26 Μαΐ 2016

Ἡ χριστιανικὴ ἱεραποστολὴ εἶναι κατάκτηση ὅπως τῶν Μουσουλμάνων;

ερΜητρόπολις Πειραις
γραφεο πτν αρέσεων καπαραθρησκειν
Καθ’ ὂν χρόνον γίνονται πυρετώδεις προετοιμασίες στὴν Κρήτη, ἐν ὄψει τῆς μέλλουσας νὰ συγκληθεὶ «Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου», τὸν προσεχῆ Ἰούνιο, στὴν ὁποία ἀναμένεται, μὲ βάση τὰ προσυνοδικὰ κείμενα, νὰ δοθεῖ ἐκκλησιαστικὴ ὑπόσταση στὸν αἱρετικὸ Παπισμὸ καὶ τὸν Προτεσταντισμό, ἀνακοινώθηκε στὸ ἰστολόγιο «Ἀκτίνες», καὶ ἄλλα θρησκευτικὰ ἱστολόγια, νέο ἀποκαλυπτικὸ δημοσίευμα μὲ τίτλο: «ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑ: Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΔΩΣΕ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΡΑΝΙ». Τὴν ἀπίστευτη αὐτὴ δήλωση περιμέναμε ἀπὸ κάποιους ἐχθρούς τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι, προκειμένου νὰ Τὴν πληγώσουν καὶ νὰ τὴν συκοφαντήσουν, διαστρεβλώνουν μὲ ἀπύθμενο θράσος καὶ δολιότητα τὴν ἱστορία καὶ τὰ ἁγιογραφικὰ κείμενα καὶ ὄχι ἀπὸ τὸν καταληψία τοῦ σεβασμίου Πατριαρχείου τῆς Ρώμης, ὁ ὁποῖος ἀπαιτεῖ νὰ θεωρεῖται ὁ «πρῶτος», ὁ «ἀλάθητος» τῆς Ἐκκλησίας καὶ «ἀντιπρόσωπος τοῦ Χριστοῦ στὴ γῆ»!
Οἱ δηλώσεις τοῦ κ. Φραγκίσκου, ἄν, βεβαίως, ἔχουν μεταφραστεῖ καὶ ἀποδοθεῖ σωστὰ ἀπὸ τὸν συντάκτη τοῦ ἰστολογίου, εἴναι «Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ἀποκλειστικὴ συνέντευξη ποὺ...
παραχώρησε ὁ ποντίφηκας στοὺς Guillaume Goubert, διευθυντὴ τῆς ἐφημερίδας «La Croix» καὶ στὸν Sebastien Maillard, εἰδικὸ ἀπεσταλμένο στὴ Ρώμη». Κατ’ ἀρχὴν σχολιάζει τὴν ἐλευθερία λόγου καὶ πράξεων, ποὺ θὰ πρέπει νὰ διέπει τοὺς πολίτες ἑνὸς σύγχρονου κράτους: «Ἕνα κράτος ὀφείλει νὰ εἶναι κοσμικὸ Etat laique. 

Τὰ ὁμολογιακὰ κράτη τελειώνουν ἄσχημα. Κάτι τέτοιο εἶναι ἀντίθετο στὴν ἱστορία. Πιστεύω ὅτι μία κοσμικότητα συνοδευόμενη ἀπὸ ἕνα γερὸ νόμο ἐγγυώμενο τὴ θρησκευτικὴ ἐλευθερία  προσφέρει ἕνα πλαίσιο γιὰ νὰ πᾶμε μπροστά. Εἴμαστε ὅλοι ἴσοι ὡς γιοὶ τοῦ Θεοῦ ἢ μὲ τὴν ἀξιοπρέπειά μας ὡς ἄτομα. Ἀλλὰ ὁ καθένας ὀφείλει νὰ ἔχει τὴν ἐλευθερία νὰ ἐξωτερικεύει τὴν πίστη του. Ἂν μία γυναίκα μουσουλμάνα θέλει νὰ φέρει τὴ μαντήλα της αὐτὴ ὀφείλει νὰ μπορεῖ νὰ τὸ κάνει. Ὁμοίως ἂν ἕνας καθολικὸς θέλει νὰ φέρει ἕνα σταυρό. Ὀφείλει νὰ μπορεῖ νὰ ὁμολογεῖ τὴν πίστη τοῦ ὄχι δίπλα ἀλλὰ στὸ ἐσωτερικό της κουλτούρας».

Δὲν γνωρίζουμε ἂν ὁ κ. Φραγκίσκος μὲ τὶς δηλώσεις αὐτὲς ἔχει «φωτογραφίζει» τὸ δικὸ του «κράτος τοῦ Θεοῦ», τὸ κράτος τοῦ Βατικανοῦ, τὸ ὁποῖο παραμένει μέχρι σήμερα ἕνα θλιβερὸ κατάλοιπο – ἀπολίθωμα τοῦ μεσαιωνικοῦ φεουδαλισμοῦ. Πάντως, ἂν ἐννοεῖ τὸ κράτος τοῦ Βατικανοῦ, τότε ἢ ἀνιστόρητος εἶναι, ἢ ἐμπαίζει τὴν παγκόσμια κοινὴ γνώμη καὶ ὑποκρίνεται. Διότι τὸ Βατικανὸ δὲν ἔπαυσε ἐδῶ καὶ χίλια χρόνια, μέχρι σήμερα νὰ καταπατᾶ μὲ πολλοὺς καὶ διαφόρους τρόπους, ἀκόμη καὶ μὲ τὴν βία, τὶς θεοσδοτες ἀξίες τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας καὶ ἀξιοπρέπειας. 

Πῶς μπορεῖ νὰ διακηρύσσει, ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἴμαστε «ἴσοι ὡς γιοὶ τοῦ Θεοῦ» καὶ ὅτι «ὁ καθένας ὀφείλει νὰ ἔχει τὴν ἐλευθερία νὰ ἐξωτερικεύει τὴν πίστη του», καθ’ ὂν χρόνον οἱ προκάτοχοί του βαρύνονται μὲ φρικτὰ ἐγκλήματα ἑκατομμυρίων ἀθώων ἀνθρώπων; Τί ἔχει νὰ πεῖ καὶ πῶς δικαιολογεῖ τὶς σφαγὲς ἑκατομμυρίων ὀρθοδόξων εὐρωπαίων ἀπὸ τὰ φονικὰ σπαθιὰ τῶν βαρβάρων Φράγκων, μὲ τὶς εὐλογίες τῶν ὁμοφύλων καὶ ὁμοδόξων παπῶν; Τὰ ἑκατομμύρια τῶν «αἱρετικῶν», πού κάηκαν στὶς πυρὲς τῶν «Ἱερῶν Ἐξετάσεων»; 

Τὰ πολυπληθῆ θύματα τῶν Ὀρθοδόξων ἀπὸ τὶς διαβόητες Σταυροφορίες; Τοὺς χιλιάδες σφαγιασθέντες Οὐγενότους καὶ ἄλλους Προτεστάντες ἀπὸ τὰ παπικὰ «ἱερὰ σπαθιά»; Τὰ ἑκατομμύρια ἐγκλήματα τῶν ἀποικιοκρατῶν μὲ τὶς «εὐλογίες» τῶν παπικῶν «ἱεραποστόλων»; Τὰ ἑκατομμύρια θύματα τῶν Ὀρθοδόξων ἀπὸ τοὺς δολοφόνους Οὐνίτες στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη; Τὰ 850.000 θύματα τῶν Ὀρθοδόξων Σέρβων κατὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ «ἁγίου» Ἀλοΐσιου Στέπινατς, παπικοῦ «ἀρχιεπισκόπου» τῆς Κροατίας; 

Τοὺς χιλιάδες νεκροὺς Ὀρθοδόξους Σερβοβοσνίους, μετὰ ἀπὸ τὴν ἀπαίτηση τοῦ Βατικανοῦ: ἢ νὰ ἀφοπλιστοῦν οἱ Ὀρθόδοξοι, ἢ νὰ ἐξοπλιστοῦν οἱ Μουσουλμάνοι, κατὰ τὸν πόλεμο τῶν δυτικῶν κατὰ τῆς Ὀρθοδόξου Σερβίας τὸ 2005; Ἔχουν καμιὰ σχέση ὅλα αὐτὰ τὰ φρικτὰ ἐγκλήματα μὲ τὶς παρὰ πάνω διακηρύξεις του καὶ συνάδουν μὲ τὶς «εὐαισθησίες» του γιὰ σεβασμὸ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων; 

Ὅλα αὐτὰ τὰ θύματα τῆς διαχρονικῆς παπικῆς θηριωδίας δὲν ἦταν «ἴσοι ὡς γιοὶ τοῦ Θεοῦ», δὲν εἶχαν δικαίωμα νὰ ζήσουν ἐλεύθεροι καὶ νὰ ἀπολαμβάνουν τὴν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια καὶ θρησκευτικὴ ἐλευθερία; Ἂν πραγματικὰ πίστευε σὲ αὐτὰ ποὺ ἔλεγε, γιατί δὲν ἀποκήρυξε τὸ ἐγκληματικὸ παρελθὸν τῆς «ἐκκλησίας» του καὶ ὕστερα νὰ ἀναφερθεῖ στὰ σύγχρονα ἀνελεύθερα κράτη; Ἑπομένως τὰ ὅσα εἶπε δὲν εἶναι τίποτε λιγότερο καὶ τίποτε περισσότερο ἀπὸ λόγια ἀκραίας φαρισαϊκῆς καὶ ἰησουίτικης ὑποκρισίας, προφανῶς γιὰ νὰ δημιουργήσει τὸ δικό του φιλελεύθερο προφίλ!

Τὰ ὅσα φρικτὰ στὴ συνέχεια ξεστόμισε ξεπερνοῦν κάθε ὅριο θρασύτητας καὶ κυνισμοῦ: «Δὲν πιστεύω (εἶπε), ὅτι ὑπάρχει σήμερα ἕνας φόβος γιὰ τὸ Ἰσλὰμ αὐτὸς καθ’ ἐαυτός, ἀλλὰ γιὰ τὴν Daech καὶ τὸν κατακτητικό της πόλεμο ποὺ προέρχεται ἐν μέρει ἀπὸ τὸ Ἰσλάμ. Ἡ ἰδέα τῆς κατάκτησης εἶναι σύμφυτη μὲ τὴ ψυχὴ τοῦ Ἰσλάμ, αὐτὸ εἶναι ἀλήθεια. 

Ἀλλὰ θὰ μπορούσαμε νὰ ἑρμηνεύσουμε μὲ τὴν ἴδια ἰδέα τῆς κατάκτησης τὸ τέλος τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Ματθαίου  ὅπου ὁ Χριστὸς στέλνει τοὺς μαθητές του σὲ ὅλα τὰ ἔθνη»!!! Οὔτε λίγο, οὔτε πολύ, ἐδῶ ἐξομοιώνει τὴν ἱεραποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας μας, μὲ τοὺς ἐπιθετικοὺς πολέμους τοῦ Ἰσλάμ! Μ’ ἄλλα λόγια ἐξομοιώνει τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμὶν» (Ματθ.28,19-20), μὲ τὶς περὶ «Ἱεροῦ Πολέμου» (Τζιχὰντ) ἀναφορὲς τοῦ Κορανίου.

Γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς παραθέτουμε μερικὰ ἀπὸ τὰ πολλὰ κορανικὰ χωρία, ποὺ ἀναφέρονται στὸν «Ἱερὸ Πολέμο», γιὰ νὰ κάνει ὁ ἀναγνώστης μία στοιχειώδη  σύγκριση καὶ νὰ βγάλει τὰ συμπεράσματά του: «Θυμηθεῖτε ὅτι ὁ Κύριός σας ἐνέπνευσε τοὺς ἀγγέλους (μὲ τὸ μήνυμα): Εἶμαι μαζί σας, δῶστε ἀντοχὴ στοὺς πιστοὺς (μουσουλμάνους): Θὰ σπείρω τὸν τρόμο στὶς καρδιὲς τῶν ἀπίστων: Τσακίστε τοὺς λαιμούς τους, καὶ σακατέψτε τὰ ἀκροδάκτυλά τους» (Κορ.8,12). «Δῶστε μάχη γιὰ τὸν Ἀλλὰχ …σκοτῶστε τους (τοὺς ἀπίστους) ὅπου τούς βρεῖτε… δῶστε μάχη ἐναντίον τους μέχρις ὅτου νὰ μὴν ὑπάρξει πιὰ διωγμὸς καὶ ἄλλη θρησκεία νὰ εἶναι μόνο γιὰ τὸν Ἀλλὰχ» (Κορ.2,190-193). 

«Ἀφῆστε ἐκείνους ποὺ μάχονται γιὰ τὸν Ἀλλάχ, ποὺ ἀνταλλάσσουν τὴν ἐπίγεια ζωὴ μὲ τὴν ἐπουράνια. Καὶ σὲ ὅποιον μάχεται γιὰ τὸν Ἀλλάχ, εἴτε σκοτωθεῖ, εἴτε νικήσει, Ἐμείς (ὁ Ἀλλὰχ) θὰ τοῦ δώσουμε μία πλούσια ἀνταμοιβὴ» (Κορ.4,74)! Ποία σχέση ἔχουν τὰ παρὰ πάνω φρικτὰ κορανικὰ παραγγέλματα μὲ τὴν εἰρηνικὴ ἱεραποστολικὴ δράση  τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στὰ ἔθνη, γιὰ νὰ κηρύξουν τὸ εὐαγγέλιο τῆς μετάνοιας, τῆς εἰρήνης, τῆς ἀνεξικακίας καὶ τῆς ἀγάπης πρὸς ὅλους, ἀκόμα καὶ πρὸς τοὺς ἐχθρούς; Μᾶλλον θὰ ἔχει ὑπ’ ὄψη του ὁ κ. Φραγκίσκος, τὴν ἐδῶ καὶ χίλια χρόνια «ἱεραποστολὴ» τῆς «ἐκκλησίας» του, ἡ ὁποία ἐπιβλήθηκε, σὲ πάρα πολλὲς περιπτώσεις, διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου, καὶ ἡ ὁποία σ’ ὅλες αὐτὲς τὶς περιπτώσεις  εἶναι ἴδια καὶ ἀπαράλλακτη μὲ αὐτὴ τοῦ Ἰσλάμ.

Περαίνοντας, ἐπισημαίνουμε ὅτι δὲν μᾶς ξενίζουν οἱ παρὰ πάνω δηλώσεις τοῦ κ. Φραγκίσκου, οἱ ὁποῖες ἐναρμονίζονται ἄριστα καὶ ἐντάσσονται στὸ πνεῦμα τοῦ συγχρόνου Διαθρησκειακοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Τέτοιου εἴδους δηλώσεις εἶναι ἀναμενόμενες ἀπὸ ἕνα θρησκευτικὸ ἡγέτη, ὁ ὁποῖος ἐργάζεται ἀδιαλείπτως, μὲ συνέπεια καὶ σταθερότητα, ὡς πλανητάρχης νούμερο δύο, γιὰ τὴν πραγματοποίηση τοῦ ὁράματος τῆς Πανθρησκείας. 

Ἁπλῶς μπήκαμε στὸν κόπο αὐτῆς τῆς ἀνακοινώσεως νὰ καταδείξουμε τὴν πλάνη τῶν οἰκουμενιστῶν, οἱ ὁποῖοι πεισματικὰ ἐθελοτυφλοῦν καὶ ἐπιμένουν νὰ θέλουν νὰ δώσουν ἐκκλησιαστικὴ ὑπόσταση στὸν Παπισμό. Ἀς προφυλαχθοῦμε λοιπὸν καὶ ἂς ἀπομακρυνθοῦμε, ὄχι μόνον ἀπὸ τοὺς Παπικούς, ἀλλὰ κυρίως ἀπὸ τοὺς οἰκουμενιστές. Ἀπὸ τοὺς πρώτους εἶναι πολὺ πιὸ εὔκολο νὰ προφυλαχθοῦμε παρὰ ἀπὸ τοὺς δεύτερους, διότι αὐτοὶ κινοῦνται ὕπουλα καὶ δόλια, ἐμφανίζονται ὡς Ὀρθόδοξοι ποιμένες, ἀλλὰ εἶναι λύκοι μὲ προβιὰ προβάτου.

Ἐκ τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῷ Αἱρέσεων καὶ τῶν Παραθρησκειῶν

2 σχόλια:

  1. Σύμφωνο συναντίληψης και συνεργασίας Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου - Ν.Φίλη [βίντεο] - See more at: http://www.pronews.gr/portal/20160526/religion/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1/%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%AD%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%88%CE%B1%CE%BD-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82#sthash.4jdk9lDu.dpuf

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Φτοῦ σου ἰησουϊτη,διάβολε......
    ''Τόν Πάπα να καταρᾶσθε,αὐτός θά εἶναι ἡ αἰτία....''
    Καλλιόπη

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.