7 Ιουλ 2016

Κόνιτσα: Ἕλληνες καὶ Ρῶσοι ἐμβαθύνουν στὴν πνευματικὴ κληρονομιὰ τοῦ Ἁγίου Παΐσιου

«Στὴ Ρωσία τρέφαμε καὶ τρέφουμε ὑπέρμετρη ἀγάπη γιὰ τὸν Γέροντα, τὸν Ἅγιο Παΐσιο, θεωρώντας τὸν, δικό μας Ἅγιο. Ἡ ἀγάπη μας αὐτὴ γιὰ τὸν Γέροντα πηγάζει ἀπὸ τὴν ἀγάπη ποὺ ἔτρεφε ὁ ἴδιος γιὰ τὸ σύγχρονο ἄνθρωπο, ποὺ βρίσκεται ἀντιμέτωπος μὲ ἄπειρα προβλήματα, τὰ ὁποῖα προκάλεσε ἡ τεχνολογικὴ ἐξέλιξη», δήλωσε στὸ ΑΠΕ-ΜΠΕ ὁ ἡγούμενος Κυπριανός, κατὰ κόσμον Βλαντίμιρ Γιατσένκο, καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας Μόσχας καὶ πρόεδρος τοῦ ἱδρύματος διαφύλαξης τῶν πνευματικῶν καὶ ἠθικῶν ἀξιῶν τῆς Ρωσίας «Πακρὸφ» (Ἁγία Σκέπη).
Τὸ Ἵδρυμα «Πακρόφ», μαζὶ μὲ τὸ Δῆμο Κόνιτσας, διοργανώνουν τὸ Σάββατο 9 Ἰουλίου, συνάντηση μεταξὺ Ρώσων καὶ Ἑλλήνων ἱερέων, ἀλλὰ καὶ συγγραφέων- κινηματογραφιστῶν, ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὸ θέμα τῆς διάδοσης τῆς πνευματικῆς κληρονομιᾶς τοῦ Ἁγίου Παΐσιου. «Ἔχουμε καταρτίσει ἕνα διεθνὲς πρόγραμμα, μὲ τίτλο "Μοναχὸς Παϊσιος Ἁγιορείτης. Δοξολογία καὶ Ἐκπαίδευση" καὶ χαιρόμαστε ἰδιαίτερα γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι στὴν Κόνιτσα, τὴν πατρίδα τοῦ Ἁγίου Παΐσιου, θὰ διοργανωθοῦν ἐκδηλώσεις γιὰ....
τὸ ἔργο καὶ τὴ ζωή του», ἐπισημαίνει ὁ ἡγούμενος Κυπριανός.
Οἱ τριήμερες ἐκδηλώσεις ποὺ διοργανώνει ὁ Δῆμος Κόνιτσας κάθε χρόνο πρὸς τιμὴ τοῦ Ἁγίου Παΐσιου, θὰ ξεκινήσουν φέτος στὶς 10 Ἰουλίου καὶ θὰ διαρκέσουν ἕως καὶ τὶς 12 Ἰουλίου. Στὶς ἐκδηλώσεις θὰ συμμετάσχει ἡ ρωσικὴ ἀποστολή, τὰ μέλη τῆς ὁποίας φιλοξενοῦνται ἀπὸ τὸ Δῆμο Κόνιτσας.
Ἐνδεικτική της σημασίας ποὺ ἀποδίδει ὁ Δῆμος σ' αὐτὲς τὶς ἐκδηλώσεις, ποὺ στοχεύουν στὴν ἀνάδειξη τοῦ πνευματικοῦ ἔργου τοῦ Ἁγίου Παΐσιου ἀνὰ τὴν ὑφήλιο, εἶναι καὶ ἡ δήλωση τοῦ ἀντιδημάρχου Πολιτισμοῦ τοῦ δήμου Κόνιτσας, Γεώργιου Καλλιντέρη, στὸ ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Οἱ Ρῶσοι εἶναι πρόθυμοι καὶ ἕτοιμοι νὰ συνεργαστοῦν μαζί μας γιὰ νὰ προωθήσουμε -ἀπὸ κοινοῦ- τὴ διάδοση τοῦ ἔργου τοῦ Ἁγίου μας σ' ὅλο τὸν κόσμο».
Σύμφωνα μὲ τὸ πρόγραμμα τῶν ἐκδηλώσεων, οἱ συμμετέχοντες θὰ συζητήσουν θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὴ μετάφραση καὶ τὴν ἔκδοση τοῦ ἔργου τοῦ Ἁγίου Παΐσιου στὴν ἑλληνικὴ καὶ τὴ ρωσικὴ γλώσσα, ὅπως καὶ σὲ ἄλλες γλῶσσες, τὸ θέμα τῆς δημιουργίας εἰκόνων τοῦ Ἁγίου Παΐσιου ἀπὸ ἁγιογράφους, τὴ δημιουργία μιᾶς σειρᾶς τηλεοπτικῶν προγραμμάτων καὶ ραδιοφωνικῶν ἐκπομπῶν γιὰ τὸν Ἅγιο, στὶς δύο γλῶσσες (ἑλληνικὴ καὶ ρωσικὴ) καὶ τὴ μεταγλώττισή τους σὲ ἄλλες γλῶσσες.
Ἐπιπλέον, θὰ συζητηθοῦν τὸ ἐνδεχόμενο τῆς δημιουργίας λογοτεχνικῶν καὶ μουσικῶν προγραμμάτων γιὰ παιδιὰ καὶ νέους μὲ θέμα τὸ βίο τοῦ Ἁγίου, ἡ συνέχιση τῆς σειρᾶς τῶν 13 ντοκιμαντὲρ «Παΐσιος Ἁγιορείτης» (σ.σ. ἤδη στὴ Ρωσία κυκλοφόρησαν 7 σειρὲς ντοκιμαντέρ), καθὼς καὶ ἡ δημιουργία ταινιῶν μυθοπλασίας καὶ κινουμένων σχεδίων γιὰ τὸ ἴδιο θέμα.
Ὁ ἡγούμενος Κυπριανὸς ἀναφέρθηκε ἐπίσης καὶ στὸ θέμα τῆς ὀνοματοδοσίας δρόμων, οἰκισμῶν, πλατειῶν, ἀκόμα καὶ ἀεροσκαφῶν πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου καὶ τὴν ἵδρυση «Διεθνοῦς Κοινότητας πιστῶν το Ἁγίου Παϊσίου».
Ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ πλευρά, στὴ συνάντηση θὰ πάρει μέρος ἡ συγγραφέας καὶ ἐρευνήτρια Σταματία Καραγεωργίου, ἡ ὁποία θὰ παρουσιάσει τὸ βιβλίο της «Κόνιτσα στὰ ἁγιασμένα ἀχνάρια τοῦ Ἁγίου Παϊσίου», ποὺ θὰ ἐκδοθεῖ μὲ πρωτοβουλία τοῦ δήμου Κόνιτσας.
«Ἂν κάποιοι περίμεναν μέσα ἀπὸ τὶς σελίδες τοῦ βιβλίου νὰ διαβάσουν γιὰ τὰ ἀναρίθμητα θαύματα ἢ τὶς προφητεῖες τοῦ Ἁγίου, φοβᾶμαι ὅτι θὰ ἀπογοητευτοῦν. Τὰ θαύματα δὲν εἶναι αὐτοσκοπός, οὔτε προσφέρονται γιὰ γνωσιολογικοὺς ἢ ψυχαγωγικοὺς λόγους» τονίζει στὸ ΑΠΕ-ΜΠΕ ἡ κ. Καραγεωργίου. «Ὑπὸ αὐτὴν τὴν ἔννοια», προσθέτει, «τὸ ἔργο τοῦ Ἁγίου δὲν τερματίστηκε μὲ τὴν κοίμησή του, μᾶλλον, τότε ἀπέκτησε μεγαλύτερη ἀμεσότητα. Ὅσο παράξενο κι ἂν ἀκούγεται αὐτό, ἡ πίστη κάνει θαύματα, ἀλλὰ δὲν χρειάζεται θαύματα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.