23 Ιαν 2016

Οι ἀποφάσεις τῶν δικαστηρίων δεσμεύουν τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας

τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου
Ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων κ. Νίκος Φίλης ἀπάντησε στὶς 14 Ἰανουαρίου 2016 σὲ ἐπίκαιρη ἐρώτηση τοῦ κ. Γεωργίου Λαζαρίδη, Βουλευτῆ Β΄ Θεσσαλονίκης τῶν Ἀνεξαρτήτων Ἑλλήνων σχετικὰ μὲ τὸν μόνιμο διορισμὸ τῶν ἐπιτυχόντων φιλολόγων στὸν διαγωνισμὸ τοῦ ΑΣΕΠ 2008-2009, ποὺ βρίσκεται σὲ ἐκκρεμότητα.
Δὲν θὰ ἀναφερθοῦμε στὴν οὐσία τῆς ἀπάντησής του Ὑπουργοῦ. Ἔχουν ὅμως ἰδιαίτερη ἀξία τρεῖς ἀποστροφὲς τοῦ λόγου τοῦ Ὑπουργοῦ κατὰ τὴν ἀπάντησή του, μὲ τὶς ὁποῖες ξεκαθαρίζει ὁ ἴδιος τὴν ὑποχρέωσή του νὰ ἐφαρμόζει τὶς τελεσίδικες ἀποφάσεις τῶν ἑλληνικῶν δικαστηρίων. Συγκεκριμένα στὴν πρωτολογία τῆς ἀπάντησής του μεταξὺ ἄλλων ὁ Ὑπουργὸς κ. Νίκος Φίλης ἀνέφερε: «…Εἶναι προφανὲς ὅτι ἀναμένουμε τὶς ἀποφάσεις ἐπὶ τῆς οὐσίας τῶν διοικητικῶν δικαστηρίων, τοῦ Ἐφετείου καὶ δεσμεύει τὴ διοίκηση ὁποιαδήποτε ἀπόφαση ληφθεῖ… Ἂν ἐν τῷ μεταξὺ προκύψουν καὶ ἄλλες τελεσίδικες ἀποφάσεις ποὺ κρίνουν ὅτι παράνομα ἔμειναν ἐκτὸς ὑπηρεσίας ἐκπαιδευτικοί, ἐπαναλαμβάνω ὅτι βεβαίως καὶ θὰ συμμορφωθοῦμε. Ὑποχρεούμαστε νὰ συμμορφωθοῦμε». Στη δευτερολογία τῆς ἀπάντησής του ὁ Ὑπουργὸς ἀνέφερε ἐκ τρίτου ὄτι «…Ἐπαναλαμβάνω ὅτι δεσμευόμαστε ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τῶν δικαστηρίων».
Ὀρθῶς ἰσχυρίζεται ὁ Ὑπουργὸς ὅτι....
οἱ τελεσίδικες ἀποφάσεις τῶν δικαστηρίων δεσμεύουν τὴν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας. Μολονότι κάτι τέτοιο θὰ πρέπει νὰ θεωρεῖται αὐτονόητο, οἱ συγκεκριμένες ἀναφορὲς τοῦ Ὑπουργοῦ ἀποκτοῦν ἀξία λόγω τῆς προσπάθειας προσφάτως κάποιων κύκλων νὰ ἀνοίξουν καὶ πάλι τὸ ζήτημα τῶν ἀπαλλαγῶν τῶν μαθητῶν ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Τὸ ζήτημα ἔχει ὡς γνωστὸν λυθεῖ μὲ τελεσίδικες ἀποφάσεις τῶν δικαστηρίων καὶ συγκεκριμένα τὴν Ἀπόφαση 115/2012 τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων, τὴν Ἀπόφαση 301/2014 τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν καὶ τὴν Ἀπόφαση 1/2015 τοῦ Τριμελοῦς Συμβουλίου τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων. Οἱ ἀποφάσεις αὐτὲς προφανῶς δεσμεύουν τὴν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ὅπως καὶ ἐκεῖνες ποὺ ἀφοροῦν τὸ διορισμὸ τῶν φιλολόγων καὶ γιὰ τὶς ὁποῖες ὁ Ὑπουργὸς παραδέχεται τὴν ὑποχρεωτικότητα τῆς ἐφαρμογῆς τους. Ἑπομένως κάθε προσπάθεια ἀνακίνησης τοῦ ζητήματος τῶν ἀπαλλαγῶν ἀπὸ τὰ Θρησκευτικά, μὲ ὁποιαδήποτε μεθόδευση κι ἂν ἐπιχειρεῖται, εἶναι ἄκυρη καὶ λανθασμένη καθὼς ἀφορᾶ ζήτημα γιὰ τὸ ὁποῖο τελεσίδικα ἔχει ἀποφανθεῖ ἡ ἑλληνικὴ δικαιοσύνη.
Τέλος, ἃς μὴν ὑποβαθμίζονται οἱ προβλέψεις τῶν προαναφερθέντων δικαστικῶν ἀποφάσεων πέραν τοῦ ζητήματος τῶν ἀπαλλαγῶν καὶ γιὰ τὸ περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, γιὰ τὸ ὁποῖο ἐπιπλέον ἰσχύουν καὶ παλαιότερες ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας.
Ὀρθόδοξος Τύπος, 22/1/2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.