμε γι'αυτό - η έννοια της Ρωμηοσύνης ΠΡΑΚΤΙΚΑ απέκτησε και εθνολογικό περιεχόμενο."

   Ἡ ἔνστασή μου δὲν εἶναι στὸ ποιά προηγήθηκε ἱστορικά, αὐτὸ ὅπως ἐπισημαίνεις λίγη σημασία ἔχει, ἀλλὰ στὸ ΠΟΙΑ ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕ ΠΟΙΑ. Αὐτὸ ἔχει μεγάλη σημασία γιατὶ δείχνει καὶ ποιός ἀπὸ τοὺς δύο εἶναι ἡ ψυχὴ τοῦ σώματος... Λοιπὸν καὶ μὲ αὐτὰ ποὺ ὑποστήριξα στὴν προηγούμενη ἀνάρτηση ἀλλὰ καὶ μὲ αὐτὰ ποὺ ἔγραψα λίγο πρίν, ὑποστηρίζω ὅτι ὁ "Ἕλληνας" ξεκίνησε ὡς μία ἄλλη διατύπωση τοῦ Ῥωμιός, καὶ μὲ αὐτὴν τὴν ἔννοια ταυτίζονται.

   "Δηλαδή - με απλά λόγια - πού αρχίζει ο "εθνοφυλετισμός" και πού τελειώνει ο απλός "πατριωτισμός" ??"

   Ὁ ἐθνοφυλετισμὸς εἶναι καταδικασμένος συνοδικὰ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Ὁ πατριωτισμὸς δὲν εἶπε ποτὲ κανεὶς ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ συνυπάρχει μὲ τὴν ὑπερεθνικὴ συνείδηση τοῦ Χριστιανοῦ, τοῦ Ῥωμιοῦ. Γιὰ νὰ τὸ ἀναγάγω σὲ πιὸ "μικρὸ" ἐπίπεδο, καὶ ἐγὼ εἶμαι Ἕλληνας ἀλλὰ εἶμαι καὶ Πατρινός. Πῶς νὰ τὸ κάνουμε; Ἀναιρεῖ τὸ ἕνα τὸ ἄλλο; Ὁ Χριστὸς δὲν ἦρθε γιὰ νὰ καταργήσει τὰ ἔθνη (Αὐτὸς τὰ ἔφτιαξε) ἀλλὰ γιὰ νὰ καλέσει τὰ ἔθνη νὰ ὑπερβοῦν (χωρὶς νὰ καταργήσουν) τὸν ἑαυτό τους ἀγαπῶντας παράλληλα καὶ τὰ ἄλλα ἔθνη "ὡς ἑαυτοὺς". Γι' αὐτὸ εἶναι τόσο λάθος αὐτοὶ ποὺ ὡς ἔθνος σκέφτονται μόνο τὸν ἑαυτό τους ὅσο καὶ αὐτοὶ ποὺ λένε ἐγὼ δὲν εἶμαι Ἕλληνας εἶμαι ...παγκόσμιος πολίτης ἢ (ἀκόμα χειρότερα "ἐντὸς" τῆς Ἐκκλησίας) εἶμαι χριστιανός. Κι αὐτοὶ εἶναι οἱ οἰκουμενιστὲς ποὺ κάνουν τόσο κακὸ στὴν Ἐκκλησία σήμερα. Οἱ ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ δὲν πολεμοῦν ἡ μία τὴν ἄλλη. Ὅποιοι τὶς χρησιμοποιοῦν ἔτσι δὲν τὶς ἐφαρμόζουν καλά. Ἐπειδὴ π.χ. ὁ Χριστὸς εἶπε "ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὠς σεαυτόν" καὶ ἐξ αὐτοῦ σημαίνει νὰ ἀγαπήσουμε τὸν κάθε ἄνθρωπο δὲ σημαίνει ὅτι θὰ σταματήσουμε νὰ ἀγαποῦμε τὴ μάνα μας καὶ τὸν πατέρα μας ἢ θὰ τοὺς ἔχουμε σὰν ὁποιονδήποτε ἄλλον ἄνθρωπο. Μιὰ τέτοια ἀγάπη ὁ π. Παΐσιος ἀναφέρει ὅτι εἶναι κάλπικη ὅταν λέει γιὰ τὸν Ἀθηναγόρα ὅτι ἄφησε τὰ παιδιὰ τῆς μάνας μας Ἐκκλησίας καὶ ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΙΑ!!!! Πῶς εἶναι δυνατὸν μιὰ φωτιὰ ποὺ καίει νὰ "ζεματάει" τοὺς μακρυὰ καὶ τοὺς κοντὰ νὰ τοὺς ...κρυώνει; Τέτοια εἶναι ἡ "ἀγάπη" τῶν οἰκουμενιστῶν...

   Διαγραφή
  4. "Ο Μ. Αλέξανδρος ναι μεν πάντρεψε Έλληνες με Περσίδες, αλλά στους Ολυμπιακούς Αγώνες επιτρεπόταν η συμμετοχή μόνο σε Έλληνες το Γένος.

   Άρα ο Αλέξανδρος ήταν η εξαίρεση και όχι ο κανόνας στην Αρχαία Ελλάδα."

   Ναί, ἀλλὰ οὔτε ἦταν ἐξαίρεση ὅπως λές, οὔτε κι ἐγὼ ὑποστήριξα ὅτι οἱ Ἕλληνες ἦταν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὑπερεθνικοί. Ἐκεῖνο ποὺ ὑποστηρίζω, εἶναι ὅτι οἱ Ἕλληνες ΕΦΤΑΣΑΝ τελικὰ πρὸ Χριστοῦ νὰ ΓΙΝΟΥΝ ὑπερεθνικοὶ νὰ ὑπερβοῦν (καὶ ὄχι νὰ καταργήσουν) τὸν ἑαυτό τους ὥστε στὸ πρόσωπο τοῦ ἄλλου νὰ μὴ βλέπουν τὸν Πέρση, τὸ Σκύθη, τὸ Ῥωμαῖο κ.λ.π. ἀλλὰ τὸ συνάνθρωπο καὶ αὐτὸν (ΕΦ ΟΣΟΝ ΜΕΤΕΙΧΕ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) νὰ τὸν ὀνομάζουν Ἕλληνα!!!! δηλαδὴ δικό τους!!!!! Ἔ! Αὐτὸ δὲν τὸ ἔκαναν (δυστυχῶς) ἄλλοι...

   Πάνω σὲ αὐτὸ ἦρθε ὁ Χριστὸς καὶ τὸ "Ἑλληνικῆς παιδείας μετέχοντες" τὸ μετέτρεψε, τὸ διασκεύασε νὰ πῶ καλύτερα σὲ "ἐνθέου παιδείας μετέχοντες" ποὺ ἦταν ἡ ἐκ Θεοῦ ἀποκάλυψη (καὶ ὄχι ἀνακάλυψη) ποὺ Ἐκεῖνος μᾶς ἔδωσε. Αὐτὸς εἶναι ὁ Ῥωμιός.

   "Ο Κολοκοτρώνης υπήρξε η επιτομή του Ρωμηού και του πιστού Ορθοδόξου Χριστιανού, αλλά στα απομνημονεύματά του έδωσε τον τίτλο "διήγησις συμβάντων της Ελληνικής Φυλής"."

   Κατ΄ ἀρχὴν νὰ δοῦμε τὸ ἱστορικὸ πλαίσιο. Λίγο μετὰ τὴν ἐποχὴ τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης φύσηξε στὴν Ἑλλάδα ἕνας ἀέρας (ἄκρατου θὰ ἔλεγα) ἀρχαιολατρείας. Αὐτὸ τὸ δημιούργησαν οἱ δυτικοευρωπαίοι, πέρασε στὰ ἑπτάνησα καὶ ἦρθε καὶ στὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα. Μὴν ξεχνοῦμε ὅτι ἡ "πατρίδα" τοῦ ἐθνοφυλετισμοῦ εἶναι ἐν πολλοῖς (μὴν τὸ ἀναλύσουμε τῶρα) οἱ λαοὶ τῆς δυτικῆς (περισσότερο) Εὐρώπης. Ὁπότε Ἕλληνες δικοί μας σπουδασμένοι ἐκεῖ ἀπέκτησαν τὴν ἴδια νοοτροπία καὶ τὴ μετέφεραν ἐδῶ. Πῆραν τὴν ἀγάπη τῶν Εὐρωπαίων γιὰ τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες καὶ τὸν πολιτισμό τους, ἐνιωσαν οἱ ἴδιοι "περήφανοι" ποὺ εἶχαν τέτοιους προγόνους (γιὰ "Βυζαντινοὺς" - Ῥωμιοὺς οὔτε κουβέντα) καὶ ἦρθαν μετὰ στοὺς (ἀγράμματους κατὰ πλειοψηφία) ντόπιους καὶ τοὺς "ἄνοιξαν" τὰ μάτια. Καὶ ἐκεῖνοι τόσο ἐνθουσιάστηκαν ὅτι εἶχαν κάποια ἀξία (ὅντες ἐξουδενωμένοι κάτω ἀπὸ 350 χρόνια σκλαβιᾶς) ποὺ ἔδωσαν ἀκόμα καὶ στὰ πλοία τους ἀρχαιοελληνικὰ ὀνόματα καὶ μάλιστα μὲ τέτοια ἱστορικὴ ἀκρίβεια ποὺ ἔδιναν π.χ. τὸ ὄνομα τοῦ ἀρχαίου σοφοῦ στὸ πλοῖο καὶ στὶς βάρκες τοῦ πλοίου τὰ ὀνόματα τῶν θυγατέρων του!!!! (ὑπάρχουν παραδείγματα). Μέσα σ΄αὐτὸ τὸ πλαίσιο ἀρχαιολατρείας γεννήθηκε ὁ Κολοκοτρώνης καὶ αὐτὸ ἀναζωπυρώθηκε ὅταν γνωρίστηκε μὲ ἐπιφανεῖς δασκάλους τῶν Ἰονίων Νήσων καὶ ἔμαθε Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Ἱστορία. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ ζήτησε ὁ ἴδιος στὸ τᾶγμα ποὺ διοικούσε νὰ φορέσουν περικεφαλαῖες ποὺ ἦταν χαρακτηριστικὸ τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων. Καὶ ὁ ἴδιος εἰκονίζεται πάντα μὲ αὐτὴν τὴν περικεφαλαία. Δὲ μποροῦμε νὰ ποῦμε λοιπὸν ὅτι εἶχε τόσο ἔντονη τὴ συνείδηση τοῦ Ῥωμιοῦ (ὅντας Ῥωμιὸς κατ΄ οὐσίαν καὶ χωρὶς νὰ θέλω νὰ τοῦ καταλογίσω σκοπιμότητα) ὥστε νὰ θεωρεῖται ἀντιπροσωπευτικὸ παράδειγμα. Τὸ ἀντιπροσωπευτικὸ παράδειγμα Ῥωμιοῦ τῆς ἐποχῆς ἀποτελεῖ περισσότερο ὁ Μακρυγιάννης (ποὺ παρ΄ ὅτι ἔμαθε ἱστορία ἔμεινε περισσότερο ἀνεπηρέαστος ἀπὸ αὐτὴν - ἴσως καὶ λόγῳ τῆς βαθειᾶς του εὐλάβειας, ὁ Ῥωμιὸς καὶ ὁ Χριστιανὸς εἶναι ταυτόσημες ἔννοιες-) παρὰ ὁ Κολοκοτρώνης. Καὶ βλέπει κανεὶς αὐτὴ τὴ διαφορὰ στὴ νοοτροπία τῶν δύο μὲ τὰ ὅσα (πολλὲς φορὲς καὶ ἀδίκως) καταλογίζει ὁ Μακρυγιάννης στὸν Κολοκοτρώνη στὰ ἀπομνημονεύματά του.

   "Άρα και ο πρωτεργάτης του '21 δίνει "εθνοφυλετικό" περιεχόμενο στον όρο "Έλληνας"."

   Ἀπαντήθηκε.

   Διαγραφή
  5. "Ξέρεις γιατί επιμένω αδελφέ μου ??

   Επιμένω διότι ο Ελληνισμός - ως κρατική οντότητα, ως πνευματική οντότητα αλλά και δημογραφικώς - βρίσκεται στην κρισιμότερη περίοδο της Ιστορίας του.

   Εάν δεν ξεπεράσουμε αυτή την κρίση, απλά θα εξαφανιστούμε...δεν υπάρχει άλλο ενδεχόμενο.

   Υπογεννητικότητα - εκτρώσεις - ισλαμική λαθρομετανάστευση = βέβαιη εξαφάνιση του Ελληνισμού σε λίγα χρόνια."

   Συμφωνῶ, κι αὐτὸ θὰ εἶναι πνευματικὴ καταστροφὴ γιὰ τὸ ἀνθρώπινο γένος!!!! Δὲν ὑπάρχουν πλέον πολλοὶ Ῥωμιοὶ γιὰ νὰ μᾶς περισσεύουν...

   "Εάν η Ρωμηοσύνη / Ελληνισμός είναι απλώς ένα πνευματικό και όχι "εθνικό" χαρακτηριστικό, τότε δεν πειράζει εάν εξαφανιστούμε βιολογικώς...θα επιζήσουμε μέσα στα βιβλία και τα μουσεία όλου του κόσμου, καθώς και στις καρδιές των "φιλελλήνων"."

   Συγγνώμη, συγγνώμη, αὐτὴ εἶναι παπικὴ καὶ προτεσταντικὴ νοοτροπία!!! Νομίζεις ὅτι ἐπειδὴ κάποιο θέμα εἶναι πνευματικό (καὶ ποιό δὲν εἶναι; ποιό δὲν ἔχει καὶ πνευματικὸ ἀντίκρυσμα;) εἶναι ἁπλῶς μιὰ θεωρία, μιὰ ἰδεολογία καὶ ὄχι πράξη; Στὴ Δύση εἶναι τὰ δόγματα ζήτημα ...θεωρίας καὶ φιλοσοφίας καὶ σχολαστικισμοῦ. Στὴν ὀρθόδοξη ἀνατολὴ τὸ δόγμα εἶναι ζήτημα καὶ τρόπος ζωῆς!!!! Δὲ νοεῖται ὀρθὴ ζωὴ χωρὶς ὀρθὸ δόγμα καὶ ὀρθὸ δόγμα χωρὶς θεοφιλὴ ζωή. Δὲν εἶναι αὐτὰ "γιὰ να τὰ λύσουν οἱ παπᾶδες" οὔτε μποροῦμε νὰ "ἀναστήσουμε" μιὰ ὐποτιθέσθω ἀπολεσμένη ὀρθοδοξία μέσα ἀπὸ ὁποιοδήποτε βιβλίο, ἔστω καὶ τὴν Ἁγία Γραφή!!!! Αὐτὸ κάνουν οἱ προτεστᾶντες ποὺ προσπαθοῦν νὰ βροῦν τὴν "ἀληθινὴ Χριστιανικὴ πίστη τῶν πρώτων αἱώνων" χωρὶς νὰ ἀντιλαμβάνονται ὅτι ὅταν ἔστω καὶ μιὰ γενιὰ χάσει τὴν παρουσία ἁγίου ἡ πίστη ἀπολέστηκε ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΑ!!!!! Ἀν λοιπὸν ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἐξαφανιστοῦμε βιολογικὰ καὶ ἐκλείψει ἡ ὀρθοδοξία ἀπὸ τὴ Γῆ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝᾺ ...ΖΗΣΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΟΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ!!!!! Αὐτὸ ἁπλὰ σημαίνει ὅτι θὰ ἔχει ἐκλείψει ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴ Γή!!!! Φυσικὰ εἶναι τὸ ἀντεπιχείρημα ὅτι εἶναι ὀρθόδοξοι οἱ Ῥώσοι οἱ ... οἱ ... Ὡραῖα, ἀλλὰ κι αὐτοὶ στὸ βαθμὸ ποὺ εἶναι ὀρθόδοξοι εἶναι καὶ Ῥωμιοὶ καὶ ἰσχύουν καὶ γι' αὐτοὺς τὰ ἴδια. Τὸ θέμα εἶναι ἐμεῖς τί κάνουμε. Ὅσον ἀφορᾷ τὰ δικά μας. Θὰ τὴν κρατήσουμε σὲ μᾶς τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἢ θὰ τὴν ἀφήσουμε νὰ ...φύγει; Καὶ ναί, μὲν ἡ Ἐκκλησία δὲν θὰ ἐξαφανιστεῖ ἀπὸ τὴ Γῆ (αὐτὸ τὸ περίφημο "πῦλαι ᾄδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς" ἀλλὰ τοπικὰ μπορεῖ νὰ ἐκλείψει, ὅπως ἔχει γίνει καὶ ἄλλοτε.

   "Οπότε ας αφήσουμε να συνεχιστούν οι εκτρώσεις, η υπογεννητικότητα και η ισλαμική λαθροεισβολή...δεν πειράζει, εφόσον δεν αποτελούμε "έθνος" με την βιολογική έννοια του όρου."

   Εἴπαμε τὸ ἔθνος δὲν καταργεῖται ἀπὸ τὸ μεῖζον.

   "Μπορούμε επίσης να θεωρήσουμε τους μαζικώς εισερχομένους στην Πατρίδα μας μουσουλμάνους και τις μανδηλοφορούσες γυναίκες τους ως "εν δυνάμει" Ρωμηούς,"

   εἶναι ἐν δυνάμει Ῥωμιοί! Ἐμεῖς ὅμως ἔχουμε τὴν ἁγιότητα νὰ τοὺς κάνουμε πράξει;

   "εφόσον τους καλοδεχτούμε και -ποιος ξέρει ?? - τους πείσουμε να βαπτιστούν Χριστιανοί Ορθόδοξοι "

   μὰ τὸ θέμα δὲν εἶναι νὰ τοὺς "πείσουμε". Ὁ Γρηγόριος ὁ θεολόγος θέλοντας νὰ πείσει τοὺς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς του νὰ μὴν ἀναβάλλουν γιὰ τὰ γεράματα τὴ βάπτισή τους τοὺς λέει: "Νομίζετε ὅτι βαπτίζεστε τότε; Τὸ νεκρικό λουτρό σας παίρνετε!" Δὲ διστάζει δηλαδὴ νὰ χαρακτηρίσει ἕνα μυστήριο ὡς λουτρό ὅταν βλέπει ὅτι λείπουν οἱ πνευματικὲς προϋποθέσεις καὶ τηροῦνται μόνο τὰ ἐξωτερικά. Καί, σημειωτέον, μὲ τὴ σημερινὴ γλῶσσα τὸ "λουτρὸ" τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου εἶναι "ἔγκυρο" μυστήριο... Ἡ θεία χάρις δὲ μεταδίδεται μαγικά... ναί, πρέπει νὰ τηροῦνται οἱ τύποι γιατὶ ἔχουν τὴ σημασία τους ἀλλὰ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ νὰ συντρέχουν οἱ πνευματικὲς προϋποθέσεις. Φυσικὰ δὲν εἶναι μετρήσιμο αὐτὸ ἀλλὰ οὔτε καὶ δουλειά μας εἶναι νὰ κρίνουμε πότε συντρέχουν καὶ πότε ὄχι. Αὐτὸ εἶναι τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ μᾶς ἀφορᾷ!!!!

   Διαγραφή
  6. "και να δεχτούν μέσα στην καρδιά τους ολόκληρο το ιστορικό / πνευματικό αφήγημα του Ελληνισμού / Ρωμηοσύνης..."

   Ἀν τὸ δεχθοῦν "στὴν καρδιά τους" δηλαδὴ στὸ κεντρικὸ μέρος τῆς ψυχῆς τους τότε καμμία ἀντίῤῥηση ἀς ἐκλείψουμε... ἀλλὰ αὐτὸ δὲν τὸ κρίνουμε ἐσὺ κι ἐγὼ καὶ κατὰ πόσο ἔγινε οὔτε πολὺ περισσότερο θὰ μᾶς πεῖ ὁ Φίλης ἂν ἔγινε ἢ ὄχι, ἀλλὰ εἶναι τοῦ Θεοῦ νὰ ἀποφασίσει ποιός καὶ πότε ἐξεπλήρωσε τὴν ἀποστολή του καὶ ἀν πρέπει νὰ ἐκλείψει ἠ ὄχι. Ὅπότε ἀς μὴν ...παίρνουμε τὴ δουλειὰ τοῦ Θεοῦ...


   "Εάν ο Ελληνισμός/ Ρωμηοσύνη αποτελεί μόνο Πνευματικό και όχι βιολογικό υποκείμενο,"

   τίποτα δὲν εἶναι μόνο τὸ ἕνα ἢ μόνο τὸ ἄλλο. Αὐτὸ εἶναι μανιχαϊσμός. Τὰ συναμφότερα εἶναι ἡ πραγματικότητα. Πάντοτε.

   "τότε δεν υπάρχει πρόβλημα να υιοθετήσουμε τα σχέδια Σόρος / Τσίπρα/ Φίλη / Ρεπούση και λοιπών θιασωτών της νέας τάξης, των ανοικτών συνόρων και της εθνομηδενιστικής θολοκουλτούρας....εάν ο Αχμέτ αποφασίσει να γίνει Γιάννης, πού είναι το πρόβλημα ??"

   Μὰ σαφῶς καὶ ὑπάρχει πρόβλημα. Γιατὶ μὲ τὰ σχέδια αὐτὰ δὲν κινδυνεύουμε ὡς ἔθνος (αὐτὸ εἶναι τὸ λιγότερο) κινδυνεύει ἡ ἀνθρωπότητα ἡ ὁποία πλέον χάνει τὴν αἴσθηση τοῦ τί εἶναι καλό (θεοφιλὲς) καὶ τί κακό τί ἀλήθεια καὶ τί ψέμα τί ἀγάπη (ὅπως τὴν ὁρίζει ὁ Χριστὸς) καὶ τί ψέμα. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ πρέπει νὰ ἀντισταθοῦμε.

   "Το πρόβλημα είναι ότι ο Αχμέτ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ να γίνει Γιάννης, αλλά - αντιθέτως - θέλει να μετατρέψει τον Γιάννη σε Αχμέτ, και μπορεί ακόμα και να σκοτώσει γι'αυτό - έτσι επιτάσσει η δαιμονική ψευτοθρησκεία του..."

   Βλέπεις λοιπὸν κι ὁ ἴδιος ὅτι εἶναι πνευματικὸ τὸ ζήτημα; "Τοῦ ἐπιτάσσει ἡ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ΨΕΥΤΟΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ" μόνος σου τὸ εἶπες! Αυτοὶ καθοδηγοῦνται ἀπὸ τὸ διάβολο (τὸ ἔχει πεῖ καὶ ὁ π. Παΐσιος αὐτό) καθοδηγοῦνται πραγματικὰ ὄχι ὑποθετικά... ἐμεῖς δὲν πρέπει νὰ καθοδηγηθοῦμε ἀπὸ τὸ Χριστό; Πῶς θὰ τὰ βγάλουμε μόνοι μας πέρα μὲ τὸ Διάβολο; Ὅσο ...Ἕλληνες καὶ νὰ εἴμαστε, εἴμαστε ἐξυπνότεροι ἀπὸ τὸ Διάβολο; Χωρὶς τὸ Χριστὸ θὰ γίνει αὐτὸ ποὺ ἀπεύχεσαι: Θὰ ἐξαφανιστοῦμε. Αὐτὸ μᾶς ὁδηγεῖ πάλι στὸ "Ῥωμιός"....

   "Μήπως λοιπόν - λέω μήπως - πρέπει να σκεφτούμε και ολίγον "εθνοφυλετικά" ενόψει της επικειμένης και βεβαίας εξαφανίσεώς μας ???

   Τι αξία θα έχουν η Ρωμηοσύνη και οι Αξίες της όταν θα εξαφανιστούν οι φυσικοί φορείς τους, δηλαδή οι Ρωμηοί ???"

   Ἀν δὲν ἀπάντησα ἕως τῶρα δὲν ἔχω κάτι ἄλλο νὰ πῶ. Μόνο ποὺ αὐτὴ ἡ "σκέψη" δὲν εἶναι "ἐθνοφυλετισμός" εἶναι πνευματικὸ τὸ ζήτημα: Πρέπει νὰ ζήσουμε (ὠς Ῥωμιοί) γιατὶ τὸ ἔχει ἀνάγκη ὁ κόσμος!!!!

   "Δεν σε ειρωνεύομαι αδελφέ μου...απλά εκθέτω την αγωνία μου για το τι πρέπει να γίνει σε ΠΡΑΚΤΙΚΟ επίπεδο για το Γένος μας.

   Εκτός από την σωτηρία της Ψυχής μου με απασχολεί πολύ έντονα και η σωτηρία του Γένους μας."

   Ἡ σωτηρία του Γένους μας εἶναι μέρος ἀπὸ τὰ ὄσα ἔχουμε νὰ κάνουμε γιὰ νὰ σωθεῖ ἡ ψυχή μας!!!! τοῦ καθενὸς ξεχωριστά...

   Διαγραφή
  7. Σ'ευχαριστώ και πάλι αδελφέ για τις απαντήσεις σου και για τον χρόνο που ξόδεψες γι'αυτές.

   Μπορώ να πω ότι με κάλυψες πλήρως.

   Προς στιγμήν - στο πρώτο σου σχόλιο - σκέφτηκα ότι έχω να κάνω με οικουμενιστή, αλλά οι σημερινές σου απαντήσεις ξεκαθάρισαν το ζήτημα.

   Ωραίος διάλογος, από αυτούς που πρέπει να γίνονται σε ένα τέτοιο ιστολόγιο.

   Ο Θεός να σε έχει καλά αδελφέ.

   Διαγραφή
  8. Κι ἐγὼ χάρηκα γιὰ τὸ διάλογο καὶ ἀποφάσισα νὰ μιλήσω (παρ' ὅτι καὶ ἀπὸ ἄλλα σχόλιά σου ἤμουν σίγουρος γιὰ τὰ πιστεύω σου) γιατὶ βλέπω πολλοὺς καὶ ἀπὸ τὸ δικό μου περιβάλλον νὰ μὴν μποροῦν νὰ διακρίνουν στὴν πράξη τὸν ἐθνικισμὸ ἀπὸ τὸν πατριωτισμό, (παρ΄ ὅτι λεκτικὰ τὸν διακρίνουν) καὶ τὸν οἰκουμενικὸ ἄνθρωπο (ποὺ κυρήττει ἡ Ἐκκλησία μας καὶ δὲν καταργεῖ τὸ ἔθνος τοῦ καθενός) ἀπὸ τὸν οἰκουμενιστή, ποὺ μᾶς λανσάρουν (ἀριστεροὶ ἀρχικὰ καὶ ἱερωμένοι ὄψιμα) ποὺ καταργεῖ τὴν ἐθνικότητα (ἀντὶ νὰ τὴν ὑπερβεῖ) καὶ καταβιβάζει τὸν ἄνθρωπο σὲ μαζοποιημένο "έξελιγμένο" πίθηκο...

   Φυσικὰ (καὶ συγγνώμη ποὺ δευτερολογῶ) τὸ πρόβλημα στὸ βάθος του εἶναι ἐπίσης δογματικό... ἀλλὰ δὲν ξέρω κατὰ πόσο τὸ βλέπουμε...

   Ὅπως δηλαδὴ στὴν Τριαδικὴ Ἑνότητα δὲν καταργοῦνται (καὶ δὲν κοινωνοῦνται μάλιστα!!!) τὰ προσωπικὰ ἰδιόματα τοῦ κάθε Προσώπου ἀλλὰ αὐτὸ οὐδόλως χωρίζει ἢ ἔστω ἐμποδίζει τὴν ἑνότητα τῆς Τριάδος καὶ τὴν κοινωνία (ΦΥΣΕΩΣ) ποὺ ἔχουν, τὸ ἴδιο (σὰν εἰκόνα βεβαίως) συμβαίνει καὶ μὲ τὰ ἔθνη καὶ τὴν εἰς Χριστὸν πίστη, ἀλλὰ ἀκόμα ἀκόμα καὶ μὲ τὴν κοινωνία ποὺ καλούμαστε νὰ ἔχουμε σὰν πρόσωπα μέσα στὴν Ἐκκλησία.

   Καὶ εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι οἱ βλέποντες (καὶ ἀποβλέποντες) στὴν ἑσπερία ἔχουν ἐκείνων τὴ νοοτροπία καὶ συγχέουν (βλ. Ζηζιοῦλας) τὴν κοινωνία φύσεως μὲ τὴν (ὑποτιθέμενη) κοινωνία προσώπων (περισσότερα ἀπὸ τὸν Ναυπάκτου) ὅπως ἐπίσης καὶ κάνοντας σύγχυση μεταξὺ κτιστῶν καὶ ἀκτίστων ἐνεργειῶν καὶ (συνακόλουθα) ἐνέργειΕΣ Προσώπων ἀντὶ τῆς ΜΙΑΣ ἐνέργειας τῆς Ὁμοουσίου Τριάδος παράγουν ἀντίστοιχα ἀποτελέσματα στὸ ἀνθρώπινο ἐπίπεδο ἀποπροσανατολίζοντας τὴν ἀνθρωπότητα στὴν ἀναζήτσή της τοῦ Θεοῦ...

   καὶ τελικὰ (πάντα κατὰ τὰ πρότυπα τῆς Δύσεως) προτείνουν μιὰ "ἀτομικὴ" σωτηρία σὲ ἕνα συνοθύλευμα, "ἀτομικῶς" πάντα, "σεσωσμένων" ἀτόμων ποὺ μόνο σεσωσμένοι δὲν εἶναι ἀφοῦ εἶναι μόνοι τους (οἱ ὁποῖοι φυσικότατα θὰ μποροῦσαν καὶ νὰ μὴν ἔχουν κοινὴ πίστη... τί πειράζει αὐτό;;;;) ἀντὶ τῆς ἀπὸ κοινοῦ σωτηρίας (τῆς καθ' ἡμᾶς Ἀνατολῆς) ὅπου σωζόμεθα οἱ πάντες διὰ τῆς ἐνώσεώς μας (καὶ φυσικὰ τῆς κοινῆς πίστης) μὲ τὸ Χριστὸ χωρὶς (ὅπως καὶ στὴν Τριάδα) νὰ καταργοῦνται τὰ προσωπικὰ ἰδιώματα (μέσα σ' αὐτὰ εἶναι καὶ τὰ ἐθνικὰ) ἀλλὰ καὶ χωρὶς αὐτὰ νὰ κάνουν τὴν ἑνότητα λιγότερη ἢ ἐλλειματική.

   Δυστυχῶς οἱ ἀγαπῶντες τὸ ἔθνος αἰσθάνονται ἐνοχικὰ σὰν νὰ κάνουν κάτι κακό, νικημένοι στὴν πράξη ἀπὸ τοὺς μισοῦντας αὐτό, ποὺ διακυρήσσουν (μὲ ἔπαρση καὶ ψευδῶς) ὅτι τὸ ἔχουν ὑπερβεῖ, ἐνῷ στὴν πραγματικότητα ἔχουν ἀρνηθεῖ μία ἀπὸ τὶς ἰδιότητες ποὺ τοὺς ἔδωσε ὁ Θεός ἀντὶ νὰ τὸν εὐγνωμονοῦν... Γι' αὐτὸ μᾶς ἄνοιξε καὶ ἡ ὄρεξη καὶ ἀρνούμαστε καὶ ...ἄλλες ἰδιότητες... τὴ θρησκεία μας,, τὸ φῦλο μας (βεβαίως, βεβαίως) τὴ φύση μας ...καὶ τελειωμὸ δὲν ἔχει ἡ ἄρνηση... Τί στὸ καλό, δὲν εἴμαστε αὐτεξούσια "πρόσωπα" νὰ μποροῦμε νὰ ...ἐπιλέγουμε;;;;

   Σὲ εὐχαριστῶ πολὺ γιὰ τὴν εὐκαιρία καὶ (ὑπόσχομαι)νὰ ...προσπαθήσω νὰ μὴν ξαναμιλήσω ....

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.