8 Φεβ 2016

Ὑποχρεωτικὲς οἱ συναλλαγὲς μὲ κάρτες

Μὲ βαριὲς «καμπάνες» κινδυνεύουν ὅσοι δὲν ἀποδεχθοῦν τὶς πληρωμὲς μὲ κάρτες!
Μὲ στόχο τὴ σταδιακὴ ἐξάπλωση τοῦ πλαστικοῦ χρήματος, τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν συντάσσει σχετικὴ νομοθετικὴ ρύθμιση ἡ ὁποία θὰ συνδέει τὶς πληρωμὲς μὲ κάρτες μὲ τὸ ἀφορολόγητο καὶ τὶς ἐκπτώσεις δαπανῶν. Στον σχεδιασμὸ τῆς κυβέρνησης συμπεριλαμβάνεται ἡ ἐπιβολὴ τῆς χρήσης εἰδικῶν μηχανημάτων καρτῶν γιὰ ὅλες τὶς συναλλαγὲς λιανικῶν πωλήσεων σὲ ἐπιχειρήσεις. Ἡ ἀρχὴ θὰ γίνει ἀπὸ ἐπιχειρήσεις ὅπως χῶροι ἑστίασης, ξενοδοχεῖα καὶ θὰ ἐπεκταθεῖ καὶ σὲ ἐπιτηδευματίες, ὅπως γιατρούς, μηχανικούς, ὑδραυλικοὺς κ.ο.κ.
Στὸ μεταξύ, σχεδιάζεται ὁ περιορισμὸς πληρωμῶν μὲ μετρητά. Ἕνα σενάριο ποὺ βρίσκεται ὑπὸ ἐξέταση εἶναι ἡ ἐπιβολὴ πλαφὸν στὶς πληρωμὲς μὲ μετρητὰ μὲ ὅριο τὰ 200-300 εὐρώ. Ὑπενθυμίζεται πὼς οἱ ἀγορὲς ἀπὸ ἰδιῶτες ἐξοφλοῦνται μόνο μὲ χρεωστικές, πιστωτικὲς ἢ ἐπιταγές, ὅταν....
ξεπερνοῦν τὸ ποσὸ τῶν 1.500 εὐρώ.

Πῶς θὰ κερδίζεται ἡ ἔκπτωση φόρου
Σύμφωνα μὲ τὸν σχεδιασμό, ὅταν ἀλλάξει ἡ σχετικὴ νομοθεσία, ἡ ἐφορία θὰ δέχεται μόνο τὶς δαπάνες μὲ κάρτες. Ὡς ἐκ τούτου, μισθωτοὶ καὶ συνταξιοῦχοι θὰ κερδίζουν τὴν ἔκπτωση φόρου (ἕως 2.100 εὐρὼ) καὶ συνεπῶς τὸ ἀφορολόγητό των 9.550 εὐρώ, ἐὰν στὴ φορολογική τους δήλωση ἀναγράφουν τὶς δαπάνες ποὺ κάνουν μὲ πλαστικὸ χρῆμα ἢ μέσω τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος.
Παράλληλα, ὅπως ἀναφέρει τὸ «Ἔθνος», γιὰ τοὺς ἐπιτηδευματίες ὅλες οἱ ἐπαγγελματικὲς δαπάνες ποὺ ἐκπίπτουν ἀπὸ τὰ ἀκαθάριστα ἔσοδά τους θὰ πρέπει νὰ γίνονται μὲ ἠλεκτρονικὸ τρόπο καὶ ὄχι μόνο ὅσες ξεπερνοῦν τὰ 500 εὐρώ.
Βαριὰ πρόστιμα γιὰ μὴ ἀποδοχὴ καρτῶν
Τὴν ἴδια ὥρα μὲ βαριὲς «καμπάνες» κινδυνεύουν ὅσοι δὲν ἀποδεχθοῦν τὶς πληρωμὲς μὲ κάρτες, ἂν καὶ ἔχουν τὰ μηχανήματα POS.
Εἰδικότερα προβλέπονται μεταξὺ ἄλλων:
ἐπιβολὴ προστίμου ἀπὸ 1.500 εὐρὼ ἕως 1 ἑκατ.  - τὸ ἀνώτατο ποσὸ τοῦ προστίμου διπλασιάζεται σὲ περίπτωση ποὺ ἐκδοθοῦν σὲ βάρος τοῦ ἴδιου προμηθευτῆ τρεῖς ἀποφάσεις ἐπιβολῆς προστίμου
κλείσιμο τῆς ἐπιχείρησης ἀπὸ 3 μῆνες ἕως 1 χρόνο
ποινὴ φυλάκισης ἕως 6 μῆνες
ἡ ἐπιχείρηση ὑποχρεοῦται νὰ ἀπαντᾶ ἐγγράφως σὲ καταγγελίες ποὺ ὑποβάλλονται στὴ Γενικὴ Γραμματεία Καταναλωτή. Ἂν δὲν τὸ κάνει, κινδυνεύει μὲ πρόστιμο 500-5.000 εὐρώ. Σὲ περίπτωση ὑποτροπῆς τὸ πρόστιμο αὐξάνεται ἕως τὰ 50.000 εὐρώ.
zougla.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.