22 Ιαν 2016

Ἡ πολιτικὴ ὀρθότητα καὶ ὁ ἐκκλησιαστικὸς καὶ θεολογικὸς λόγος

Γράφει ὁ Λυκοῦργος Νάνης
Ἡ ἀπαξίωση καὶ ἀποδόμηση στὴ συνείδηση τῶν πολλῶν, τῶν ὑφισταμένων πλύση ἐγκεφάλου ἀπ΄ τὰ ἐξαχρειωμένα καὶ ἀργυρώνητα ΜΜΕ καὶ τὸ ἀλλοτριωμένο ἐκπαιδευτικὸ σύστημα, τῶν παραδοσιακῶν ἀξιῶν καὶ τῶν ἑδραζόμενων σὲ αὐτὲς κοινωνικῶν δομῶν ἀποτελεῖ ἐδῶ καὶ πολλὲς δεκαετίες τὸν κύριο στόχο τῶν θεραπόντων τοῦ «πολιτιστικοῦ μαρξισμοῦ» καὶ τῆς «πολιτικῆς ὀρθότητας».
Ἐνῶ ὁ Μὰρξ ἑστίαζε τὴ συλλογιστική του στὶς οἰκονομικὲς σχέσεις, κάποιοι ἰδεολογικοί του ἐπίγονοι ἐπικέντρωσαν τὴ φιλοσοφία τους στὸ λεγόμενο «πολιτισμὸ» καὶ στὶς δομὲς ποὺ τὸν παράγουν, ἐκφράζουν καὶ προάγουν.
Ἔτσι, ἡ λεγόμενη «πολιτικὴ ὀρθότητα» ἐδῶ καὶ δεκαετίες, ἀπὸ μεθόδου καὶ ἐκ συστήματος, καλλιεργεῖ καὶ προάγει τὴν ἀμφισβήτηση καὶ τὴν ἀπαξίωση τῶν παραδοσιακῶν ἀξιῶν μέσα ἀπ΄ τὸ σχολεῖο, τὸ πανεπιστήμιο, τὸ ῥαδιόφωνο, τὴν τηλεόραση, τὸν ἔντυπο καὶ ἠλεκτρονικὸ τύπο, τὴ διαφήμιση, τὸ θέατρο, τὴ μουσική, τὰ «ἔργα τέχνης» κ.τ.ο.
Ἀκόμη καὶ μέσα στὸ θεολογικὸ καὶ ἐκκλησιαστικὸ χῶρο ἔχει εἰσχωρήσει τὸ πνεῦμα αὐτὸ τῆς «πολιτικῆς ὀρθότητας», νοθεύοντας καὶ δηλητηριάζοντας τὸ γνήσιο ἐκκλησιαστικὸ καί...
θεολογικὸ λόγο.

Στὶς ἀλλοπρόσαλλες καὶ ἰδεολογικὰ συγκεκχυμένες καὶ διεστραμμένες ἡμέρες μας βιώνουμε ἕναν πληθωρισμὸ σχετικῶν λόγων ἀπ΄ τὴν πλευρὰ ἐπισήμων ἐκκλησιαστικῶν προσώπων καὶ τινῶν «θεολογικῶν» παραγόντων ποὺ «ἀβαντάρουν» τὴν παγκοσμιοποίηση, τὴν «πολυπολιτισμικὴ καὶ ἀνοιχτὴ κοινωνία», τὴν «ἀνοιχτότητα», τὴ «διαφορετικότητα» καὶ ἄλλα τέτοια πομφολυγοειδὴ ἰδεολογήματα ποὺ ὑπηρετοῦν ἄριστά τούς νεοταξίτικους σχεδιασμούς!

Ἀγαπολογία, σχεσιολογία, ἀκατάσχετος λόγος περὶ διαλλακτικότητας καὶ καταλλαγῆς, περὶ «προσλήψεως τοῦ κόσμου», καὶ ἄλλα παρόμοια, «βαρύγδουπα» καὶ «κνήθοντα τὴν ἀκοὴν» προιόντα τοῦ λόγου καὶ τῆς γραφίδας ἐνίων ποιμένων καὶ θεολόγων, χαρακτηρίζουν, ἐν τινι μετρῶ, ἀφοῦ πάντα ὑπάρχουν οἱ ἐπαινετέες ἐξαιρέσεις, τὴν ἐπίσημη ἐκκλησιαστικὴ καὶ θεολογικὴ ῥητορικὴ τῶν ἡμερῶν μας. Μία ρητορικὴ πού, ἔστω καὶ ἀνεπιγνώστως,  ὑπηρετεὶ  ἄριστα τὴ θρησκευτική, ἐθνική, κοινωνικὴ καὶ πολιτισμική μας ὁμογενοποίηση. 

Ἐδῶ τὸ σύμπαν σειόταν μὲ τὴν αἴσχιστη πολιτικὴ ἐπιλογὴ τῆς παροχῆς νομικῆς καὶ θεσμικῆς κάλυψης στὴν ὁμόφυλη διαστροφὴ καὶ κάποιοι ἐπίσκοποι «ἀλληθώριζαν» στὴν προβολὴ τῆς καθολικὰ ἀποδεκτῆς ἀλήθειας μὲ βάση τὴν ὁποία οἱ ὁμοφυλόφιλοι εἶναι εἰκόνες τοῦ Θεοῦ! Λὲς καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ ζήτημα καὶ ὄχι ἡ νομιμοποίηση καὶ θεσμοθέτηση τῆς ξετσιπωσιᾶς καὶ τοῦ ἔσχατου αὐτο-ἐξευτελισμοῦ! (Πάντως ἡ ἐπιεικῶς ἀτυχὴς ἐπισκοπικὴ αὐτὴ τοποθέτηση ἐξωράισε τὸ ἐπικοινωνιακὸ προφὶλ τῶν πολιτικῶν ἐξουσιαστῶν μας! ΔΥΣΤΥΧΩΣ!!!).

Τοὺς ἱεράρχες, ποιμένες καὶ θεολόγους μας τοὺς θέλουμε μπροστάρηδες σὲ ἀγῶνες ἐναντίον τῆς ἀπο-ὀρθοδοξοποιήσεως καὶ τοῦ ἀφελληνισμοῦ μας καὶ ὄχι οὐραγοὺς καὶ ὑπηρέτες τῆς «πολιτικῆς ὀρθότητας»!

3 σχόλια:

 1. Στους βίους των Αγίων "πολιτεία" σημαίνει Χριστοπολιτεία, δηλαδή το πολιτεύεσθαι εν Χριστώ. Αν ο πολιτικός λόγος εμπνέεται από ευαγγελικό λόγο και αγιοσύνη, τότε καλώς. Αλλά, δυστυχώς πρέπει να ζούμε εκτός τόπου και χρόνου, αν έχουμε έστω και την ελάχιστη εντύπωση ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και μάλιστα, όταν οι άρχοντες ομολογούν αναιδώς και αναισχύντως και ¨γυμνή τη κεφαλή" την απιστία τους. Πώς μπορεί να συνταιριάξει το λόγο του, ένας άνθρωπος της πίστεως με το λόγο των απίστων και των υβριστών; Όσο και να προσπαθήσει, "εις αέραν δέρει".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δρ. Ταγαράκης Χρήστος

  Θερμά συγγχαρητήρια στο συγγραφέα.

  Πριν λίγα χρόνια είχα συγγράψει ένα κείμενο, το οποίο φέρει τον τίτλο

  "Ο θεολογικός εκμοντερνισμός (στην Ορθοδοξία και στη Δύση), η Ι. Μητρ. Δημητριάδος και η ζωντανή Ιερή Παράδοση" (Πηγή Αντίβαρο 23.11.2010)

  Εκεί, μεταξύ άλλων, αναφέρω ότι:

  "Στο χώρο της Ορθοδοξίας δεν χρειαζόμαστε:

  – ούτε τη θρησκειολογία της νέας τάξης πραγμάτων (ήδη σε αρκετές δυτικές χώρες τα θρησκευτικά αντικαταστάθηκαν από την θρησκειολογία, ενώ το επόμενο στάδιο – το οποίο άρχισε να εφαρμόζεται – είναι η αντικατάσταση της θρησκειολογίας από ένα ακόμη πιο αόριστο και γενικόλογο μάθημα, την “ηθική”),

  – ούτε τις μεταφράσεις των Λειτουργικών κειμένων (αντί αυτού θα ήταν προτιμότερο όσοι θέλουν να βοηθήσουν και στη λογική κατανόηση των κειμένων αυτών να διοργανώσουν στις Ιερές Μητροπόλεις και στις ενορίες μαθήματα αρχαίων ελληνικών),

  – ούτε τους γάμους των ιερέων ή των επισκόπων μεταξύ τους ή με άλλα άτομα (αυτό αναφέρεται, επειδή εφαρμόζεται ήδη στον αγγλικανισμό, όπου και οδήγησε πολλούς πιστούς στη μεταστροφή τους σε άλλες μορφές χριστιανισμού),

  – ούτε την ιερωσύνη των γυναικών (αυτός είναι ο απώτερος σκοπός της φεμινιστικής θεολογίας στο διεθνή χώρο και στις διάφορες μορφές χριστιανισμού),

  – ούτε τις θεολογικές επινοήσεις των διαφόρων ακαδημαϊκών θεολόγων, οι οποίοι “θεολογούν” με πνεύμα ξένο και αντίθετο προς την Ορθόδοξη Πίστη και τη ζωντανή Ιερή Παράδοση.

  Έχοντας την εμπειρία της διαβίωσης δύο περίπου δεκαετιών στο εξωτερικό (στη Γερμανία), είχα την ευκαιρία να γνωρίσω από κοντά της συνέπειες αυτού του θεολογικού εκμοντερνισμού στις δυτικές μορφές χριστιανισμού:

  όσο περισσότερο απομακρύνονται οι μορφές αυτές του χριστιανισμού από την Πίστη των πρώτων χριστιανικών αιώνων (η οποία είναι η Ορθοδοξία) και όσο περισσότερο υιοθετούνται “σύγχρονες ιδέες”, προκειμένου να προσελκυσθεί ο σύγχρονος άνθρωπος, τόσο περισσότερο οι πιστοί τους

  – βιώνουν ένα εσωτερικό κενό,

  – απωθούνται από την επιφανειακή θεολογική μόδα,

  – εγκαταλείπουν τη θρησκευτική ομάδα, στην οποία ανήκουν και απευθύνονται στις ανατολικές θρησκείες (ινδουισμός, βουδισμός), στον ισλαμισμό και – Δόξα τω Θεώ – σε αρκετές περιπτώσεις και στην Ορθοδοξία."
  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ24 Ιανουαρίου 2016 - 2:44 π.μ.

   Κατ'αρχήν συγχαρητήρια στον συνάδελφο ιατρό Λυκούργο Νάνη για το άρθρο του.

   "Πολιτική ορθότητα" = η νέα "θρησκεία" της "Νέας Εποχής".

   Βασικό δόγμα και βασικός στόχος της "πολιτικής ορθότητος" είναι η αποδόμηση και καταστροφή του Χριστιανικού Πολιτισμού.

   Με τον όρο "Χριστιανικός Πολιτισμός" εννοώ - κάπως καταχρηστικώς - τον Ευρωπα'ι'κό Πολιτισμό που στηρίχτηκε σε δύο πυλώνες ...την Αρχαία Ελληνική Παιδεία ( = Κλασική Παιδεία ) και τον Χριστιανισμό.

   Η Κλασική Παιδεία και ο Χριστιανισμός - έστω και παραποιημένοι από τους Δυτικούς - απετέλεσαν το βάθρο στο οποίο στηρίχτηκε ο Ευρωπα'ι'κός Πολιτισμός.

   Αυτός ο Πολιτισμός κυριάρχησε στον κόσμο μέσω των αποικιακών αυτοκρατοριών της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

   Σκοπός - και δόγμα - της "πολιτικής ορθότητος" και των εμπνευστών της ( Ιλλουμινάτοι, σχολή της Φρανκφούρτης, πολιτιστικοί μαρξιστές ) είναι η καταστροφή αυτού του οικοδομήματος της Ευρωχριστιανικής Παραδόσεως και η αντικατάστασή του από τον "ενωμένο", ομογενοποιημένο κόσμο.

   Γι'αυτό η "πολιτική ορθότητα" επιβάλλεται με λύσσα αποκλειστικώς στα Χριστιανικά Έθνη της Ευρώπης και της Αμερικής...δεν έχει καμιά παρουσία και απήχηση στον Ισλαμικό κόσμο ή στην Κίνα για παράδειγμα...

   Με το σύνολο της προπαγάνδας των ΜΜΕ και το σύνολο των πολιτικών, δημοσιογράφων , καλλιτεχνών, ακαδημα'ι'κών κλπ κλπ χτυπιούνται όλες οι Παραδοσιακές Αξίες ....Χριστιανισμός, Οικογένεια, Πατριωτισμός, Ανδρεία, Εθνική Ιδιαιτερότητα κλπ κλπ.

   Οι Κλασικές σπουδές υποβαθμίζονται και εισάγονται οι Ισλαμικές και "Ανατολικές" σπουδές, τα Θρησκευτικά γίνονται "θρησκειολογία", αποδομείται το παραδοσιακό μοντέλο της οικογενείας, προωθείται η ομοφυλοφιλία και κάθε είδους ανωμαλία, προβάλλεται το "δικαίωμα" στην έκτρωση, στην σεξουαλική απελευθέρωση κλπ και προωθείται η δημογραφική αλλοίωση της Ευρώπης με την εισροή εκατομμυρίων Αφροασιατών Μουσουλμάνων ( μέσω επιδέξιου χειρισμού του θυμικού των Ευρωπαίων με την συνεχή προβολή πνιγμένων παιδιών κλπ κλπ ).

   Τα βλέπουμε και τα ζούμε καθημερινώς γύρω μας.

   Όποιος εκφράσει διαφορετική άποψη αμέσως εξοβελίζεται από τα ΜΜΕ , καθυβρίζεται ( "φασίστας", "σκοταδιστής" κλπ ) και εξευτελίζεται, προς δόξαν της...πλέριας "δημοκρατίας"...

   Τελικός στόχος η εξαφάνιση του Χριστιανισμού - και της Ορθοδοξίας ειδικότερα - μέσω της πνευματικής ( κατ'αρχήν ) αλλά και της βιολογικής ( τελικώς ) εξαλείψεως των φορέων του Χριστιανισμού, δηλ. των Χριστιανών.

   Μοναδική οδός σωτηρίας για την Ευρώπη είναι να στραφεί στην Ορθοδοξία.

   Μόνο η Ελληνορθοδοξία παρέχει ασπίδα προστασίας απέναντι στο θηρίο της "πολιτικής ορθότητος".

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.