19 Φεβ 2016

Ἡ Ἁγία Φιλοθέη ἀπέναντι στοὺς "τζιχαντιστές" τῶν Ἀθηνῶν

Μπορεῖ νὰ περνάει ἡ γιορτὴ της κάθε χρόνο  στὶς 19 Φεβρουαρίου ἀλλὰ ἡ Κυρὰ τῶν Ἀθηνῶν παραμένει στὶς καρδιὲς καὶ ὁλοένα μὲ αὐτὰ ποὺ ζοῦμε γίνεται πιὸ ἐπίκαιρη καὶ προσφιλής.Τί ἦταν ἡ ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ τὸν 16αιώνα ποῦ διέδραμε τὸν βίο της; Ἦταν ἀπὸ μόνη της  μιὰ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ στὸ τζιχαντιστικὸ καθεστὼς τῆς πιὸ βάρβαρης καὶ σκοτεινῆς περιόδου τῆς τουρκοκρατίας ἐκείνων τῶν χρόνων. Ἦταν ἀπὸ μόνη της ἕνα ὁλόκληρο Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων ἀλλὰ καὶ Ὑπουργεῖο Ὑγείας καὶ Κοινωνικῆς Πρόνοιας. Σὲ τί διαφέρει ὁ δικός  μας αἰώνας μὲ τὰ χρόνια ποῦ ἔζησε ἡ ΑΓΙΑ;
Μιὰ ματιὰ στὴν Συρία-Ἰρακ   καὶ στὴν Εὐρώπη τῶν πυρήνων τῶν τζιχαντιστῶν  τοῦ σήμερα καὶ προσγειωνόμαστε μέσα στὴν Ἱστορία τῶν ἡμερῶν μας. Ἐξισλαμισμοὶ βίαιοι, παιδομαζώματα νεαρῶν κοριτσιῶν-σκλαβοπάζαρα, σταυρώσεις καὶ θανατώσεις ἀσύλληπτου μεγέθους, καταστροφὲς καὶ δηώσεις πολιτισμοῦ καὶ γῆς, τρομοκρατικὲς ἐνέργειες μὲ....
ἑκατοντάδες θύματα
Ποιοὶ τὰ ἔκαναν καὶ τὰ κάνουν  αὐτά…;
Τὸ φανατικὸ  Ἰσλὰμ ποὺ ἀπὸ τότε ποὺ ἐμφανίστηκε κήρυξε πόλεμο ἐναντίον τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ τῆς ἀνθρωπότητας.
Τί εἶναι σήμερα οἱ νεοθωμανοι  γείτονες;
Εἶναι ἀκριβῶς ἀπὸ τὴν ἴδια σούπα ποὺ προερχόταν καὶ οἱ βασανιστὲς πρόγονοί τους ποὺ στὰ χέρια τους ἡ  Πόλις  τῶν Ἀθήνα ἐκείνων τῶν χρόνων πέρασε φρικτά.
Καὶ σήμερα  εἶναι αὐτοὶ  ποὺ ξανάφτιαξαν τὸ  νέο  ἰδεολογικὸ ὑπόστρωμα τῆς νέας βαρβαρότητας..
Ὅμως ἔχουν σύντομη ἡμερομηνία λήξης.
Καὶ γιατί ἔχουν σύντομη ἡμερομηνία λήξης καὶ τὰ κόλλυβα στὰ ζωνάρια τους;
Ἀκριβῶς γιατί  ἔχουν  ἀπέναντί τους τὴν Κυρὰ τῶν Ἀθηναίων, τὴν Ἁγία Φιλοθέη.
τοῦ Φώτη Κόντογλου
“ ἡ  ἁγία Φιλοθέη, ἕνα ἀπὸ τὰ μυρίπνοα ἄνθη τοῦ γένους μας στὸν τυραννισμένον καιρὸ τῆς σκλαβιᾶς. Δὲν στάθηκε αὐστηρὴ μονάχα στὸ νὰ κάνει τὶς ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ, μὰ ἀγωνίσθηκε καὶ πνευματικὰ γιὰ νὰ στερεωθεῖ ἡ ἁγιασμένη παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας σὰν κάστρο ποὺ θὰ ἀποσκέπαζε τὸν Ἑλληνισμὸ ἀπὸ τὸν πνευματικὸ ἐκφυλισμὸ καὶ τὴν ἀποβαρβάρωση…”
¨Η ἴδια ἀφιερώθηκε σὲ φιλανθρωπικὰ ἔργα καὶ δέκα χρόνια μετὰ τὸ θάνατο τῶν γονιῶν της πραγματοποίησε τὴν ἐπιθυμία της νὰ ἀφιερωθεῖ , λαμβάνοντας τὸ ὄνομα Φιλοθέη.¨
¨ Ἡ ἀρχὴ ἔγινε τὸ 1571 μὲ τὴν ἀνακαίνιση τοῦ ναΐσκου τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, ὁ ὁποῖος βρισκόταν στὸν περίβολο τοῦ πατρικοῦ της ἀρχοντικοῦ, μετατρέποντας τὸν σὲ κοινόβιο. Τὸ Καθολικό το Ἁγίου Ἀνδρέα καὶ τὸ πηγάδι τῆς μονῆς της σώζονται μέχρι σήμερα στὸν περίβολο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Ἐκεῖ καὶ μόνασε μαζὶ μὲ κόρες εὔπορων οἰκογενειῶν, ὡς ἡγουμένη τῆς ἀδελφότητας, ἀλλὰ καὶ μαζὶ μὲ ἐκχριστιανισμένες μουσουλμάνες καὶ κατατρεγμένους Κύπριους.
¨Αφιέρωσε ὁλόκληρη τὴν πατρικὴ περιουσία τῆς κτίζοντας νοσοκομεῖα καὶ πανδοχεῖα πρὸς ἀνάπαυση ὅσων εἶχαν ἀνάγκη, ἀκόμα σχολεῖα, βιοτεχνικὰ καὶ χειροτεχνικὰ ἐργαστήρια καὶ ὀρφανοτροφεῖα, ἕνα ὁλόκληρο συγκρότημα τὸ ὁποῖο ὀνομάστηκε «Παρθενώνας». 
Ίδρυσε ὅμοια συγκροτήματα στὸ Χαλάνδρι, τὰ Πατήσια, τὸ Ψυχικό, τὴν Καλογρέζα. Ἀπὸ τὴν καλοσύνη τῆς ἄνοιξε πηγάδι ὡς προσφορὰ στοὺς ἀγρότες τῆς ἀττικῆς γῆς, γι’ αὐτὸ καὶ  λέγεται ὅτι ἀπὸ τὸ ψυχικὸ αὐτὸ τῆς Φιλοθέης πῆρε ἡ περιοχὴ τὸ ὄνομά της. Ἐνῶ ἄλλη παράδοση θέλει νὰ ἔγραψε πάνω στὸ μαρμάρινο χεῖλος τοῦ πηγαδιοῦ τὴν λέξη «ψυχικὸν» δηλωτικό τς ψυχικῆς ὠφέλειας.¨
¨Η ἴδια προσέφερε ἁπλόχερα βοήθεια καὶ περιποιόταν τοὺς ἀσθενεῖς, ἐνῶ τοὺς παρηγοροῦσε μὲ λόγια τοῦ Εὐαγγελίου. Δίδασκε στοιχειώδη οἰκοκυρική, ἐνῶ στὸ συγκρότημα ἔβρισκαν καταφύγιο ἀδιακρίτως Ἕλληνες καὶ Τοῦρκοι.
Προσέφερε μεγάλα ποσὰ γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν αἰχμαλώτων, ἐνῶ ἰδιαιτέρως φρόντισε γιὰ τὴ φυγάδευση τῶν γυναικών, ὥστε νὰ ἀποφύγουν τὴν αἰχμαλωσία τους στὰ χαρέμια.
¨Επιδίωξη τῆς ἁγίας ἦταν ἡ τόνωση τοῦ ὀρθόδοξου ἰδεώδους καὶ ἡ διατήρηση τῆς ἑλληνικῆς συνείδησης. Τὸ ἔργο της, κατὰ βάση ἐθνικὸ καὶ θρησκευτικό, ἔγινε γνωστὸ σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, μὲ ἱστορικὴ ἐπιβεβαίωση τὴν ἀλληλογραφία της μὲ τὴ Γερουσία τῆς Βενετίας (1583), ἀπὸ τὴν ὁποία ζητοῦσε οἰκονομικὴ βοήθεια.¨
¨Οι κύριοι-ἀφεντικὰ τοῦρκοι  τῶν γυναικὼν ποὺ εἶχε φυγαδεύσει ἡ Φιλοθέη ὅρμησαν σύντομα στὸ κελί της καὶ τὴν ὁδήγησαν στὸ διοικητὴ τῆς πόλης, ὁ ὁποῖος τὴν φυλάκισε καὶ ζήτησε ἐπίμονα νὰ μάθει ποὺ ἦταν οἱ γυναῖκες κρυμμένες. 
Ἡ ἁγία Φιλοθέη ἀρνήθηκε νὰ προδώσει τὶς κατατρεγμένες γυναῖκες, χωρὶς νὰ δειλιάσει μπροστὰ στὴν ἀπειλὴ τοῦ θανάτου. 
Ὁ διοικητὴς τὴν πίεσε νὰ ἀλλαξοπιστήσει, ἀλλὰ βλέποντας σταθερὴ τὴν πίστη της, ὑπέγραψε τὴν καταδίκη της. 
Τότε χριστιανοὶ ἔσπευσαν καὶ γλύτωσαν τὴν ἁγία, ἡ ὁποία μπόρεσε νὰ ἐπιστρέψει στὸ μοναστήρι καὶ στὸ ἔργο της.¨
¨Μία νύχτα τοῦ Ὀκτώβρη τὸ ἔτος 1588 κατὰ τὴ διάρκεια ὁλονυκτίας  πρὸς τιμὴ τοῦ Ἁγίου Διονυσίου Ἀρεοπαγίτη, πολιούχου τῆς Ἀθήνας στὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, τῆς σημερινῆς ὁδοῦ Λευκωσίας στὰ Πατήσια, οἱ Τοῦρκοι ὅρμησαν καὶ ἀφοῦ τὴν βασάνισαν, τὴν ἐγκατέλειψαν ἡμιθανῆ. Ἡ κολώνα ὅπου δέθηκε καὶ μαστιγώθηκε ἡ ἁγία σώζεται ἀκόμα μπροστὰ στὸ τέμπλο τοῦ ναοῦ. Οἱ μοναχὲς ἦταν ἐκεῖνες ποὺ τὴ φρόντισαν στὴν κρύπτη τῆς μονῆς Καλογρέζας. Ἡ ἴδια εὐχαριστοῦσε τὸ Θεὸ ποὺ τὴν ἀξίωσε νὰ ταλαιπωρηθεῖ γιὰ τὴν ἀγάπη Του. Τὸ σημαντικὸ εἶναι πὼς ἀκόμα καὶ ἐκείνη τὴ στιγμὴ δὲν ξέχασε τῆς ἀδελφές της καὶ μὲ παρήγορα λόγια τὶς νουθετοῦσε. Ὕστερα ἀπὸ λίγες ἡμέρες, στὶς 19 Φεβρουαρίου τοῦ 1589 ὑπέκυψε στὰ βαριὰ τραύματά της.¨
(pemptousia.gr/2016/02/agia-filothei-i-athinea-protipo-askitikis-zois-ke-filanthropias/  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ἀπὸ τὴν ἐξαιρετικὴ ἐργασία τῆς  Μαρία Σκουρλῆ, Θεολόγος)
ΣΗΜΕΡΑ καλούμαστε ἐπειγόντως νὰ μοιάσουμε τῆς ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ καὶ σὰν  πνευματικοὶ ἀπόγονοί της νὰ γίνουμε καὶ πάλι πολιτισμικὴ ΑΣΠΙΔΑ τῆς Εὐρώπης   στὴν βαρβαρότητα ποὺ ξανααέρχεται  ἀπὸ τὴν Ἀνατολή,
Δυστυχῶς αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ ρόλος μᾶς μέσα στὴν Παγκόσμια Ἱστορία ποὺ αὐτὴ τὴν φορὰ θὰ μᾶς δικαιώσει μαζὶ μὲ τὴν θριαμβεύουσα Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων μας.

Μὲ πνευματικὴ εὐθύνη καὶ συνείδηση
Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.