21 Νοε 2015

Τὰ Εἰσόδια τοῦ Ἔθνους μας στὸν Ναὸ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας

Πραγματική φωτό 
το Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικο
Σήμερα ἑορτάζουμε τὰ Εἰσόδια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τὴν στιγμὴ ποὺ τὸ Ἔθνος μας ἵσταται ἐνώπιον μεγάλης Γεωπολιτικῆς εἰσόδου σὲ ἀποκαλυπτικὰ καὶ ἀνατρεπτικὰ γεγονότα.
Λόγος εἰς τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου - Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς. «..Ἐὰν τὸ δένδρο ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὸν καρπό, καὶ τὸ καλὸ δένδρο παράγει ἐπίσης καλὸ καρπό, ἡ μητέρα τῆς αὐτοαγαθότητος, ἡ γεννήτρια τῆς αἰώνιας καλλονῆς, πῶς δὲν θὰ ὑπερεῖχε ἀσύγκριτα κατὰ τὴν καλοκαγαθία ἀπὸ κάθε ἀγαθὸ ἐγκόσμιο καὶ ὑπερκόσμιο;
Καὶ βρίσκει αὐτὴν τὴν ἀειπάρθενη ἡ ὁποία ὑμνεῖται ἀπὸ μᾶς σήμερα ποὺ γιορτάζουμε τὴν παράδοξη εἴσοδό της στὰ ἅγια τῶν ἁγίων καὶ τὴν ἐκλέγει ἀνάμεσα ἀπὸ ὅλους ἀνὰ τοὺς αἰῶνες ἐκλεκτοὺς καὶ θαυμαστοὺς καὶ περιβόητους γιὰ τὴν εὐσέβεια καὶ σύνεση καὶ σὲ λόγια καὶ σὲ ἔργα. Πηγή: ἀπόσπασμα ἀπὸ τὶς Πατερικὲς ἐκδόσεις «Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς», τόμος 11ος.
Δὲν εἶναι πλέον προφητεία ἢ πρόρρηση ἀλλὰ εἶναι γεωπολιτικὸ τετελεσμένο ὅτι οἱ Ρῶσοι θὰ πιαστοῦν γιὰ τὰ καλὰ μὲ τοὺς Τούρκους.
¨Ρωσικά μαχητικὰ ἀεροσκάφη Su-25 καὶ Su-24 κατέστρεψαν ὁλοσχερῶς τουρκικὴ φάλαγγα ποὺ μετέφερε ὄπλα, πυρομαχικὰ καὶ τρόφιμα σὲ ἕναν θύλακα Τουρκομάνων τῆς al-Nusra στὰ τουρκικὰ μειονοτικὰ χωριὰ τῆς Συρίας, προκαλώντας ἑκατόμβη νεκρῶν Τούρκων ἰσλαμιστῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ ὀργὴ τῆς Ἄγκυρας:  Ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργὸς Α.Νταβούτογλου ζήτησε ἀπὸ τὸ τουρκικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν νά καλέσει τόν Ρῶσο πρέσβη στὴν Ἄγκυρα γιὰ νὰ τοῦ ἐπιδόσει διάβημα διαμαρτυρίας καὶ νὰ τὸν ἀπειλήσει μὲ "σοβαρὲς συνέπειες" γιὰ τὴν...
πράξη αὐτή!

Δηλαδὴ δὲν φτάνει ποὺ ὁ ἀρχηγὸς τῆς ΜΙΤ Χακᾶν Φιντᾶν (πρακτικὰ ἰσχυρότερος ἀπὸ τὸν Α.Νταβούτογλου καὶ νο 2 στὴν Τουρκία μετὰ τὸν Ρ.Τ. Ἐρντογᾶν) δήλωσε στήριξη στὸ ISIS, ἀλλὰ καὶ ὁ ἴδιος ὁ πρωθυπουργὸς τῆς χώρας ἐνοχλήθηκε ποὺ ἀποκαλύφθηκαν καὶ βομβαρδίστηκαν τὰ τουρκικὰ κομβόι!¨.

"Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο, ὁ Ρῶσος πρέσβης στὴν Ἄγκυρα, Andrey Karlov, κλήθηκε στὸ τουρκικὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν κάτω ἀπὸ τὶς ἐντολὲς τοῦ ὑπουργοῦ Feridun Sinirlioglu, ὁ ὁποῖος εἶπε ὅτι οἱ ρωσικὲς πράξεις δὲν κινοῦνται πρὸς τὴν κατεύθυνση καταπολέμησης τῆς τρομοκρατίας ἀλλὰ βομβαρδίζονται χωριὰ τῆς τουρκικῆς μειονότητας μὲ πολίτες (!) καὶ αὐτὸ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ σοβαρὲς συνέπειες" εἴπε οΤοῦρκος ἐκπρόσωπος τοῦ ὑπουργείου ἐξωτερικῶν Tanju Bilgic.  pronews.gr  20 Νοεμβρίου 2015

Ἡ κόντρα Ρώσων-Τούρκων εἶναι ἀπὸ πάρα πολὺ παλιὰ μέχρι καὶ ἕνας ἱστορικὸς  περιηγητὴς τοῦ 1788 γράφει καὶ εἶναι σὰν νὰ γράφει στὸ σήμερα.

¨Στήν Κωνσταντινούπολη ἔχει τὴν εὐκαιρία νὰ διαπίστωση τὴν παρακμὴ τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας καὶ τὶς συνέπειες τοῦ δεσποτισμοῦ.
Καὶ δὲν θεωρεῖ πιὰ δύσκολη τὴν ἀποκατάσταση τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνος.
Οἱ Τοῦρκοι πιστεύουν σὲ μία προφητεία ποῦ προβλέπει πῶς ἢ Κωνσταντινούπολη θὰ ξαναπέσει κάποτε στὰ χέρια τῶν παλαιῶν κυρίων της. Ἂν δεχθοῦν ἕνα δυνατὸ πλῆγμα ἢ προφητεία μπορεῖ νὰ ἐκπληρωθεῖ. Οἱ Ἕλληνες συμπαθοῦν τοὺς ὁμόδοξους Ρώσους καὶ ἀπὸ’ αὐτοὺς περιμένουν τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴν τυραννία¨

ΤΟ 1793 ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ στὸ Λονδίνο ἕνα εἰκονογραφημένο χρονικὸ περιηγήσεων στὴν Ἑλλάδα ποῦ πραγματοποιήθηκαν ἀπὸ τὸν Μάιο τοῦ 1788 ὡς τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1789. Συγγραφέας τοῦ ἀξιόλογου αὐτοὶ ὁδοιπορικοῦ φέρεται ἕνας ἀνώνυμος «Ἰταλὸς τζέντλεμαν».

Ὁ Ἄγγλος ἀρχαιολόγος JAMES MORTON PATON ὑποστηρίζει ὅτι ὁ ἀνώνυμος συγγραφέας εἶναι ὁ Ἰταλὸς ALESSANDRO BISANI.

Τὸ Νοέμβριο τοῦ 1788 ὃ περιηγητὴς βρισκόταν στὴν Κωνσταντινούπολη. Μονάχα τέσσερες εὐρωπαϊκὲς Δυνάμεις διατηροῦσαν πρέσβεις στὴν ὀθωμανικὴ πρωτεύουσα. Ὁ Γάλλος εἶχε τὴν μεγαλύτερη ἐπιρροή. Ἀκολουθοῦσε ὁ Ἄγγλος, ὁ βάϊλος τῆς Βενετίας καὶ ὁ Ὀλλανδός.
Ἡ Ἱσπανία, Σουηδία, Πρωσία καὶ Νεάπολη διατηροῦσαν «ἀπεσταλμένους». Ὑπῆρχε ἐπίσης ἀντιπρόσωπος τῆς Πολωνίας καὶ ἕνας κόνσολος τῆς Ραγούζας.
Μόνο οἱ πρεσβευτὲς εἶχαν δικαίωμα γιὰ ἀκρόαση ἀπὸ τὸ σουλτάνο. Οἱ ἄλλοι ἔβλεπαν μόνο τὸ βεζίρη ἢ τὸν καϊμακάμη.

Στὴν Κωνσταντινούπολη ἔχει τὴν εὐκαιρία νὰ διαπίστωση τὴν παρακμὴ τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας καὶ τὶς συνέπειες τοῦ δεσποτισμοῦ.
Καὶ δὲν θεωρεῖ πιὰ δύσκολη τὴν ἀποκατάσταση τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνος.
Οἱ Τοῦρκοι πιστεύουν σὲ μία προφητεία πού προβλέπει πώς ἡ Κωνσταντινούπολη θὰ ξαναπέσει κάποτε στὰ χέρια τῶν παλαιῶν κυρίων της. Ἂν δεχθοῦν ἕνα δυνατὸ πλῆγμα ἡ προφητεία μπορεῖ νὰ ἐκπληρωθεῖ. Οἱ Ἕλληνες συμπαθοῦν τοὺς ὁμόδοξους Ρώσους καὶ ἀπὸ αὐτοὺς περιμένουν τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴν τυραννία.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ οἱ Τοῦρκοι εἶναι ἐξαντλημένοι, οἱ φόροι μεγαλώνουν, οἱ καταπιέσεις πολλαπλασιάζονται, οἱ ἐπιδημίες θερίζουν κάθε χρόνο. Σχεδὸν πάντοτε ἀκολουθεῖ πόλεμος καὶ τὰ στρατεύματα δὲν πληρώνονται.

Ὅλα αὐτὰ εὐνοοῦν τὴν Ρωσία.
Μόνο πού ἄλλα ἔθνη θέτουν φραγμοὺς στὶς φιλοδοξίες της.
Ὡστόσο μία πραγματικὰ γενναιόψυχη καὶ ἀνθρωπιστικὴ συνεργασία μὲ τὴν αὐτοκράτειρα θὰ μποροῦσε νὰ ἀποδιώξει τοὺς Τούρκους ἀπὸ τὴν Εὐρώπη καὶ νὰ ἐλευθέρωση τοὺς Ἕλληνες ἀποδίδοντας τοὺς ἀνεξαρτησία καὶ αὐτοκυβέρνηση.
Τότε θὰ βλέπε κανεὶς αὐτὸ τὸ λαὸ νὰ ἀφυπνίζεται ἀπὸ τὸ λήθαργο ὅπου τὸν ἔχουν βυθίσει αἰῶνες δουλείας καὶ ν’ ἀναφαίνεται ἀντάξιος τῶν προγόνων του.
Μ’ ὅλα αὐτὰ ἢ διάβρωση τοῦ σύγχρονου κόσμου εἶναι τόσο βαθειὰ ποῦ φοβᾶμαι ὅτι αὐτὸ τὸ σχέδιο ποῦ ἀποβλέπει στὴν ἀπελευθέρωση τῶν Ἑλλήνων δὲν θὰ πραγματοποιηθεῖ ποτέ.
Κυρίως ἐπειδὴ μερικὰ ἔθνη, ἀπὸ τὸν ἀνόητο φόβο τοῦ ἐμπορικοῦ ἀνταγωνισμοῦ τῶν Ἑλλήνων, δὲν θὰ ἐπιτρέψουν ποτὲ σ’ αὐτὸ τὸ λαὸ νὰ γίνει ἀνεξάρτητος, γιὰ νὰ μὴ τοὺς ξεπεράσει, ὅπως ἀκριβῶς οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοι τοῦ εἶχαν ξεπεράσει ὅλους τους συγχρόνους τους» 
Ἡ τελευταία αὐτὴ παράγραφος μᾶς αἰτιολογεῖ πολλὰ ἀπὸ τὴν μνημονιακὴ καταδυνάστευση τῶν ἡμερῶν μας.
Ἀπὸ τὸ  ΒΙΒΛ. ΞΕΝΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1700-1800 ΤΟΜΟΣ Β. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 
 thesecretrealtruth.blogspot.com

Εἶναι ὅμως σίγουρο ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἀπὸ τὸ 1788 μέχρι τὸ 2015 ἐπιβάρυναν  κατὰ πολὺ τὴν πνευματικὴ θέση τους μὲ ἀλλεπάλληλα διαχρονικὰ ἐγκλήματα καὶ γενοκτονίες καὶ ταυτόχρονα ¨φόρτωσαν τὴν ΟΡΓΗ τοῦ ΘΕΟΥ καὶ τὴν ἀποφασιστικότητα τῶν Ρώσων .
Ἐμεῖς ὅμως ἔχουμε ΟΥΡΑΝΙΟ  ΠΕΡΙΗΓΗΤΗ  ΑΓΙΟ τὸν Γέροντα Παίσιο ποὺ μᾶς εἶπε… πέρα ἀπὸ τὸ ὅτι  ¨οἱ τοῦρκοι  ἔχουν ἕτοιμα  τὰ κόλλυβα στὸ ζωνάρι τους¨  μᾶς τόνισε
 "Θὰ πάρουμε τὴν Ἁγία Σοφία καὶ θ΄ἀνοίξει καὶ ἡ πύλη. Αὐτὴν τὴν πύλη δὲν τὴν ξέρει κανείς..."
Ἐμεῖς δὲν ἔχουμε παρὰ νὰ παρακαλέσουμε τὴν ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ ποὺ ἑορτάζει  νὰ ΤΗΣ ποῦμε
¨Ἄκουσον, θύγατερ, καὶ ἴδε, καὶ κλῖνον τὸ οὖς σου, καὶ ἐπιλάθου τοῦ λαοῦ σου, καὶ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου, καὶ ἐπιθυμήσει ὁ Βασιλεὺς τοῦ κάλλους σου¨ ...
Γιὰ νὰ εἰσέλθει ΠΕΠΟΙΚΙΛΜΕΝΗ ΤΗ ΘΕΙΑ ΔΟΞΗ εἰς τὸν Ναὸ τῆς τοῦ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ τὴν ποθούμενη ἐκείνη ¨ΩΡΑ τοῦ ΟΥΡΑΝΟΥ¨

Μὲ πνευματικὴ εὐθύνη καὶ συνείδηση
Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.