20 Ιουλ 2015

20 Ἰουλίου 1974: Οἱ ἥρωες τῆς Κύπρου - Ἡ ἀνατομία μιᾶς τραγῳδίας

Τοῦ Ὁμήρου Φωτιάδη
Σάββατο πρωί, τῆς 20ης Ἰουλίου 1974…τὴν ἀποφράδα ἡμέρα τῆς μαρτυρικῆς μας Κύπρου…τὸ ξημέρωμα βρῆκε τοὺς Ἕλληνες Στρατιῶτες τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ., τῆς 107 ΕΣΟ ποὺ μόλις τὴν προηγούμενη ἡμέρα εἶχαν ἀφιχθεῖ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, νὰ προετοιμάζονται γιὰ τὸ πρωινὸ ἐγερτήριό τους…Ἦταν 05.30΄ τὸ πρωί, ὅταν ἀπὸ τὴν ὁροσειρὰ τοῦ Πενταδάκτυλου φάνηκαν δύο Τούρκικα μαχητικὰ ἀεροσκάφη F-104, σὲ ἰδιαίτερα χαμηλὴ πτήση, νὰ κατευθύνονται μὲ ταχύτητα πρὸς τὸ στρατόπεδο τῆς Ἑλληνικῆς Δύναμης Κύπρου. Σπάζοντας τὸ φράγμα τοῦ ἤχου καὶ ἀγγίζοντας κυριολεκτικὰ τὶς κορυφὲς τῶν δένδρων τοῦ στρατοπέδου, ἐξαπέλυσαν τὸ φονικό τους...
φορτίο. Δύο ρουκέτες. Ἡ πρώτη καρφώθηκε στὸ κέντρο τοῦ στρατοπέδου μὲ ἐκκωφαντικὸ θόρυβο καὶ ἡ δεύτερη περνώντας ξυστὰ πάνω ἀπὸ τὸ Διοικητήριο καρφώθηκε στὸ διπλανὸ τὸλ σὲ ἀπόσταση 20 μέτρων, ὅπου στεγάζονταν τὸ Ταχυδρομεῖο τῆς Μονάδος. Ἑκατοντάδες γράμματα γέμισαν, λαμαρίνες, ξύλα, πέτρες καὶ κομμάτια ἀπὸ μπετὸν ἐκτινάχθηκαν σὲ μία εὐρεία περίμετρο, ἀφήνοντας ἀποσβολωμένο, τὸν νέο Ταχυδρόμο τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ. Στρατιώτη Μαντζουριὰ Παναγιώτη ἀπὸ τὴν Καρδίτσα, λίγα μέτρα μακρύτερα….


Εὐτυχῶς γιὰ τοὺς Ἕλληνες Στρατιῶτες ὁ Διοικητὴς τῆς ΚΥΠ στὴν Κύπρο Ἀντισυνταγματάρχης Γεώργιος Κούρτης, εἶχε τὴν πρόνοια νὰ ἐπισκεφθεῖ κατὰ τῆς 04.00΄ καὶ νὰ ἐνημερώσει τὴν ΕΛ.ΔΥ.Κ. γιὰ ἐπικείμενη Τουρκικὴ ἐπίθεση καὶ ἡ μονάδα ἤδη εἶχε διασπαρθεῖ ἐντός τοῦ στρατοπέδου, σὲ διάφορους ὀχυρωμένους χώρους.
Ἡ πρώτη του ἡμέρα στὴν Κύπρο ξεκίνησε μὲ τὴν «καλημέρα» τῶν τουρκικῶν ρουκετῶν.
Τὴν ἴδια ὥρα ὅλα τὰ στρατόπεδα τῆς Λευκωσίας δέχονταν ἑκατοντάδες βόμβες ἀπὸ τὰ τουρκικὰ μαχητικὰ ἀεροσκάφη, τὰ ὁποῖα μετέτρεψαν τὸ ὄμορφο πρωινὸ σὲ πραγματικὴ κόλαση γιὰ τοὺς Ἑλλαδίτες καὶ Ἑλληνοκυπρίους στρατιῶτες .
Ἕνα δεύτερο κύμα Τουρκικῶν μαχητικῶν εὐθὺς ἀμέσως, ἄφησε τὸ καταστροφικό του φορτίο, στὸν πρωταρχικὸ καὶ κύριο στόχο τῶν Τούρκων. Τὴν ΕΛ.ΔΥ.Κ.!

Οἱ πρῶτες βόμβες χιλίων λιβρῶν, ἔπεσαν δίπλα στὸ τὸλ τοῦ Λόχου Βαρέων Ὅπλων τραυματίζοντας τὸν Ὑπολοχαγὸ Πιό, τὸν Στρατιώτη Τριανταφυλλόπουλο ἀπὸ τὴν Ἠμαθία, καὶ ἔκοψε ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ ὤμου τὸ χέρι τοῦ Στρατιώτη Σολωμοῦ…
Τὸ πρῶτο Ἑλληνικὸ αἷμα ποτίζει τὴν μαρτυρικὴ γῆ τῆς Κύπρου μας…
Ἀνὰ δεκαπέντε λεπτὰ σμήνη τεσσάρων Τουρκικῶν μαχητικῶν, προσβάλουν ἀκατάπαυστα τὸ στρατόπεδο τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ., μὲ κάθε εἴδους βόμβες καὶ πυρομαχικά.
Τὸ ΚΝΕ (Κέντρο Νοσηλείας ΕΛ.ΔΥ.Κ.) γεμίζει τραυματίες…
Μὲ ὁρμὴ ἀκολουθεῖ τὸ τρίτο κύμα τῶν Τουρκικῶν F 104, καὶ ἐξαπολύει δεκάδες ρουκέτες ἐναντίων τῶν Ἐλδυκάριων, οἱ ὁποῖοι ἀκόμα προσπαθοῦν νὰ καταλάβουν τί συμβαίνει. Ὁ Στρατιώτης Μπόλας Γεώργιος ἀπὸ τὴν Πυλαία Θεσσαλονίκης, πετάει τὸ τσάι του καὶ τρέχει σὲ κοντινὸ ὄρυγμα νὰ καλυφθεῖ. Δίπλα του ἕνας νέος τῆς 107 μπαίνει κι αὐτὸς σὲ ἕνα ὄρυγμα νὰ καλυφθεῖ.΄Ἔρχεται ἕνας παλιός τῆς 103 καὶ τοῦ λέει νὰ φύγει…νὰ πάει σὲ ἄλλο ὄρυγμα καὶ ὑπακούει. Ὁ παλιὸς ἴσα ποὺ προλαβαίνει νὰ μπεῖ στὸ ὄρυγμα ποὺ ἄφησε ὁ νεότερος…καὶ δέχεται μία ρουκέτα ἡ ὁποία τὸν ἐξαϋλώνει.

Στὸ βάθος τοῦ ὁρίζοντα πρὸς τὸν βορρᾶ, στὰ χωριὰ Ἀγύρτα καὶ Κιόνελι, καὶ μὲ κατεύθυνση ἀπὸ Δυτικὰ πρὸς Ἀνατολικὰ πέντε Τούρκικα μεταγωγικὰ Ντακότα, ἐκτελοῦν ρίψεις ἀλεξιπτωτιστῶν, ἐντὸς τῶν τοπικῶν ἰσχυρῶν Τουρκοκυπριακῶν θυλάκων. Γέμισε ἀλεξίπτωτα ὁ γαλάζιος Κυπριακὸς οὐρανός.
Οἱ Στρατιῶτες τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ., οἱ ὁποῖοι ἀκόμη δὲν εἶχαν παραλάβει τὸν ἀτομικό τους ὁπλισμό, μέσα στὴν κόλαση τῶν ἀνηλεῶν βομβαρδισμῶν, παραλαμβάνουν ὅτι μποροῦν καὶ προσπαθοῦν νὰ ἀναχαιτίσουν τοὺς Τούρκους εἰσβολεῖς, μὲ τὰ Μ-1 τους.

Παρὰ τὸ τραγελαφικό τῆς ὑπόθεσης, οἱ Τοῦρκοι πιλότοι τὰ χάνουν καὶ πολλὲς φορὲς ἀδειάζουν τὸ φονικό τους φορτίο, μέσα στὸ ἤδη ἀπὸ τὴν προηγουμένη ἡμέρα ἄδειο στρατόπεδο τῆς ΤΟΥΡ.ΔΥ.Κ..
Οἱ Ἕλληνες στρατιῶτες δὲν ἐγκαταλείπουν τὸ Στρατόπεδό τους καὶ καλυπτόμενοι ὅπου μποροῦν ἀναδιοργανώνονται καὶ προσπαθοῦν νὰ ἀμυνθοῦν.
Οἱ ρίψεις ἀλεξιπτωτιστῶν συνεχίζονται ἀμείωτα ἀλλὰ κατὰ κύματα καταφθάνουν καὶ δεκάδες Τουρκικὰ ἑλικόπτερα τὰ ὁποῖα μεταφέρουν καταδρομεῖς στὸν θύλακα τοῦ Κιόνελι. Ἕνα Τουρκικὸ μεταγωγικὸ ἀεροσκάφος ἀδειάζει τὸ φορτίο του σὲ λάθος μέρος..
Ἀκολουθοῦν καὶ ἄλλα. Οἱ λανθασμένες ρίψεις τους, ἐντός του Ἑλληνικοῦ τομέα, φέρνουν τὶς πρῶτες βαριὲς ἀπώλειες γιὰ τοὺς Τούρκους. Οἱ ἁπλοὶ Ἑλληνοκύπριοι χωρικοί, καταφέρνουν καὶ ἐξοντώνουν πάνω ἀπὸ 80 ἀλεξιπτωτιστές. Ἡ ἐποποιία τῆς Κρήτης ἐπαναλαμβάνεται! Σημειώνονται ταυτόχρονα καὶ οἱ πρῶτες καταγραφὲς αἰχμαλώτων. Δεκαπέντε Τοῦρκοι ἀλεξιπτωτιστὲς συνελήφθησαν καὶ μόλις 7-8 διέφυγαν τὸν θάνατο καὶ τὴν σύλληψη, ἀπὸ τοὺς χωρικούς της Μίας Μηλιᾶς.

Ἔχει πάει 09.30΄ καὶ ἀκόμα κανένας δὲν γνωρίζει ὅτι ἰσχυρότατες ἀποβατικὲς δυνάμεις τῶν Τούρκων ἀποβιβάζονται δυτικά της Κερύνειας στὴν περιοχὴ Πεντεμίλι. Ἤδη ἀπὸ τὶς 06.00 Τοῦρκοι βατραχάνθρωποι εἶχαν βγεῖ στὴν ἀκτὴ καὶ ἔκαναν ἀναγνωρίσεις. Ἀκολούθησε ἡ ἀποβίβαση τοῦ 6ου Τάγματος Πεζοναυτῶν, ἐνῶ πυκνὰ πυρὰ τῶν Τουρκικῶν ἀντιτορπιλικῶν τύπου FREM, σάρωναν στὴν κυριολεξία τὴν περίμετρο τοῦ προγεφυρώματος καὶ ἄλλους στόχους στὴν εὐρύτερη περιοχή. Ἦταν 07.15΄ τὸ πρωί.

Ἐκπληκτικὴ καὶ μοναδικὴ φωτογραφία ποὺ δείχνει μία ἑλληνικὴ τορπιλλάκατο νὰ δέχεται ἐπίθεση ἀπὸ τουρκικὰ ἀεροσκάφη

Προηγήθηκε ἡ ἡρωικὴ ἔξοδος τῶν Κυπριακῶν τορπιλλακάτων, τῆς Τ3 μὲ κυβερνήτη τὸν Ὑποπλοίαρχο Ἐλευθέριο Τσομάκη καὶ τῆς Τ1 μὲ κυβερνήτη τὸν ἐπίκουρο Σημαιοφόρο Νικόλαο Βερύκιο, στὶς 05.05’ ἀπὸ τὸ λιμάνι τῆς Κερύνειας. Λίγα λεπτὰ ἀργότερα τουρκικὰ ἀεροσκάφη πλήττουν καίρια τὴν Τ1 τραυματίζοντας 6 ἀπὸ τὸ προσωπικό της.

Ἡ Τ1 προσάραξε στὴν περιοχὴ τοῦ Βοσπόρου. Ἡ Τ3 πλησίασε πολὺ ἐπικίνδυνα καὶ σὲ ἀπόσταση 1 ν.μ. τὸν τουρκικὸ ἀποβατικὸ στόλο καὶ ξεκίνησε ἑλιγμοὺς γιὰ νὰ λάβει κατάλληλη θέση βολῆς. Ἦταν 05.23΄ ὅταν δέχθηκε καταιγισμὸ πυρῶν ἀπὸ τὰ Τούρκικα ἀντιτορπιλλικά. Ὅλο τὸ προσωπικό της σκοτώθηκε. Μόνο ὁ Ἀρχικελευστὴς Διονύσιος Μαγέτος, βαρειὰ τραυματισμένος, μὲ μυθιστορηματικὸ τρόπο κατάφερε μετὰ ἀπὸ 6 ὧρες ὑπεράνθρωπων προσπαθειῶν νὰ βγεῖ στὴν ἀκτή.

Στὴν περιοχὴ τῆς ἀπόβασης ἐδῶ καὶ πάνω ἀπὸ τρεῖς ὧρες οἱ Τοῦρκοι ἀποβιβάζονται χωρὶς καμμία παρενόχληση ἢ Ἑλληνικὴ ἀντίδραση. Μόλις στὶς 08.40΄ ἢ Ἀθήνα «ξύπνησε» ἀπὸ τὸν λήθαργο καὶ ἔδωσε ἐντολὴ ἐφαρμογῆς τῶν πολεμικῶν σχεδίων. Πάνω ἀπὸ τρεῖς ὧρες ἡ Τουρκικὴ ἀεροπορία, τὸ Πολεμικό της Ναυτικὸ καὶ οἱ Δυνάμεις Ξηρᾶς σάρωναν τὴν Κυπριακὴ ἐπικράτεια ἀνελέητα, χωρὶς καμμία οὐσιαστικὴ ἀντίσταση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.