10 Ιουλ 2015

Ὅσιος Παΐσιος ὁ ἐν Κονίτση ἀνατραφείς

τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου
Ὁ φετινὸς πρῶτος ἐπίσημος ἑορτασμὸς τῆς μνήμης τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου ἀποτελεῖ ἀφορμὴ πνευματικῆς ἀνάτασης τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν τς πατρίδας μας ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρού το κόσμου. Δικαίως μεταξύ των τόπων ποὺ ἱερῶς καυχῶνται γιὰ τὸν Ὅσιο εἶναι καὶ ἡ Κόνιτσα, ἡ πόλη στὴν ὁποία ὁ ὅσιος Γέροντας πέρασε τὰ παιδικά του χρόνια ἀλλὰ καὶ τέσσερα ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια των ἀσκητικῶν του παλαισμάτων.
Ἡ παιδικὴ ἡλικία τοῦ Ὁσίου Παϊσίου μετὰ τὴν ἐγκατάσταση τῆς οἰκογένειάς του στὴν Κόνιτσα, ποὺ ἀκολούθησε τὴν προσφυγιὰ ἀπὸ τὴν Καππαδοκία ὅπου γεννήθηκε ὁ Γέροντας, εἶναι γεμάτη ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ ποὺ τὸν ἔλουσε.
Στὴν Κόνιτσα σώζεται ἡ οἰκία τοῦ Ὁσίου ὅπου μεγάλωσε μέσα στὸ πνευματικὸ κλίμα ποὺ εἶχε ἐμφυσήσει καὶ στοὺς δικούς του ἁγιασμένους γονεῖς ὁ ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης. Στὸ πρῶτο δημοτικὸ σχολεῖο ποὺ λειτουργεῖ ἀκόμη στὴν ἄνω Κόνιτσα ἔμαθε τὰ γράμματα ὁ ὅσιος Παΐσιος. Σώζεται μάλιστα φωτογραφία του ὡς μαθητῆ στὸ κτίριο τοῦ σχολείου αὐτοῦ. Στὸ ἐξωκκλήσι τῆς ἁγίας Βαρβάρας, στὸ ὁποῖο ὁδηγεῖ μονοπάτι ποὺ ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν ἄνω Κόνιτσα, ὁ Γέροντας, σὲ μικρὴ ἡλικία, εἶχε τὴν πρώτη γνωστὴ στοὺς πολλοὺς θεοφάνεια, τὴν ἐμφάνιση σὲ ἐκεῖνον αὐτοῦ του Ἴδιου το Κυρίου Ἰησοῦ ποὺ τὸν....
στήριξε στὴν πίστη διαλύοντας τὶς ἀμφιβολίες ποὺ ἐπιχείρησε νὰ γεννήσει στὴν παιδική του ψυχὴ ἄθεος συμπατριώτης του.
Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Στομίου Κονίτσης, στὴν χαράδρα τοῦ Ἀώου ποταμοῦ, ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἐπιδόθηκε σὲ ὑψηλὰ πνευματικὰ παλαίσματα ἤδη ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια τς μοναχικῆς του πολιτείας. Ὁ πόλεμος τοῦ διαβόλου ὑπῆρξε σφοδρὸς κατὰ τὰ τέσσερα χρόνια παραμονῆς του στὴ Μονὴ τὴν ὁποία ἀνοικοδόμησε σὲ μεγάλο μέρος καθὼς τὴν εἶχε βρεῖ ἐρειπωμένη ἀπὸ τὶς λεηλασίες καὶ τὴ φωτιὰ τῶν Γερμανῶν κατακτητῶν. Σώζονται σήμερα στὴν Μονὴ Στομίου ὄχι μόνο τα οἰκοδομήματα ποὺ χτίστηκαν μὲ τὴ φροντίδα τοῦ ἁγίου Γέροντος ἀλλὰ καὶ πολλὰ ξύλινα ἔπιπλα ποὺ ὁ ἴδιος ἔφτιαξε μὲ τὰ χέρια του ὡς ἐπιδέξιος ξυλουργός. Τὰ στασίδια στοὺς χοροὺς τοῦ Καθολικοῦ τς Μονῆς, τραπέζια καὶ καναπέδες στὴν τράπεζα τῆς Μονῆς ἀλλὰ καὶ πολλὰ ἄλλα ἔργα τῶν χειρῶν τοῦ ἁγίου. Κυρίως ὅμως σώζεται τὸ κελλάκι τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τὸ ἱερὸ αὐτὸ «πολυβολεῖο» ποὺ δέχτηκε τὶς ἀμέτρητες γονυκλισίες, τὰ δάκρυα, τοὺς στεναγμούς, τὶς δεήσεις καὶ τὶς ὁλονύκτιες στάσεις τοῦ Ὁσίου.
Ἡ ἀντιαιρετική του δράση, ὁ ἀγώνας του  γιὰ τὴ διαφύλαξη τῶν πιστῶν τς Κόνιτσας ἀπὸ τὴν αἵρεση τοῦ Προτεσταντισμοῦ ὑπῆρξε τόσο καρποφόρα ὥστε σήμερα οἱ ὀπαδοὶ τῆς αἵρεσης στὴν Κόνιτσα νὰ μετριοῦνται στὰ δάκτυλα τοῦ ἑνὸς χεριοῦ.
Τὸ πέρασμα τοῦ Ὁσίου Παϊσίου ἀπὸ τὴν Κόνιτσα τὴν κατέστησε διαχρονικὰ «οὐδαμῶς ἐλαχίστην» μεταξύ των ἄλλων ἁγιοτόκων πόλεων τῆς πατρίδας μας.
Ὀρθόδοξος Τύπος, 10/7/2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.