5 Ιουν 2015

Ἡ Ἑλλάδα δέχεται κατ΄ ἐξοχὴν πνευματικὸ πόλεμο, χρειαζόμαστε ἐπειγόντως «ἁγίους πολιτικοὺς καὶ ἁγίους ψηφοφόρους»

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Θὰ μᾶς δώσουν ἢ δὲν θὰ τὴν δώσουν τὴν Δόση;
Τελικὰ κατάφεραν καὶ μᾶς τὴν ἔδωσαν στὰ νεῦρα… διότι ὅλο πλέον αὐτὸ δὲν ἀντέχεται.
Καὶ μᾶς τὴν ἔδωσαν στὰ νεῦρα ἀκριβῶς γιατί στὶς μέρες μας ἀποκορυφώνεται ἡ δαιμονικὴ μπόρα.
Φυσικὰ δὲν ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ ἐχέφρονες συνομιλητὲς ἀλλὰ μὲ ἀπολειφάδια τοκογλύφων  ποὺ θέλουν νὰ πουλήσει ἡ Ἑλλάδα τὴν Ψυχή της στὸ μαῦρο ἀφεντικό τους.
Ἡ κρίσιμη στιγμὴ ἔφτασε καὶ ὅλα πλέον εἶναι ἀνοικτὰ εἴτε στὰ γεωπολιτικὰ, εἴτε στὰ οἰκονομικά.
Χρόνια πασχίζουν νὰ μᾶς φοβίσουν οἱ δαίμονες ἀλλὰ δὲν καταφέρνουν...
παρ΄ ὅλη τὴν μαεστρία τους πολλὰ πράγματα.
¨ πρόταση Juncker δὲν εἶχε σχέση μὲ τὶς διαπραγματεύσεις στὸ Brussels Group - Ὁ χρηματοδοτικὸς στραγγαλισμὸς μίας χώρας ἀποτελεῖ ζήτημα ἠθικῆς τάξης (upd12)Εὐρωπαϊκὴ λύση γιὰ τὸ ἑλληνικὸ ζήτημα, χωρὶς λιτότητα καὶ συμφωνία γιὰ τὸ ἑλληνικὸ χρέος ἐπιδιώκει ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση, ὅπως διεμήνυσε ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς Βουλῆς ὁ πρωθυπουργός, λ. Τσίπρας.
Ἡ κυβέρνηση ἐπιθυμεῖ εὐρωπαϊκὴ λύση γιὰ τὸ ἑλληνικὸ ζήτημα, ἐξήγησε ὁ πρωθυπουργός, γιὰ νὰ προσθέσει πὼς ἡ λύση στὸ ἑλληνικὸ πρόβλημα θὰ δώσει μία νέα προοπτικὴ στὴν εὐρωπαϊκὴ ἐνοποίηση. 
Δὲν ἔχουμε νὰ κρατήσουμε τίποτα κρυφό, κατέστησε σαφὲς ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς παρέμβασής του, γιὰ νὰ παραδεχθεῖ πὼς βρισκόμαστε στὴν πιὸ κρίσιμη φάση τῶν διαπραγματεύσεων. 
Βρισκόμαστε στὴν τελικὴ εὐθεία τῆς διαπραγμάτευσης, τόνισε χαρακτηριστικὰ ὁ Ἀλ. Τσίπρας, γιὰ νὰ ἐπισημάνει πὼς "θέλουμε μία συμφωνία ποὺ θὰ βάλει τέλος στὴ λιτότητα καὶ θὰ λύσει τὸ πρόβλημα τοῦ χρέους". 
Πρέπει νὰ διασφαλίσουμε πὼς ἡ Εὐρωζώνη εἶναι ἑνιαία καὶ ἀδιαίρετη, διεμήνυσε ὁ πρωθυπουργός.
bankingnews.gr 05/06/2015

ΞΕΡΕΙΣ μὲ ποιοὺς διαπραγματεύεσαι Ἀλέξη καὶ μὲ ποιοὺς πᾶς νὰ δεσμευτεῖς;
¨Νά μὴν δεσμευτεῖ ἡ Ἑλλάδα μὲ ἕνα πρόγραμμα ποὺ εἶναι ἀποδεδειγμένα ἀποτυχημένο, ζητοῦν ἀπὸ τὴν Εὐρώπη 26 διεθνοῦς φήμης οἰκονομολόγοι μὲ ἐπιστολή τους, ἡ ὁποία δημοσιεύτηκε στοὺς Financial Times.
Μεταξὺ τῶν οἰκονομολόγων ποὺ τὴν ὑπογράφουν εἶναι ὁ Τζόζεφ Στίγκλιτς, ὁ Τομὰ Πικετὶ καὶ ὁ Μάσιμο Ντ Ἀλέμα.
Ὅπως ἀναφέρουν, πρέπει νὰ ὑπάρξουν ἀμοιβαῖες παραχωρήσεις ὥστε νὰ εὐοδωθοῦν οἱ διαπραγματεύσεις. Ἀπὸ τὴ μία δηλαδή, νὰ παράσχει χρηματοδότηση ἡ ΕΕ γιὰ τὴ διαφύλαξη τῆς ἀκεραιότητας τῆς εὐρωζώνης καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ δεσμευτεί η Ἑλλάδα ὑπὲρ τῶν μεταρρυθμίσεων.
Οἱ οἰκονομολόγοι, ἀναφέρονται καὶ στὶς πιέσεις ποὺ δέχεται ἡ κυβέρνηση.
«Εἴμαστε ἀπογοητευμένοι πιστεύοντας ὅτι ἡ λιτότητα ἀποτρέπει βασικὲς μεταρρυθμίσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, στὶς ὁποῖες οἱ ἡγέτες τῆς ΕΕ θὰ ἤθελαν νὰ εἶχε προχωρήσει ἑλληνικὴ κυβέρνηση» προσθέτουν. ¨Ἄρθρο – κόλαφος στοὺς Financial Times ἀπὸ 26 κορυφαίους οἰκονομολόγους ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδας. olympiada στό Ἰουνίου 5, 2015

Καλὸν θὰ ἦταν οἱ πολιτικοί μας πρὶν ὑπογράψουν ὁτιδήποτε νὰ διαβάσουν τὰ παρακάτω λόγια… ποτὲ δὲν εἶναι ἀργά.
Ἡ Πατρίδα διέρχεται κρίσιμες στιγμὲς. Οἱ συγκυρίες ὁδηγοῦν σὲ ἀνατρεπτικὰ γεγονότα.
¨Παλιά, ὅταν γινόταν ἕνας πόλεμος, ἦταν ἐν ἀμύνη κανεὶς καὶ πήγαινε νὰ ἀγωνισθῆ, νὰ πολεμήση, γιὰ νὰ ὑπερασπίση τὴν Πατρίδα του, τὸ ἔθνος του. Τώρα δὲν πᾶμε νὰ ὑπερασπίσουμε τὴν Πατρίδα μας ἢ νὰ ἀγωνισθοῦμε, γιὰ νὰ μὴ μᾶς κάψουν οἱ βάρβαροι τὰ σπίτια μας ἢ νὰ μὴ μᾶς πάρουν τὴν ἀδελφή μας καὶ μᾶς ἀτιμάσουν, οὔτε πᾶμε γιὰ ἕνα ἔθνος ἢ γιὰ μία ἰδεολογία. Τώρα πᾶμε ἢ γιὰ τὸ Χριστὸ ἢ γιὰ τὸ διάβολο. Εἶναι καθαρὸ μέτωπο. Στὴν κατοχὴ γινόσουν ἥρωας, γιατί δὲ χαιρετοῦσες ἕνα Γερμανό. Τώρα γίνεσαι ἥρωας, γιατί δὲ χαιρετᾶς τὸ διάβολο. Πάντως θὰ δοῦμε φοβερὰ γεγονότα. Θὰ δοθοῦν πνευματικὲς μάχες. Οἱ Ἅγιοι θὰ ἁγιασθοῦν περισσότερο καὶ οἱ ρυπαροὶ θὰ γίνουν ρυπαρώτεροι.
Νιώθω μέσα μου μία παρηγοριά. Μία μπόρα εἶναι καὶ ὁ ἀγώνας ἔχει ἀξία, γιατί τώρα δὲν ἔχουμε ἐχθρὸ τὸν Ἀλὴ Πασὰ ἢ τὸ Χίτλερ ἢ τὸ Μουσολίνι, ἀλλὰ τὸ διάβολο. Γι’αὐτὸ καὶ θὰ ἔχουμε οὐράνιο μισθό.
Ὁ Θεὸς ἂς ἀξιοποιήση τὸ κακὸ σὲ καλὸ σὰν Καλὸς Θεός.
Ἀμήν.
Γέροντος Παϊσίου Λόγοι Α΄ «Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὸ σύγχρονο ἄνθρωπο»
Ἔκδοση Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης pentapostagma.gr

Μὲ ποιοὺς λοιπὸν πολεμᾶμε;
Ἂν ἡ Ἑλλάδα αὐτὴ τὴν στιγμὴ δέχεται κατ΄ ἐξοχὴ πνευματικὸ πόλεμο χρειάζεται ἐπειγόντως ¨ἁγίους πολιτικοὺς καὶ ἁγίους ψηφοφόρους¨.
Ὁ ἔξω ἀπὸ ἐδῶ καὶ τὰ ὄργανά του πολεμιοῦνται μόνο μὲ ΑΓΙΟΤΗΤΑ, αὐτὸ μάλιστα καὶ φοβοῦνται γιατί τόσα χρόνια τὸ σύστημα ποὺ τοὺς ἐξυπηρετεῖ μᾶς κύλισε στὸν βορβορώδη βοῦρκο τῆς ἁμαρτίας διότι πρόσμενε αὐτὴ τὴν στιγμὴ γιὰ νὰ μᾶς καταπιεῖ.

5 σχόλια:

 1. ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ,Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ !
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΣΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ
   ΒΑΣΤΑ ΚΑΛΑ...ΒΑΣΤΑ ΓΕΡΑ...ΒΑΣΤΑ ΟΡΘΑ
   Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΚΡΑΤΑ

   Διαγραφή
  2. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΣΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ
   ΒΑΣΤΑ ΚΑΛΑ...ΒΑΣΤΑ ΓΕΡΑ...ΒΑΣΤΑ ΟΡΘΑ
   Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΚΡΑΤΑ

   Διαγραφή
  3. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΣΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ
   ΒΑΣΤΑ ΚΑΛΑ...ΒΑΣΤΑ ΓΕΡΑ...ΒΑΣΤΑ ΟΡΘΑ
   Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΚΡΑΤΑ

   Διαγραφή
  4. Εὐχαριστῶ !
   Τό ἅγιο Καλλιοπάκι μας !
   Ταῖς πρεσβείες τῆς σθεναρᾶς,ἀνδρειωτάτης ἁγίας μας....
   ....ὁ Θεός νά μᾶς δίνει στέρεη πίστη καί καρδιά,ἀγάπη,κοινωνικότητα καί ἁγνότητα....
   Καλλιόπη

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.