20 Αυγ 2016

Δούρειος ἵππος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἡ Οἰκολογία: Συνέδριο μὲ τίς εὐλογίες Πατριάρχη Βαρθολομαίου, Πάπα καὶ Ἀρχ. Καντέρμπουρι

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ... 
ΩΣ ΔΡΟΜΟ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ
Σὰν Δούρειο Ἵππο χρησιμοποιεῖ ὁ Οἰκουμενισμὸς τὸ εὐαίσθητο θέμα τοῦ περιβάλλοντος καὶ τῆς οἰκολογίας. 
Μεταξύ 1 καὶ 4 Σεπτεμβρίου θὰ λάβει χώρα στὴ Θεσσαλονίκη ἡ Διεθνὴς Διεπιστημονικὴ Διάσκεψη μὲ θέμα "Ὁλοκληρωμένη Οἰκολογία ὡς νέος δρόμος τῆς συμφιλίωσης" (Ἡ περιεκτικὴ Οἰκολογία ὡς ἡ νέα ὁδὸς πρὸς τὴν καταλλαγὴ).
Τὸ συνέδριο θὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ὑπὸ τὴν Ὑψηλὴ μέριμνα τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, καὶ τοῦ Justin Welby, Ἀρχιεπισκόπου Καντέρμπουρι.
Σύμφωνα μὲ τοὺς διοργανωτὲς τὸ συνέδριο σκοπεύει νὰ ἀξιοποιήσει τὴν Ἐγκύκλιο Laudato Si (2015) τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, καθὼς καὶ τὸ κείμενο "Ἡ μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας στὸ σημερινὸ κόσμο" ποὺ ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο τὸν Ἰούνιο τοῦ 2016.
Μήπως τώρα ἀρχίζουμε νὰ ἀντιλαμβανόμαστε τί σκοπὸ εἶχαν τὰ κείμενα τῆς Πανορθόδοξης καὶ πῶς δύνανται νὰ χρησιμοποιηθοῦν;;; 
Ἡ συνάντηση θὰ ἐπικεντρωθεῖ στὰ ἀκόλουθα ζητήματα:...

-Δημιουργία, Φύση καὶ Οἰκολογία στὴ χριστιανικὴ παράδοση (s)
-Ὁλοκληρωμένη Οἰκολογία: ἡ βασικὴ διάγνωση τῆς κατάστασης τοῦ κόσμου
-Ὁλοκληρωμένη Οἰκολογία - κοινὲς ρίζες γιὰ μία οἰκουμενικὴ χριστιανικὴ κοινωνικὴ διδασκαλία
-Ὁλοκληρωμένη Οἰκολογία - τρόπους προώθησης καὶ πρακτικὰ βήματα
Τὸ συνέδριο θὰ διεξαχθεῖ στὰ ἀγγλικά, ἑλληνικὰ καὶ γαλλικά.

Δεῖτε τὴ σχετικὴ ἀνακοίνωση: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.