30 Ιουν 2015

ΟΧΙ, χίλιες φορὲς ΟΧΙ στοὺς νεκροθάφτες τοῦ Γένους

Γράφει ὀ Δημήτρης Νατσιός,  Δάσκαλος Κιλκὶς
Ὅσοι ξεχνοῦν τὴν ἱστορία τους, θὰ τὴν ξαναζήσουν, λέει τὸ γνωστὸ ρητό. Ἡ μνήμη εἶναι τὸ πιὸ ἀμυντήριο ἑνὸς λαοῦ. Μνήμη εἶναι ἐλευθερία. Πρὶν ἀπὸ 70 καὶ χρόνια οἱ πρόγονοι τῶν σημερινῶν θεσμῶν, δηλαδὴ τῶν Γερμανῶν, ἐπὶ χίλιες ἡμέρες ἐπέβαλλαν τὸ τότε μνημόνιό τους. Πρὶν ἀπὸ 3,5 χρόνια εἶχα γράψει σχετικά:
<<Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1944 οἱ Γερμανοὶ ἐγκαταλείπουν τὴν Ἀθήνα, σπεύδουν νὰ ξαναχωθοῦν τρομαγμένοι, ματωμένοι ὡς τὸ λαιμὸ μὲ αἷμα ἑλληνικό, νὰ ξανακρυφτοῦν στὶς μαῦρες φωλιές τους. Νὰ δοῦμε τί ἀφήνουν πίσω τους.
Στὴν διάρκεια τῆς γερμανικῆς κατοχῆς, ποὺ κράτησε σαράντα δύο...
μῆνες, πέρασαν ἀπὸ τὰ γερμανικὰ ἐκτελεστικὰ ἀποσπάσματα καὶ τυφεκίσθηκαν τριάντα ὀκτὼ χιλιάδες ἐννιακόσιοι ἑξήντα Ἕλληνες (38.960)!
Σκοτώθηκαν ἀπὸ σφαῖρες «ἀδέσποτες» καὶ ἄλλα στρατιωτικῆς φύσεως «ἀτυχήματα» δώδεκα χιλιάδες ἑκατὸν τρεῖς (12.103).
Σκοτώθηκαν σὲ μάχες ἑβδομήντα χιλιάδες (70.000).
Πέθαναν ἀπὸ πείνα σ’ ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα περίπου ἑξακόσιες χιλιάδες, ἰδίως νέοι! (600.000). 
Πέθαναν προτοῦ γεννηθοῦν, κατὰ τὴ γέννα ἢ ἀμέσως μετὰ τριακόσιες χιλιάδες παιδιὰ ἀπὸ τὴν ἀσιτία καὶ τὶς κακουχίες τῶν μανάδων τους, δηλαδὴ μία ὁλόκληρη γενιὰ (300.000).
Θανατώθηκαν μὲ τρόπο οἰκτρὸ σαράντα πέντε χιλιάδες Ἕλληνες στὰ γερμανικὰ στρατόπεδα συγκέντρωσης, σαράντα πέντε χιλιάδες ἄνθρωποι, γιὰ τοὺς ὁποίους δὲν μίλησε κανεὶς ποτέ, ἀφοῦ ἦταν Ἕλληνες, δηλαδὴ ὄντα δευτέρας ἐπιλογῆς (45.000).
Πέθαναν μὲ τρόπο οἰκτρὸ ἐπίσης ἑξήντα χιλιάδες Ἕλληνες, Ἑβραῖοι τὸ θρήσκευμα, γιὰ τοὺς ὁποίους μίλησαν οἱ πάντες (60.000).
Φυλακίστηκαν στοὺς σαράντα δύο μῆνες κατοχῆς διακόσιες χιλιάδες Ἕλληνες, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ περισσότεροι πέθαναν στὴν φυλακὴ ἢ ἀμέσως μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσή τους (200.000).
Προσβλήθηκαν ἀπὸ βαριὲς ἀσθένειες, ἔμειναν διὰ βίου ἀνίκανοι πάνω ἀπὸ ἕνα ἑκατομμύριο Ἕλληνες (1.000.000)!
Τὰ γερμανικὰ στρατεύματα κατοχῆς ἂδειασαν ὅλες τὶς ἀποθῆκες καὶ στὴν τελευταία γωνιὰ τῆς χώρας. Ἅρπαξαν ὅλα τὰ δημητριακά, καπνό, σταφίδα, μπαμπάκι, λάδι, κάθε λογὴς τρόφιμα καὶ ἀγαθά. Κατέστρεψαν ἀγροτικὰ μηχανήματα καὶ καλλιέργειες. Ἅρπαξαν τὸ 50% τῶν μεγάλων ζώων, βόδια, γελάδια, ἄλογα, τὸ 30% τῶν μικρῶν, διέλυσαν τὴν ἑλληνικὴ κτηνοτροφία.

Κατέστρεψαν τὶς μεταλλευτικὲς ἐγκαταστάσεις, ἀνατίναξαν ὀρυχεῖα, ἀφάνισαν τὴν βιομηχανία.
Κατέστρεψαν τὸ 80% τῶν σιδηροτροχιῶν.
Γκρέμισαν γέφυρες, ἀνατίναξαν σταθμοὺς καὶ σήραγγες.
Ἀπὸ τὶς 220 ἀτμομηχανὲς τῶν ἑλληνικῶν σιδηροδρόμων ἄφησαν πίσω τους φεύγοντας μόνο τὶς τριάντα τρεῖς (33).
Ἀπὸ τὰ τριακόσια δώδεκα (312) ἐπιβατηγὰ βαγόνια βούτηξαν τὰ τριακόσια ἔξι! Ἄφησαν μόνο ἔξι (6)!
Ἀπὸ τὰ 4.544 φορτηγὰ βαγόνια τῶν ἑλληνικῶν σιδηροδρόμων, οἱ συγγενεῖς, οἱ συνάδελφοι, οἱ συμπατριῶτες, οἱ δάσκαλοι, οἱ ὁμοϊδεάτες τῆς Μέρκελ, τοῦ Ρέσλερ, τοῦ Σρόιντερ ἄφησαν πίσω τους ἑξήντα τρία (63)!
Οἱ Γερμανοὶ κατακτητὲς πῆραν τὰ 70% τῶν ἑλληνικῶν παντὸς εἴδους αὐτοκινήτων καὶ κατέστρεψαν τὸ ὁδικὸ δίκτυο τῆς χώρας.
Οἱ Γερμανοὶ κατακτητὲς ἰσοπέδωσαν τελείως ἑκατὸ χιλιάδες σπίτια (100.000) καὶ μισογκρέμισαν ἄλλες πενήντα χιλιάδες (50.000).
Κατέστρεψαν οἱ βάρβαροι Γερμαναράδες τὶς μεγαλύτερες λιμενικὲς ἐγκαταστάσεις τῆς Ἑλλάδος, ἀκόμη καὶ τὴ διώρυγα τῆς Κορίνθου.
Ἅρπαξαν οἱ βάνδαλοι τοῦ Βερολίνου τὸ 73% τῶν πλοίων τῆς ἐμπορικῆς καὶ ἐπιβατικῆς ναυτιλίας τῆς χώρας.
Σύμφωνα μὲ τὶς στατιστικές τοῦ ΟΗΕ, ἡ Γερμανία εἶχε ὑποστεῖ σὲ σχέση μὲ τὸ ἐτήσιο εἰσόδημά της ζημιὲς ἀπὸ τὸν πόλεμο τῆς τάξεως τοῦ 135% καὶ ἡ Ἑλλάδα τῆς τάξεως τοῦ 170%. Ἡ κατεστραμμένη δηλαδὴ Γερμανία ἦταν σὲ πολὺ καλύτερη κατάσταση ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα μόλις τελείωσε ὁ πόλεμος.
Στὴν διάσκεψη τῶν Παρισίων, ποὺ πραγματοποιήθηκε ἀμέσως μετὰ τὸ τέλος τοῦ πολέμου, οἱ ἐκπρόσωποι τῶν «νικητριῶν» χωρῶν ὑπολόγισαν καὶ καθόρισαν τὸ ὕψος τῶν ζημιῶν ποὺ προκάλεσαν τὰ χιτλερικὰ στρατεύματα κατοχῆς στὴν Ἑλλάδα σὲ δεκατέσσερα δισεκατομμύρια δολάρια, μὲ ἀγοραστικὴ ἀξία τοῦ 1938! Αὐτὰ δὲν τὰ ἀπεφάσισε κάποιο πρωτοδικεῖο Χαλκίδος, κάποιο κακουργοδικεῖο Λαρίσης, κάποιο λαϊκὸ δικαστήριο Γρεβενῶν, ἀλλὰ τὸ ἀνώτατο διεθνὲς νομικὸ ὄργανο τοῦ κόσμου, ἡ διάσκεψη τῶν Παρισίων, ὅ,τι δηλαδὴ ἐπισημότερο μποροῦσε νὰ ὑπάρξει. Μὲ βάση, ἄλλωστε τὶς ἀποφάσεις τῆς διεθνοῦς διάσκεψης Παρισίων ἡ Γερμανία ἐξόφλησε τὶς ὑποχρεώσεις της πρὸς ὅλες τὶς χῶρες ποὺ κατέστρεψε, πλὴν τῆς Ἑλλάδος. Γιατί; Γιατί ἡ Ἑλλάδα, ἀπὸ τὸν πόλεμο μέχρι σήμερα, κυβερνήθηκε ἀπὸ σάπιους, δειλοὺς καὶ προδότες. Τρισεκατομμύρια χρωστοῦν οἱ «Οὗννοι», ἂν συνυπολογιστεῖ καὶ τὸ «κατοχικὸ» δάνειο.

Καὶ ἐπιτρέπεται ἡ σημερινὴ Γερμανία, αὐτὴ ποὺ κατέστρεψε ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον τὴν πατρίδα μας, δολοφονώντας καὶ τὸν ἀνθό της, νὰ εἶναι ἡ πλουσιότερη χώρα τῆς Εὐρώπης καὶ ἡ Ἑλλάδα νὰ λιμοκτονεῖ καὶ νὰ ἐκλιπαρεῖ; Ἡ ἀπάντηση, ξαναλέω, ὑπάρχει: Γιατί τὴν Ἑλλάδα τὴν κυβέρνησαν Γραικύλοι καὶ σάπιοι, καθάρματα ποὺ καὶ σήμερα μπήγουν καρφιὰ στὸ φέρετρό της. Ἀνήθικα, διαλυμένα ὑποκείμενα ποὺ διόριζαν τὶς παρασιτικὲς οἰκογένειές τους στὸ δημόσιο. Πού μαγάρισαν τὴν πατρίδα μας>>. Καὶ τελείωνα μὲ μία παραπομπὴ σὲ ἕνα ἱστορικό, συγκλονιστικὸ ἐπεισόδιο ἀπὸ τὴν καταστροφὴ τοῦ ’22.  Καταγράφεται στὸ «Χρονικὸν Μεγάλης Τραγωδίας» τοῦ Χρήστου Ἀγγελομάτη, ποὺ δείχνει τὴν ἀγαστὴ συνεργασία τοῦ Ἰσλὰμ καὶ τῶν Φραγκογερμανῶν γιὰ τὴν ἐξαφάνιση ἀκόμη καὶ τῶν λειψάνων τοῦ Γένους μας. Γράφει στὴν σελίδα 379 ὁ συγγραφέας: «Οἱ παλαιότεροι θὰ ἐνθυμοῦνται τὴν δημοσιευθεῖσαν εἴδησιν εἰς τὰ ἀθηναϊκᾶς ἐφημερίδας, μίαν ἡμέρα τοῦ Φεβρουαρίου τοῦ 1924. Τὸ προσεγγίσαν εἰς τὴν Θεσσαλονίκην ἀγγλικὸν πλοῖον «Ζᾶν», μετέφερε 400 τόννους ὀστῶν Ἑλλήνων, ἀπὸ τὰ Μουδανιὰ εἰς τὴν Μασσαλίαν, πρὸς βιομηχανοποίησιν. Οἱ ἐργᾶται τοῦ λιμένος Θεσσαλονίκης, πληροφορηθέντες τὸ γεγονός, ἐμπόδισαν τὸ πλοῖον νὰ ἀποπλεύσει, ἐπενέβη ὅμως ὁ Ἄγγλος πρόξενος καὶ ἐπετράπη ὁ ἀπόπλους». Τὰ πήγαιναν τὰ κόκκαλα τὰ ἱερὰ τῶν σφαγιασθέντων Ἑλλήνων γιὰ «σαπούνι Μασσαλίας». Οἱ Τοῦρκοι τὰ πούλησαν, οἱ Γάλλοι τὰ ἀγόρασαν, οἱ Ἄγγλοι διευκόλυναν καὶ οἱ Γερμανοί, ἀργότερα, μιμήθηκαν. Ὅλη δηλαδὴ ἡ Ε.Ε. Τώρα αὐτοὶ καὶ οἱ ἡμέτεροι ναιναίκηδες μᾶς λένε νὰ ψηφίσουμε ΝΑΙ. Τοῦτος ὅμως ὁ τόπος βάδισε στὴν ἱστορία μὲ τὰ ΟΧΙ. ΟΧΙ, χίλιες φορὲς ΟΧΙ στοὺς νεκροθάφτες τοὺς Γένους.

19 σχόλια:

 1. ΔΕΝ ΠΕΙΡΆΖΕΙ ΑΠΟ ΔΕΥΤΈΡΑ. ΠΕΙΝΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΚΑΤΟΧΗ ΛΙΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ , ΤΑ ΕΙΧΕ ΠΡΟΦΗΤΕΥΣΕΙ Ο ΟΣΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ...ΜΑΚΑΡΙ ΝΑΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ Ή ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΣΥΑΜΑΤΗΣΕΙ Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΗΡΑΜΕ.ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν θα ειναι πεινα αδελφε,υποχρεωτικη νηστεια θα ειναι,που θα προετοιμασει το μονοπατι της μετανοιας...αμην.

   Διαγραφή
  2. ΣΩΣΤΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
 2. Ο εχθρός είναι εντός των πυλών και με τις δύο έννοιες, εντός ημών, εντός και της Πατρίδας. Οι εξωτερικοί εχθροί είναι της πλάκας μπροστά στους εσωτερικούς. Γι αυτό τα ΝΑΙ και ΟΧΙ θέλουν πολύ προσοχή, δεδομένου του ότι δυστυχώς δεν γίνεται ο αγώνας για τα πανάρχαια ιδανικά μας αλλά μάλλον για ιδεοληψίες, ιδεολογίες και υλικές απολαβές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ἀνάγκα καί θεοί πείθονται῍
  Ἄν ἡ ἀνάγκη-πεῖνα-σταματήσει τίς παρελάσεις σοδομισμοῦ καί τίς ξιπασιές καί τίς ἐκτρώσεις καί τά διαζύγια καί τά τατουάζ,ἄς ἔρθει......
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Άφησε το ασεβές αρχαιοελληνικό ειδωλολατρικό ρητό, "Καλλιόπη"-πράκτορα!
   Ο Αληθινός Θεός είναι Ένας και όχι πολλοί, ΚΑΙ δεν εξαναγκάζεται από καμιά ανάγκη.

   Εντάξει πράκτορα-"Καλλιόπη";

   Διαγραφή
  2. Ἐντάξει πράκτορα ἀνώνυμε.Ὅτι πεῖς.
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
  3. ΚΑΛΑ ΤΑ ΛΕΕΙ Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ...ΤΟ ΡΗΤΟ ΕΧΕΙ ΧΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ, ΟΧΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ.
   ΟΜΟΝΟΕΙΤΕ! ΑΣ ΓΙΝΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΛΦΕΣ ΨΥΧΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ''ΑΔΕΛΦΕΣ''.ΑΠΗΥΔΗΣΑΜΕ ΠΙΑ!!!

   Διαγραφή
 4. Ο Στάλιν έστελνε τον κόσμο και μαζί 200 χιλ. Έλληνες της Γεωργίας στα Γκουλάγκ γιατί δεν έφτανε το φαΐ
  Το ίδιο θα κάνει και ο Τσίπρας . Άλλους τόσους θα δολοφονήσουν οι Τζιχαντιστές που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ.
  Μόνο 6 χιλιάδες ήρθαν αυτή τη βδομάδα. Ο Κομμουνισμός δεν έδωσε ποτέ λύσεις στο 'Έθνος. Θυμηθείτε
  την Μικρασιατική καταστροφή, το σύνταγμα Μακρυγιάννη τα κονσερβοκούτια του ανώμαλου από τη Λαμία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σταμάτα να ακούς Άδωνη, ΣΚΑΙ και ΜΕΓΚΑ.

   Διαγραφή
  2. Δεν ακούω γνωρίζω

   Διαγραφή
  3. Οπότε καλύτερα να χρεοκοπήσουμε για να αναγκαστούν όλοι αυτοί να φύγουν από την Ελλάδα. Αφού δεν θα μπορούν να πάνε στην Ευρώπη μέσω Ελλάδος, και αφού δεν θα μπορούν να βγάλουν χρήματα εδώ, θα μας αφήσουν ήσυχους.
   Από το είμαστε Ευρώπη και να γεμίζουμε "ρουμάνους" και "βούλγαρους" "αθίγγανους" (δεν είναι τσιγγάνοι, άλλη φυλή είναι είναι αλλά θα νομίζεται ότι το γράφω υποτιμητικά, γι αυτό τους αποκαλώ "τσιγγάνους")
   ευκαιρία λοιπόν να πάνε όλοι αναγκαστικά σπίτια τους.
   Τι σοφά τα φέρνει τελικά ο Θεός.

   Διαγραφή
 5. ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΑΓΑΠΗΤΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΚΑΙ ΜΠΡΑΒΟ ΣΟΥ. ΕΙΣΑΙ ΠΑΛΙΚΑΡΙ. ΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΗΟΙ ΠΟΣΟ ΜΑΣ ΑΓΑΠΑΝΕ ΟΙ ¨ΕΤΑΙΡΟΙ¨ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ. ΜΑΚΑΡΙ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΝΑ ΕΙΧΑΜΕ ΤΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΚΟΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΛΗΔΕΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΠΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΟΛΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΝΕΟΡΑΓΙΑΔΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ1 Ιουλίου 2015 - 3:22 π.μ.

  Η πρόταση των δανειστών ζητάει ΣΑΦΩΣ την περικοπή των αμυντικών δαπανών κατά 400 εκ. ευρώ και την απόλυση του 20% των υπαξιωματικών και μονίμων οπλιτών.

  Δηλαδή - πρακτικά - οι δανειστές ζητούν τον αφοπλισμό της Πατρίδας.

  Και μόνο γι'αυτό επιβάλλεται να ψηφίσουμε ΟΧΙ.

  Όποιος ψηφίσει ΝΑΙ στον αφοπλισμό της Πατρίδας επειδή φοβάται για τις καταθέσεις του ή για την σύνταξή του ή για το μαγαζί του, είναι ΡΑΓΙΑΣ και ένοχος ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ.

  Έτσι, για να καταλαβαινόμαστε επιτέλους.

  Εδώ δεν είναι Λουξεμβούργο. Εδώ είναι ΕΛΛΑΔΑ. Ας το καταλάβει ο κίναιδος Γιούνκερ και ο κάθε Γιούνκερ.

  Ούτε ΕΝΑ ΕΥΡΩ λιγότερο για τις Ένοπλες Δυνάμεις !!! Τελεία και παύλα !!!

  Επαναλαμβάνω ότι ΔΕΝ είμαι Συριζαίος, ΔΕΝ ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ και ΔΕΝ θα ψηφίσω ποτέ ΣΥΡΙΖΑ.

  Αλλά ΔΕΝ είμαι και ευρωλιγούρης για να ανεμίζω τα μασωνικά αστεράκια της ΕΕ στο Σύνταγμα και να φωνάζω το ΒΛΑΚΩΔΕΣ "Μένουμε Ευρώπη ".

  Σε ποια "Ευρώπη" μένετε μωρέ ???

  Στην Ευρώπη που νομοθετεί τους γάμους των ομοφυλοφίλων, τα κόμματα των παιδεραστών και των κτηνοβατών της Ολλανδίας και της Γερμανίας ???

  Σε ποια "Ευρώπη" μένετε μωρέ ???

  Στην Ευρώπη που δεν μπορεί να προστατέψει ούτε τα σύνορά της και σε μερικά χρόνια θα έχει γίνει Ισλαμική ???

  Η ΕΛΛΑΔΑ είναι η Πατρίδα σας, η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ είναι η Κιβωτός σας, καταλάβετέ το !!!

  Δεν είμαι Συριζαίος, αλλά αν ο Θεός οικονομήσει να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ το όχημα που θα αρχίσει το ξήλωμα του αντίχριστου οικοδομήματος της ΕΕ, τότε ΚΑΛΩΣ να έρθει !!!

  Το 1821 και το 1940 οι πρόγονοί μας δεν σκέφτηκαν ούτε τις συντάξεις τους, ούτε τα μαγαζιά τους, ούτε την "ασφάλειά" τους.....και τότε είχαν διαφωνίες και διχόνοιες μεταξύ τους, αλλά είχαν εμπιστοσύνη στον Θεό και έκαναν τις μεγάλες "τρέλες" που άλλαξαν τον ρου της Ιστορίας.

  Ας έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό, ας προσευχηθούμε και ας μην χάνουμε την Πίστη μας.....

  Πραγματικά λυπάμαι όταν βλέπω πόσο ολιγόπιστοι είμαστε....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΕ !!
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
  2. Συμφωνώ με αυτά που γράφει ο ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ. Όμως όσον αφορά την ολιγοπιστια μας μπορει και είμαστε ολιγοπιστοι,πάντως ζητάμε από τον Κύριο να μας στερεώσει στην ορθή πίστη λέγοντας:"Πιστεύω,Κύριε,βοήθει μου τη απιστία". Ο Θεός μάς έδωσε ένα όπλο πανίσχυρο που μπορούμε πάντοτε να έχουμε μαζί μας όλοι οι χριστιανοί (και μεγαλοπιστοι και ολιγοπιστοι),_ είναι η προσευχή.Έχουμε σκληρό αγώνα."Το μεν πνεύμα πρόθυμον η δε σαρξ ασθενής".Γι'αυτό να μην λυπόμαστε για ολιγοπιστους, αλλά να κάνουμε προσευχή και για τον εαυτό μας (για να μην κλειστούμε όπως ο απ. Πέτρος,ο οποίος είχε ΜΕΓΑΛΗΤΕΡΗ ΠΙΣΤΗ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ).Να προσευχηθούμε επίσης και για τους ολιγοπιστους( σαν εμένα),παρακαλώντας τον Κύριο να μας στηρίξει "εν παντι λόγο και έργο αγαθώ" για να μην ευελπιστούμε την ώρα σκληρής δοκιμασίας αλλά να μείνουμε με τον Χριστό, περιμένοντας με επιμονή και υπομονή την βοήθεια του Κυρίου μας ο Οποίος μάς είπε:" επικαλεσαι με εν ημέρα θλήψεως σου και εξελουμαι σαι,και δοξασεις με...(Ψαλμός 49,15).Ώστε "Ανδρυζεσθε, και κραταιουσθω η καρδια υμών πάντες οι ελπίζοντες επι Κύριον".

   Διαγραφή
  3. Δεν ξέρω αν σκόπιμα ή όχι καποιοι διόρθωσαν λεξεις απελπιστουμε και κλονιστουμε με λέξεις που διεστραβλωνουν το νόημα...

   Διαγραφή
 7. ΕΧΟΥΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΝΕΑ!
  Ο ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΛΕΕΙ ''ΝΑΙ'' ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΑΣΚΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΑΝ ''ΟΧΙ''.
  ΕΤΣΙ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΑΜΕ ΜΕ ΠΟΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ............

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΤΖΑΠΑ ΜΑΓΚΕΣ. ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΜΠΗΚΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΑΥΛΑΚΙ, ΖΗΤΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΝΙΩΣΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΕΒΗ Η ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΤΟΥΣ. ΑΥΡΙΟ ΕΝΩΝΕΤΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗ-ΕΥΡΩΠΗ. ΗΡΕΜΗΣΤΕ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.