21 Φεβ 2016

Μητροπολίτης Κονίτσης Ἀνδρέας: «Κρούω τὴν καμπάνα τοῦ ἐθνικοῦ κινδύνου, γιατί ἡ ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδος κινδυνεύει»!

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης 
κ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις:
«Ἡ Ἀλβανία, γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, προκαλεῖ μὲ τοὺς «Τσάμηδες» τὴν Ἑλλάδα. Καὶ δὲν φανερώνει ἀπροκάλυπτα πλέον τὴν ἀχαριστία της πρὸς τὴν Χώρα μας, ἀπὸ τὴν ὁποία ἐχόρτασε τὸ ψωμί, μετὰ τὴν πτώση τοῦ Χοτζικοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος καὶ γιὰ μακρὰ σειρὰ ἐτῶν · δείχνει καὶ τὴν περιφρόνησή της πρὸς τὴν ἀπόφαση τοῦ Στρατοδικείου Ἰωαννίνων, ποὺ καταδίκασε ἐρήμην τοὺς περιβόητους «Τσάμηδες», ἀμέσως μετὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, γιὰ τὰ ἀνήκουστα ἐγκλήματά τους στὴν περιοχὴ τῆς Θεσπρωτίας, κατὰ τὴν διάρκεια πρῶτα τῆς Ἰταλικῆς καὶ στὴν συνέχεια τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς. Τὸ πιὸ φοβερὸ ἔγκλημά τους ἦταν ἡ ἐκτέλεση...
ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς (μὲ «τσάμικη» παρότρυνση καὶ ὑπόδειξη) τῶν 49 (σαράντα καὶ ἐννέα) Προκρίτων τῆς Παραμυθιᾶς, στὶς 29 Σεπτεμβρίου 1943.

Ἤδη οἱ «Τσάμηδες», μὲ παρακίνηση ἀσφαλῶς τῆς Κυβερνήσεως τῶν Τιράνων, ἔκαναν προσφυγὴ στὸ Διεθνὲς Ποινικὸ Δικαστήριο τῆς Χάγης ἐναντίον τῆς Χώρας μας. Καὶ διεκδικοῦν ἀποζημιώσεις πολλῶν δισεκατομμυρίων, καθὼς καὶ ἐδάφη τῆς Ἠπείρου σὲ περιοχές, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἡ Ἡγουμενίτσα καὶ ἡ Πάργα!

Τὴν προσφυγὴ χαιρέτισαν μὲ ἐνθουσιώδεις ἀνακοινώσεις ὀργανώσεις τῶν «Τσάμηδων» στὴν Ἀλβανία καὶ στὶς Η.Π.Α. Στὴν παράδοση τοῦ φακέλλου παρέστησαν ἐκπρόσωποί τους, οἱ ὁποῖοι μάλιστα ἐδήλωσαν ἀπροκάλυπτα, ὅτι στὴν κίνησή τους αὐτὴ ἔχουν τὴν ὑποστήριξη τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς καὶ χωρῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως! Δὲν ξεύρω ἄν ὁ ἰσχυρισμὸς αὐτὸς ἀληθεύει. Ὅμως, τὸ μόνο βέβαιο εἶναι ὅτι στὸ πλευρὸ τῶν «Τσάμηδων» ἔχουν ταχθῆ οἱ ἀκραῖες ἐθνικιστικὲς Ὀργανώσεις τῶν Ἀλβανῶν τοῦ Κοσσυφοπεδίου. Τὸ περιεχόμενο τοῦ Φακέλλου εἶναι σὲ τρεῖς γλῶσσες: ἀγγλικά, γαλλικὰ καὶ γερμανικά. Στὸ πλαίσιο τῆς κινήσεως αὐτῆς τῶν «Τσάμηδων», συγκροτήθηκε στὴν Ὁλλανδία, περὶ τὰ τέλη Σεπτεμβρίου τοῦ περασμένου χρόνου, τὸ «Ἐθνικὸ Συμβούλιο γιὰ τὴν Τσαμουριά»...

Ἀλλ’ ἐνῷ οἱ ἐγκληματίες «Τσάμηδες» κινοῦν πάντα λίθον γιὰ νὰ πάρουν ὅ,τι δὲν τοὺς ἀνήκουν, οἱ ἐν Ἑλλάδι κυβερνῶντες κάνουν ταξιδάκια ἀναψυχῆς δεξιὰ κι’ ἀριστερὰ καὶ μιλᾶνε ἐπὶ παντὸς ἐπιστητοῦ. Μόνο γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο δὲν μιλᾶνε, ἐνῷ δὲν φαίνεται νὰ παρακολουθοῦν καὶ τὶς κινήσεις τῶν «Τσάμηδων», οἱ ὁποῖοι, τελικά, «μᾶς πιάσανε στὸν ὕπνο»!

Γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, κρούω, ὄχι τὸν κώδωνα, ἀλλὰ τὴν καμπάνα τοῦ ἐθνικοῦ κινδύνου. Καὶ ζητῶ νὰ σταματήσῃ ἡ νωχέλεια καὶ ἡ ἀδιαφορία μας. Γιὰ νὰ διεκδικήσουμε ὅσα μᾶς ἀνήκουν. Καὶ ὅσα μᾶς κάνουν ἐθνικὰ ὑπερήφανους σὰν Ἕλληνες. Ἀλλοιώτικα, καὶ ἡ Βόρειος Ἤπειρος καὶ ἡ ἐθνικὴ ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδος θὰ κινδυνεύσουν τὰ ἔσχατα. Ἡ εὐθύνη ὅλων μας εἶναι τεράστια. Γι’ αὐτό, ἄς πράξουμε ὅλοι τὸ καθῆκον μας, προτοῦ νὰ εἶναι - τραγικὰ καὶ ἀνεπανόρθωτα - ἀργά».
  
(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.