2 Ιουλ 2015

Ὅταν βλέπεις ὅλους τούς κλέφτες τῆς μεταπολίτευσης ἑνωμένους ὑπὲρ τοῦ ναί, ὅσους μᾶς χρεοκόπησαν κατακλεύοντας τὴν Ἑλλάδα, δὲν ὑπάρχει δίλημμα· ξέρεις τί σὲ συμφέρει συνέλληνα νὰ ψηφίσεις

Γράφει ὁ Χαράλαμπος Μηνάογλου, Δρ. Νεότερης Ἱστορίας ΕΚΠΑ
Μέλος Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητας τῆς Ι. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἀναλύσεις γιὰ τὶς οἰκονομικὲς ἐπιπτώσεις τοῦ ναὶ καὶ τοῦ ὄχι ἔχουν γίνει πάμπολλες τὶς τελευταῖες ἡμέρες: ἀστεῖες, σοβαρές, ὑπερβολικές, ἀνεδαφικές, προσγειωμένες, ἔγκυρες, ἐκφοβιστικές, καθησυχαστικές.
Ἡ μεγάλη ὅμως πλειοψηφία τῶν ψηφοφόρων τῆς 5ης Ἰουλίου ἀδυνατεῖ πλήρως νὰ παρακολουθήσει ὁποιαδήποτε ἀνάλυση ποὺ ξεπερνᾶ τὸ ἐπίπεδο τοῦ ἂν θὰ ἀνοίξουν οἱ τράπεζες καὶ πότε. Τὰ αἴτια, οἱ συνέπειες, οἱ προοπτικὲς πίσω ἀπὸ τὸ ἄνοιγμα τῶν...
τραπεζῶν εἶναι ἀδύνατο νὰ γίνουν κατανοητὲς ἀπὸ τοὺς πολλούς, ὅσο καὶ ἂν ἐκλαϊκευθοῦν. Καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ πραγματικὸ ἐρώτημα γιὰ τὸ ἀντιπροσωπευτικὸ σύστημα: πῶς ψηφίζουν καὶ ἀποφασίζουν γιὰ κάτι ποῦ οἱ περισσότεροι ἀδυνατοῦν νὰ κατανοήσουν;

Γιὰ τὸν ἀνωτέρω λόγο δὲν θὰ προσθέσουμε ἄλλη μία οἰκονομικὴ ἢ οἰκονομίστικη ἀνάλυση, ἀλλὰ θὰ στηρίξουμε τὴν θέση μας στὴν πολιτικὴ παρατήρηση, ἡ ὁποία ἐνδέχεται νὰ εἶναι καὶ πιὸ προσιτὴ καὶ κατανοητὴ σὲ ὅσους ἀπὸ τοὺς συνέλληνες δὲν ἔχουν σπουδὲς στὰ οἰκονομικά. Ἀπὸ ὅσες ἀπὸ τὶς ἀμέτρητες συζητήσεις διαμείφθηκαν ἔτυχε νὰ παρακολουθήσουμε προκύπτει ἡ ἑξῆς ἐκπληκτικὴ παρατήρηση: ὅσοι ὑποστηρίζουν τὸ ναὶ ἀνήκουν στὸ πολιτικὸ κατεστημένο τῆς μεταπολίτευσης ποὺ χρεοκόπησε τὴν χώρα καὶ διέφθειρε ὁλοκληρωτικά τούς Ἕλληνες. Πασόκοι λήσταρχοι ὑπουργοὶ καὶ βουλευτές, καθηγητάδες ἀερολόγοι, δήμαρχοι λαδοπόντικες, ἄνθρωποι ποὺ τρώγοντάς τα μαζὶ μὲ τὸν Πάγκαλο πλούτισαν καὶ τώρα χαρακτηρίζουν αὐτὰ τὰ χρήματα κόπους τῆς ζωῆς τους, Νδημοκράτες ὑπουργοὶ καὶ βουλευτές, ἀριστεριτζῆδες-ποταμίσιοι-δημαρίσιοι ἰδεολόγοι ποὺ τάσσονται ὑπὲρ τῶν δικαιωμάτων κάθε μειονότητας ἀλλὰ κατὰ τοῦ δικαιώματος τῶν Ἑλλήνων γιὰ ἀντίσταση καὶ ὡς συντονιστὴς κεντρικὸς καὶ ἐμβληματικὸς ὅλων αὐτῶν ἡ τιμία οἰκογένεια Μητσοτάκη μὲ τοὺς γαμπροὺς καὶ τὶς νύφες της ἁπλωμένους σὲ διάφορα κόμματα καὶ τηλεοπτικοὺς σταθμοὺς νὰ κανοναρχοῦν ὑπὲρ τῆς ἀνάγκης ὑποταγῆς.

Ἄκουσα τὸ διάγγελμα μάλιστα τοῦ γενάρχη τῆς οἰκογένειας, τὸ ὁποῖο μοῦ ἔφερε στὴν μνήμη μία πανομοιότυπη δήλωσή του γιὰ τὸ σχέδιο ΑΝΑΝ. Τότε διαπίστωσα πώς ὑπάρχει ἄλλη μία σύμπτωση: ὅσοι ὑποστηρίζουν σήμερα τὸ ναὶ καὶ προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν ὅτι τὸ ὄχι θὰ φέρει τὴν συντέλεια ἦταν ἀκριβῶς οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι ποὺ προπαγάνδιζαν μὲ τὸ ἀζημίωτο, ὅπως ἀποδείχθηκε, ὑπὲρ τοῦ ναὶ καὶ στὸ σχέδιο ΑΝΑΝ. Κάντε μία ἁπλὴ ἀναζήτηση στὸ διαδίκτυο καὶ θὰ δεῖτε ὅτι ὅλοι μὰ ὅλοι οἱ ὑποστηρικτὲς τοῦ ναὶ στὶς 5 Ἰουλίου ἦταν καὶ ὑποστηρικτὲς τοῦ ναὶ στὸ σχέδιο ΑΝΑΝ. Καὶ τότε ἔλεγαν ἀκριβῶς τὰ ἴδια: ὅτι ναὶ σημαίνει ἀπόλυτη καταστροφή, μὴ ἔνταξη στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἀπομόνωση τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ὄλεθρο, παρακμὴ καὶ ἄμεση ὑποταγή της στὴν Τουρκία. Δώδεκα χρόνια μετὰ συνεχίζουν νὰ διαψεύδονται. Ἀλλὰ πάλι ἐκεῖ, τὴν δουλειά τους: νὰ κρατοῦν δηλαδὴ τοὺς Ἕλληνες ὑποταγμένους στὴν Εὐρώπη τῶν τραπεζῶν.
Ὅταν βλέπεις λοιπὸν ὅλους τούς κλέφτες τῆς μεταπολίτευσης ἑνωμένους ὑπὲρ τοῦ ναί, ὅσους μᾶς χρεοκόπησαν κατακλεύοντας τὴν Ἑλλάδα, δὲν ὑπάρχει δίλημμα· ξέρεις καλὰ τί σὲ συμφέρει συνέλληνα νὰ ψηφίσεις.

Δυστυχῶς, ὅπως τουλάχιστον μεταδίδει ὁ ΣΚΑΙ καὶ γράφει ἡ Καθημερινή, καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος φαίνεται ὅτι προσχώρησε στὸ στρατόπεδο τοῦ πολιτικοῦ κατεστημένου καὶ ἐνέταξε ἑαυτὸν στοὺς ὑποστηρικτὲς τοῦ ναὶ μαζὶ μὲ ἕναν ἑσμὸ φανατικῶν πολεμίων τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας (Μπουτάρης, Καμίνης, Θεοδωράκης ποταμίσιος κ.α.). Αὐτὸ ὅμως δὲν εἶναι τὸ ἦθος τῆς Ὀρθοδοξίας. Αὐτὸ τὸ διασώζουν ὅσοι ἐπίσκοποι ἀντιστέκονται στοὺς ἰσχυρούς τοῦ αἰῶνος τούτου καὶ πάμπολλοι ἱερεῖς καὶ λαϊκοί, οἱ ὁποῖοι ἀκολουθώντας τοὺς ἁγίους προτιμοῦν τὸν Χριστὸ ἀπὸ τὸν μαμωνά, τὸν Χριστὸ ἀπὸ τὸν χρυσό. Καὶ αὐτὸ τὸ κάνει γιὰ παράδειγμα ἡ Ἱερὰ Μονὴ Κουτλουμουσίου μὲ τὸ κείμενο ποὺ ἐξέδωσε σχετικὰ μὲ τὸ δημοψήφισμα καὶ μὲ τὸ ὁποῖο παίρνει ξεκάθαρη θέση ὑπὲρ τοῦ ὄχι καὶ καλεῖ τοὺς Ἕλληνες σὲ ἑνότητα.

Γύρω ἀπὸ τὸ ὄχι ἄλλωστε μπορεῖ νὰ ἐκφραστεῖ πραγματικὴ ἑνότητα, καθὼς ἐκεῖ συγκεντρωνόμαστε ἄνθρωποι μὲ πολὺ διαφορετικὲς πεποιθήσεις, ἀλλὰ ἀταλάντευτη στάση κατὰ τῆς ὑποταγῆς καὶ τῆς ξενοκρατίας. Ὅσοι ἐπιδιώκουμε μία Ἑλλάδα ἐλεύθερη καὶ Ἕλληνες ἀνθρώπους τοῦ δικοῦ μας τρόπου, τῆς δικῆς μας κουλτούρας. Καὶ αὐτὸ πρέπει νὰ εἶναι τὸ ζητούμενο στὶς ὅποιες δυσκολίες ἀντιμετωπίσουμε ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα: ἡ ἐπιστροφὴ στὸν δικό μας τρόπο καὶ ἡ ἐκδίωξη αὐτῆς τῆς αἰσχρῆς νοοτροπίας τῆς ὑποταγῆς, τῆς ἐξάρτησης καὶ τῆς δανειακῆς ὑπανάπτυξης. Γύρω ἀπὸ τὸ ὄχι νὰ ξεκινήσουμε πάλι τὴν παραγωγικὴ Ἑλλάδα, ἡ ὁποία θὰ στηρίζεται σὲ αὐτὸ ποὺ θὰ παράγει καὶ ὄχι στὰ δανεικά. Αὐτὸς εἶναι ὁ μόνος δρόμος γιὰ τὰ παιδιὰ καὶ τὰ ἐγγόνια μας. Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι γιὰ τοὺς δανειστές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.