17 Ιουν 2016

Ἅγιος Παΐσιος: «Οἱ Ὀρθόδοξοι ποὺ ἔχουν ἐλαφρότητα, συγκαλοῦν Συνέδρια, γίνεται ντόρος καὶ νομίζουν ὅτι ἔτσι προβάλλουν τὴν Ὀρθοδοξία μὲ τὸ νὰ γίνουν ταραμοσαλάτα μὲ τοὺς κακοδόξους»!

Εἰκόνα: «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης», ἔκδοση Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Βασιλικά Θεσσαλονίκης 2015 
Ὁ Πατὴρ Παΐσιος δὲν συμφωνοῦσε νὰ σπουδάζουν οἱ Ὀρθόδοξοι θεολόγοι στὴν Δύση, διότι ἔβλεπε τὸν κίνδυνο νὰ μεταφέρουν ἀπὸ ἐκεῖ «πνευματικὰ μικρόβια» καὶ νὰ μολύνουν τὴν ἀμώμητη Ὀρθόδοξη πίστη μας. «Τί θὰ πάτε νὰ πάρετε ἀπὸ ἐκεῖ; ἔλεγε. Αὐτοὶ δὲν ἔχουν τίποτε, τὰ ἔχουν γκρεμίσει ὄλα». 
Καὶ σὲ ἕναν Ὀρθόδοξο Γάλλο ἱερομόναχο ποὺ τὸν ρώτησε σὲ τί διαφέρουν οἱ Καθολικοὶ καὶ οἱ Προτεστάντες ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους, εἶπε χαρακτηριστικά: «Ἂς ὑποθέσουμε ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι σὰν αὐτὸ τὸ Καλύβι ποὺ βλέπεις, φτιαγμένο ἀπὸ πέτρες, λάσπη καὶ ζωνάρια. Οἱ Καθολικοὶ ἀφαίρεσαν τὴν λάσπη, οἱ Προτεστάντες ἀφαίρεσαν τὰ ζωνάρια. Μποροῦν τώρα νὰ...
σταθοῦν οἱ πέτρες μόνες τους;».

Στενοχωριόταν καὶ ὅταν μάθαινε ὅτι κάποιοι Ὀρθόδοξοι θεολόγοι, ἀντὶ νὰ τρέφωνται ἀπὸ τὴν «δυνατὴ πνευματικὴ τροφὴ» τῶν Ὀρθοδόξων Πατερικῶν κειμένων καὶ νὰ πίνουν ἀπὸ τὰ κρυστάλλινα ὕδατα τῆς Πατερικῆς Θεολογίας, μελετοῦσαν τοὺς αἱρετικοὺς θεολόγους τῆς Δύσεως καὶ ἔπιναν ἀπὸ τὶς θολερὲς πηγές τους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ φθάνουν ἀκόμη καὶ σὲ λανθασμένα συμπεράσματα γιὰ τοὺς Ἁγίους Πατέρες.

Οὔτε καὶ μὲ τοὺς «διαλόγους» ποὺ γίνονταν μὲ ἑτεροδόξους συμφωνοῦσε ὁ Ὅσιος. Διότι ἔβλεπε ὅτι οἱ μὲν Ὀρθόδοξοι ποὺ ἀσχολοῦντο μὲ «διαλόγους» καὶ «συνέδρια» καὶ «προσπάθειες γιὰ ἕνωση» δὲν εἶχαν προηγουμένως ἑνωθῆ οἱ ἴδιοι μὲ τὸν Θεό, καὶ ἑπομένως δὲν μποροῦσαν νὰ πληροφορήσουν τοὺς ἄλλους μὲ ὀρθόδοξα πατερικὰ βιώματα, οἱ δὲ ἑτερόδοξοι ποὺ συμμετεῖχαν σ΄ αὐτὰ δὲν εἶχαν εἰλικρινῆ διάθεση. 

Σὲ ἐπιστολὴ του τὸ 1978 ἔγραψε: «Τὸ Εὐρωπαϊκὸ πνεῦμα νομίζει ὅτι καὶ τὰ θέματα τὰ πνευματικὰ μποροῦν καὶ αὐτὰ νὰ μποῦν στὴν Κοινὴ Ἀγορά. Ὅλα νὰ ἰσοπεδωθοῦν. Οἱ μὲν Ὀρθόδοξοι ποὺ ἔχουν ἐλαφρότητα καὶ θέλουν νὰ κάνουν προβολή, «Ἱεραποστολή», συγκαλοῦν δῆθεν Συνέδρια, γιὰ νὰ γίνεται ντόρος, νὰ γράφουν οἱ ἐφημερίδες, καὶ νομίζουν ὅτι ἔτσι προβάλλουν τὴν Ὀρθοδοξία, μὲ τὸ νὰ γίνουν ταραμοσαλάτα μὲ τοὺς κακοδόξους. Ἀρχίζουν μετὰ οἱ ὑπὲρ ζηλωτὲς καὶ πιάνουν τὸ ἄλλο ἄκρο, νὰ λένε καὶ βλασφημίες γιὰ τὰ Μυστήρια τῶν Νεοημερολογιτῶν κ.λ.π. καὶ κατασκανδαλίζουν ψυχὲς ποὺ ἔχουν εὐλάβεια καὶ ὀρθόδοξη εὐαισθησία. Οἱ δὲ ἑτερόδοξοι, ἔρχονται στὰ συνέδρια, κάνουν τὸν δάσκαλο, παίρνουν ὅ,τι καλὸ ὑλικὸ πνευματικὸ βρίσκουν στοὺς Ὀρθοδόξους, τὸ περνᾶνε ἀπὸ τὸ δικό τους ἐργαστήρι, βάζουν δικό τους χρῶμα καὶ φίρμα, καὶ τὸ παρουσιάζουν σὰν πρωτότυπο, καὶ ὁ παράξενος σημερινὸς κόσμος ἀπὸ κάτι τέτοια παράξενα συγκινεῖται καὶ καταστρέφεται πνευματικά. 

Ὁ Πατὴρ Παΐσιος εἶχε ἕναν δικό του τρόπο νὰ λέη καὶ στοὺς ἴδιους τοὺς ἑτεροδόξους τὴν ἀλήθεια, χωρὶς νὰ προκαλῆ. Ὅταν τὸ 1978 θὰ γινόταν ἡ ἐκλογὴ νέου Πάπα, ἕνα ρωμαιοκαθολικὸς μοναχός τοῦ ζήτησε νὰ προσευχηθῆ, ὥστε ὁ Πάπας ποὺ θὰ ἐκλέξουν νὰ εἶναι καλός. Ὁ Ὅσιος τὸν χτύπησε μὲ συμπάθεια στὴν πλάτη καὶ τοῦ εἶπε χαμογελώντας: «Μὴ στενοχωριέσαι, παιδί μου, ὅποιος κι ἂν εἶναι, ἀλάθητος θὰ εἶναι». 

Τὴν δεκαετία τοῦ ΄70 πολλοὶ ζητοῦσαν τὴν γνώμη τοῦ Πατρὸς Παϊσίου καὶ γιὰ μία πρόταση ποὺ εἶχε γίνει, νὰ μὴ φοροῦν οἱ ἱερεῖς ράσα. Ἐκεῖνος τοὺς ἔδειχνε μία ἐλιά, τῆς ὁποίας εἶχε ξεφλουδίσει τὸν κορμὸ καὶ τὰ χονδρὰ κλαδιά, ἀφήνοντας φύλλα μόνο στὶς ἄκρες τῶν μικρῶν κλαδιῶν της. Στὸν ξεφλουδισμένο κορμὸ της εἶχε χαράξει: «Τὰ δένδρα πέταξαν τὴν στολή τους, θὰ δοῦμε τὴν προκοπή τους» καὶ «Παπὰς ἀράσωτος, ἄρα ἄσωτος». Ἡ ἐλιὰ αὐτή, ὅπως ἦταν ἑπόμενο, ξεράθηκε. 


Δεῖτε ἐπίσης ΕΔΩ, τὴν ξεκάθαρη διαφωνία καὶ ὁμολογία τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, 
γιὰ τὴν μέλλουσα νὰ συγκληθεῖ «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο»!

4 σχόλια:

 1. Οι Οικουμενιστές κληρικοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο εξωτερικό, όταν τους πλησιάζουν ετερόδοξοι που ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ να γίνουν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι Οικουμενιστές της Ορθόδοξης Εκκλησίας τους ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ να γίνουν Ορθόδοξοι Χριστιανοί.
  Αυτό είναι ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ εναντίον αυτών των ετεροδόξων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μοναχός π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης, Δρ. Θεολογίας και πτυχιούχος Φιλοσοφίας: Γιατί γίνεται η Σύνοδος στην Κρήτη.
  Θα μεταδοθεί την Κυριακή 19η Ιουνίου 2016, στο κανάλι Atlas TV.

  https://www.youtube.com/watch?v=MBsmciObqpA

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΗΓΗ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.ΑΥΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΧΑΣΕΙ ΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΛΑΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ.ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΦΕΡΟΜΑΙ ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΥΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΤΕΡΙΚΟ ΕΡΓΟ.
  ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΕΝΟΥΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΣ.ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΓΡΑΜΗ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ.ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΕΠΗΡΕΑΖΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΧΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥΣ.
  ΑΠΟΡΟΙΑ ΟΛΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΘΡΗΣΚΥΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ.ΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΠΑΛΑΟΙ ΕΦΥΛΑΤΑΝ ΣΑΝ ΚΟΡΗ ΟΦΘΑΛΜΟΥ.ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΤΥΠΟΛΑΤΡΕΙΑ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ.
  ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΕΙ ΑΛΟΙΩΘΕΙ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΤΟ ΤΥΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ.ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΟΛΙΣΘΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΙ ΕΤΕΡΟΔΟΞΟΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΧΤΥΠΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.
  ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΒΙΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΘΑ ΕΒΑΖΕ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ.Ο ΘΕΟΣ ΑΣ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΦΩΤΙΣΗ.
  -Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ-

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για όλα φταίνε οι...οργανώσεις λοιπόν! Τι να σου πει κανείς!

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.