7 Ιουλ 2015

Ἀπὸ τὸ mind control στὸ capital control καὶ σὲ λίγο στὸ War control

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Γιατί τόσα πολλὰ τηλεοπτικὰ συνεργεῖα ξένων ΜΜΕ ἀποφάσισαν νὰ κάνουν τὶς καλοκαιρινὲς διακοπές τους στὴν Ἑλλάδα;
Μήπως ἐπιθυμοῦν νὰ ἐνισχύσουν τὸν Ἑλληνικὸ τουρισμό;
Ἢ περιμένουν τίποτε ἄλλα ἀφοῦ τὸ Δημοψήφισμα τελείωσε καὶ πῆραν τὴν κρυάδα;
¨Ξεκάθαρο προειδοποιητικὸ μήνυμα ἔστειλε στὸ ἑλληνικὸ τραπεζικὸ σύστημα καὶ στὴν Ἑλλάδα ἡ ΕΚΤ. 
Ἡ Ἑλλάδα ἢ προχωράει ἄμεσα σὲ συμφωνία ἢ ἕως τὸ τέλος τῆς τρέχουσας ἑβδομάδας χρεοκοπεῖ τὸ τραπεζικὸ σύστημα. 
Ἡ ΕΚΤ σήμερα 6 Ἰουλίου αὔξησε τὰ collaterals τῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν κατὰ 10% μεσοσταθμικὰ ἀλλὰ σὲ οἰσμένες περιπτώσεις ἔφθασε στὸ 18% τὸ κούρεμα τῶν ἐγγυήσεων. 
Τί σημαίνει αὐτὸ πρακτικά; 
Οἱ ἑλληνικὲς τράπεζες  διαθέτουν ἀπόθεμα ἐγγυήσεων 19 δισεκ. εὐρὼ γιὰ ρευστότητα μέσω ELA καὶ ἀπομένουν μετὰ τὸ haircut μὲ 5-6 δισεκ. πού εἶναι καὶ τὸ τελευταῖο ἀπόθεμα ἐγγυήσεων. 
Κάθε αὔξηση τῶν haircuts 10% σημαίνει ἀνάγκη γιὰ νέες ἐγγυήσεις 8 δισεκ. καὶ οὐσιαστικὰ τὸ τραπεζικὸ σύστημα τῆς Ἑλλάδος εἶναι πλέον σὲ ὁριακὴ...
κατάσταση.
Οἱ ἐγγυήσεις τῶν τραπεζῶν εἶναι πλῆθος περιουσιακῶν στοιχείων, ὁμολογιακά το πυλώνα 1 καὶ πυλώνα 2, ὁμόλογα, τιτλοποιήσεις, δάνεια καὶ ἄλλα περιουσιακὰ στοιχεῖα. 
Οἱ τράπεζες ἔχουν πλέον μείνει μὲ 5 ἀπὸ 19 δισεκ. ἐγγυήσεων κοινῶς βρίσκονται στὸ τελευταῖο καὶ τελικὸ στάδιο πρὶν τὴν χρεοκοπία.¨  bankingnews.gr, 6 Ἰουλίου 2015

Καὶ τώρα ποιὸς μπορεῖ νὰ ἑρμηνεύσει ἀπὸ τὸ πολιτικὸ δυναμικό τῆς χώρας τὸ ¨ἡγεμονικὸ ΟΧΙ¨ τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καὶ πόσο μᾶλλον νὰ τὸ διαχειριστεῖ;
Στὴν συγκεκριμένη περίπτωση τὸ mind control ταυτίστηκε μὲ τὸ capital control καὶ τὰ ἀπόνερα ἀκόμα βγαίνουν ἀκόμα καὶ μετὰ τὸ πρωτόγνωρο Δημοψήφισμα γιὰ τὰ Εὐρωπαικὰ δεδομένα…
Οἱ ἑταῖροι προσπαθοῦν νὰ ἑρμηνεύσουν τὸν ἐφιάλτη ποὺ εἴδανε τὸ βράδυ τῆς 5ης Ἰουλίου τὸ 2015.
Καὶ ἀναρωτιοῦνται μήπως ξύπνησε τὸ ΟΧΙ τοῦ 40!!!
Ἴσως γιὰ αὐτὸ θέλουν νὰ μᾶς τιμωρήσουν ὅπως ἔκαναν μὲ ἄλλες στολὲς τὸ ἡρωικὸ 40 καὶ στὰ χρόνια τῆς κατοχῆς.
¨Ἐὰν ἡ Ἑλλάδα δὲν ἀποδεχθεῖ «σκληρὲς» μεταρρυθμίσεις, τότε τὸ παιχνίδι τελείωσε, ὑποστήριξε ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Ὀλλανδίας, Mark Rutte, σύμφωνα μὲ τὸ πρακτορεῖο Reuters.
Ἡ Ἑλλάδα, ἐξήγησε, πρέπει ἀπόψε νὰ ἀποφασίσει ἐὰν ἐπιθυμεῖ νὰ παραμείνει στὴν Εὐρωζώνη. 
«Μέχρι τέλους τῆς ἡμέρας, πρέπει νὰ ἀποφασίσει ἐὰν θὰ πάρει ριζικὲς μεταρρυθμίσεις ἢ θὰ ἀποχωρήσει ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη» κατέληξε ὁ Ὀλλανδὸς πρωθυπουργός. 
Τὸ νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης τῆς Ἑλλάδας πρέπει νὰ περιλαμβάνει αὐστηροὺς ὅρους, ὑποστήριξε ὁ πρόεδρος τοῦ Eurogroup, J. Dijsselbloem.¨
Καὶ ξαφνικὰ ἐμφανίζεται τὸ ἀμερικανικὸ ἱππικὸ γιὰ νὰ μᾶς σώσει… ἢ γιὰ νὰ τὰ μπερδέψει;
¨Ὁ πρώην ἀξιωματοῦχος τοῦ ἀμερικανικοῦ Κογκρέσου, Δρ Paul Craig Roberts, ἀνέφερε πὼς τὸ ΟΧΙ στὸ Ἑλληνικὸ Δημοψήφισμα γιὰ τὴν ἀπόρριψη περισσότερης λιτότητας ἀποτελεῖ ἕνα πλῆγμα γιὰ τὴν Νέα Παγκόσμια Τάξη, ὡστόσο δὲν βάζει τέλος στὸ ἑλληνικὸ δράμα ποὺ συντελεῖται…
Δεδομένου ὅτι οἱ ἑλληνικὲς τράπεζες εἶναι κλειστὲς καὶ προφανῶς δὲν μποροῦν νὰ ἀνοίξουν ἐκ νέου χωρὶς ἐπίλυση τοῦ ζητήματος, ἡ ἀκαμψία τῆς ΕΕ θὰ ἀναγκάσει τὴν Ἑλλάδα νὰ ἐγκαταλείψει τὸ εὐρὼ καὶ νὰ ἐπιστρέψει στὸ δικό της νόμισμα, ὥστε νὰ ἀνοίξει ἐκ νέου τὶς τράπεζες. Αὐτὸ δὲν θὰ ἀπαιτοῦσε τὴν ἀναχώρηση τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὴν ΕΕ, ὅπως γίνεται μὲ τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο καὶ ἕνα ἢ δύο ἄλλα κράτη μέλη τῆς ΕΕ ποὺ ἔχουν τὰ δικά τους νομίσματα.
Μία ἄκαμπτη ΕΕ δημιουργεῖ τὶς συνθῆκες γιὰ τὴ Ρωσία καὶ τὴν Κίνα νὰ δράσουν. Αὐτὰ τὰ δύο ἰσχυρὰ ἔθνη ἔχουν τὰ μέσα γιὰ νὰ χρηματοδοτήσουν τὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ ἐνισχύσουν τὶς οἰκονομικὲς σχέσεις ποὺ δημιουργοῦνται ἀπὸ αὐτὲς τὶς δύο χῶρες καὶ ἀπὸ τὶς χῶρες BRICS.
Τὸ ἑλληνικὸ δράμα δὲν ἔχει ἀκόμη τελειώσει.
 Ἂς προσευχηθοῦν οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ πὼς ἡ ρωσικὴ καὶ ἡ κινεζικὴ κυβέρνηση θὰ κατανοήσουν ὅτι ἡ διάσωση τῆς Ἑλλάδας εἶναι ἡ ἔναρξη τῆς διαδικασίας τῆς διαλεύκανσης τοῦ ΝΑΤΟ, τοῦ μηχανισμοῦ τῆς Οὐάσιγκτον γιὰ τὴν ἄσκηση τῶν συγκρούσεων μὲ τὶς δύο χῶρες. hellasforce.com 6 Ἰουλίου 2015

Ὅπως γίνεται κατανοητὸ κάποιοι μᾶς τρέχουν πλέον ἀπὸ τὸ ἀπὸ τὸ mind control  καὶ capital control στὸ War control.
Γιὰ αὐτὸ καὶ ἡ δῆθεν ἀνησυχία τους….

¨Ἡ ταχεία ἀντίδραση τῆς Ρωσίας στὸ «ὄχι» τῶν Ἑλλήνων στὸ δημοψήφισμα καὶ ἡ τηλεφωνικὴ συνδιάλεξη σήμερα τοῦ Ἕλληνα πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα μὲ τὸν πρόεδρο τῆς Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν φαίνεται, ὅπως σημειώνει τὸ Γαλλικὸ Πρακτορεῖο, πὼς ἄγγιξαν μία εὐαίσθητη χορδὴ τῶν ἀμερικανικῶν ἀρχῶν, μὲ φόντο τὴν ἔνταση μεταξύ του ΝΑΤΟ καὶ τῆς Μόσχας.
«Δὲν πρόκειται γιὰ μία ψῆφο ἐναντίον τοῦ (Βορειοατλαντικοῦ) Συμφώνου, ἐναντίον τῆς Δύσης, ἐπρόκειτο γιὰ μία ψῆφο ποὺ εἶχε στόχο νὰ ἀπορρίψει τὶς οἰκονομικὲς προτάσεις ποὺ διατυπώθηκαν πρὸς τὴν Ἑλλάδα» δήλωσε ὁ Λὲ Ντριᾶν ἀπαντώντας σὲ μία ἐρώτηση σχετικὰ μὲ τὶς ἐπιπτώσεις τῆς ψήφου τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν στὴν ἀσφάλεια στὴν Εὐρώπη καὶ τὸ ΝΑΤΟ. ¨ onalert.gr 06.07.2015 | 22:34

Ἂς τὰ ποῦμε τὰ πράγματα πιὸ ἁπλά… οἱ τοκογλύφοι ἀποφάσισαν νὰ τραβήξουν πίσω τὸ ψευτορωμαίικο γιατί δὲν μποροῦν νὰ ἀποσβέσουν τὶς ¨ἐπενδύσεις¨ ποὺ ἔκαναν τόσα χρόνια σὲ αὐτό… ἐπαληθεύοντας τὸν Ἰσαπόστολό μας καὶ Φωτιστῆ Πατρο-Κοσμᾶ.
Φοβήθηκαν ἀπὸ τὸ δυνατὸ ΟΧΙ ἢ τὸ θεωροῦν μία εὐκαιρία ἀφοῦ μᾶς ἐξαθλίωσαν τὰ μνημονικὰ χρόνια νὰ μᾶς πετάξουν σὰν στυμμένη λεμονόκουπα στὸ γεωπολιτικὸ μπλέντερ;
Ὅτι καὶ νὰ κάνουν τὶς ἑπόμενες ὧρες γνωρίζουν πολὺ καλὰ τί σημαίνει αὐτὸ τὸ ΟΧΙ…
Εἶναι μία ἐπανάληψη τῶν ἡρωικῶν Ἐπῶν ποὺ καταγράφηκαν στὴν Παγκόσμια Ἱστορία καὶ εἶναι στὸ κεφάλαιο ποὺ λέγεται ΕΛΛΑΔΑ.

8 σχόλια:

 1. Ποια Ρωσία Παλικάρια; Η Ρωσία έχει τη δική της κρίση


  Η Σαουδική Αραβία των Τζιχαντιστών θα επενδύσει στη Ρωσία 10 δις

  http://dimpenews.com/2015/07/07/10-%CE%B4%CE%B9%CF%83-%CE%BC%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%B8%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%B9-%CE%B7-%CF%83/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ8 Ιουλίου 2015 - 1:30 π.μ.

   Η Ρωσία φίλε μου "παίζει" μπάλα με την Σαουδική Αραβία για να μπει στο μάτι των Αμερικανών.

   Αυτή τη στιγμή διεξάγεται ανελέητος γεωπολιτικός πόλεμος παγκοσμίως.

   Τα δυο αντίπαλα στρατόπεδα ( ΝΑΤΟ -ΕΕ και Ρωσία - Κίνα ) προσπαθούν να διεισδύσουν το ένα στο μαλακό υπογάστριο του άλλου.

   Οι Δυτικοί χτυπούν την Ρωσία σε Βαλτική - Ουκρανία - Συρία και η Ρωσία ανταποδίδει σε Λατινική Αμερική, Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία.

   Οι Ρώσοι τρίβουν τα χέρια τους και καραδοκούν για τυχόν ρήγμα στην ΕΕ με την πιθανή έξοδο της Ελλάδας.

   Εάν η Δύση απορρίψει την Ελλάδα, η Ρωσία θα σπεύσει αμέσως να γεμίσει το γεωπολιτικό κενό.

   Το θέμα δεν είναι οικονομικό....είναι γεωστρατηγικό.

   Αυτό το γνωρίζουν οι Αμερικανοί και γι'αυτό έχουν εκνευριστεί με τους Γερμανούς, οι οποίοι με την αδιάλλακτη στάση τους οδηγούν την Ελλάδα έξω από την γεωπολιτική αγκαλιά της Δύσης.

   Διαγραφή
  2. Ετσι ακριβώς!

   Αν μας πεταξουν εξω απο την ΕΕ θα μας προσεγγισουν οι Ρωσοι και για να μην συμβει αυτό, οι αμερικανοι θα βαλουν τους τουρκους να μας χτυπήσουν και τοτε θα γινουν όλα όπως τα προφήτεψε ο Αγιος Κοσμάς!

   Διαγραφή
  3. Eκτός από αύξηση μισθών στις ΔΕΚΟ, θα μας δώσουν και δυο σπίτια δώρο στον καθένα.

   Διαγραφή
  4. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ9 Ιουλίου 2015 - 1:12 μ.μ.

   Εσύ ανώνυμε 9:57 άντε να κλάψεις παρέα με τους αγαπημένους σου Σαμαροβενιζέλους και λοιπούς γερμανοτσολιάδες του ΝΑΙ....

   Το να ειρωνεύεσαι τους συνομιλητές σου δείχνει ότι δεν έχεις καλό ψυχικό κόσμο.

   Σχολιάζεις σε λάθος ιστολόγιο.

   Διαγραφή
 2. ΔΕΝ ΦΟΒΑΜΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟ ΟΔΥΣΣΕΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΜΑΣ.
  ΔΕΝ ΑΜΦΙΒΑΛΛΩ ΓΙΑ ΤΟ'' ΟΠΟΥ ΘΕΡΙΖΕΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΣΠΕΡΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ.''
  ΟΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ-ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ,ΓΙ'' ΑΥΤΟ ΛΥΣΣΑΝΕ !! ΚΑΙ ΓΙ'' ΑΥΤΟ ΜΑΣ ΑΠΟΚΟΒΟΥΝ ΠΟΝΗΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ,ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΜΟΝΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΦΑΝΕ.
  ΠΡΙΙΙΤΣ !!
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΣΥΓΝΩΜΗ,''ΟΠΟΥ ΟΡΓΩΝΕΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΣΠΕΡΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ''ἘΙΝΑΙ Η ΡΗΣΙΣ.
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
  2. Τό κακό μέ τήν Ελλάδα μας είναι ότι συνέχεια στηριζόμαστε στήν βοήθεια τών ξένων.΄Ισως είμαστε ό μόνος ορθόδοξος λαός πού τό κανουμε αυτό.Ή Ελλάδα μέ τόν ορυκτό πλούτο καί τό πετρέλαιο στό υπεδαφός της θά μπορούσε νά είναι αυτάρκης.

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.