28 Φεβ 2016

Σχολιασμὸς στὸ κείμενο τῆς Ε΄ Πανορθοδόξου Προσυνοδικῆς Διασκέψεως «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν Χριστιανικὸν Κόσμον»

Γράφει ὁ πατὴρ Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος
Σεβαστοὶ  καὶ ἀγαπητοί, «καταθέτουμε τὶς σκέψεις μας αὐτὲς ἐν εἰλικρινεία ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας Του, μὲ πολὺ συνοχὴ καρδιᾶς καὶ μὲ τὴν εὐχὴ ὅλες οἱ ἀνησυχίες καὶ οἱ ἐκτιμήσεις μας νὰ ἀποδειχθοῦν λανθασμένες. Μὲ τὴ βεβαιότητα ὅτι ὁ Θεός, ποὺ χρησιμοποίησε τήν ἄλογη ὄνο γιά νὰ στείλει τὸ μήνυμά Του στὸν Βαλαάμ, μπορεῖ χορηγώντας τὴ Χάρη Του, νὰ θεραπεύσει τὶς ἀστοχίες, νὰ ἀναπληρώσει τὶς ἐλλείψεις καὶ νὰ ἀξιοποιήσει τὶς σκέψεις αὐτὲς στόν ὑγιῆ ἐκκλησιαστικὸ προβληματισμὸ καὶ τή φιλόθεη ἀνησυχία, μακριὰ ἀπὸ φανατισμοὺς καὶ ἀκρότητες μέ δέος καὶ σεβασμὸ στὸ μεγάλο γεγονὸς τῆς επὶ τὸ αὐτὸ ἐν Πανορθοδόξῳ Συνόδῳ συνάξεως τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας» (ἀπὸ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ σχολιασμοῦ).
«Τὸ Κείμενο αὐτὸ (τῆς Ε΄ ΠΠΔ) μπορεῖ νὰ μὴν ἔχει τὴ μορφὴ καὶ τὴ δομὴ δογματικοῦ ὄρου, ἐν τούτοις κατ’ οὐσίαν εἶναι...

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΌΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

δογματικό Κείμενο, ἀφοῦ ἀναφέρεται στὴ δογματικὴ περὶ Ἐκκλησίας διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί, συνεπῶς, ἡ Ἐκκλησία – δηλ. ὅλοι ἐμεῖς, κλῆρος καὶ λαὸς – ὀφείλουμε νὰ τὸ ἀντιμετωπίζουμε ὡς τὴ δογματικὴ ἀπόφαση τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου... Ἐλπίζουμε καὶ προσευχόμαστε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα νὰ ἐπισκιάσει ἐπὶ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο ὥστε «ἑπομένη τοῖς ἁγίοις Πατράσιν» καὶ ὀρθοτομοῦσα τὸν λόγον τῆς τοῦ Χριστοῦ ἀληθείας νὰ καταταγεῖ ἀπὸ τὴν ἀλάθητη ἐκκλησιαστικὴ συνείδηση στὴ σειρὰ τῶν Ἁγίων καὶ Οἰκουμενικῶν Συνόδων τῆς Ἐκκλησίας μας πρὸς δόξαν Θεοῦ, ἀγαλλίαση τοῦ Λαοῦ Του καὶ καταισχύνη τῶν ἐχθρῶν τῆς Ἀληθείας» (ἀπὸ τὰ συμπεράσματα τοῦ σχολιασμοῦ). 

π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος, 

Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν
  

1 σχόλιο:

  1. Αναφέρεται το επόμενο περιστατικό από τη ζωή του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου.
    Όταν ζούσε ο Άγιος Παΐσιος, επισκέφτηκε (με μυστηριώδη και ακατανόητο τρόπο) την κόλαση.
    Εκεί (στην κόλαση) είδε πολλούς Ορθόδοξους Αρχιερείς, που ήταν «καρβουνιασμένοι» και κρατούσαν την ποιμαντορική τους ράβδο.
    Αυτό το περιστατικό, το ανέφερε ο Άγιος Παΐσιος, σε ένα Ιερομόναχο που τον επισκέφτηκε.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.