12 Νοε 2015

Νέα ἔκδοση ἀπὸ τὴν Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη: Ὁ βίος τοῦ Ὁσιομάρτυρος Στεφάνου τοῦ Νέου

Ὁ βίος τοῦ Ὁσιομάρτυρος Στεφάνου τοῦ Νέου εἶναι ὁ δεύτερος-μετὰ τὸν βίο τοῦ Ὁσίου Πέτρου τῆς Ἀτρώας- τῆς σειράς Αγνωστα Συναξάρια   ποὺ ἐκδίδει ἠ Ενωμένη Ρωμηοσύνη. Πρόκειται γιὰ τὴ ζωή, τοὺς ἀσκητικοὺς ἀγῶνες, τὴ διδασκαλία, τὰ θαύματα, τὸ φρικτὸ μαρτύριο ἑνὸς πολὺ μεγάλου Ἁγίου, ἐλάχιστα γνωστοῦ.
Ὅπως γράφει ὁ ὑμνογράφος τοῦ ὁσίου, ἅγιος Ἰωσήφ, «Ὁ ὅσιος Στέφανος γεννήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ 715 μ.Χ., ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς, τὸν Ἰωάννη καὶ τὴν Ἄννα. Ἀσκήθηκε ἀπὸ τὴ νεότητά του στὴ μονὴ τοῦ ἁγίου Αὐξεντίου, ποὺ ἦταν στὴ Βιθυνία. Ἡ μονὴ βρισκόταν σὲ ὑψηλὸ τόπο, ποὺ ὀνομαζόταν Βουνὸ τοῦ ἁγίου Αὐξεντίου. Ἔγινε ἡγούμενος τῶν μοναχῶν ἐκεῖ. Ἡ φήμη τῶν πνευματικῶν του ἀγώνων ἀκούστηκε παντοῦ καὶ ἡ εὐωδία τῶν ἀρετῶν τοῦ ὁδήγησε πολλοὺς σ’  αὐτόν. Ἀπέθανε μὲ μαρτυρικὸ θάνατο λόγω τῆς προσκύνησης τῶν ἁγίων εἰκόνων, ἐπὶ Κωνσταντίνου τοῦ καλουμένου Κοπρωνύμου. Πρὸ τοῦ μαρτυρικοῦ τέλους του, ὁ Κοπρώνυμος τὸν κατεδίκασε ἐπὶ ἕνδεκα μῆνες σὲ δεσμὰ καὶ φυλακές. Ἔπειτα διέταξε καὶ τὸν ἔσυραν κατὰ γῆς καὶ τὸν λιθοβόλησαν σὰν τὸν πρωτομάρτυρα Στέφανο, ἐξού καὶ ἐπονομάστηκε νέος Στέφανος. Τὸν κτύπησαν στὴ συνέχεια μὲ ξύλο στὰ μηνίγγια καὶ ἀφοῦ τοῦ συνέτριψαν τὸ....
κεφάλι, ἄφησε τὸ πνεῦμα τοῦ τὸ 767 μ.Χ.».
Ὁ Ὁσιομάρτυς Στέφανος ὁ νέος.Φορητὴ εἰκόνα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου τοῦ Ἁγίου Ὅρους.
Ὁ βίος τοῦ Ἁγίου Στεφάνου ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς κύριες πηγὲς γιὰ τὴν πρώτη περίοδο τῆς εἰκονομαχίας .Μπορεῖ καὶ συνδυάζει τὶς ἀρετὲς ἑνὸς ἐκλεκτοῦ ἁγιολογικοὺ κειμένου μὲ τὴν ἱστορικὴ αὐθεντικότητα καὶ ἀκρίβεια. Στοὺς εἰκονοκλαστικοὺς καιροὺς ποὺ διερχόμαστε ἃς παρακαλέσουμε τον  Ὁσιομάρτυρα Στέφανο νὰ σταθεῖ στὸ πλευρό μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.