22 Ιουλ 2015

Κιβωτὸς ἀλληλεγγύης καὶ ἀνθρωπιᾶς τοῦ ἱεραποστολικοῦ συνδέσμου "Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός"

Σεβαστοὶ πατέρες καὶ ἀγαπητοὶ ἀδελφοί,
Ὅπως ὅλοι γνωρίζετε, ὁ Ἱεραποστολικός μας Σύνδεσμος ἀπὸ τὸ 1990 στηρίζει τὶς ἐπάλξεις τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς σὲ 35 κράτη ἀνὰ τὴν ὑφήλιο καὶ τὸ πολυσχιδὲς πνευματικὸ καὶ κοινωνικοανθρωπιστικὸ ἔργο τῶν Ὀρθοδόξων Ἱεραποστόλων. Τὴν τελευταία ὅμως πενταετία καὶ καθὼς τὰ μαῦρα σύννεφα τῆς κρίσης σκέπαζαν τὴν πατρίδα μας, ἀποφασίσαμε νὰ ἀνοίξουμε τὰ φτερά μας καὶ στὴν Ἐσωτερικὴ Ἱεραποστολή. Ἔτσι ἀπὸ τὸ 2010 δημιουργήθηκε μιὰ Κιβωτὸς ἀγάπης, ἀνθρωπιᾶς καὶ ἀλληλεγγύης γιὰ τοὺς ἐνδεεῖς καὶ ταλανισμένους συνανθρώπους μᾶς τῆς Δυτικῆς Θεσσαλονίκης, ὅπου καὶ ἡ ἕδρα τοῦ Σωματείου. 
Ἡ σκέψη ἦταν ἁπλή: δὲν πρέπει ἐπιδεικνύοντας πνευματικὴ πρεσβυωπία καὶ προσηλωμένοι στοὺς εὑρισκόμενους στὰ πέρατα τῆς Οἰκουμένης νεοφωτίστους ἀδελφούς μας, νὰ παραβλέψουμε τὶς ἀνάγκες τῶν ἐμπερίστατων ποὺ δίπλα μας πονοῦν καὶ ὑποφέρουν. 
Τὴν πενταετία αὐτὴ μὲ τὴ συνδρομὴ πολλῶν ἐπωνύμων καὶ ἀνωνύμων δωρητῶν μᾶς συντελέστηκε ἕνα μικρὸ θαῦμα, καθὼς ἑκατοντάδες συμπολίτες μᾶς βρῆκαν στὸν Σύνδεσμό μας ἀνακούφιση, παρηγοριὰ καὶ χείρα βοηθείας στὴν....
ἀπελπισία ποὺ ἡ ζοφερὴ οἰκονομική τους κατάσταση τοὺς ὁδήγησε. Ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα διανεμήθηκαν συνολικὰ 10 τόνοι ἐλαιολάδου, 2.500 δέματα μὲ τρόφιμα καὶ εἴδη πρώτης ἀνάγκης καὶ 500 δέματα μὲ εἴδη ἔνδυσης καὶ ὑπόδησης, ἐνῶ παράλληλα γιὰ 200 ἄτομα ἀγοράστηκε φαρμακευτικὸ ὑλικὸ καὶ πολλοὶ δοκιμαζόμενοι ἀδελφοί μας στηρίχθηκαν οἰκονομικά, ὥστε νὰ μὴ διακοπεῖ ἡ ὑδροδότηση καὶ ἡ ἠλεκτροδότησή των οἰκιῶν τους. Δόθηκαν, ἐπίσης, οἰκονομικὲς ἐνισχύσεις στὰ συσσίτια τῶν Ἐνοριῶν τῆς Δυτικῆς Θεσσαλονίκης, ἐνῶ κατὰ τὴ χειμερινὴ περίοδο διανεμήθηκαν δεκάδες τόνοι καυσοξύλων σὲ οἰκογένειες πολυτέκνων. 
Θέλουμε νὰ γνωρίζετε ὅτι ἡ παραπάνω ἔκθεση τῶν πεπραγμένων στὸν τομέα τῆς Ἐσωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, παρουσιάζεται ὄχι μὲ διάθεση αὐτοπροβολῆς καὶ διαφήμισης, ἀλλὰ γιὰ νὰ λειτουργήσει ὡς κάλεσμα καὶ παρότρυνση πρὸς ὅλους μας, νὰ μὴν ἀποκάμουμε καὶ νὰ μὴν παραιτηθοῦμε ἀπ' τὴν προσφορὰ ἀγάπης καὶ τὰ ἔργα διακονίας πρὸς τοὺς ἀδελφούς μας ποὺ μᾶς χρειάζονται ὅσο ποτὲ ἄλλοτε. 
Σᾶς καλοῦμε ὅλους νὰ γίνετε κρίκος στὴν ἁλυσίδα τῆς ἀγάπης, νὰ συνδράμετε μὲ ὅποιον τρόπο -ὑλικὸ ἢ οἰκονομικὸ- καὶ σὲ ὅποιο βαθμὸ δύναται ὁ καθένας, ὥστε νὰ μὴν ἀφήσουμε νὰ κυλᾶ τὸ δάκρυ τῆς ἀπόγνωσης καὶ τῆς μοναξιᾶς σὲ κανένα συνάνθρωπό μας, νὰ μὴ μείνει καμιὰ οἰκογένεια χωρὶς τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο. 
Ἃς μὴν ξεχνᾶμε πὼς ὅταν κάποιος ἁπλώνει τὸ χέρι καὶ μὲ λαχτάρα προσμένει νὰ ἀνοίξει ἡ καρδιά μας, ὁ Χριστὸς εἶναι ἐν ἑτέρα μορφή. 
Καλοῦμε ὅσους μποροῦν νὰ στηρίξουν τὴν προσπάθεια αὐτή, νὰ ἐπικοινωνήσουν μὲ τὸν Σύνδεσμό μας στὸ τηλέφωνο 2310602602.
To Διοικητικὸ Συμβούλιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.