13 Σεπ 2015

Ὅταν ὁ ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ μπεῖ στὴν ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ τελειώνουν ὅλα καὶ ξεκινοῦν ὅλα

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Μὰ ἐδῶ ἔχουμε ἐκλογὲς καὶ ἐσὺ τυρβάζεις (ἀσχολεῖσαι) περὶ ἄλλων... Ἐρώτημα πολλῶν καὶ καλοπροαίρετων…
Μὰ ἐδῶ ἡ διεθνὴς γεωπολιτικὴ ἐπικαιρότητα τῶν τελευταίων 24ωρων  τρέχει τὴν Ἱστορική μας μοίρα μὲ ταχύτητα πρὸς τὰ μπροστά, ἐνῶ ἡ πολιτικὴ ἐπικαιρότητα τῆς Ἑλλάδος τῶν μνημονίων ἔχει θολώσει τὸ μυαλό μας καὶ ὅλοι ἀναρωτιοῦνται , τί  νὰ ψηφίσουν;
ΚΑΛΟΝ θὰ ἦταν νὰ ψηφίσουμε τὸ "ΣΧΕΔΙΟ τοῦ ΘΕΟΥ" διὰ τῆς ἔμπρακτης μεταστροφῆς καὶ μετανοίας μας. Σίγουρα μὲ αὐτὰ ποὺ ἔρχονται αὐτὰ θὰ πράξουμε καὶ αὐτὸ τὸ σχέδιο θὰ ¨ψηφίσουμε¨ ἀναγκαστικά.
"Κάποιος Ἄλλος ἀδερφέ, κυβερνάει τὸ σύμπαν καὶ ὄχι οἱ μεγάλοι του κόσμου τούτου..." (Ἅγιος Λουκᾶς Κριμαίας)
Ἀκριβῶς γιατί τὸ σχέδιο τοῦ ΘΕΟΥ εἶναι μὲ τὸ μέρος τῶν μικρῶν καὶ ἀδικημένων καὶ ὄχι τῶν ἰσχυρῶν. Δὲν μᾶς φτάνουν τὰ δικά μας βάσανα ἔχουμε καὶ τὰ ὄνειρα τῶν ταλαίπωρων γειτόνων Τούρκων.
"Νέες προκλήσεις ἀπὸ τὴν Τουρκία, διὰ στόματος τοῦ ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ καὶ Τουρισμοῦ Γιαλσὶν Τοπσοῦ, ποὺ οὔτε λίγο οὔτε πολὺ δήλωσε πὼς ὀνειρεύεται νὰ κάνει καὶ πάλι τὴν Ἁγιὰ Σοφιά… τζαμί!
«Τὸ νὰ ἀνοίξει ξανὰ ἡ Ἁγιὰ Σοφιὰ γιὰ τοὺς πιστοὺς μουσουλμάνους εἶναι....
τὸ προσωπικό μου ὄνειρο, ὁ στόχος μου, ἡ φιλοδοξία μου. Ἂν καὶ ὑπάρχουν πολλὲς ἀπόψεις γιὰ τὸ ποιὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ κατάσταση τοῦ μνημείου, τὸ ζήτημα εἶναι περισσότερο πολιτικὸ» εἶπε ὁ Τοπσού, ποὺ διατελεῖ ὑπηρεσιακὸς ὑπουργὸς στὴν κυβέρνηση Νταβούτογλου, μέχρι τὶς ἐπαναληπτικὲς ἐκλογὲς τῆς 1ης Νοεμβρίου στὴ χώρα.
«Ὑπάρχει μιὰ διεθνὴς συζήτηση ἐπίσης, λόγω τῆς συμβολικῆς σημασίας τῆς Ἁγιᾶς Σοφιᾶς, ποὺ εἶναι μεγάλη. Ἡ τελικὴ ἀπόφαση ὅμως θὰ δοθεῖ ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἔθνος καὶ ὄχι ἀπὸ τὸν ὑπόλοιπο κόσμο. Ἕνα δημοψήφισμα ἴσως νὰ ἔδινε τὴν κατάλληλη λύση», συνέχισε τὶς προκλήσεις ὁ ὑπουργός. (crashonline.gr/ 12. Σεπτεμβρίου, 2015)
Ποῦ νὰ ξέρουν οἱ κακόμοιροι ὅτι οἱ κλειδοκράτορες- αὐτοκράτορες τῆς Κωνσταντινούπολης  Ἅγιος Κωνσταντῖνος καὶ ἡ μητέρα τοῦ Ἁγία Ἑλένη "σφύριξαν" ΤΕΛΟΣ ΧΡΟΝΟΥ γιὰ τοὺς ἀγαρηνούς…
Ὁπότε τὸ δημοψήφισμα τῶν τούρκων φαίνεται χλωμὸ ἀφοῦ μπορεῖ καὶ οἱ ἐκλογές τους νὰ ἔχουν ταρακουνήματα ἀπὸ τὴν ἐπανάσταση τῶν Κούρδων στὸ ἐσωτερικό τους.
Μόλις πρὶν δύο χρόνια οἱ γείτονες ἔθεσαν θέμα μετατροπῆς τῆς ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ σὲ τέμενος.
Τοὺς διαμηνύσαμε στιγμιαία καὶ διὰ ἐπανειλημμένης ἀρθρογραφίας ὅπως θυμοῦνται οἱ σεβαστοὶ ἀναγνῶστες…
- Μὴν παίζετε μὲ τὴν ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ.
- Θὰ ἀνοίξετε τὸ καπάκι τῶν γεωπολιτικῶν καὶ ἐθνολογικῶν προβλημάτων σας.
ΚΑΙ στὸ τέλος τὸ ἄνοιξαν… γιὰ νὰ γίνει τὸ ΣΧΕΔΙΟ τοῦ ΘΕΟΥ.
Ὁ ἀρχιτέκτονας καὶ ὁ σχεδιαστὴς τῆς Κωνσταντινούπολης τώρα ποὺ ἦρθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου δὲν μπορεῖ νὰ μείνει μὲ "σταυρωμένα χέρια".  
¨Ο Μέγας Κωνσταντῖνος καὶ ἡ Ἁγία Ἑλένη ἡ μητέρα αὐτοῦ ἀπαρτίζουν τὸ κατεξοχὴν γεωπολιτικὸ δίδυμό της Παγκόσμιας ἱστορικῆς ἀνατροπῆς , ὄχι μόνο γιὰ τὴν ἀπελθοῦσα ἱστορία ἀλλὰ κυρίως γιὰ τὶς δικές μας ἡμέρες.
Πόσες μεταγενέστερες αὐτῶν Αὐτοκρατορίες-Δυνάστες καὶ Τύραννοι προσπάθησαν νὰ τοὺς μιμηθοῦνε ἀκόμη καὶ μέχρι σήμερα, ὅλες ὅμως γκρεμίζονται στὰ τάρταρα τῆς παραφροσύνης καὶ τοῦ ἑωσφορικοῦ ἐγωισμοῦ τους καὶ αὐτὸ γίνεται κατεξοχὴν γιατί δὲν ἀναγνώρισαν τὸ Μυστήριο τοῦ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ καὶ τὸ Παγκόσμιο Γεγονὸς τῆς Ἀνάστασης καὶ Ἀνάληψης τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μᾶς Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Μὲ μία ἁπλὴ κίνηση καὶ εὐλογημένη πορεία μεταφορᾶς τῆς πρωτεύουσας τῆς Αὐτοκρατορίας στὸ μεταίχμιο δυὸ ἠπείρων-μέχρι καὶ σήμερα γεωπολιτικῶν πόλων, τίναξαν τότε στὸν ἀέρα τὸ παγκόσμιο μυστήριο τῆς ἀνομίας ποὺ ἤδη ἐνεργοῦσε καὶ θεμελίωσαν Κρατικὴ Ὑπόσταση πνευματικῆς Αὐτοκρατορίας, ὅπου στὸ διάβα τῶν αἰώνων αὐτὴ ¨χώνεψε¨ μὲ συναλληλία, ἰσοτιμία καὶ σεβασμὸ λαούς, φυλὲς καὶ γλῶσσες διὰ τοῦ Μυστηρίου τῆς ΟΜΟΟΥΣΙΟΥ καὶ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ.
Ἡ Ἁγία Ἑλένη παρόλο τὸ προχωρημένο τῆς ἡλικίας τῆς συνέχισε τὴν Γεωπολιτική της εἰρηνικὴ ἐκστρατεία στὴν Παλαιστίνη καὶ ΘΕΙΑ ΝΕΥΣΗ ἔφερε στὴν Παγκόσμια ἐπιφάνεια τοῦ πλανήτη μᾶς τὰ ἀδιάψευστα ΠΕΙΣΤΗΡΙΑ τῆς πνευματικότητας τῆς Νέας Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας.
Ο ΣΤΑΥΡΟΣ καὶ ἡ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ἀπὸ τότε ἦταν τὰ φυλακτήρια της τότε πρώτης πνευματικῆς καὶ πραγματικῆς παγκοσμιοποίησης τῶν Λαῶν ποὺ ἔφερνε τὸ Ὑπὲρ Πὰν Ὄνομα τοῦ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ ὁριοθετοῦσε τὰ σύνορά της στὶς πορεῖες ποὺ χάραξαν ¨οἱ ὡραῖοι πόδες τῶν Εὐαγγελιζόντων τὴν ΕΙΡΗΝΗ ¨ Ἀποστόλων καὶ κυρίως ἐπὶ τῶν Ἱεραποστολικῶν διαδρομῶν τοῦ ΘΕΙΟΥ Παύλου.¨
Γιατί σᾶς ζαλίζω ἀγαπητοὶ ἀναγνῶστες μου μὲ ὅλα αὐτά;
Βιώνουμε ἀποκαλυπτικὲς μέρες . Ἀπὸ τὴν μία ἡ Τουρκία ἔχει πάρει φωτιὰ ἀπὸ ἄκρον σὲ ἄκρον καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη οἱ Τουρκαλάδες ὀνειρεύονται νὰ δοῦν τὴν ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ τζαμί.
Παράξενα πράγματα πού μου φέρνουν στὴν θύμηση ἔντονα μιὰ μαρτυρία τοῦ ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ πού μου μεταφέρθηκε μὲ τὸν μακαρίτη ἱστορικὸ , πολιτικὸ καὶ συγγραφέα Νικόλαο Μάρτη μὲ τὸν ὁποῖο ὁ ΟΣΙΟΣ Γέροντας συνδεόταν στενὰ .
Μιὰ ἡμέρα συνεργασίας μὲ τὸν δεύτερο σὲ ἱστορικὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦσαν τὴν πλαστογράφηση τῆς ὀνομασίας τῆς Μακεδονίας μας καὶ στὴν ἔκδηλη ἀγωνία τοῦ κ. Νικόλαου Μάρτη ποὺ πάει γενικὰ ἡ κατάσταση… μοῦ εἶπε
- Κώστα,   γιατί μου εἶπε ὁ Γέροντας Παίσιος;
- Ὅταν ὁ ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ μπεῖ στὴν ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ τελειώνουν ὅλα καὶ ξεκινοῦν ὅλα.
Μὲ πνευματικὴ εὐθύνη καὶ συνείδηση!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.