12 Μαΐ 2016

Ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ π. Σαράντη Σαράντου πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὴ Μεγάλη Σύνοδο

Μακαριώτατε,
Χριστός Ἀνέστη!
Εὐλαβῶς ἀσπαζόμεθα τήν Δεξιάν Σας!
Μετά ἀπό τό πολύ λυπηρό γεγονός στήν πανέμορφη νῆσό μας Λέσβο, ἐπίκειται τό χειρότερο στή νῆσό μας Κρήτη. 
Ὅσον ἀφορᾷ στήν «Ἁγία» καί Μεγάλη Πανορθόδοξη Σύνοδο, παρακολουθοῦμε τόν πολυμέτωπο ἀγώνα πού διεξάγετε στίς δύσκολες αὐτές ἡμέρες πού διερχόμαστε. 
Εὐχόμαστε ταπεινά νά παρουσιασθεῖ, τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος, κάποιο ἐμπόδιο καί νά μή πραγματοποιηθεῖ αὐτή ἡ Σύνοδος.
Εἶναι γνωστά τά ἀρνητικά στοιχεῖα της!
- Εἶναι κατά τέτοιο τρόπο στημένη καί στηριγμένη σέ κάποιες προσυνοδικές ἀποφάσεις μέ τίς ὑπογραφές ἤδη τῶν κατά τόπους Ἐκκλησιῶν, πού εἶναι πολύ δύσκολη ἡ διαφυγή ἀπό τήν διαμορφωμένη περιρρέουσα φιλοπαπική ἀτμόσφαιρα.
- Δέν ὀνομάστηκε οἰκουμενική, διότι κατά τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας εἶναι ἐλλειμματική, ἀφοῦ δέν μετέχει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρώμης μολονότι το Βατικανό βρίθει πολλῶν αἱρέσεων καί κακοδοξιῶν.
- Οἱ Ἅγιες Μεγάλες (Οἰκουμενικές) Σύνοδοι συνεκαλοῦντο γιά ἕνα ἤ δύο, τό πολύ τρία σοβαρότατα δογματικά θέματα.  Οἱ προσυνοδικές διασκέψεις ἄρχισαν μέ ἑκατό θέματα καί ἡ μέλουσα...
νά συνέλθει Σύνοδος κατέληξε σέ ὀκτώ θέματα.


- Ἀπό κάθε ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐπιλέγονται εἴκοσι τέσσερις Μητροπολῖ­τες καί ὁ Προκαθήμενος εἴκοσι πέντε.  Σέ καμιά Σύνοδο δέν ἀποκλείστηκαν τόσοι πολλοί Ἱεράρχες.

- Οἱ ὑπόλοιποι πενήντα Μητροπολῖτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πού δέν μετέχουν, ἔχουν ἄποψη; Ἐξουσιοδοτοῦν τούς εἴκοσι τέσσερις καί τόν Μακαριώτατο ὁ ὁποῖος καί μόνος θά ὑπογράψει; Τί ρόλο παίζουν οἱ ἀποκλειόμενοι;  Τούς δόθηκε ὁ ρόλος νά ἐγκλεισθοῦν στό κελλί τους καί νά προσεύχονται νά ὑπογράψει ὁ Μακαριώτατος μέ φρόνημα ὑπακοῆς ἤ ἀνυπακοῆς στόν Οἰκουμενικό;  Καμία Σύνοδος δέν εἶχε αὐτή τή σύσταση καί αὐτή τή νοοτροπία.  Θυμίζει στήσιμο μιᾶς θρησκευτικῆς ἤ φιλανθρωπικῆς ὀργανώσεως πού χρηματοδοτεῖται ἁδρά ἀπό τόν κρατικό κορβανά, γιά νά ἐξυπηρετήσει ὁπωσδήποτε κάποια συμφέροντα.

Σεῖς, Μακαριώτατε, ὡς ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δέν μετείχατε τῆς Συνάξεως τῶν Προκαθημένων. Τώρα τί θά ἀποφασίσετε;

Ἄν ἡ Σύνοδος πραγματοποιηθεῖ, φοβόμαστε ὅτι:
1. Τά πάντα εἶναι στημένα μέ σκοπό νά ψηφισθεῖ ἄμεσα, ἄνετα καί γρήγορα, καθώς δείχνουν ὅλα τά προγνωστικά, τό πρῶτο θέμα τοῦ μικροῦ καταλόγου πού καταρτίσθηκε: Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον, νά δοθεῖ δηλαδή ἐκκλησιαστικότητα στούς παπικούς.  Οἱ παπικοί παρατηρητές θά ἀποχωρήσουν ἀπό τήν «Ἁγία» καί Μεγάλη Σύνοδο, βουτηγμένοι στό σκοτάδι τῶν ποικίλων κακοδοξιῶν τους, κομίζοντες ὅμως δωρεάν στόν ἄρτι ἐπισκεφθέντα τήν Ἑλλάδα πάπα Φραγκίσκο τήν πολυπόθητη ἐκκλησιαστικότητα.  Ἤδη στή νῆσο Λέσβο προσ­φωνήθηκε ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο ὡς κανονικός Ἐπίσκοπος Ρώμης. (Δέν ἦταν μάλιστα πρώτη φορά πού τιμήθηκε ὁ αἱρεσιάρχης).  Ἄν οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες πού θά συμμετάσχουν στήν Πανορθόδοξο Σύνοδο ψηφίσουν καταφατικά, δηλαδή νά ἀναγνωρισθεῖ ἐκκλησιαστικότητα ἄρα καί συνοδικότητα στούς αἱρετικούς, κλείνει ἕνα τόσο μεγάλο θέμα συνοπτικά, χωρίς καμία ἀντίδραση ἐκ μέρους τῶν ὀρθοδόξων.

2. Ἄν ληφθεῖ τέτοια ἀπόφαση, θά πανηγυρισθεῖ ἡ ἕνωση μέ τούς αἱρετικούς παπικούς, ἀλλά θά θρηνήσουμε διασπάσεις Ὀρθοδόξων, ἀντιδράσεις, ἀποτειχίσεις στό Σῶμα τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.  Ὁ Παναγιώτατος μέ τή δύναμη τῶν Μ.Μ.Ε. καί τήν ἐξασφαλισμένη πειθήνια ὑπακοή τῶν ἀνά τήν οἰκουμένη ἐπισκόπων του καί κληρι­κῶν του, θά διαλαλήσει τήν ἱστορικῆς σημασίας ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν.  Αὐτονόητη θά εἶναι ἡ ἕνωση μέ τά λοιπά κομμάτια τῶν προτεσταντικῶν παραφυάδων, τῶν Κοπτῶν καί λοιπῶν μονοφυσιτῶν.  Σέ ὅλα τά πλάτη καί μήκη τῆς ὑφηλίου θά ἁπλωθεῖ ἡ παγχριστιανική μείξη ὅλων τῶν ψευδῶν «ἐκκλησιῶν» μετά τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας.  Μαθαίνουμε ἀπό τούς Ἐπισκόπους τῆς Ἀμερικῆς καί τῆς Εὐρώπης τοῦ κλίματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὅτι ἀναμένουν μέ ἐναγώνια προσμονή τήν «ἱερή» καί «ἱστορική» ἀνάμειξη μέ τούς παπικούς, προτεστάντες καί μονοφυσῖτες γιά νά μήν αἰσθάνονται τό ἔλλειμμα τῆς ἁγίας Ὀρθοδοξίας μας ἤ πιό σωστά τό κόμπλεξ τῶν ἀπηρχαιωμένων ὀρθοδοξούντων ἱερωμένων.  Θά εἶναι ἐπί τέλους καί αὐτοί «in» ὅπως ὅλοι οἱ παπικοί καί λοιποί κληρικοί τῆς γῆς.

3. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἔχει προαναγγείλει ὡς πρόεδρος τῆς «Ἁγίας» καί Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου, ὅτι θά ἐπακολουθήσουν καί ἄλλες σύνοδοι, μᾶλλον παγχριστιανικές (ὄχι πιά πανορθόδοξες) πού θά διευθετήσουν καί τά ἄλλα θέματα πού ἀπαλείφθηκαν ἀπό τόν κατάλογο τῶν θεμάτων τῆς Πανορθοδόξου.  Ὅπως φαίνεται οἱ ἐν συνεχείᾳ λοιπές σύνοδοι θά ἐξομοιώσουν τούς θεσμούς καί τούς Ἱερούς Κανόνες μέ τίς ἀπαιτήσεις τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου, τοῦ μοντέρνου ὅπως λέγουν, τοῦ  μετανεωτερι­κοῦ.  Μέ κομψό ἤ ἄκομψο τρόπο, ὄχι πιά μέ προσυνοδικές, ἀλλά μέ πανορθοδοξοπαπικές καί προτεσταντικές διαδικασίες θά ταφοῦν σέ περίλαμπρα μαυσωλεῖα οἱ Ἱεροί Κανόνες καί ἡ ζωντανή ὀρθοδόξη Παράδοση, μαζί μέ τή σπάνια σέ ὡραιότητα καί θεοπνευστία Λατρεία μας.

Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,
Συγχωρήσατέ μας γιά τό θράσος νά Σᾶς «ὑποδεικνύουμε».  Εἶναι τόσο ἐπικίνδυνες οἱ ὧρες καί οἱ ἡμέρες πού μᾶς φέρνουν κοντά στή Σύνοδο τῆς Κρήτης, πού δέν ἔχουμε τήν πολυτέλεια νά ἀδρανοῦμε.
Ταπεινῶς φρονοῦμε καί υἱικῶς Σᾶς καταθέτουμε τά κάτωθι:

1. Οἱ περισσότεροι ἤ ὅλοι οἱ κληρικοί τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας εἴμαστε μαζί Σας.  Προσευχόμαστε νά πάρετε τίς καλύτερες ἀποφάσεις, καί Σεῖς προσωπικῶς ἀλλά καί σύμπασα ἡ Ἱεραρχία.

2. Δέν εἴμαστε διατεθειμένοι νά κάνουμε ἀγῶνες ἀντιεκκλη­σιαστικούς. Οὔτε νά γίνουμε βασιλικότεροι τοῦ Βασιλέως μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ Αὐτός  κρατάει τό πηδάλιο τῆς Ἐκκλησίας.

3. Δέν ἐπιθυμοῦμε νά ἀποσπασθοῦν οἱ ἱερές Μητροπόλεις τῆς Βορείου Ἑλλάδος ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.  Ἄν ὑποκύψετε, γρήγορα θά ὑπαχθοῦν σέ ἀλλότρια κρατική κυριαρχία.  Θά ὑποδουλωθοῦν σέ σκλαβιά νέου εἴδους, ὄχι ὅπως τῆς τουρκοκρατίας, ἀλλά τῆς δυναστικότερης Νέας Ἐποχῆς, τῆς δικτατορικότερης παγκόσμιας δικτατορίας.

4. Φυσικά καί δέν εἴμαστε διατεθειμένοι νά ὑποταχθοῦμε στήν Βατικάνεια κυριαρχία.  Δέν μισοῦμε τούς πιστούς τοῦ ρωμαιοκαθολικισμοῦ, γιατί πολλοί ἐκ τῶν ἁπλῶν λαϊκῶν ἀνθρώπων τους ἔχουν ἁπλῆ πίστη στόν Ἰησοῦ Χριστό, στήν Παναγία μας καί στούς ἁγίους.  Τό Βατικανό ἄς ὄψεται πού παραπλανᾶ ἑκατομμύρια ἀνθρώπων στούς σκοτεινούς σκοπούς του.

5. Ἡ ἀρνητική ψῆφός Σας στήν «Ἁγία» καί Μεγάλη Πανορθόδοξο Σύνοδο θά ἀποβεῖ ἀνάχωμα στά σχέδια τῶν παγκοσμίων δικτατόρων, πού μάχονται λυσσωδῶς τήν ἄκτιστη Ἀλήθεια και τό ἄκτιστο Φῶς πού διαχέεται ἀπό τόν δι’ ἡμᾶς  Σταυρωθέντα καί Ἀναστάντα θεάνθρωπο Κύριο Ἰησοῦ Χριστό πρός ὅλην τήν Οἰκουμένη.  Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἔχει τή μοναδική εὐκαιρία νά δώσει τήν ὁλοκάθαρη ὁμολογία τοῦ ζῶντος Χριστοῦ καί ὄχι τοῦ ἀποτυχημένου Ἰησοῦ Χριστοῦ πού γράφει στό πρόσφατο βιβλίο του ὁ πάπας Φραγκῖσκος.  Ἔχει τήν πιό σημαντική εὐκαιρία νά ὁμολογήσει ἀκλόνητη πίστη στόν Ἰησοῦ Χριστό ὡς τέλειο Θεό καί τέλειο ἄνθρωπο καί νά στηρίξει ὅλα τά τέκνα της, νέους καί ὑπερήλικες στή δική Του μακαρία ζωή.

6. Ἴσως μέσῳ τῆς καλῆς ὁμολογίας Σας καί ἐμπιστοσύνης στόν Ἰησοῦ Χριστό νά συγκινηθοῦν κάποιοι ἐκ τῶν ἀρχόντων μας.  Ἴσως νά ἀποκτήσουν σπλάχνα οἰκτιρμῶν, νά ἀνασκουμπωθοῦν καί νά βοηθήσουν πραγματικά τούς Ἕλληνες πολῖτες καί ὄχι νά ὑπογράφουν τά θανατηφόρα μνημόνια καί τίς ἀβάσταχτες φορολογίες.

7. Ἡ ἀρνητική ψῆφός Σας, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τεκμηριωμένη στήν πλούσια Ἑλληνορθόδοξη Παράδοσή μας, πού ἔχει διαμορφωθεῖ ἀπό τούς θεανθρώπινους θησαυρούς Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης, ἀπό τήν ἀσύλληπτη κτιστή καί ἄκτιστη θεία Λατρεία μας, ἀπό τά  μόνα σέ ἐν Χριστῷ σῴζουσα Χάρη ἱερά Μυστήρια καί ἀπό τούς θείους καί Ἱερούς Κανόνες καί τά ἀφθονοῦντα Πατερικά συγγράμματα, θά βάλει τέλος στήν Βαρλααμική μεταπατερική θεολογία, πού ἀποτελεῖ ἄριστο προοίμιο γιά ἔνταξή μας στήν ἄθεη Παπωσύνη καί στήν ὅλως ἐκκοσμικευμένη προτεσταντική θεολογία.

Μακαριώτατε,
Ὅπως πολύ καλά γνωρίζετε ἀπό τίς μεταπτυχιακές σπουδές Σας στό Μόναχο τῆς Γερμανίας καί ὅπως καί οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖτες μας καί ὄχι μόνο, γνωρίζουν ἀπό τίς σπουδές τους στίς ἄλλες Εὐρωπαϊκές χῶρες, ἐκ μέρους τῶν σοβαρῶν Εὐρωπαίων ὑπάρχει ἐκτίμηση στήν Ἑλλάδα, στόν πολιτισμό της, στή γλῶσσα της, στήν ἱστορία της καί στήν Ὀρθοδοξία μας.

Ἄν μέ  τήν ἀρνητική ψῆφο Σας δείξετε, ὄχι βέβαια ἐπιδεικτι­κά, ἀλλά ὁμολογιακά καί αὐθεντικά ὅτι δέν ἐπιθυμοῦμε ὡς Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί ὡς Ὀρθόδοξος Ἑλληνικός λαός νά ὑπαχθοῦμε κάτω ἀπό ὕποπτα καί ἐφθαρμένα ἐγκόσμια συστήματα-παπικά, προτεσταντικά, μονοφυσιτικά καί λοιπά – τότε ἐνδέχεται νά ἀναβαθμισθεῖ ἡ ἐκτίμηση πού εἶχαν στήν ὀρθόδοξη Ἑλλάδα καί νά γίνουν ἀξιοπρεπεῖς ἀρωγοί στήν ἀρχετυπικά ἀξιο­πρεπῆ πατρίδα μας.  Ἔτσι θά ἐπαληθευθεῖ ὁ μεγάλος Ἅγιός μας, ὁ ἅγιος Νεκτάριος, πού προορατικά διατύπωσε τήν πεποίθηση, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα εἶναι προορισμένη ἀπό τό Χριστό νά εἶναι δάσκαλος  καί φάρος τῆς Οἰκουμένης.

Ὅλοι οἱ πατέρες μέ τούς ὁποίους ἀναστρεφόμαστε καί συζητᾶμε ὡς ἐν Χριστῷ ἀδελφοί ἐρωτοῦν: Ἄν ὁ Μακαριώτατος ὑπογράψει μέ τούς παναιρετικούς παπικούς, προτεστάντες τοῦ ΠΣΕ καί τούς μονοφυσῖτες, θά μποροῦμε να τοῦ φιλοῦμε τό χέρι καί ἐν συνεχεία ὅσων Σεβασμιωτάτων Μητροπολι­τῶν συνταυτιστοῦν μαζί του; Θά μνημονεύουμε τά ὀνόματά τους στή Θεία Λειτουργία;
Ἄς μᾶς λυπηθεῖ ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιον Πνεῦμα μέ τίς πολλές πρεσβεῖες τῆς Κυρίας Θεοτόκου, γιά νά μήν εἰσέλθουμε σέ τόσο ἐπικίνδυνους πειρασμούς γιά τήν αἰώνια ζωή καί γιά τή σωτηρία μας.

Ἀσπάζομαι εὐλαβῶς τήν Δεξιάν Σας

Διά τήν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν ἐλάχιστος ἐν πρεσβυτέροις ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος ἐφημέριος τοῦ Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου.
Κοινοποίηση: Εἰς τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

4 σχόλια:

 1. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙ,ΕΥΧΟΜΑΙ,ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΠΟΤΕ ΑΥΤΗ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ.
  ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑ,ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙ-
  ΚΑΊ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΘΕΛΕΙ ΣΥΝΟΔΟ !!
  ΕΤΣΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ;;
  ΧΩΡΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
  ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΙΚΑΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥΝ;;
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΠΑΤΗΡ ΣΑΡΑΝΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.
  ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΙΖΩΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.ΣΥΤΣΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΥ ΟΥΣΙΑΣ ΔΙΟΤΙ ΥΨΗΛΑ ΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΙ ΗΔΗ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΙ ΘΑ ΣΥΖΥΤΗΘΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕΙ.ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΛΙΓΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΝ ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΧΤΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.
  ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΕΣ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ-ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ ΕΛΑΜΒΑΝΑΝ ΧΩΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΟΠΟΥ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΚΛΟΝΙΖΕΤΩ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΑΙΡΕΣΗ.ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΕΝΡΓΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΖΑΝ ΚΑΙ ΕΒΑΖΑΝ ΣΕ ΤΑΞΗ ΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ.ΑΦΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΑΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΘΕΟΦΟΡΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ ΣΑΝ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΜΑΣ ΟΡΙΣΑΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΑΥΤΩΝ.ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΠΙΣΜΟΥ-Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΩΝ-ΟΠΟΥ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΔΩΣΑΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΟΛΛΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΩΤΥΠΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΕ ΜΑΣ ΑΦΗΝΕΙ ΠΑΓΕΡΑ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΣ.ΑΜΑ ΔΕΝ ΣΥΝΕΤΙΖΟΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΤΟΣΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΡΑΤΟΥΝ ΟΙ ΛΑΤΙΝΟΙ -ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ- ΤΟΤΕ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΞΙΟΙ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
  ΔΙΕΡΩΤΑΜΑΙ ΟΜΩΣ.ΜΗΠΩΣ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ Π.Σ ΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΑΤΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΦΩΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΙ ΕΣΤΙ ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΙΣΤΟΡΙΑ.
  ΔΥΣΤΥΧΩΣ Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΕ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΜΕ ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΑ ΤΟΥΣ ΛΕΙΠΕΙ ΟΜΩΣ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΒΙΩΜΑ.ΕΧΟΥΜΕ ΓΙΝΕΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ ΑΜΠΕΛΟΦΙΛΟΣΟΦΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ΠΩΣ ΠΡΑΤΟΥΜΕ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ.ΠΟΣΟ ΓΕΛΙΟΜΑΣΤΕ ΟΜΩΣ;ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΟΠΩΣ ΕΛΕΓΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ *ΘΑ ΦΥΓΕΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ*
  ΑΚΟΥΣΤΕ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΙΟ ΠΟΥ ΗΤΟ ΕΝ ΖΩΗ ΑΚΟΜΑ ΧΑΡΙΤΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΤΕΙΤΕ.ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ Π.Σ ΚΑΙ ΤΟΤΕ Η ΧΑΡΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΘΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΕΙ ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟ.
  ΚΑΛΗ ΦΩΤΙΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.

  -Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ-

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Προσεύχομαι να πιάσει "τόπο" η επιστολή αυτή !
  Πιστεύω ότι θα πιάσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΣΥΝΟΜΩΤΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.