7 Ιουλ 2015

Προφητική ρήση τοῦ γέροντος Γαβριὴλ γιὰ τὴν κατάρρευση τῆς βαβυλώνιας Εὐρώπης

Γράφει  π. Διονύσιος Ταμπάκης
Ἀπὸ τὶς φωτισμένες γραμμὲς τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Γαβριήλ, καθηγουμένου τῆς Ι.Μ. Διονυσίου τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ἤδη ἀπὸ ἔτος 1959, φαίνεται πόσο προφητικὰ διέβλεψε ὁ Γέρων τὰ ὅσα συνέβηκαν πρὸ καιροῦ μὲ τὴν καταρεύση τοῦ κομμουνισμοῦ,ἀλλὰ καὶ τὰ συμβαίνοντα στὶς ἡμέρες μας μὲ τὴν οἰκονομικὴ κρίση, ἡ ὁποία μαστίζει τὴν καταρρέουσα καπιταλιστικὴ Εὐρώπη καθὼς καὶ τὴν ὑπὸ πτώχευση Πατρίδα μας. 
«...Ἡ ἀπρόοπτος καὶ συντομωτάτη καταστροφὴν τῆς «Βαβυλῶνος» καὶ τῆς «Πόρνης τῆς μεγάλης της καθημένης ἐπὶ τῶν ὑδάτων τῶν πολλῶν...
...πρόδηλον καθίσταται ὅτι τόσον ὁ ἄπληστος καπιταλισμός, ὁ ἀπομυζῶν πάσαν ἰκμάδα τοῦ ἐργαζομένου λαοῦ, ὅσον καὶ ὁ ἄθεος κομμουνισμός, ὁ κατατυραννῶν τὴν ἀνθρωπότητα, διὰ τῆς καλλιεργίας τοῦ μίσους καὶ.....
τῆς πάλης τῶν τάξεων, θέλουσι καταστραφεῖ ἐκ τῆς μεταξύ των συγκρούσεως.
Καὶ ὁ μὲν θέλει καταπέσει εἰς ἐρείπια οἰκονομικὰ καὶ πλήρη χρεωκοπίαν,διὰ τῆς ἐξαλείψεως τῆς ἐκμεταλεύσεως τῶν λαῶν ὑπὸ τύπων ἀποικιῶν, ἐντολῶν, κοινοπολιτείας καὶ δῆθεν ἐκπολιτισμοῦ, ὁ δὲ θέλει ἀφανισθεῖ ὡς ἀπάνθρωπος καὶ ἀνελεύθερος ἰδεολογία,μᾶλλον τυρανία τῶν ὀλίγων ἐπὶ τοῦ πλήθους.
(ΛΟΓΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΧΙΜ. ΓΑΒΡΙΗΛ, Ἅγιον Ὅρος 2013 σέλ.40-41)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.