9 Ιαν 2016

POS ...κλέβουν χρήματα οἱ χάκερς; Μάθετε POS...

Σχόλιο ID-ont: POS, POS, POS, μᾶς ἔχουν τρελάνει οἱ Τράπεζες μὲ τὶς ἀτελείωτες διαφημίσεις τους στὴν τηλεόραση, στὸ ραδιόφωνο, στὶς ἐφημερίδες γιὰ τὰ μηχανήματα POS. Αὐτὰ ποὺ δέχονται τὶς πιστωτικὲς καὶ χρεωστικὲς κάρτες. Τρελὰ λεφτὰ ἔχουν δοθεῖ ἀπὸ τὶς (ἀνακεφαλαιωμένες μὲ τὰ λεφτὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ) Τράπεζες, σὲ αὐτὲς τὶς διαφημίσεις. Ἀπὸ κοντὰ καὶ ἡ κυβέρνηση μὲ τὴν προώθηση τῆς "χωρὶς μετρητὰ" κοινωνίας! Ἀσταμάτητη προπαγάνδα ὑπὲρ τῶν POS ἀπὸ τοὺς ἁρμόδιους πολιτικούς, μὲ ποταμὸ μέτρων ὑπέρ τους...

Εἴδατε κανέναν ὑπουργό, καμιὰ ἐφημερίδα νὰ ποῦν τίποτα ἀρνητικὸ γιὰ τὰ POS; Ὄχι βέβαια! Δὲν ἔχουν ἀρνητικά; Δὲν ὑπάρχει κανένας κίνδυνος;  Δεῖτε τὸ ρεπορτάζ. Μὲ τέτοια προπαγάνδα, μὲ τέτοιο σχέδιο σὲ ἐξέλιξη - νὰ γίνει ὁ Ἕλληνας πειραματόζωο σὲ μία κοινωνία χωρὶς μετρητά -, ΔΕΝ υπάρχει περίπτωση νὰ δεῖτε ἀντίστοιχο ρεπορτὰζ ἀπὸ τὰ Ἑλληνικὰ Μέσα Μαζικοῦ Ἀποπροσανατολισμοῦ. 

Δύο Γερμανοὶ ἐμπειρογνώμονες ἀσφαλείας ἀνακάλυψαν μία σειρὰ ἀπὸ σοβαρὲς ἐλλείψεις στὰ συστήματα πληρωμῆς μὲ πιστωτικὴ κάρτα τὰ oποία θέτουν σὲ κίνδυνο τοὺς χρῆστες.
Ὁ Nohl ἐξήγησε ὅτι ὁ εἰσβολέας θὰ μποροῦσε νὰ ἐξαπατήσει τὰ θύματα χρεώνοντάς τα γιὰ ἐπιστροφὲς ποὺ δὲν πραγματοποιήθηκαν ποτὲ προκειμένου νὰ ἐνεργοποιήσει τὴν εὐπάθεια. Ἐπίσης ἡ εὐπάθεια θὰ μποροῦσε νὰ χρησιμοποιηθεῖ γιὰ νὰ κλωνοποιήσει τὴν πιστωτικὴ κάρτα.

Ὁ Karsten Nohl καὶ ὁ Fabian Braunlein βρῆκαν μία νέα εὐπάθεια στὰ τερματικὰ πληρωμῶν ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἀξιοποιηθεῖ ἀπὸ hackers γιὰ νὰ κλέψουν χρήματα. Σὲ ἀντίθεση μὲ προηγούμενες ἐπιθέσεις, αὐτὴ τὴ φορὰ οἱ hackers στοχεύουν στὸ πρωτόκολλο βάζοντας σὲ κίνδυνο δισεκατομμύρια χρῆστες.
“Οἱ προηγούμενες ἐπιθέσεις ἐκμεταλλεύονταν σφάλματα τοῦ λογισμικοῦ ὅπως αὐτὰ ποὺ μπορεῖς νὰ ἔχεις στὸν ὑπολογιστή σου. Αὐτὰ ποὺ μποροῦν νὰ διορθωθοῦν μὲ μία ἐνημέρωση λογισμικοῦ.”
Οἱ δύο εἰδικοὶ ἀνακάλυψαν μία σειρὰ εὐπαθειῶν στὰ τερματικὰ πληρωμῶν στὴν Εὐρώπη ποὺ μποροῦν νὰ ἐπιτρέψουν στοὺς hackers νὰ κλέψουν τὸν κωδικὸ PIN τῶν θυμάτων καὶ τὴ μαγνητικὴ ταινία ἀπὸ τὴν πιστωτικὴ κάρτα τους.

Δοκίμασαν τὰ τερματικὰ πληρωμῶν ἀπὸ πέντε διαφορετικοὺς ἐπεξεργαστὲς πληρωμῶν ποὺ παρέχουν τερματικὰ στοὺς ἐμπόρους. Τὰ συστήματα ποὺ δοκιμάστηκαν χρησιμοποιοῦν δύο διαφορετικὰ δίκτυα τὰ ὁποῖα χρησιμοποιοῦν καὶ τὰ δύο τὸ ἴδιο back-end λογισμικό.
“Αὐτό εἶναι τὸ μόνο λογισμικὸ ποὺ χρησιμοποιεῖται στὴ Γερμανία ὅποτε ὁποιοσδήποτε μπορεῖ νὰ ἐπηρεαστεὶ” εἶπε ὁ Nohl.
Οἱ εὐπάθειες μποροῦν νὰ ἀξιοποιηθοῦν ὥστε νὰ ἀναγκάσουν ὁποιοδήποτε τερματικὸ νὰ στείλει χρήματα σὲ ὁποιοδήποτε τραπεζικὸ λογαριασμὸ στὴ Γερμανία ἀλλὰ οἱ εἰδικοὶ θεωροῦν ὅτι τὸ ἐλάττωμα θὰ μποροῦσε νὰ ἐπηρεάσει τὰ συστήματα καὶ σὲ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες.

“Οἱ ἐταιρίες ποὺ εἶναι ὑπεύθυνες γιὰ αὐτὰ τὰ θέματα ἀσφαλείας συμπεριλαμβανομένων τῶν τραπεζῶν εἶναι ἐνήμερες ἀλλὰ ἀπρόθυμες νὰ κάνουν κάτι. Ἰσχυρίζονται ὅτι δὲν ἔχει συμβεῖ κάποια ἀπάτη ἀκόμα ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι θέμα χρόνου.”
Ὁ Nohl ἐξήγησε ὅτι ὁ εἰσβολέας θὰ μποροῦσε νὰ ἐξαπατήσει τὰ θύματα χρεώνοντάς τα γιὰ ἐπιστροφὲς ποὺ δὲν πραγματοποιήθηκαν ποτὲ προκειμένου νὰ ἐνεργοποιήσει τὴν εὐπάθεια. Ἐπίσης ἡ εὐπάθεια θὰ μποροῦσε νὰ χρησιμοποιηθεῖ γιὰ νὰ κλωνοποιήσει τὴν πιστωτικὴ κάρτα.

“Ἡ ἀσφάλεια τοῦ ἀριθμοῦ PIN δὲν εἶναι τόσο ὑψηλὴ ὅσο θέλουν νὰ πιστεύουν μερικοί, κάθε σύστημα ποὺ βασίζεται σὲ PIN εἶναι λιγότερο ἀσφαλὲς ἀπὸ παλιά.”
Ὁ γερμανικὸς τραπεζικὸς ὀργανισμὸς Deutsche Kreditwirtschaft ποὺ ἀνέλυσε τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνας τῶν δύο εἰδικῶν ἀσφαλείας δήλωσε ὅτι τὸ σύστημα εἶναι ἀσφαλές. Ὁ ὀργανισμὸς ἰσχυρίστηκε ὅτι οἱ ἐπιθέσεις ποὺ ἀναφέρουν οἱ εἰδικοὶ μποροῦν νὰ γίνουν μόνο κάτω ἀπὸ συγκεκριμένες περιστάσεις.

German code-breakers expose huge credit card flaw, companies continue keeping silent 
There’s never been a riskier time to use plastic to pay for your holiday shopping. A couple of German security experts found a new flaw in payment terminals – the very thing designed to protect your information – that allows hackers to steal all your money.
“Previous attacks exploit software bugs, like you would have on your computer. Ones that can be fixed with a software update,” renowned German code-breaker Karsten Nohl of Security Research Labs in Berlin told RT’s Peter Oliver. “Now, what we’re attacking is the protocol itself. The devices work exactly as intended and are still vulnerable. So this is a risk that cannot easily be fixed with a patch."
The entire system would have to be overhauled,” he explains.
The hack works simply, according to the two young computer whizzes. And the scheme works wirelessly, as long as the attacker is hooked into the same wireless network.
But the card companies and banks hardly bat an eyelash in light of all this, according to Nohl.
“The companies responsible for these security vulnerabilities, including the banks – they certainly acknowledged the issue, but they are reluctant to react to it. They’re saying – ‘fraud is not happening yet’, but it’s just a matter of time. So, by not reacting now that it’s known – they’re adding insult to injury.”
It’s not just billions of customers who are at risk, it’s shops as well. They could have the trick turned against them to see their accounts charged for refunds that never took place.
“The security of the PIN number is not quite as high as one wanted to believe, hence every system relying on the PIN is less secure than previously thought,” Nohl adds.
The technology doesn’t just quietly steal your money, it can also clone your card, explains partner and security researcher Fabian Braunlein.
The pair have been actively advocating a move away from SIM cards as well, so one might find it surprising that they’ve been ringing alarms on the lax security of electronic information for years now, with barely any attention paid to it by the companies.
In Jauly, Nohl called attention to a design flaw in 750 million SIM cards, leaving them all vulnerable to attack.
And Nohl isn’t the only one fighting the fight. Other experts have rung alarms over life-threatening things like Tesla cars having the potential to be hacked. One researcher even showed how one would go about hacking a hospital drug pump to administer a fatal dose of a drug.
But in most cases – apart from Tesla – companies have done little to patch up the gaping security holes.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.