7 Ιουν 2016

Οἱ Ρῶσσοι τὸ πῆραν σοβαρὰ μὲ τὴν βεβήλωση τῆς Ἁγιᾶς Σοφιᾶς καὶ ἀποφάσισαν «νὰ ἀναδυθοῦν» στὸν Βόσπορο μία ὥρα ἀρχύτερα

 Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Τὸ νὰ ἀναδυθοῦν κρατῆστε το διότι οἱ Ρῶσσοι φαίνεται κατέχουν τέτοια ὑποβρύχια τεχνολογία ποὺ εἶναι ἱκανὴ νὰ κάνει τοὺς τούρκους νὰ βλέπουν ξανθὰ φαντάσματα νὰ  ἀναδύονται καὶ νὰ κυκλοφοροῦν στοὺς δρόμους τῆς Κωνσταντινούπολης.
Καὶ γιατί τὰ πῆραν οἱ Ρῶσσοι στὸ κρανίο μὲ τὴν ἀποτρόπαια βεβήλωση τῆς ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ μὲ τὴν τηλεοπτικὴ ἀναμετάδοση τῆς ἀνάγνωσης τοῦ κορανίου μέσα σὲ αὐτήν;
Γνωρίζουν πολὺ καλὰ ὅτι αὐτὴ ἡ ἐνέργεια ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ πίσω ὁλοταχῶς στὸν Ὀθωμανικὸ Μεσαίωνα ξεκίνησε στὶς 6 Ἰουνίου τοῦ 2016 μὲ σκοπὸ νὰ κρατήσει ὄχι μόνο γιὰ τὴν περίοδο τοῦ Ραμαζανίου ἀλλὰ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ.
ΠΟΥ εἶσαι πολιτισμένη ἀνθρωπότητα ποὺ κόπτεσαι γιὰ τὴν ἀνάδειξη καὶ τὴν προστασία...
 τῶν πολιτισμικῶν πνευματικῶν μνημείων;

Ὄχι ἁπλῶς εἶναι ἀποῦσα, ἀλλὰ καὶ χάρηκαν ὅλοι τους διότι τοὺς δόθηκε μία εὐκαιρία νὰ μαγαριστεῖ μπροστὰ στὰ μάτια τῆς Οἰκουμένης τὸ πλέον ἐκλεπτυσμένο ἀρχιτεκτονικὸ –πνευματικὸ μνημεῖο τῆς χιλιόχρονης διαδρομῆς τῆς διαχρονικῆς Ρωμιοσύνης.
Αὐτοὶ ὅμως ποὺ δὲν χάρηκαν εἶναι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ὅπου γῆς.
Καὶ αὐτὴ ποὺ τρίζει  πλέον ἀνοικτὰ τὰ δόντια της εἶναι ἡ ρωσικὴ στρατιωτικὴ ὑπερ-μηχανὴ ποὺ φουλάρει… καὶ προδιέγραψε μόλις πρὶν λίγες ὧρες τοῦ ΤΕΛΟΣ τοῦ ἐπίσημου ἐκπροσώπου τῶν ἀνθρωπίνων γενοκτονιῶν ποὺ βρίσκεται στὸ πρόσωπο τῆς Τουρκίας.

¨ Λαβρὸφ πρὸς Τουρκία: Ἔρχεται τὸ τέλος σας!¨
¨Γι΄ ἄλλη μία φορὰ ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσίας, ὁ Σεργκέι Λαβρόφ, στέλνει ἠχηρὸ μήνυμα στοὺς προκλητικοὺς Τούρκους μὲ πρωτοφανεῖς δηλώσεις γιὰ τὸ ἴδιο τὸ μέλλον τῆς χώρας τους ποὺ τοὺς προκαλοῦν μεγάλη ταραχή.
Μιλώντας στὸ ρωσικὸ κανάλι Rossiya 1 ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσίας ὑποστήριξε ὄτι ἡ ὑπερφίαλη ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς Τουρκίας τὰ τελευταία χρόνια μὲ τὶς ἀτελείωτες προκλήσεις της ὁδηγεῖ αὐτὴ τὴν χώρα σὲ ὁριστικὴ διάλυση καὶ ἐπαίνεσε τὴν Γερμανία ὅτι μὲ τὴν ἀπόφασή της αὐτὴ ἀναγνώρισε τὸ ἱστορικὸ παρελθὸν καὶ ἔδωσε ἠχηρὸ χαστούκι στὴν Τουρκία ἐνῶ εἶναι μία καλὴ ἀφετηρία γιὰ τὴν βελτίωση τῶν σχέσεών της μὲ τὴν Ρωσία.

Ἀφορμὴ γιὰ τὶς νέες δηλώσεις τοῦ Ρώσου ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν ἔδωσε ἡ ψήφιση ἀπὸ τὸ γερμανικὸ κοινοβούλιο τῆς ἀναγνώριση τῆς γενοκτονίας τῶν Ἀρμενίων καὶ ὄχι μόνο ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς καὶ τοὺς Κεμαλικούς.
Ὅπως ἀναφέρεται ὁ Λαβρόφ, σχολιάζοντας αὐτὴ τὴν ἱστορικὴ ὅπως χαρακτήρισε ἀπόφαση τοῦ γερμανικοῦ κοινοβουλίου δήλωσε ὅτι εἶναι ἡ ἀπαρχὴ τῆς πλήρης ἀπομόνωσης τῆς Τουρκίας καὶ τῆς διάρρηξης τῶν σχέσεών της μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωση ἐνῶ τὰ ἔχει χαλάσει καὶ μὲ τὶς ΗΠΑ καὶ αὐτὸ εἶναι ἡ ἀπαρχὴ τοῦ τέλους γιὰ τὴν χώρα αὐτή.
06 Ἰουνίου 2016 10:08

Ἡ πονηριὰ τοῦ Σουλτάνου ἔχει συνέχεια.
Τί διαφήμισε μία βδομάδα πρὶν τὴν ἀποτρόπαια σημερινὴ βεβήλωση τῆς ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ στὰ χάρτινα τείχη πού στήθηκαν γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ σύστασης τοῦ ὀθωμανικοῦ-τουρκικοῦ κράτους;
Διαφήμισε καὶ ἔγραψε τρεῖς φορὲς τὸ γράμμα  Y.
YENiDEN –DiRiLiS – YENiDEN- YuKSELiS
Ποῦ σημαίνει:
¨ΕΚ ΝΕΟΥ ἀνάσταση (ἀνόρθωση τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας) –ΕΚ ΝΕΟΥ ἀνάβαση (κατάληψη τῆς Πόλεως).
ΚΑΙ ΑΥΤΟ τὸ ἔκανε σήμερα μὲ τὴν βεβήλωση τῆς ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ.
Ἀλλὰ τὴν πάτησε μὲ ἀποτέλεσμα ὁ σουλτάνος νὰ ἀποδειχτεῖ ὁ  καλύτερος διαφημιστὴς τῶν προφητειῶν γιὰ τὴν ΠΤΩΣΗ τῆς ΠΟΛΗΣ.
ΔΙΟΤΙ ἑρμήνευσε τὸν ΛΕΟΝΤΑ τὸν ΣΟΦΟ
Ο Λέων ΣΤ΄ ὁ Σοφός (19 Σεπτεμβρίου 866 – 11 Μαΐου 912) ἤταν Βυζαντινος αυτοκρατορας ἀπὸ το 886 έως το 912.
Γεννήθηκε το 866 καὶ ἦταν γιὸς τοῦ ἱδρυτῆ τῆς Μακεδονικῆς δυναστείας Βασιλειου Α΄.
Διακρίθηκε ὡς δόκιμος συγγραφέας καὶ ἐνθουσιώδης ρήτορας. Ὁλοκλήρωσε τὸ εὐρὺ νομοθετικὸ καὶ διοικητικὸ ἔργο τοῦ πατέρα του, στὸ ὁποῖο βοήθησε καὶ ἡ βαθιά του μόρφωση. Μὲ διαταγὴ του κωδικοποιήθηκαν οἱ νόμοι στὰ 60 βιβλία τῶν «Βασιλικῶν», ποὺ ἐκδόθηκαν τὰ πρῶτα χρόνια τῆς βασιλείας του καὶ ἀναφέρονται στὸ Δημόσιο Ἐκκλησιαστικό, Ἀστικὸ καὶ Ποινικὸ Δίκαιο. Μὲ ἐπιμέρους προβλήματα ἀσχολοῦνται οἱ 113 «Νεαραὶ» πολλὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἀπευθύνονταν στὸ Στυλιανὸ Ζαούτζη. Τὸ 912 ὁλοκληρώθηκε καὶ ἐκδόθηκε τὸ «Ἐπαρχικὸν Βιβλίον», ἢ «Βιβλίον τοῦ Ἐπάρχου», τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ συλλογὴ κανόνων σχετικῶν μὲ τὴν ὀργάνωση τῆς βιοτεχνίας καὶ τοῦ ἐμπορίου στὴν Πρωτεύουσα.¨ wikipedia.org

Ὁ ΛΕΩΝ ὁ Σοφὸς δὲν ἦταν Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας ἀλλὰ μαζὶ μὲ τὶς προσωπικὲς ἀτέλειές του εἶχε τὴν συνήθεια νὰ συγκεντρώνει ΧΡΗΣΜΟΥΣ-ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ἀπὸ τοὺς ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ τῆς ἐποχῆς του.
ΕΤΣΙ μᾶς διέσωσε τὸν παρακάτω χρησμὸ:
Γιὰ νὰ τὸν ἐπαληθεύσει ὁ Ἐρντογᾶν
Τί λέει ὁ ΧΡΗΣΜΟΣ τοῦ Λέοντος τοῦ Σοφοῦ:
3β’ Ἐξουσία
¨Ουαί σοὺ πόλις ἑπτάλοφε, ὅταν τὸ εἰκοστὸν
Στοιχεῖον εὐφημίζεται εἰς τὰ τείχη σου.
Τότε ἤγγικεν ἡ πτῶσις καὶ ἡ ἀπώλεια
τῶν δυναστῶν σου…¨
ΠΗΓΗ: ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΚΟΣΜΟΪΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Ὑπὸ τὸ φῶς τῶν προφητειῶν τῆς Ὀρθοδοξίας, Κώνστ. Τσατάλου, Δευτέρα ἔκδοσις, Θες/νίκη 1972, Γ’ Προφητεῖαι, III ΧΡΗΣΜΟΙ ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ, σ. 49-56. afypnisiellinwn.blogspot.gr

Στὴν σημερινὴ Ἑλληνικὴ Ἀλφάβητο τὸ εἰκοστὸν στοιχεῖον –γράμμα τῆς ἀλφαβήτου εἶναι τὸ Y.
Καὶ ὁ Ἐρντογᾶν ὄχι μόνο ἐπαληθεύει στὶς ἡμέρες μας μεγαλοπρεπῶς τὸν ΧΡΗΣΜΟ αὐτὸ ἀλλὰ συνεχίζει νὰ προκαλεῖ.
Μὲ πνευματικὴ εὐθύνη καὶ συνείδηση
Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.